fbpx

Cum a motivat comisia de contestații de la concursul pentru magistratură modificarea baremelor la două întrebări

Comisia de contestații de la concursul de admitere în magistratură, ce se desfășoară în aceste zile, a motivat respingerile și admiterile contestațiilor depuse de candidați cu privire la baremul de corectare de la testul grilă de verificare a cunoștințelor juridice. De interes sunt motivările admiterii unor contestații privitoare la două întrebări de la Drept penal și Drept procesual penal.

La DPP, intrebarea 85 Grila 1 (77-G2; 90-G3; 89-G4) – contestata de 7 candidati  – a fost anulată.

”Contestatiile au fost admise pentru următoarele considerente:

Potrivit art.10 pct.I lit.a din Regulamentul privind organizarea și desfasurarea concursului de admitere în magistratură, elaborarea subiectelor de concurs trebuie sa fie in concordanță cu tematica și bibliografia aprobate si publicate de Consiliul Superior al Magistraturii si de Institutul National al Magistraturii.

Oricare dintre variantele de răspuns indicate în barem impunea cunoasterea disp. art.184 C.pr.pen., insă in tematica publicata la sectiunea IV pct.4 se mentionau numai dispozitiile de la art.172 pana la art.181/1 C.pr.pen.

In „bibliografie” nu s-au facut alte mentiuni.

Precizarile de la „Legislatie si jurisprudenta relevante”, cu trimitcre la deciziile de admitere pronuntate de ÎCCJ in materia recursului in interesul legii si in materia dezlegarii unor chestiuni de drept, in lipsa unor mentiuni exprese, se inteleg in sensul ca este obligatorie cunoasterea numai a deciziilor de admitere care se refera la institutiile procesuale si textele legale mentionate expres si limitativ in „Tematică”.

In consecinta, intrebarea nu este in concordanta cu tematica si bibliografia aprobate si publicate de Consiliul Superior al Magistraturii si de Institutul National al Magistraturii, astfel ca intrebarea a fost anulată si, in conformitate cu disp. art. 18 alin. 2 din Regulamentui privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere in magistratura, punctajul corespunzator intrebarii anulate se acorda tuturor candidatilor.”, se arată în procesul verbal de soluționare a contestațiilor.

Descarcă aici procesul verbal de soluționare contestații la barem DPP

La DP, la întrebarea 63 G1 (61-G2; 66-G3; 70-G4) — contestata. de 4 candidati – s-a acordat punctajul corespunzător pentru oricare din variantele de răspuns B sau C, cu toate că inițial era indicat ca răspuns corect doar B.

”Astfel, întrebarea contestata cu enuntul “Eroarea cu privire la caracterul ilicit al faptei prevazute de legea penala” are mentionat in barem ca raspuns corect cel de la litera B, respectiv “poate conduce la retinerea unei circumstante atenuante judiciare”, raspuns considerat si de comisia de contestatii ca find corect.

Comisia de contestatii considera insă ca find corect si răspunsul de la lit. C, respectiv “produce aceleasi efecte ca eroare asupra elementelor constitutive”. Astfel, in lipsa altor precizari in întrebarea formulate, referirea la notiunea de efecte ne conduce la ideea efectelor juridice pe care le produce o astfel de imprejurare. Or, potrivit dispozitiilor art. 23 din Codul penal, “Nu constituie infractiune fapta prevazute de legea penala, dacă a fost comisă in conditiile vreuneia dintre cauzele de neimputabilitate”. Asadar, cum atât eroarea asupra elementelor constitutive ale infractiunii, cat si eroarea asupra caracterului ilicit al faptei prevazute de legea penala stint reglementate in cuprinsul aceluiasi articol (art. 30 din Codul penal), ambele find considerate de legiuitor ca find cauze de neimputabilitate, incidența oricăreia dintre acestea va produce aceleași efecte juridice, respectiv fapta prevazută de legea penală săvârsita nu va fi considerată infracțiune.”, se arată în procesul verbal al comisiei de contestații.

După anunțul privitor la soluționarea contestațiilor, decanul Facultății de Drept UBB Cluj, Florin Streteanu, a comentat pe Facebook: ”Orice student de anul 2 știe ca eroarea asupra elementelor constitutive NU produce aceleasi efecte ca eroarea asupra caracterului ilicit. Rămâne sa afle și comisia de contestații acest lucru.”

Descarcă aici procesul verbal de soluționare contestații la barem DP

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina