fbpx

Se introduc noi substanțe în anexa din Legea privind combaterea traficului și consumului de droguri

Guvernul României a anunțat că se vor introduce substanțe noi în anexa din Legea privind combaterea traficului și consumului de droguri.

Printre proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 12 iunie 2019 se numără și Legea pentru completarea anexei din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri.

Forma proiectului de lege:

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

ARTICOL UNIC

La anexa din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 6 martie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, în tabelul nr.1, după substanţa „Acriloilfentanil = N-(1-
fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilacrilamidă ”, se introduc următoarele substanţe:

„N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]furan-2-carboxamidă (furanilfentanil),

N-(1-amino-3,3-dimetil-1-oxobutan-2-il)-1-(ciclohexilmetil)-1H-indazol-3-carboxamidă (ADBCHMINACA),

1-(4-cianobutil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazol-3-carboxamidă (CUMYL-4CN-BINACA),

N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]ciclopropanecarboxamidă (ciclopropilfentanil) și

2-metoxi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetamidă (metoxiacetilfentanil)”

Prezenta lege transpune art.1 din Directiva delegată (UE) 2019/369 a Comisiei din 13 decembrie 2018 de modificare a anexei la Decizia-cadru 2004/757/JAI a Consiliului în ceea ce privește includerea unor substanțe psihoactive noi în definiția termenului „drog”, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.66 din data de 7 martie 2019

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina