Banca de celule stem

Cine e administratorul judiciar Cord Blood Center și ce termene trebuie să cunoască creditorii

Tribunalul Specializat Cluj a dispus pentru cele trei firme din grupul Cord Blood Center intrarea în procedura generală a insolvenței, a numit un administrator judiciar care are de făcut mai multe rapoarte și a stabilit termene la care se vor discuta rapoartele și până când pot depune cereri creditorii.

Tribunalul Specializat (Comercial) Cluj a admis pentru fiecare firmă în parte, în trei dosare diferite (1421, 1428 și 1429 / 1285/2014) cererile firmelor CBC Laboratories SA, Cord Blood Center Medical SRL și Cord Blood Center RO SRL de intrare în insolvență.

În cazul fiecărei firme, instanța a decis:

”Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei

Desemnează în calitate de administrator judiciar provizoriu Societatea Casa de Insolventa Transilvania SPRL Filiala Cluj, care va îndeplini atributiile prevazute de art. 58 din Legea nr. 85/2014, instrumentând prezenta procedura de insolventa pâna la eventuala sa confirmare sau schimbare, în conditiile Legii nr. 85/2014. Stabileste în favoarea administratorului judiciar provizoriu un onorariu provizoriu lunar de 1.000 lei + eventual TVA plus un onorariu de succes de 5% + eventual TVA din sumele recuperate în cadrul procedurii, plafonat la suma de 3.000 lei + eventual TVA în ipoteza prevazuta de art. 89 alin. 1 lit. a din Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician în insolventa.

Ia act de intentia debitoarei de a depune un plan de reorganizare. Stabileste în sarcina administratorului judiciar provizoriu obligatia de a depune la dosar în termen de 40 de zile de la deschiderea procedurii un raport amanuntit asupra cauzelor si împrejurarilor care au dus la aparitia starii de insolventa, cu mentionarea eventualelor indicii sau elemente preliminare privind persoanele carora le-ar fi imputabila si cu privire la existenta premiselor angajarii raspunderii acestora, în conditiile prevederilor art. 169-173 din Legea nr. 85/2014, precum si asupra posibilitatii reale de reorganizare a activitatii debitorului ori a motivelor care nu permit reorganizarea, conform art. 58 lit. b din Legea nr. 85/2014.

Dispune comunicarea prezentei instantelor judecatoresti în a caror jurisdictie se afla sediul debitoarei, tuturor bancilor unde debitoarea are deschise conturi, aceasta din urma obligatie fiind în sarcina administratorului judiciar provizoriu.

Stabileste în sarcina debitoarei obligatia de a pune la dispozitia administratorului judiciar provizoriu toate informatiile si documentele apreciate ca necesare cu privire la activitatea si averea sa, precum si lista cuprinzând platile efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii si transferurile patrimoniale facute în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii.

Da dispozitie tuturor bancilor la care debitoarea are disponibil în conturi sa nu dispuna de acestea fara ordinul judecatorului sindic sau al administratorului judiciar provizoriu sub sanctiunea prevazuta de art. 86 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, obligatia de notificare revenind administratorului judiciar provizoriu.

Dispune în sarcina administratorului judiciar provizoriu obligatia de a efectua inventarierea bunurilor debitoarei, în termen de 60 de zile de la deschiderea procedurii, conform art. 101 din Legea nr. 85/2014.

Fixeaza termenul limita pentru depunerea de catre creditori a opozitiilor la hotarârea de deschidere a procedurii pentru data de 3 aprilie 2015, precum si termenul de solutionare a opozitiilor pentru data de 14 aprilie 2015.

Fixeaza termenul limita pentru depunerea cererilor de admitere a creantelor la data de 24 februarie 2015, termenul limita pentru verificarea creantelor, întocmirea, afisarea, comunicarea si publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență a tabelului preliminar al creantelor la data de 20 martie 2015, termenul pentru depunerea contestatiilor fata de tabelul de creante, cu privire la creantele si drepturile trecute, sau, dupa caz, netrecute de lichidatorul judiciar în tabelul preliminar de creante, de 7 zile de la publicarea tabelului preliminar de creante în BPI si termenul pentru solutionarea eventualelor contestatii si pentru definitivarea tabelului creantelor la 14 aprilie 2015.

Dispune desfasurarea primei sedinte a adunarii creditorilor la sediul administratorului judiciar provizoriu, la data de 25 martie 2015, ora 14:00.

Dispune în sarcina administratorului judiciar provizoriu obligatia de a depune lunar un raport cuprinzând descrierea modului în care si-a îndeplinit atributiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitoarei, onorariul încasat, cu precizarea modalitatii de calcul al acestuia precum si, daca este cazul, stadiul efectuarii inventarierii, un extras al acestuia urmând a fi publicat de catre lichidatorul judiciar provizoriu în BPI.

Dispune în sarcina administratorului judiciar provizoriu obligatia de a examina situatia economica a debitorului si a documentelor depuse potrivit prevederilor art. 67 sau 74 din Legea nr. 85/2014, dupa caz, si de a întocmi un raport prin care sa propuna fie intrarea în procedura simplificata, fie continuarea perioadei de observatie în cadrul procedurii generale, pe care îl va depune în termen de maximum 20 de zile de la data desemnarii sale, cu obligatia de a notifica propunerea de intrare în faliment prin procedura simplificata creditorilor care au depus cerere introductiva si debitorului, prin administratorul special, depunând la instanta, odata cu cererea, dovada îndeplinirii procedurii de notificare. Fixeaza termen pentru dezbaterea acestui raport pentru data de 27 ianuarie 2015, sala 249, ora 8:00”.

Cord Blood Center este prima bancă de celule stem din România, cu mii de clienți la activ. De urmărit ce se va întâmpla cu contractele oamenilor.

Comments

comentarii

Un accident rutier a avut loc, marți, la Căianu Mic, în Cluj. O mașină s-a răsturnat, iar în urma accidentului un bărbat a murit.... Citește mai mult
Kimberly Cheatle, directoarea Serviciului Secret al Statelor Unite, și-a anunțat demisia în contextul investigațiilor privind tentativa de asasinare a fostului președinte Donald Trump. Incidentul șocant a avut loc la un miting electoral în Pennsylvania la începutul acestei luni.... Citește mai mult

Lasă un răspuns