fbpx

ICCJ

ICCJ reacționează la protestele avocaților sărind în apărarea completului care l-a condamnat pe Robert Roșu

Înalta Curte face apel la respectul datorat independenței justiţiei şi autorităţii hotărârilor judecătoreşti definitive și citează, deloc întâmplător, din Recomandarea R (94) 12 privind independenta, eficienta si rolul judecătorilor (Principiul I.2.d), Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei, un pasaj care amintește de sancțiuni: (…) Legea trebuie să prevadă sancţiuni clare împotriva persoanelor care încearcă să influenţeze deciziile judecătorilor în orice fel.(…) ,,Având în vedere continuarea manifestărilor în spaţiul public ale organizaţiilor profesionale ale avocaţilor, cu privire la hotărârea pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie într-o cauză penală, manifestări reflectate mediatic şi conţinând discursuri publice de natură să afecteze …

Citește mai mult

ICCJ despre răspunderea organelor fiscale pentru actele de control nelegale

Cerere în despăgubiri pentru paguba suferită printr-un act administrativ-fiscal nelegal. Condițiile antrenării răspunderii patrimoniale a autorității publice emitente. Existența unei legături de cauzalitate dintre fapta ilicită și prejudiciu. Rolul activ al instanței în stabilirea întinderii prejudiciului. ,,Din coroborarea prevederilor art. 19 din Legea nr. 554/2004 cu cele ale art. 28 din Legea nr. 554/2004, rezultă faptul că materia răspunderii civile delictuale reglementată de Codul civil se aplică și pentru fapte ilicite ale autorităților publice în relațiile acestora cu persoana vătămată în drepturile și interesele sale prin acte administrative nelegale, emise de aceste autorități (în privinţa aplicării temporale a legii, urmând …

Citește mai mult

Decizie ICCJ de interes pentru toți chiriașii și proprietarii de imobile

Chiriașul care nu contestă notificarea de reziliere a contractului de închiriere cu pact comisoriu de grad patru nu mai poate solicita instanței examinarea culpei în încetarea contractului de închiriere. Contract de locaţiune. Activarea pactului comisoriu de ultim grad. Acţiune în pretenţii a locatorului. Consecinţe. Vă prezentăm o speță din Buletinul Casației nr. 1/2020, legată de contractele de închiriere, în special de consecințele pe care le are notificarea de reziliere a contractului pentru partea notificată. Civ. din 1864, art. 969 alin. (1), art. 1020 – art. 1022 În cadrul acţiunii promovate de locator prin care s-a solicitat obligarea locatarului la plata …

Citește mai mult

Viciile ascunse ale imobilelor. Prescripția dreptului la acțiune cu privire la viciile ascunse

Acțiune redhibitorie. Vicii ascunse. Invocarea excepției prescripției dreptului material la acțiune. Având în vedere volumul noilor tranzacții ce au ca obiect imobile nou construite, dar și problemele pe care le ridică calitatea acestora, vă vom prezenta o speță în care, ICCJ a delimitat în mod clar cine și în ce termen poate răspunde pentru viciile ascunse ale unui imobil. Ceea ce este important în speță este că, dacă un vânzător are și calitate de constructor, cazu frecvent pe piața imobilară, acesta va răspunde pentru viciile ascunse în calitate de vânzător, în termenul de 3 ani și în calitate de cosntructor, …

Citește mai mult