fbpx

Avocații, protejați de înjurături și bătăi în proiectul de modificare a Legii avocaturii

Propunerea legislativă de modificare a Legii 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, adoptată de Senat, prevede pedepse cu amendă sau închisoare pentru cuvinte jignitoare, amenințări sau loviri îndreptate împotriva avocaților în timpul exercitării profesiei. Legea trebuie să treacă și de Camera Deputaților.

Extras din Legea privind modificarea și completarea Legii avocaturii

După Capitolul VIII se introduce un nou capitol, Capitolul VIII indice 1, cu denumirea ”Infracțiuni și pedepse”, cuprinzând articolele 111 ind.1 – 111 ind.7, cu următorul cuprins:

”Art.111 ind.1 – Întrebuințarea de cuvinte ori gesturi jignitoare de către o persoană, indiferent de calitatea ei, care participă la o procedură judiciară, față de avocat, se pedepsește cu închisoare de la o lună la 6 luni sau cu amendă.

Art.111 ind.2 – Declararea publică necorespunzătoare a adevărului, cu scopul de intimidare sau răzbunare, în cursul unei proceduri judiciare, de către o persoană, prin care se impută săvârșirea de către un avocat a unei infracțiuni sau a unei abateri disciplinare grave prin sau în legătură cu prestațiile sale profesionale, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

Art. 111 ind.3 (1) Amenințarea săvârșită împotriva avocatului în timpul exercitării profesiei și în legătură cu aceasta se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani.

(2) Lovirea sau alte acte de violență săvârșite împotriva avocatului în condițiile alin.(1) se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani

(3) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a părții vătămate, iar pentru faptele prevăzute la alin.2 și din oficiu. Retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părților înlătură răspunderea penală.

(4) În cazul infracțiunilor prevăzute la alin.1 și 2, săvârșite împotriva soțului sau a unei rude apropiate a avocatului, în scop de intimidare ori de răzbunare, în legătură cu exercitarea de către avocat a profesiei, limitele speciale de pedeapsă prevăzute de lege se majorează cu jumătate.

Art. 111 ind.4 – Folosirea fără drept a denumirilor ”Barou”, ”Uniunea Națională a Barourilor din România”, ”U.N.B.R” ori ”Uniunea Avocaților din România” sau a denumirilor specifice formelor de exercitare a profesiei de avocat de către orice persoană fizică sau persoană juridică, indiferent de obiectul activității desfășurate de aceasta, precum și folosirea însemnelor specifice profesiei ori purtarea robei de avocat în alte condiții decât cele prevăzute de prezenta lege constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

Art.111 ind.5 – Exercitarea oricărei activități prevăzute la art.3 de către o persoană fără a avea calitatea de avocat înscris într-un barou, constituit protrivit art. 60 sau de către o entitate care nu figurează în tabloul unui astfel de barou, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani.

Art. 111 ind.6  (1) Fapta de a se asocia sau de a iniția constituirea unei asocieri în scopul exercitării oricărei activități specifice profesiei de avocat prevăzute la art.3, săvârșită de o persoană, fără a avea calitatea de avocat înscris într-un barou, constituit potrivit art.60 sau de către o entitate care nu figurează în tabloul unui astfel de barou ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unei astfel de asocieri se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani.

(2) Dacă fapta de asociere a fost urmată de săvârșirea unei infracțiuni se aplică celor care au săvârșit infracțiunea pedeapsa pentru acea infracțiune, în concurs cu pedeapsa prevăzută la alin (1)

(3) Pedeapsa pentru faptele prevăzute la alin.1 nu poate fi mai mare decât sancțiunea prevăzută de lege pentru infracțiunea cea mai gravă care intră în scopul grupului infracțional organizat

Art.111 ind.7 (1) În cazurile prevăzute la art. 111 ind.4, art.111 ind.5 și art. 111 ind.6, baroul pe a cărui rază teritorială se inițiază se realizează activitatea infracțională are dreptul la acțiune în dezdăunare împotriva persoanei fizice sau juridice care se asociază în vederea exercitării fără drept a profesiei de avocat sau exercită fără drept profesia de avocat

(2) Sumele obținute cu titlu de despăgubiri, potrivit alin.1, se fac venit la bugetul baroului și se folosesc exclusiv pentru organizarea activității de pregătire profesională a avocaților, în condițiile legii.”

Legea organică adoptată de Senat

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina