Acasă » JURISPRUDENȚĂ » Anulare amendă pentru lipsă rovinietă primită mult după vânzarea autovehiculului. Motivare decizie definitivă

Anulare amendă pentru lipsă rovinietă primită mult după vânzarea autovehiculului. Motivare decizie definitivă

Clujust.ro vă prezintă o motivare a unei decizii definitive a Tribunalului București, prin care a fost anulată amenda pentru lipsă rovinietă primită de o persoană mult după ce și-a vândut autovehiculul.

Autovehiculul a fost vandut în ianuarie 2016 prin contract de vanzare-cumparare, fiind depusă fisa de inmatriculare la Admin Financiara si a fost  completat pe talon “Instrainat catre X la data …”, cu certificat fiscal, asa cum era la momentul respectiv procedura. Dupa un an, cel care a vândut mașina a primit de la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere proces verbal de constatare a contraventiei pentru ca autoturismul a circulat fara rovigneta, cu o amenda de 700 lei. Cel vizat a contestat procesul verbal in instanță.

La judecata pe fond, ce a avut loc la Judecătoria Cluj-Napoca, CNAIR a sustinut ca vanzatorul este cel care trebuie sa plateasca, pentru ca el este, in intelesul legii,  utilizatorul autovehiculului (Articolul 1 alin. 1 lit.b din OG 15/2002 prezinta urmatoarea definitie: “utilizatori – persoanele fizice sau juridice inscrise in certificatul de inmatriculare, care au in proprietate sau care, dupa caz, pot folsi in baza unui drept legal vehicule inmatriculate in Romania.”). Si cum in baza de date a Serviciului Regim  Permise de Conducere și Înmariculări figura vanzatorul, el trebuie sa achite amenda, potrivit CNAIR. In plus, vanzatorul ar fi trebuit sa faca cumva sa se asigure de transcrierea dreptului de proprietate.

Vanzatorul a sustinut ca este vinovat cel care <este inscris in certificatul de inmatriculare> si <are in proprietate>. Ori vanzatorul a prezentat contractul de vanzare-cumparare si hartiile de radiere de la Administratia Financiara. Deci el nu mai este utilizatorul autovehicului, in intelesul legii. In plus, a precizat ca nu tinea de vanzator transcrierea dreptului de proprietate (conform Art. 11 (4) din OUG 195/2002 noul proprietar este obligat sa solicite autoritatii competente transcrierea transmiterii dreptului de proprietate, in termen de 30 de zile de la data dobandirii dreptului de proprietate asupra vehiculului).

Instanta de fond a retinut ca “desi petentul era inscris la rubrica “detinator” din certificatul de inmatriculare, acesta nu mai avea niciun drept legal asupra autovehiculului, pe care il instrainase la o data anterioara. In aceste conditii, instanta apreciaza ca sanctionarea petentului a fost nejustificata, acesta nemaiavand calitatea de proprietar al autovehiculului la momentul constatarii contraventiei si nici nu i se poate imputa vreo culpa in savarsirea faptei contraventionale. Instanta admite plangerea si anuleaza procesul verbal.”

În apel, Tribunalul a retinut ca „solutia pe fond a fost corecta, autovehiculul a fost instrainat astfel incat la data savarsirii contraventiei petentul nu mai era proprietarul/utilizator. Fapta contraventionala nu consta in neplata tarifului in sine ci a circula pe drumurile nationale fara rovigneta valabila, tribunalul apreciaza ca in cazul in care se face dovada, cu un inscris inregistrat cu data certa la o institutie publica, ca vehiculul a fost instrainat anterior datei constatarii contraventiei, fostul proprietar nu poate fi subiect al raspunderii contraventionale”.

DECIZIA CIVILĂ Nr. 8023/2017 – TRIBUNALUL BUCUREȘTI  – SECȚIA A II-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI FISCAL

Deliberând asupra apelului de față constată următoarele:

1. Hotărârea instanței de fond

Prin Sentința civilă nr.6376 din 31.05.2017 pronunțată de Judecătoria Sectorului 2 București, s-a admis plângerea formulată de petentul B. T. în contradictoriu cu intimata Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A., prin Centrul de Studii Tehnice Rutiere și Informatică CESTRIN, și s-a dispus anularea Procesului-verbal de contravenție nr…./10.01.2017.

2. Apelul intimatei

Împotriva acestei sentințe, în termenul legal prevăzut de art.34 alin.(1) din O.G. nr.2/2001, a declarat apel intimata Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., prin Centrul de Studii Tehnice Rutiere și Informatica – CESTRIN, prin care a solicitat admiterea apelului și modificarea în tot a sentinței în sensul respingerii plângerii cu consecința menținerii procesului verbal atacat și a sancțiunii amenzii aplicate prin acesta.

În motivare, a criticat hotărârea primei instanțe cu privire la soluția de anulare a procesului verbal, arătând că din analiza dispozițiilor art.7 si 8 coroborate cu cele cuprinse în art.1 alin.(l), pct.B din O.G. nr.15/2002 reiese cu claritate ca responsabilitatea achitării rovinietei revine persoanei înscrise în cartea de identitate a  autoturismului ca deținător sau utilizator al autoturismului.

Atâta timp cât petentul figurează ca și proprietar al autovehiculul în certificatul de înmatriculare, cât și în evidențele Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculări, si nicio altă persoană nu este menționată în calitate de utilizator, acesta are calitatea de subiect activ al raportului contravențional, potrivit dispozițiilor art.8 coroborat cu art.1 lit.b) din OG nr.15/2002, și acestuia îi revine obligația de a face dovada valabilității rovinietei.

În drept, apelul a fost întemeiat pe dispozițiile art.466 și urm. C.proc.civ., OG nr.2/2001, OG nr.15/2002.

Cererea de apel a fost scutită de plata taxei judiciare de timbru, apreciindu-se aplicabile prevederile art.30 din O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

3. Apărarea intimatului-petent

La data de 09.08.2017, intimatul-petent B. T. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea apelului și menținerea soluției pronunțate de instanța de fond.

4. Procedura de soluționare. Probe

În apel nu au fost propuse probe, astfel că, în conformitate cu dispozițiile are.478 alin.(2) C.proc.civ., s-au avut în vedere probele încuviințate și administrate la prima instanță.

5. Soluția și considerentele Tribunalului asupra apelului

Analizând apelul prin prisma motivelor de apel, în conformitate cu prevederile art.480 alin.(1) coroborate cu cele ale art.479 alin.(1) C.proc.civ., Tribunalul îl constată nefondat, pentru considerentele prezentate în continuare.

5.1. Argumentele de fapt și de drept relevante.

Intimatul petent B. T. a supus controlului judiciar Procesul verbal de constatare a contravenției  nr….. încheiat în 10.01.2017, ora 13.14, prin care a fost sancționat contravențional cu amenda în valoare de 700 lei pentru săvârșirea contravenției prevăzută de art.8 alin.(1) din O.G. nr.15/2002, reținându-se în fapt că în data de 26.08.2016 ora 11.06, autovehiculul categoria A, având număr de înmatriculare …., aparținând petentului, a circulat pe rețeaua de drumuri naționale – DN73 Km 121+300m, raza localității Râșnov, județul Brasov, fără a deține rovinieta valabilă la momentul efectuării controlului.

Prima instanță a admis plângerea contravențională și a anulat procesul verbal de contravenție, constatând că autovehiculul a fost înstrăinat, astfel că la data săvârșirii contravenției, acesta nu mai era proprietarul/utilizatorul autoturismului indicat în procesul verbal.

Soluția adoptată este corectă, fiind împărtășită și de instanța de control judiciar.

Potrivit art.7 din O.G. nr.15/2002, „(1) Responsabilitatea achitării corespunzătoare a tarifului de utilizare și a tarifului de concesiune revine în exclusivitate utilizatorilor români, iar în cazul utilizatorilor străini, aceasta revine în exclusivitate conducătorului auto al vehiculului. (2) Responsabilitatea achitării corespunzătoare a tarifului de trecere revine în exclusivitate utilizatorilor”.

Utilizatorii sunt, în sensul legii – art.1 alin.(1) lit.b) din OG nr.15/2002, persoanele fizice sau juridice înscrise în certificatul de înmatriculare, care au în proprietate sau care, după caz, pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în România, denumite în continuare utilizatori români, respectiv persoanele fizice sau juridice înscrise în certificatul de înmatriculare, care au în proprietate sau care, după caz, pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în alte state, denumite în continuare utilizatori străini.

În temeiul art.8 alin.(1) din O.G. nr.15/2002, fapta de a circula fără rovinietă valabilă constituie contravenție continuă și se sancționează cu amendă.

Pornind de la ideea că fapta contravențională nu constă în neplata tarifului în sine, ci în a circula pe drumurile naționale fără rovinietă valabilă, tribunalul apreciază că în cazul în care se face dovada, cu un înscris înregistrat cu dată certă la o instituție publică, că vehiculul a fost înstrăinat anterior datei constatării contravenției, fostul proprietar nu poate fi subiect al răspunderii contravenționale.

În speță, prin contractul de vânzare-cumpărare încheiat la data de 28.01.2016, care se coroborează cu fișa de înmatriculare auto, s-a făcut dovada că autovehiculul  cu număr de identificare WFOCXXGBVCED65858, înmatriculat cu numărul……, menționat în procesul verbal de contravenție contestat, a fost înstrăinat D. N. C, înscrisul dobândind dată certă, conform dispozițiilor art.278 alin.(1) pct.3 C.proc.civ., prin înregistrarea la Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 2, în vederea radierii din evidențele fiscale ale petentului, la data de 28.01.2016, după cum rezultă din certificatul de atestare fiscală depus la dosar.

Prin urmare, fiind dovedit că la data de 26.08.2016, data săvârșirii contravenției, intimata-petentă nu mai era proprietarul/utilizatorul acestui autovehicul, tribunalul constată că aceasta nu poate fi subiect al răspunderii contravenționale, astfel că se impune anularea procesului verbal de contravenție.

5.2. Temeiul legal al soluției adoptate în apel

Pentru argumentele de fapt și de drept expuse, neexistând motive de schimbare a hotărârii, în baza art.480 alin.(1) C.proc.civ., tribunalul va respinge ca nefondat apelul declarat de apelanta Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., prin Centrul de Studii Tehnice Rutiere și Informatica – CESTRIN.

Citește și

Ți-ai vândut mașina și îți vin amenzi pentru lipsă rovinietă? Vezi ce a făcut un avocat pățit!

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina