fbpx
Acasă » ȘTIRI » Vânzarea la licitație a unui bloc locuit parțial, suspendată provizoriu de instanță

Vânzarea la licitație a unui bloc locuit parțial, suspendată provizoriu de instanță

Instanța Judecătoriei Cluj-Napoca a suspendat provizoriu procedura prin care un executor judecătoresc a scos la vânzare prin licitație publică un bloc parțial locuit și în care zeci de oameni au cumpărat locuințe, dar nu au acte de proprietate. Cel care le-a vândut apartamentele, Traian Onuc, este judecat penal pentru înșelăciune. După ce au aflat de licitație, oamenii au angajat firma de avocatură Lăpușan & Partners, care a contestat executarea și a obținut, astăzi, suspendarea provizorie.

Circa 50 de oameni care au cumpărat apartamente în blocul de pe strada Fabricii, lăsat în faza de ”gri” de Traian Onuc, au contestat executarea silită prin care terenul și construcția sunt scoase la vânzare în contul unei datorii a firmei Sturz Construct, care deține terenul și cu care se asociase Onuc. Cel la care este datoare firma și care a cerut executarea este chiar unul dintre cei doi patroni ai Sturz Construct, Florin Samson Sturz. Licitația era programată pentru data de 22 mai la sediul executorilor judecătorești Adam și Oszoczki.

Până să se judece contestația la executare, era important pentru oamenii din bloc să nu aibă loc vânzarea imobilului, căci este mai greu de întors o executare efectuată. Instanța Judecătoriei Cluj-Napoca le-a adus un pic de liniște celor care au cumpărat locuințe în bloc: ”Admite cererea având ca obiect suspendare provizorie a executării silite. Suspendă provizoriu executarea silită ce constituie obiectul dosarului execuţional nr.172/2018 al SCPEJ Adam Dragoş şi Oszoczki Andras, până la soluţionarea cererii de suspendare a aceleiaşi executări silite formulată în cadrul contestaţiei la executare – obiect al dosarului civil nr. 9845/211/2018 al Judecătoriei Cluj-Napoca. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică azi, 15.05.2018.”

În apărarea oamenilor s-a constituit o echipă de avocați formată din Mihai Lăpușan, Gabriela Bucătariu, Anda Prunea și Alex Buda de la societatea Lăpușan & Partners, care spun că vor face tot posibilul să-i ajute pe acești oameni care sunt și țepuiți de Onuc și în pericol să piardă locuințele neterminate pe care și-au dat banii.

Avocații au arătat în cererea de suspendare ce matrapazlâc a fost pus la cale cu acel imobil ca să se scape de locatari: ”Prin convenirea la instituirea unei ipoteci asupra acestor imobile, debitoarea Sturz Construct S.R.L., în conivenţă cu creditorul Sturz Samson Florin – asociat administrator al debitoarei – au hotărât eludarea clauzelor contractului de Asociere în participaţiune încheiat la data de 16.01.2015. Potrivit contractului menţionat, debitoarea Sturz Construct S.R.L. s-a obligat în calitate de proprietar la punerea la dispoziţie a imobilelor teren mai sus identificate în interesul asocierii cu constructorul Onuc Traian ( fost Floarea Ianson Traian), pentru realizarea proiectului imobiliar S+P+3E+E4 retras, conform Autorizaţiei de Construire nr. 1355/24.10.2012. Conform art. 5.8. din contractul de asociere în participaţiune, asociatul proprietar – Sturz Construct S.R.L.- s-a obligat să nu înstrăineze, să nu greveze şi să nu promită spre vânzare şi/sau grevare imobilele teren către terţi, persoane fizice sau juridice, prin acte sub semnătură privată sau prin acte autentice.

În ciuda prevederilor contractuale neechivoce şi expres asumate, proprietarul Sturz Construct S.R.L. a procedat la grevarea imobilelor-teren în discuţie prin Contractul de Ipotecă. Raportat la prevederile art. 629 alin. (3) Cod Civ., imobilele nu pot face obiectul urmăririi silite în această situaţia, iar contractul de ipotecă prin care s-a instituit această posibilitate este lovit de nulitate absolută, având un obiect ilicit.”

Cauza este imorală raportat la prevederile art. 1236 alin. (3) Cod Civ. întrucât în mod contrar bunelor moravuri, s-a procedat la grevarea unui imobil din patrimoniul societăţii printr-un raport fictiv cu asociatul administrator în ciuda existenţei unor clauze exprese de insesizabilitate cu privire la imobilul respectiv şi cu ignorarea completă a prevederii situaţiei reale imobilului grevat, în ce priveşte existenţa unei construcţii. Profitând de neînscrierea construcţiei în Cartea Funciară, proprietarul terenurilor s-a folosit de dreptul său de dispoziţie juridică asupra terenurilor pentru a afecta şi soarta construcţiei, a cărei proprietate nu o deţine însă.

Scopul disimulat de această convenţie este acela de facilita valorificarea terenului, împreună cu construcţia edificată asupra acestuia, în cadrul procedurii de excutare silită, de o asemenea manieră în care, subsemnaţii, în calitate de promitenţi-cumpărători, să fim puşi de facto în imposibilitate de a mai valorifica dreptul de creanţa derivând din antecontractele încheiate, respectiv de obligare a proprietarului construcţiei la încheierea contractelor de vânzare în formă autentică.

Cu alte cuvinte, noul proprietar al terenurilor nu va fi ţinut să respecte aceste antecontracte de vânzare-cumparare, de vreme ce o parte dintre acestea nu sunt notate în CF, din motive lesne de înţeles (construcţia nu este notată în CF). În aceste condiţii, chiar şi în eventualitatea în care s-ar constata  nulitatea contractului de ipoteca, ori a executării silite, pentru alte motive decât cele care ţin de validitatea titlului executoriu, şansele de admitere a unei eventuale cereri de întoarcere a  executarii silite sunt extrem de reduse, întrucât adjudecatarul s-ar bucura de prezumţia de bună-credinţă.”, se arată în acțiunea oamenilor.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns