fbpx

Omul cu cererile de informații publice a fost amendat de un judecător pentru abuz de drept

Lucian Todoran, tânărul din Cluj-Napoca care a depus în ultima vreme mai multe acțiuni în instanță pentru obligarea unor instituții să comunice informațiii pubice în baza legii 544/2001, a fost amendat de un judecător de la Tribunalul Cluj pe motiv că ar săvârși un abuz de drept.

Lucian Todoran a studiat bine legea 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public și a depus mai multe cereri către instituții ale Statului. Pentru că unele nu au răspuns sau au răspuns lacunar, s-a ajuns la procese. Unele au fost câștigate de Todoran, precum cel cu contractele dinte Sala Polivalentă și Untold, altele pierdute.

Recent, o acțiune a tânărului împotriva Grupării de Jandarmi Mobile Cluj-Napoca a fost respinsă, pe fond, de către Tribunalul Cluj. Numai că judecătorul Monica Trofin nu s-a rezumat să respingă cererea, ci i-a aplicat lui Lucian Todoran o amendă judiciară de 1.000 de lei. 

”Dispune aplicarea unei amenzi judiciare reclamantului, în valoare de 1000 lei, pentru introducerea cu rea-credinţă a unei cereri vădit netemeinice, în conformitate cu dispoziţiile art. 187 alin. 1 pct. 1 NCPC.”, se arată în sentință. Amenda poate fi atacată cu cerere de reexaminare.

Instanța și-a motivat aplicarea amenzii astfel: ”Reţinând caracterul vădit neîntemeiat al acţiunii, faţă de comunicarea legală şi cu bună-credinţă a informaţiilor publice de către instituţia pârâtă , apreciind că reclamantul săvârşeşte un abuz de drept prin formularea unei cereri de chemare în judecată vădit neîntemeiate care aduce atingere bunului mers al activităţii pârâtei, dar şi activităţii instanţei de judecată, având în vedere că sfera preocupărilor reclamantului se situează în afara preocupării legitime de asigurare a accesului la informaţii publice şi se circumscrie urmăririi unor interese patrimoniale, aspect ce reiese din cele peste 100 de cauze introduse pe rolul Tribunalului Cluj în care reclamantul solicită informaţii publice din domenii şi de la instituţii variate, sub sancţiunea amenzii şi a daunelor, în baza art. 187 alin. 1 pct. 1 NCPC, instanţa va aplica reclamantului o amendă judiciară în valoare de 1000 lei.”

Todoran este șocat de această amendă judiciară: ”Documentul pe care, printre altele, l-am cerut, era planul de acțiune la o manifestare sportivă. Văzusem în preajma prefecturii că poliția locală îndeplinea o activitate de însoțire coloană oficială. Am întrebat la poliția locală și am aflat că le ceruse jandarmeria să facă asta. După ce demersurile administrative au fost epuizate, m-am adresat Tribunalului Cluj. Acțiunea mi-a fost respinsă ca vădit nefondată, dar judecătoarea a considerat necesar să motiveze caracterul nefondat pe 4 file, ca și cum n-ar fi fost vădit. Apoi, mi-a aplicat amenda judiciară maximă pe care o poate aplica un judecător în baza Codului de procedură civilă, reținând că am adus atingere bunului mers al jandarmeriei și al tribunalului, deși solicitasem doar informații și deși nu s-a plâns nimeni că i-aș fi deranjat în vreun fel. Apoi, a mai reținut judecătoarea că eu mă adresez instanței urmărind interese patrimoniale (adică să mă îmbogățesc) pentru că am solicitat în „peste 100 de cauze” ca autoritățile publice să fie obligate să comunice informații sub sancțiunea amenzii și daunelor. Dincolo de faptul că nu am solicitat daune, ci penalități și dincolo de faptul că amenzile se constituie venit la bugetul de stat, dacă autoritatea publică pune în executare de bună voie hotărârea judecătorească, atunci nu poate avea nimic de plătit, nici ea și nici conducătorul.”, ne-a spus tânărul.

Acesta a solicitat prin cererea în baza legii 544/2001 informații cu privire la însoțirea de către echipaje ale Grupării Mobile de Jandarmi a autocarului echipei naționale de fotbal cu ocazia meciului România – Turcia din noiembrie 2017 de la Cluj.

Sentința civilă 1007/2018 – Tribunalul Cluj

Analizând cererea formulată, în baza probelor administrate, instanţa reţine că aceasta este în mod vădit neîntemeiată.

Astfel, reclamantul a arătat că a expediat prin posta electronică o cerere la instituţia pârâtă, U.M. 0827 CLUJ – NAPOCA – GRUPAREA DE JANDARMI MOBILĂ CLUJ – NAPOCA prin care a solicitat comunicarea informaţiilor publice referitoare organizarea evenimentului sportiv – Meci internaţional amical de fotbal România – Turcia.

Potrivit cererii, reclamantul a solicitat să i se comunice (1) cine a solicitat însoţirea de către maşinile instituţiilor statului a unui autocar care avea inscripţionat „Echipa naţională de fotbal” cel puţin în data de 8 noiembrie 2017, (2) in ce bază legală s-a făcut însoţirea menţionată la punctul anterior, (3) in ce bază legală a solicitat instituţia pârâtă colaborarea poliţiştilor locali la însoţirea menţionată la pct. (1), (4) copia documentelor prin care s-a solicitat şi prin care s- a aprobat însoţirea la care s- a făcut referire la pct. 1, dar şi (5) copia planului de acţiune în care a fost cuprinsă însoţirea echipei naţionale de fotbal în data sus – mentionata.

Potrivit art. 1 din Legea 544/2001, Accesul liber si neingradit al persoanei la orice informatii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre pers oane si autoritatile publice

Potrivit art. 2 lit. b din aceeaşi lege, prin informatie de interes public se intelege orice informatie care priveste activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati publice sau institutii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informatiei ;

Potrivit art. 6 din Legea 544/2001, (1) Orice persoana are dreptul sa solicite si sa obtina de la autoritatile si institutiile publice, in conditiile prezentei legi, informatiile de int eres public. (2) Autoritatile si institutiile publice sunt obligate sa asigure persoanelor, la cererea acestora, informatiile de interes public solicitate in scris sau verbal.

Potrivit art. 7 din Legea 544/2001 (1) Autoritatile si institutiile pub lice au obligatia sa raspunda in scris la solicitarea informatiilor de interes public in termen de 10 zile sau, dupa caz, in cel mult 30 de zile de la inregistrarea solicitarii, in functie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrarilor documentare si d e urgenta solicitarii. In cazul in care durata necesara pentru identificarea si difuzarea informatiei solicitate depaseste 10 zile, raspunsul va fi comunicat solicitantului in maximum 30 de zile, cu conditia instiintarii acestuia in scris despre acest fapt in termen de 10 zile.

Reclamantul pretinde că solicitarea sa a fost rezolvată parţial. Cererea nu a fost soluţionată în mod complet, nefiindu-i comunicate copia documentelor prin care s -a solicitat şi aprobat însoţirea de către autovehicule ale instituţiilor st tului a unui autocar inscripţionat cu „Echipa naţională de fotbal” şi copia planului de acţiune al forţelor de ordine.

De asemenea, în urma reclamaţiei administrative se arată că nu i s-a comunicat răspuns la reclamaţia administrativă 2/6/9 din 2 9.12.2017 care să fie redactat de comisia de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public şi prin care cel puţin să se evalueze oportunitatea aplicării sancţiunilor disciplinare funcţionarului vinovat de refuzul comunicării informaţiilor de interes public solicitate.

Ca urmare, solicită concursul instanţei pentru obţinerea acestor documente.

Reţine instanţa că, în parte, cererea reclamantului a fost soluţionată, prin adresa de răspuns iniţială dar şi prin adresa de răspuns la reclamaţia administrativă, comunicându-i-se acestuia că participarea forţelor de ordine s-a făcut în baza Legii 4/2008 actualizată, a Legii 550/2014 actualizată şi a Legii 155/2010 actualizată, la solicitarea Federaţiei Române de Fotbal din 3.11.201 7.

S-a precizat astfel că, potrivit Art 19 aliniatul 1 lit.b din Legea 550/ 2004 actualizată, Jandarmeria Română execută misiuni de asigurare a ordinii publice cu ocazia mitingurilor, marșuri lor, demonstrațiilor, procesiunilor, acțiunilor de pichetare, acțiunilor promoționale, comerciale, manifestărilor culturale artistice, sportive, religioase, comemorative , precum și a altor asemenea activități care se desfășoară în spațiul public și care implică aglomerări de persoane.

Apoi, s -a mai arătat că potrivit Art 2. din Legea 4/2008 actualizată, organizatorii competițiilor și jocurilor sportive și forțele de ordine angrenate au obligația de a asigura protecția și siguranța spectatorilor, sportivilor și oficialilor și de a lua măsuri pentru prevenirea și înlăturarea oricăror incidente ce se pot produce pe traseele de afluire / defluire și în interiorul arenelor sportive, înainte, pe timpul și după terminarea competiției sau a jocului sportiv.

Potrivit Art 2 alineat 3 din Le gea 155 /2010 actualizată, în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, poliția locală cooperează cu unitățile, respectiv cu structurile teritoriale ale Poliției Române, ale Jandarmeriei Române, ale Poliției de Frontieră Române și ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, cu celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale și colaborează cu organizații neguvernamentale, precum și cu persoane fizice și juridice în condițiile legii.

Potrivit articolului 6 din aceeași lege, poliția locală are atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice precum și al pazei bunurilor respectiv, participă, împreună cu alte autorități competente, la asigurarea ordinii și liniștii publice cu ocazia mitingurilor, marșurilor, demonstrațiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acțiunilor comerciale promoționale, manifestărilor culturale artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și a altor asemenea activități care se desfășoară în spațiul public și care implică aglomerări de persoane.

Nu au fost comunicate în copie documentele prin care s -a solicitat şi prin care s-a aprobat însoţirea echipei naţionale de fotbal şi copia planului de acţiune în care a fost cuprinsă însoţirea echipei naţionale de fotbal , apreciindu-se că acestea sunt exceptate de la comunicare, potrivit art. 12 din Legea 544/2001, întrucât conţin date cu caracter personal şi informaţii clasificate.

Potrivit art. 22 din Legea 544/2001, (1) In cazul in care o persoana se considera vatamata in drepturile sale, prevazute in prezenta lege, aceasta poate face plangere la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice. (2) Instanta poate obliga autoritatea sau instit utia publica sa furnizeze informatiile de interes public solicitate si sa plateasca daune morale si/sau patrimoniale.

Faţă de circumstanţele cauzei, reţine instanţa că se impune în cauză verificarea caracterului informaţiilor refuzate la comunicare dar şi a vătămării reclamantului în sensul art. 22 din Legea 544/2001.

În ceea ce priveşte comunicarea cererii de asigurare a ordinii publice şi aprobarea acesteia, reţine instanţa că s-a refuzat comunicarea întrucât documentele ar conţine date cu caracter pers onal, informaţiile fiind exceptate de la comunicare conform art. 12 alin. 1 lit d 5 din Legea 544/2001, dar s – a comunicat persoana care a formulat cererea, data de înregistrare a acestei cereri precum şi împrejurarea că cererea a fost aprobată.

Dacă într – adevăr, cererea şi documentul de aprobare fac referire la datele unor persoane fizice, aceste documente nu pot fi comunicate sau pot fi comunicate cu anonimizarea informaţiilor legate de datele personale. Reţine instanţa că datele personale , respectiv Legea 677/2001 protejează doar persoanele fizice, nu şi persoanele juridice, însă atâta timp cât s-a menţionat că documentele conţin date personale ale unor persoane fizice, aceasta nu se impuneau a fi copiate şi comunicate.

În condiţiile în care însă, oricum , s-au comunicat datele persoanei juridice care a solicitat asigurarea ordinii publice la evenimentul sportiv, precum şi data cererii, respectiv s – au comunicat informaţiile conţinute în cerere, cu menţiunea că solicitarea a fost aprobată, reclamantul nu poate pretinde că a fost vătămat în sensul art. 22 din Legea 554/2004, având la dispoziţie toate informaţiile solicitate.

În ceea ce privește planul de acțiune solicitat a fi comunicat, se reține că instituția pârâta a avut, în data de 8.11.2017, misiune a de a asigura ordinea și siguranța publică cu ocazia meciului internațional amical de fotbal între echipa națională de fotbal a României și cea a Turciei.

Cu prilejul desfășurării acestui meci amical de fotbal a fost elaborat Planul de acțiune înregistrat cu numărul S/ 3.168.26 9 din data de 6. 11. 2017, în cuprinsul căruia sunt transpuse măsurile de ordine și de siguranță publică, obligațiile forțelor de ordine și ale participanților, sunt nominali zate elementele de dispozitiv cu atribuții în menținerea o rdinii și liniștii publice premergător, pe timpul și după finalizarea meciului de fotbal, precum și măsu rile de ordine care vor fi luate , conform competențelor legale. Comunicarea acestui document s-a refuzat, în baza art. 12 alin. 1 lit a din Legea 544/20 01, informaţia fiind exceptată de la comunicare.

În ceea ce priveşte conţinutul acestui document, instanţa reţine că nu s-a comunicat reclamantului nicio informaţie, măsura adoptată de către instituţia pârâtă fiind legală.

Conform art. 31 din Legea 182/2002, informaţiile secrete de serviciu se stabilesc de conducătorul persoanei juridice, pe baza normelor prevăzute prin hotărâre a Guvernului.

Potrivit Art 7 din HG 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, listele cu informații secrete de serviciu se stabilesc de conducătorii unităților de ținătoare de astfel de informații. În baza acestei hotărâri a fost emis Ordinul S 66 /2009 care în cuprinsul acestuia prevede lista cu categoriile de informații clasificate secret de serviciu, listă elaborată de Ministerul Administrației și Internelor, iar planul de acțiune face parte din această categorie de acte clasificate secrete de serviciu. Instituția pârâta nu poate comunica aceste informații fără încălca rea dispozițiilor HG 781/ 2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu.

În conformitate cu dispozițiile Art 33 din H G 585/2002, accesul la informații clasificate este permis cu respectarea principiului necesității de a cunoaște , numai persoanelor care dețin certificat de securitate sau autorizație de acces, valabilă pentru nivelul de secretizare al informațiilor necesare îndeplinirii atribuțiilor de serviciu. Reclamantul nu are o astfel de abilitare, prin urmare nu i se poate comunica planul solicitat.

Arată reclamantul că planul de acţiune se poate desecretiza şi comunica în baza Legii 544/2001, deoarece are suspiciunea rezonabilă că instituţia pârâtă se foloseşte de caracterul secret al actului pentru a organiza nelegal activităţi de însoţire a unei coloane oficiale şi de implicare nelegală a altor autorităţi ale statului.

Informaţiile conţinute în planul de acţiune nu se încadrează în dispoziţiile art. 33 din Legea 182/2002. Potrivit textului menţionat, este interzisă clasificarea ca secrete de serviciu a informaţiilor care, prin natura sau conţinutul lor, sunt destinate să asigure informarea cetăţenilor asupra unor probleme de interes public sau personal, pentru favorizarea ori acoperirea eludării legii sau obstrucţionarea justiţiei.

Alcătuirea dispozitivelor forţelor de ordine, nominalizarea acestora, efectivele, traseele dar şi modalităţile specifice de intervenţie nu sunt destinate informării publice, publicitatea unor astfel de informaţii zădărnicind în fapt misiunea de asigurare a ordinii publice.

Favorizarea ori acoperirea eludării legii sau obstrucţionarea justiţiei nu a fost dovedită în cauză şi oricum, nu reclamantul este cel chemat să asigure condiţiile de legalitate în ceea ce priveşte funcţionarea şi atribuţiile organelor coercitiv e ale statului. Cel mult, dacă are suspiciuni rezonabile de nelegalitate, reclamantul are dreptul de a sesiza organele de urmărire penală.

Faţă de cele expuse anterior, analizarea capătului de cerere privind obligarea instituţiei pârâte să comunice recl amantului, la adresa de email menţionată în cererea de informaţii de interes public, un răspuns la reclamaţia administrativă 2/6/9 din 29.12.2017 care să fie redactat de comisia de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public şi prin care cel puţin să se evalueze oportunitatea aplicării sancţiunilor disciplinare funcţionarului vinovat de refuzul comunicării informaţiilor de interes public solicitate, nu se mai impune a fi analizată.

Raportat la aspectele menţionate , instanţa va respinge ca neîntemeiată acţiunea formulată. Fără cheltuieli de judecată.

Reţinând caracterul vădit neîntemeiat al acţiunii, faţă de comunicarea legală şi cu bună – credinţă a informaţiilor publice de către instituţia pârâtă , apreciind că reclamantul săvârşeşte un abuz de drept prin formularea unei cereri de chemare în judecată vădit neîntemeiate care aduce atingere bunului mers al activităţii pârâtei, dar şi activităţii instanţei de judecată, având în vedere că sfera preocupărilor reclamantului se situează în afara preocupării legitime de asigurare a accesului la informaţii publice şi se circumscrie urmăririi unor interese patrimoniale, aspect ce reiese din cele peste 100 de cauze introduse pe rolul Tribunalului Cluj în care reclamantul solicită informaţii publice din domenii şi de la instituţii variate, sub sancţiunea amenzii şi a daunelor, în baza art. 187 alin. 1 pct. 1 NCPC, instanţa va aplica reclamantului o amendă judiciară în valoare de 1000 lei.

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂŞTE Respinge cererea formulată de reclamantul TODORAN LUCIAN , (…), în contradictoriu cu pârâta U.M. 0827 CLUJ – NAPOCA – GRUPAREA DE JANDARMI MOBILĂ CLUJ – NAPOCA, cu sediul în Cluj Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 23, jud. Cluj, având CUI 34603812. Fără cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Recursul se depune la Tribunalul Cluj.

Dispune aplicarea unei am enzi judiciare reclamantului, în valoare de 1000 lei, pentru introducerea cu rea-credinţă a unei cereri vădit netemeinice, în conformitate cu dispoziţiile art. 187 alin. 1 pct. 1 NCPC. 7 Cu drept de reexaminare în termen de 15 în privinţa amenzii. Cererea de reexaminare se depune la Tribunalul Cluj.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Alert: Conținut protejat !!