fbpx

Unchii, mătușile, nepoții de frați și verișorii primari au calitatea de membru de familie în cazul violenței domestice

Actele de violență exercitate de unchi, mătuși, nepoți de frați sau verișori primari sunt susceptibile de a atrage emiterea ordinelor de protecție împotriva acestora.

Titlul problemei de drept: Includerea relaţiei dintre unchi/mătușă şi nepot de frate/soră în noțiunea de membru de familie prevăzută de art. 5 din Legea nr. 217/2003 (problemă ridicată de Curtea de Apel Cluj).   

Opinia Institutului Național al Magistraturii:

Potrivit art. 5 alin. (1) din Legea nr. 217/2003: „În sensul prezentei legi, prin membru de familie se înțelege: a) ascendenții și descendenții, frații și surorile, soții și copiii acestora, precum și persoanele devenite rude prin adopție, potrivit legii…”.

Conform art. 23 alin. (1) din cuprinsul aceluiași act normativ: „Persoana a cărei viață, integritate fizică sau psihică ori libertate este pusă în pericol printr-un act de violență din partea unui membru al familiei poate solicita instanței ca, în scopul înlăturării stării de pericol, să emită un ordin de protecție …”.

Noțiunea de membru de familie privește și relația dintre frați și surori, soții și copiii acestora, așa cum rezultă din art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 217/2003. Drept urmare, trebuie considerați ca fiind reciproc membri de familie frații între ei, dar și cumnații (soții fraților și surorilor). Tot astfel, sunt între ei membri de familie frații vis-a-vis de copiii altui frate, ipoteză care privește tocmai relația dintre unchiul/mătușa și nepotul de frate/soră, dar și pe aceea dintre copiii fraților între ei (verișorii primari).

În concluzie, opinia I.N.M. este în sensul includerii relaţiei dintre unchi/mătușă şi nepot de frate/soră în noțiunea de membru de familie prevăzută de art. 5 din Legea nr. 217/2003.

În unanimitate, participanții și-au însușit soluția expusă în opinia I.N.M.

Extras din MINUTA Întâlnirii președinților secțiilor civile ale Înaltei Curți de Casație și Justiție și curților de apel, Timișoara, 05-06 martie 2020.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina