fbpx
Acasă » EXAMENE-CONCURSURI » Un răspuns ultra-mega-controversat din grila de la examenul pentru Barou le poate aduce 1 punct candidaților

Un răspuns ultra-mega-controversat din grila de la examenul pentru Barou le poate aduce 1 punct candidaților

Un răspuns ultra-mega-controversat (evident greșit în opinia unor practicieni în penal) din grila de la examenul pentru Barou le poate aduce ușor 1 punct candidaților care au curajul și inspirația să dea în judecată INPPA și UNBR. Speța ar fi similară cu cea câștigată de un candidat la Oradea.

Comisia de la examenul pentru avocatură 2018 a admis unele contestații la barem, a corectat trei răspunsuri și a anulat o întrebare. Cu toate acestea nu a umblat la poate cea mai evidentă greșeală, potrivit unor practicieni în penal (avocați și judecători), cărora nu le vom da numele din motive lesne de înțeles.

Întrebarea cu răspunsul controversat este următoarea:

În cazul în care instanța pronunță o soluție de condamnare la pedeapsa închisorii, a cărei executare este suspendată sub supraveghere:

A .este obligatorie aplicarea unei pedepse accesorii;
B. este obligatorie impunerea în sarcina inculpatului a unor obligații dintre cele prevăzute de art. 93 alin. 2 C.pen.;
C. pedepsele complementare urmează să fie executate după împlinirea termenului de supraveghere.
Răspuns: AB

Răspunsul a rămas același după analizarea contestațiilor la barem, deși a fost contestat de mai mulți candidați. Redăm mai jos două motivări ale contestatarilor:

”Consider că varianta A este greșită pentru că acordă pedepsei accesorii un caracter obligatoriu pe care aceasta nu îl are. Pedeapsa accesorie nu se poate aplica independent de o pedeapsă complementară a interzicerii exercitării unor drepturi, cu excepția situației în care pedeapsa principală este detențiunea pe viață. Or pedeapsa detențiunii pe viață nu poate fi suspendată sub supraveghere.

În plus, de la data rămânerii definive a hotărârii de condamnare la pedeapsa închisorii a cărei executare este suspendată sub supraveghere, se execută pedeapsa complementară, urmând ca pedeapsa accesorie să se execute numai în caz de revocare sau anulare a suspendării, ceea ce nu este cazul în ipoteza grilei.”

”Potrivit art. 65 alin. (1) Cod penal, „Pedeapsa accesorie constă în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute la art. 66 alin. (1) lit. a), b) și d) -o), a căror exercitare a fost interzisă de instanță ca pedeapsă complementară.”

De asemenea, conform art. 67 Cod penal, „(1) Pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi poate fi aplicată dacă pedeapsa principală stabilită este închisoarea sau amenda și instanța constată că, față de natura și gravitatea infracțiunii, împrejurările cauzei și persoana infractorului, această pedeapsă este necesară. (2) Aplicarea pedepsei interzicerii exercitării unor drepturi este obligatorie când legea prevede această pedeapsă pentru infracțiunea săvârșită. […]”.

Rezultă că în cazul în care pedeapsa principală este cea a închisorii, aplicarea pedepsei complementare și implicit, aplicarea pedepsei accesorii, sunt de regulă facultative, în funcție de natura și gravitatea infracțiunii. În mod excepțional, acestea capătă caracter obligatoriu însă numai atunci când legea le prevede expres pentru respectiva infracțiune.

Aceasta este și orientarea doctrinei1  care a reținut în mod neechivoc caracterul de regulă facultativ al pedepselor complementare și accesorii sub Codul penal actual.

Confuzia își are sediul într-o schimbare legislativă: “Codul penal actual nu mai prevede, spre deosebire de codul anterior, aplicarea obligatorie a pedepsei accesorii in cazul in care pedeapsa principală este închisoarea. […] Codul penal actual prevede caracterul obligatoriu al pedepsei accesorii numai in cazul in care pedeapsa principala este detențiunea pe viată, fără ca in acest caz sa fie stabilite pedepse complementare.”2

În concluzie, date fiind prevederile art. 67 alin. (1), (2) și art. 65 alin. (1) Cod penal, după cum acestea sunt neechivoc reflectate în doctrină, răspunsul corect la Grila nr. 76 este numai varianta B, nu și varianta A.

________________________

1 C. Mitrache, C. Mitrache, Drept penal român. Partea generală, Ed. Universul Juridic, București, 2014, p. 245, 251; M. Udroiu, Drept penal. Partea generală, Ed. C.H. Beck, București, 2016, p. 281

2 G. Bodoroncea, V. Cioclei, I. Kuglay, L. V. Lefterache, T. Manea, I. Nedelcu, F-M. Vasile, Codul penal. Comentariu pe articole Ed. C.H. Beck, București, 2014, p. 181”

Mai mulți judecători și avocați consultați de Clujust.ro au precizat că răspunsul potrivit căruia ”este obligatorie aplicarea unei pedepse accesorii” este greșit.

”Pentru ei (cei din comisie – n.red), pedeapsa accesorie e tot obligatorie pentru pedeapsa inchisorii, ceea ce e noaptea mintii. Au admis ce au vrut ei.. Oamenii astia traiesc dupa alt cod inca.. La detentiunea pe viata e obligatorie. Dar la pedeapsa inchisorii nu e obligatorie aplicarea de pedepse accesorii. E foarte grav din nou! Faptul ca si-au asumat niste erori si nu toate, si mai ales una asa grava”, ne-a spus o judecătoare.

”E gresit. Niciunde nu se prevede obligatia impunerii unor astfel de pedepse in toate cazurile”, a precizat un avocat.

”Daca spunea „Niciodata nu e obligatorie” era ok”, a spus un judecător.

Astfel, se poate concluziona că răspunsul este cel puțin controversat, dacă nu evident greșit. Iar Regulamentului Cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat prevede tocmai că nu au ce căuta în subiecte chestiuni controversate. Tocmai pe acest considerent a câștigat procesul intentat UNBR și INPPA candidatul Sabin Gherdan din 2017, instanța obligând pârâtele să-l admită în profesie.

”În ceea ce priveşte fondul cauzei deduse judecăţii, instanţa reţine, după cum s-a menţionat şi mai sus, că motivul de anulare invocat de reclamant constă în faptul că nu au fost respectate prevederile art. 14 alin. 3 punctul a) al Regulamentului Cadru referitoare la respectarea regulilor în ceea ce priveşte elaborarea subiectelor de examen. Una dintre regulile stabilite în elaborarea subiectelor de examen este ca acestea “să nu conţină probleme controversate în doctrina sau practică. (…) 

Este justificată aprecierea reclamantului în sensul că în mod evident grila a conţinut probleme controversate în doctrină sau practică încălcând prevederile art. 14 alin. (3) punctul a) din Regulamentul Cadru.”, se arată în motivarea sentinței.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina