fbpx

Un proiect de OUG care poate afecta avocații: se tinde la redefinirea noțiunii de ,,mandatar” și descrie un nou tip de conflict de interese în care se poate afla mandatarul

Exercitarea de către mandatar a unei influențe directe și/sau indirecte asupra costurilor de reparare a prejudiciului care să mărească nejustificat nivelul despăgubirii acordate de asigurător este conflict de interese în legătură cu obținerea de despăgubiri.

Proiectul OUG pentru modificarea și completarea Legii nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie este pus în dezbatere publică.

Conform proiectului, Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente se va modifica și completa, urmărindu-se printre altele modificarea mecanismului de decontare directă în sensul transformării acesteia într-un serviciu obligatoriu pentru asigurat și asigurătorul RCA, constituirea unei case de cliring, introducerea noțiunii de preț de referință pentru prețul orelor de manoperă practicate de service-uri, precum și modificarea perioadei pentru care poate fi încheiat contract RCA de către persoanele fizice.

Referitor la mandatari și noul tip de conflict de interese, în nota de fundamentare se arată următoarele:

,,Pentru evitarea majorării primelor de asigurare RCA, prin creșterea valorii daunelor generate de influența direct și/sau indirectă asupra costurilor de reparare a prejudiciului de către alte părți interesate decât persoana care a suferit efectiv prejudiciul și este îndreptățită să primească despăgubirea, se propune introducerea noțiunii de conflict de interese în legătură cu obținerea de despăgubiri.”

În ceea ce privește conflictul de interese în legătură cu obținerea de despăgubiri, proiectul prevede că la art. 2 din Legea nr. 132/2017, după punctul 12 se introduce un nou punct, punctul 121, cu următorul cuprins:

121 conflict de interese – un complex de circumstanțe care poate duce la obținerea, în mod injust, a unui folos de natură financiară sau de orice natură pentru mandatar sau cesionar, prin exercitarea de către acesta a unei influențe directe și/sau indirecte asupra costurilor de reparare a prejudiciului și/sau costurilor privind închirierea de autovehicule care să mărească nejustificat nivelul despăgubirii acordate de asigurător”

La art.2 Legea nr. 132/2017, punctul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:

  1. mandatar – orice persoană fizică sau juridică împuternicită în condițiile legii să reprezinte interesele mandantului, respectiv ale persoanei prejudiciate, în raporturile acesteia cu asigurătorul RCA și cu unitatea reparatoare auto, cu evitarea conflictului de interese”

În prezent, textul punctului 19 are următorul cuprins: ,, mandatar – orice persoană fizică sau juridică împuternicită în condițiile legii să reprezinte interesele persoanei prejudiciate în raporturile acesteia cu asigurătorul RCA și cu unitatea reparatoare auto”

Proiectul nu prevede de ce natură este conflictul de interese în legătură cu obținerea de despăgubiri, cine este competent să îl constate și nici care este sancțiunea pentru mandatarul găsit în conflict de interese.

Deși proiectul nu face referire directă la avocați, conform art.2 alin.(3) din Legea nr. 51/ 1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, ,,avocatul are dreptul să asiste şi să reprezinte persoanele fizice şi juridice în faţa instanţelor autorităţii judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie, a organelor de urmărire penală, a autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi în faţa altor persoane fizice sau juridice, care au obligaţia să permită şi să asigure avocatului desfăşurarea nestingherită a activităţii sale, în condiţiile legii.”, așadar avocații au calitatea de mandatari și este notoriu că în fața asigurătorilor RCA, mulți dintre cei prejudiciați care au dreptul la despăgubire de la asigurători sunt reprezentați de către avocați, ce-i drept, în directă concurență cu societățile specializate în recuperarea de daune.

Proiectul de OUG și nota de fundamentare:

proiectOUGRCA_22042021

nfproiectOUGRCA_22042021

Comments

comentarii

Lasă un răspuns