fbpx
Trenul Agromec Unu de pe str. Observatorului este între Profi și Euroil

Tribunalul Cluj a decis: Este nevoie de studiu de trafic pentru un mega-proiect imobiliar pe str. Observatorului

Tribunalul Cluj a decis că este nevoie de studiu de trafic pentru un mega-proiect imobiliar pe latura sudică a străzii Observatorului din Cluj-Napoca. Proiectul aparține firmei Agromec Unu, ce face parte din grupul deținut de omul de afaceri Dorin Bob.

Instanța de contencios administrativ a Tribunalului Cluj a respins acțiunea Agromec Unu, prin care a cerut obligarea primarului Emil Boc la promovarea în cadrul ședinței Consiliului Local (CL) al municipiului a documentației PUZ (Plan Urbanistic Zonal) si obligarea CL Cluj-Napoca la emiterea HCL (hotărâre de consiliu local) de aprobare a documentației PUZ de urbanizare Str. Observatorului – latura sudică.

Agromec Unu intenționează să ridice blocuri de 12 nivele pe terenul viran de aproape 12.000 mp dintre supermarketul Profi și stația PECO Euroil. Problema este că proiectul nu a fost introdus pentru a fi aprobat în Consiliul Local pe motiv că nu are aviz de la Serviciul siguranț circulației din Primărie.

Aceeași firmă a mai avut o problemă simulară privind traficul la alt proiect. Firma a obținut autorizația de construire pentru magazinul Lidl de pe strada Alexandru Vaida-Voevod 59, care era condiționată de realizarea unui sens giratoriu la capătul liniei 3 a CTP. Până când sensul nu a fost realizat, magazinul Lidl a stat închis luni bune, deși era finalizat.

În cazul Observatorului, reprezentanții Agromec Unu au depus plângere prealabilă la Primărie, care a fost respinsă în septembrie 2017, după care s-au adresat Tribunalului Cluj.

Recent, instanța a pronunțat solutia: ”Respinge, ca neîntemeiată, acţiunea formulată de reclamantul SC Agromec Unu SA în contradictoriu cu pârâţii Mun. Cluj-Napoca, prin primar, CL al Mun. Cluj-Napoca”

Între timp, sentința a fost motivată, instanța arătând: ”Contrar susținerilor reclamantei, avizul de la serviciul Siguranța circulației din cadrul Primăriei mun. Cluj-Napoca nu este solicitat în mod abuziv întrucât prin PUZ se propun 3 accese auto din drumul public – Str. Observatorului (…) pentru un număr considerabil de mașini, iar prin documentație se propune construirea unor clădiri cu suprafața construită la sol mai mare de 5000 mp și regim de înălțime de 12 nivele supra-terane, deci o suprafață desfășurată de până la 60.000 mp.

Așadar, în concret, în speță este necesar studiul de trafic, întrucât se dorește dezvoltarea unui ansamblu de mari dimensiuni, zona studiata fiind una de proporții.”

Societatea de dezvoltare imobiliară a atacat cu recurs sentința.

MOTIVARE. Sentinta civila  Nr. 1063/2018 – Tribunalul Cluj:

Reclamanta a arătat că niciuna din prevederile care reglementează PUZ si PUD nu implică studiul de trafic la momentul adoptării documentației PUZ – cum în mod abuziv li s-a solicitat de către parați, că nu există nicio prevedere legală nici în legea nr. 350/2001 prin care administrația publica sa poată solicita si emite un astfel de aviz, pentru siguranța circulației.

A mai susținut reclamanta că  Legea 350/2001 nu conține nici o singura prevedere cu privire la circulație sau studiu de trafic in sarcina sa, aceste prevederi fiind reglementate prin Ghidul GP038/99 la pct. 2.6 si 3.6 CIRCULAȚIA (depuse anexat prezentelor concluzii scrise) din care rezultă că administrația publică la momentul realizării unui nou PUG este obligată să întocmească studiul de trafic al întregului municipiu, și apoi are obligația de a institui UTR –uri care să coincidă cu studiul realizat. După finalizare PUG și adoptarea acestuia prin HCL orice acțiune de solicitare de studii de trafic este contrară metodologiei și reglementărilor. Ar echivala o astfel de cerință cu o intervenție nelegală la documentația PUG – studii de trafic efectuate în baza PUG să fie anulate sau modificate prin documentații inferioare ca rang, PUZ, efectuate de persoane fizice

Instanța apreciază că susținerile reclamantei nu sunt întemeiate, solicitarea din CU de obținere a Avizului de siguranța circulației– este o cerință din CU, ce trebuie respectată și avizul trebuie obținut.

În speță, conform CU nr. 1227/23.03.2017, f. 21, titulara inițială a documentației PUZ era condiționată de obținerea unor avize și îndeplinirea unor condiții în vederea adoptării documentației urbanistice PUZ de urbanizare Str. Observatorului -latura sudică, printre care studii de specialitate – studiu geotehnic, plan reglementări PUZ cu viza secretariat CTATU, documentație topografică însoțită de procesul verbal pentru scopul solicitat.

Prin adresa nr. 74/05.04.2017, s-a adus la cunoștința reclamantei faptul că documentația depusă sub nr. ../43/2017 este incompletă din punctul de vedere al avizelor solicitate prin CU, respectiv studiu geotehnic, Aviz Direcția Tehnică – Siguranța Circulației Urbane, rețele edilitare și transport local și Serviciul Administrare Căi Publice.

În prezent, refuzul pârâților are la baza depunerea de către reclamantă a unei documentații incomplete, respectiv lipsa Avizului Direcției Tehnice – Siguranța Circulației Urbane.

Contrar celor susținute de reclamantă, în sensul că în această etapă și la acest moment nu se justifică obținerea acestui aviz, instanța apreciază că și pentru acest moment în care se află reclamantul – avizarea documentației care va reprezenta reglementarea zonei pentru care urmează să se obține o altă serie de avize – trebuie respectate avizele solicitate prin certificatul de urbanism.

Așadar, în speță, nu se poate reține existența vreunui “refuz nejustificat”, cu “exces de putere” abuz in accepțiunea legii contenciosului administrativ, astfel cum se susține, refuzul de a aviza documentația PUZ in cauza fiind unul corect si legal.

Reține că elaborarea si adoptarea planurilor urbanistice de către autoritățile publice locale, în măsura în care se respectă dispozițiile legale privind forma si procedura de adoptare a actelor administrative, reprezintă o problemă de oportunitate în realizarea unui interes public general.

Reconfigurarea urbanistică a zonei  este o măsură ce ține strict de oportunitate și este apanajul exclusiv al autorității publice.

Reglementările de urbanism se stabilesc în conformitate cu legislația specifică,  Legea nr. 350/2001, și alte acte normative în domeniu, care urmăresc tocmai obținerea unui echilibru rezonabil între interesele particulare ale titularilor dreptului de proprietate și interesul public.

Reține că PUZ reprezintă o viziune urbanistica, ce transpune la nivelul localităților urbane și rurale propunerile cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului național, zonal și județean, conform art. 44 din Legea 350/2001.

Nu intră în competența instanței de contencios administrativ să sancționeze substanța unor planuri urbanistice cu caracter director. Stabilirea reglementărilor de construire pe o zonă din municipiu este dreptul suveran al administrației publice locale, căreia îi revine sarcina de a gestiona dezvoltarea municipiului în concordanță cu interesul public și principiile dezvoltării durabile, așa cum este prevăzut în Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, potrivit prevederilor art. 1, 2 și 4 din Legea nr. 350/2001.

Oportunitatea adoptării unui act administrativ este atributul suveran al autorității publice locale, instanța de contencios administrativ neavând competența legală de a cenzura motivele legate de oportunitatea adoptării unui act administrativ decât cu încălcarea principiului autonomiei locale și a principiului separației puterilor în stat. Astfel, autoritatea administrativă este singura care poate exprima și adopta soluții de configurare urbanistică menite a schimba înfățișarea urbei, în condițiile legii. Având în vedere acest aspect, într-un litigiu nu se poate verifica legalitatea aprobării/respingerii unei documentații de urbanism decât în plan formal, sub aspectul verificării procedurii de  adoptare sau în plan material, sub aspectul conformității documentației PUZ cu alte planuri urbanistice cu forță juridică superioară. în caz contrar, cenzura rațiunilor de oportunitate și urbanism care stau la baza adoptării unui PUZ s-ar realiza de către instanță cu depășirea competenței și încălcarea principiului separației puterilor în stat.

Documentațiile de urbanism supuse avizării și ulterior aprobării în Consiliul Local, trebuie să fie fundamentate sub aspectul regimului derogatoriu a concluziilor studiilor de fundamentare, a asigurării unității, coerenței și confortului urban a zonei de studiu și teritoriului învecinat.

În speță, reține că avizele solicitate sunt necesare si obligatorii pentru aprobarea documentației de urbanism, întrucât, potrivit prevederilor art. 47 al Legii 350/2001, prin PUZ se stabilesc reglementări privind organizarea rețelei stradale, fiind așadar necesar sa fie solicitat avizul administratorilor căilor de comunicație (cf. Reglementării tehnice GM -010 – 2000, punctul 4.2), respectiv a Direcției Tehnice din primărie pentru a confirma ca reglementările propuse prin proiect sunt corecte.

Contrar susținerilor reclamantei, avizul de la serviciul Siguranța circulației din cadrul Primăriei mun. Cluj-Napoca nu este solicitat în mod abuziv întrucât prin PUZ se propun 3 accese auto din drumul public – Str. Observatorului (…) pentru un număr considerabil de mașini, iar prin documentație se propune construirea unor clădiri cu suprafața construită la sol mai mare de 5000 mp și regim de înălțime de 12 nivele supra-terane, deci o suprafață desfășurată de până la 60.000 mp.

Așadar, în concret, în speță este necesar studiul de trafic, întrucât se dorește dezvoltarea unui ansamblu de mari dimensiuni, zona studiata fiind una de proporții.

Comments

comentarii

Numărul cazuri de COVID-19 în rândul elevilor și cadrelor didactice a ajuns la câteva zeci după prima săptămâna de școală în format fizic.... Citește mai mult
HOROSCOP 22 septembrie 2021. Gemenii nu reușesc să își respecte programul, iar Leii sunt confuzi de la primele ore ale dimineții.... Citește mai mult
Coordonatorul CNCAV, medicul Valeriu Gheorghiță, a prezentat situația actualizată privind rata de acoperire vaccinală a populației eligibile, Clujul și Bucureștiul având cea mai bună rată de vaccinare.... Citește mai mult
Clujenii au fost treziți în această dimineață de mesajele RO-Alert care semnalau un incendiu puternic în zona Tetarom 1.... Citește mai mult

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

error: Alert: Conținut protejat !!