fbpx

Sentință: Refuzul unui hypermarket de a primi un cuplu gay la o campanie publicitară nu e discriminare

Carrefour România are un proces mai puțin obișnuit: A contestat o hotărâre a CNCD, care a considerat discriminare că un cuplu gay nu a fost primit într-o campanie publicitară denumită ”La noi Shoppingul e fun în 2”.

Curtea de Apel București (CAB) a dat dreptate hypermarketului (reprezentat de Țuca, Zbârcea și Asociații), arătând că nu este vorba de nicio discriminare. Sentința a fost atacată cu recurs, aflat la ÎCCJ.

În motivarea CAB se arată următoarele: ”În fapt, prin Hotărârea nr. 726/23.10.2019 emisă de Colegiul Director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării în dosarul nr. 114/2018 (filele 44 – 49), a fost soluționată petiția nr. 1037/26.02.2018 (fila 18 și urm.), prin care pârâtul P.D.V a solicitat analizarea, de către pârâtul CNCD, a regulamentului unei campanii publicitare derulate de BTL Factory SRL pentru reclamanta Carrefour Romania SA, întrucât această campanie se adresează doar perechilor formate dintr-un bărbat și o femeie, iar pârâtului i-a fost refuzată participarea la campania publicitară ”LA NOI SHOPPINGUL E FUN IN 2” împreună cu prietenul său.

Pârâtul CNCD, prin hotărârea contestată, a reținut că faptele reprezintă discriminare potrivit art. 2 alin.1 și art. 10 lit. h) din O.G. nr. 137/2000 și a dispus sancționarea părții reclamate cu avertisment, stabilind și recomandarea ca pe viitor să evite astfel de formulări care pot duce la discriminare.

În drept, instanța reține că definiția discriminării este reglementată potrivit art.2 alin.1 din OG nr. 137/2000:

”Potrivit prezentei ordonanțe, prin discriminare se înțelege orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare , apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu, care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice.”

Potrivit art. 10 lit. h) din aceeași Ordonanță:

” Constituie contravenție, conform prezentei ordonanțe, dacă fapta nu intră sub incidența legii penale, discriminarea unei persoane fizice, a unui grup de persoane din cauza apartenenței acestora ori a persoanelor care administrează persoana juridică la o anumită rasă, naționalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată, respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orientării sexuale a persoanelor în cauză prin:

h) refuzarea acordării pentru o persoană sau un grup de persoane a unor drepturi sau facilități.”

Astfel cum reține și pârâtul CNCD în cuprinsul Hotărârii contestate, pentru ca o faptă să fie calificată ca fiind discriminatorie aceasta trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) Existența unui tratament diferenția manifestat prin deosebire, excludere, restricție sau preferință (existența unor persoane sau situații aflate în poziții comparabile)

b) Existența unui criteriu de discriminare potrivit art. 2 alin.1 din OG nr. 137/2000

c) Tratamentul diferențiat să aibă drept scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate a unui drept recunoscut de lege

d) Tratamentul diferențiat să nu fie justificat obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acestui scop să nu fie adecvate și necesare.

Dacă primele două condiții sunt îndeplinite în cauză (restricția de participare a cuplurilor formate din persoane de același sex, criteriul de discriminare fiind orientarea sexuală), Curtea constată că în cuprinsul hotărârii contestate nu există nici un considerent al pârâtului CNCD cu privire la îndeplinirea celei de-a treia condiții, și anume ca tratamentul diferențiat să fi avut drept scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate a unui drept recunoscut de lege.

Astfel cum în mod judicios se arată prin cererea de chemare în judecată, instanța constată că OG nr. 137/2000 nu protejează dreptul pârâtului de a participa la un concurs ori la o campanie publicitară, precum cea derulată de reclamantă în prezenta cauză. Nici emitentul hotărârii contestate nu indică dreptul fundamental sau prevăzut de o altă lege, dintre cele protejate de actul normativ special, pretins a fi fost restrâns de reclamantă prin organizarea unei campanii publicitare la care pârâtul P.D.V nu a putut participa întrucât nu a îndeplinit condițiile prevăzute în regulamentul campaniei.

De esența unei campanii publicitare este faptul că ea nu poate viza decât o anumită categorie de persoane determinate, un așa numit public-țintă, și reprezintă una din modalitățile în care un profesionist urmărește, în ultimă instanță, creșterea veniturilor. În cuprinsul actului administrativ-jurisdicțional contestat (ca de altfel nici în întâmpinările formulate în cauză) nu a fost indicată nicio dispoziție legală care să garanteze participarea unei persoane fizice la o anumită campanie publicitară. Dimpotrivă, Regulamentul de participare la campania publicitară ”La noi, shopping-ul e fun în 2” (f. 23 și urm.) reglementează mecanismul campaniei și stabilește condițiile în care se poate exercita dreptul de participare, fiind menționat că aceasta este adresată cuplurilor formate din 2 persoane, bărbat+femeie.

Așadar, Curtea constată că posibilitatea, vocația persoanelor de a participa la campaniile publicitare derulate de comercianți nu se regăsește în categoria drepturilor protejate prin art. 2 alin.1 din OG nr. 137/2000 (cu referire la drepturile omului și libertățile fundamentale sau alte drepturi recunoscute de lege), motiv pentru care nu se poate reține nici săvârșirea de către reclamantă a contravenției prevăzute de art. 10 lit. h) din aceeași Ordonanță.

Pentru aceste considerente, Curtea constată ca hotărârea nr. 726/23.10.2019 este nelegală, nefiind întrunite condițiile pentru existența unei fapte de discriminare, motiv pentru care, în temeiul art. 20 alin. 9 din OG nr. 137/2000 va admite acțiunea și va anula în parte Hotărârea nr. 726/23.10.2019 emisă de pârâtul CNCD, respectiv punctele 2, 3 și 4 din dispozitiv, nefiind contestată soluția de admitere a lipsei calității procesuale pasive a societății BTL Factory SRL.”

Comments

comentarii

Realizarea Spitalului Regional de Urgență Cluj reprezintă o investiție sigură, potrivit rectorului UMF „Iuliu Hațieganu”, Anca Buzoianu. Universitatea de Medicină din Cluj intenționează să realizeze în proximitatea spitalului un cămin pentru medicii rezidenți și studenții mediciniști.... Citește mai mult
Mecanismul de redresare și reziliență european nu va fi prelungit după anul 2026. România a încasat până în prezent puțin peste 30% din fondurile europene și riscă să piardă miliarde de euro.... Citește mai mult

Lasă un răspuns