fbpx
Blocul ridicat de Campeador (sursa foto media9.ro)

Sentința prin care patronul firmei Campeador a fost obligat să deființeze locuințele amenajate în loc de garaje

Clujust a primit sentința cu care s-a lăudat recent primarul Emil Boc că a câștigat definitiv împotriva unui dezvoltator imobilar care a făcut locuințe în loc de garaje la demisolul blocurilor de pe Calea Someșeni. Procesul a fost intentat de primar patronului firmei Campeador, Florin Larionesi, în nume personal, nefiind pârâtă societatea.

Prin sentință rămasă definitivă după respingerea apelului, Florin Larionesi, patron al firmei Cameador din Bistrița, a fost obligat ”să desființeze lucrările de construcții executate nelegal la imobilul din Cluj-Napoca, Calea Someșeni, nr. 8 într-un termen de 45 de zile , iar în caz contrar va autoriza reclamantul (Primarul – n.red) să desființeze lucrările realizate nelegal pe cheltuiala pârâtului.”. Se pare că oamenii care locuiesc acolo sunt în chirie. În continuare vă prezentăm motivarea sentinței:

”În fapt , prin procesul verbal de constatare și sancționare a contravenției nr. xxxxx/19.01.2018 întocmit de către MUNICIPIUL Cluj-Napoca– DIRECȚIA GENERALĂ POLIȚIA LOCALĂ – SERVICIUL CONTROL URBANISM ȘI DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII (fila 14), s-a aplicat în sarcina pârâtului sancțiunea principală a amenzii contravenționale în cuantum de 50.000 lei și măsura complementară constând în intrarea în legalitate conform prevederilor Legii nr. 50/1991, prin obținerea autorizației de construire pentru lucrările efectuate, în caz contrar desființarea lucrărilor, pentru săvârșirea contravenției prevăzută și sancționată de art. 26 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 51/1990, constând în faptul că pârâtul, în calitate de beneficiar și investitor, a executat modificări constructive la imobilul din Cluj-napoca, Calea Someșeni, nr. 8, corp C1 și corp C2, județul Cluj, înscrise în CF nr. 320816-C1-U101 Cluj-Napoca, nr. cadastral xxxxxx-C1-U101 și CF nr. 320816C1-U100 Cluj-Napoca, nr. cadastral 320816C1-U100, în vederea schimbării de destinație a subsolului din parcare în spații de locuit, fără a deține autorizație de construire.

În drept , instanța reține că potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 republicată, „ odată cu aplicarea amenzii pentru contravențiile prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. a) și b) se dispune oprirea executării lucrărilor , precum și, după caz, luarea măsurilor de încadrare a acestora în prevederile autorizației sau de desființare a lucrărilor executate fără autorizație ori cu nerespectarea prevederilor acestuia într-un termen stabilit în procesul-verbal de constatare a contravenției.”

Conform prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 republicată, “În cazul în care persoanele sancționate contravențional au oprit executarea lucrărilor, dar nu s-au conformat în termen celor dispuse prin procesul-verbal de constatare a contravenției , potrivit prevederilor art. 28 alin. (1), organul care a aplicat sancțiunea va sesiza instanțele judecătorești pentru a dispune, după caz:

a) încadrarea lucrărilor în prevederile autorizației;

b) desființarea construcțiilor realizate nelegal .”

Având în vedere că deși s-a formulat plângere contravențională împotriva procesului verbal menționat, prin încheierea civilă nr. 45/09.01.2019 pronunțată de către Judecătoria Cluj-Napoca în dosarul nr. 25352/211/2016 s-a dispus anularea plângerii în procedura regularizării. Nu s-a formulat cerere de reexaminare împotriva încheierii de anulare (fila 59).

În aceste condiții, instanța apreciază că pârâtul nu mai poate pune în discuție în cadrul prezentului litigiu temeinicia procesului verbal de constatare și sancționare a contravenției, acesta devenind titlu executoriu la data rămânerii definitive a încheierii de anulare.

Reținând că la data de 09.10.2018 s-a constatat că pârâtul nu a îndeplinit obligația de a obține autorizație de construire pentru lucrările realizate (filele 6-7), instanța apreciază că sunt îndeplinite condițiile legale prevăzute de art. 32 alin. (1) raportat la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 republicată.

În consecință, instanța va admite cererea formulată de către reclamantul Primarul Municipiului Cluj-Napoca în contradictoriu cu pârâtul Larionesi Florin , având ca obiect obligație de a face și va obliga pârâtul să desființeze lucrările de construcții executate nelegal la imobilul din Cluj-Napoca, Calea Someșeni, nr. 8, corp C1 și corp C2, județul Cluj înscrise în CF nr. xxxxxx-C1-U101 Cluj-Napoca, nr. cadastral xxxxxx-C1-U101 și CF nr. xxxxxx-C1-U100 Cluj-Napoca_, nr. cadastral xxxxxx-C1-U100, astfel cum sunt individualizate în cuprinsul procesul verbal de constatare și sancționare a contravenției nr. xxxxx/19.01.2018 întocmit de către MUNICIPIUL Cluj-Napoca – DIRECȚIA GENERALĂ POLIȚIA LOCALĂ – SERVICIUL CONTROL URBANISM ȘI DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII, într-un termen de 45 de zile , iar în caz contrar va autoriza reclamantul să desființeze lucrările realizate nelegal pe cheltuiala pârâtului.

În baza art. 453 C .proc.civ. , raportat la soluția pe care urmează a o pronunța asupra cererii principale, constatând că pârâtul a pierdut procesul, instanța va obliga pârâtul să achite în favoarea reclamantului suma de 20 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând taxă judiciară de timbru (fila 5) și față de precizarea reprezentantului pârâtului, va lua act că pârâtul nu solicită cheltuieli de judecată.

Comments

comentarii

Un accident rutier grav a avut loc marți, 16 august, pe DN 1F, între localităţile Zalău şi Ciumărna. În accident au fost implicate o mașină și o camionetă.... Citește mai mult

Lasă un răspuns

error: Alert: Conținut protejat !!