fbpx

Sentința de achitare a unui colonel medic militar pentru insubordonare

Tribunalul Militar Cluj a pronunțat achitarea colonelului medic Ovidiu Dumitru Vasiliu acuzat de insubordonare pentru că nu a executat un ordin dat de un superior, ordin pe care medicul militar l-a considerat nelegal.

Redăm extras din sentința de achitare:

,,Prin rechizitoriul nr.875/P/2017 din 12.02.2019 al Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar București, înregistrat pe rolul Tribunalului Militar București la data de 20.02.2019, a fost trimis în judecată, în stare de libertate, inculpatul colonel medic Ovidiu Dumitru Vasiliu din cadrul UM (…)  București – Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu ,,Academician Ștefan Milcu”București, pentru săvârșirea infracțiunii de insubordonare prev. de art. 417 alin.1 C.pen.

In actul de sesizare al instanței se reține, în fapt , că la data de 19.09.2017,  se sesizează faptul că lt. col. medic Ovidiu Dumitru Vasiliu, nu a executat Ordinul locțiitorului șefului Statului Major general nr. SP 484 din 15 septembrie 2017, prin care a fost detașat în perioada 18.09.-31.12.2017 la Colegiul Colegiul Militar “Tudor Vladimirescu” din Craiova, refuzând să se prezinte la unitatea unde a fost detașat.

Astfel, la data de 24.08.2017, prin faxul nr.4756/A 3253, de la Direcția Medicală a Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu „Academician Ștefan Milcu” a fost informat că este necesară detașarea în cadrul cabinetului medical al Liceului Militar din Craiova a unui medic militar, specialitatea „medicină de familie”. În calitate de comandant al Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu „Academician Ștefan Milcu” i s-a solicitat desemnarea unui medic militar de specialitatea „medicină de familie” în vederea detașării acestuia pentru perioada 18.09.2017 la cabinetul medical al Liceului Militar din Craiova, unde toate posturile de medic erau vacante. Comandantul centrului medical, martora colonel M.M.G. a transmis către biroul resurse umane faxul șefului Direcției medicale M.I.G.-C., șeful biroului resurse umane i-a solicitat inculpatului colonel  Ovidiu Dumitru Vasiliu, șeful serviciului medicină de familie să desemneze unul dintre cei trei medici militari de specialitatea „medicină de familie”. Acesta l-a indicat pe dr. M.C., Comandantul centrului medical nu a fost de acord cu propunerea, deoarece dr. M.C. avea pe lista de capitație militarii străini din cadrul brigăzii multinaționale și familiile acestora, fiind de altfel, singurul cunoscător atestat STANAG pentru limba engleză.  Întrucât nu s-a oferit voluntar niciunul dintre ceilalți medici militari din cadrul specializării medicină militară, Direcția medicală M. a dispus detașarea d-lui lt. colonel medic Ovidiu Dumitru Vasiliu.

In data de 18.09.2017, vineri în jurul orei 15,20 comandantul centrului medical, martora colonel M.M.G., a fost informată telefonic de către d-na colonel medic D.G.de la Direcția medicală a M. că sosit ordinul de detașare a lt.col. medic Ovidiu Dumitru Vasiliu și că va trimite la centrul medical, acest ordin prin curier, martorul lt.col. medic D.D. Martora l-a contactat telefonic pe ofițerul de serviciu, martorul lt.col.medic T.R. căruia i-a comunicat că urmează să vină martorul lt.col. medic D.D. cu ordinul de detașare a inculpatului lt. col. (la acel moment) medic Ovidiu Dumitru Vasiliu. Martora colonel M.M.G. i-a ordonat martorului lt. col. T.R. să-l cheme pe inculpat și să-i aducă la cunoștință dispoziția de detașare, acesta urmând a semna de luare la cunoștință (cu data și ora). In jurul orei 16,20, lt. colonel medic Ovidiu Dumitru Vasiliu a contactat-o telefonic pe martora colonel M.M.-G. și i-a comunicat că a luat la cunoștință de conținutul ordinului dar că nu va executa ordinul pentru că nu este legal.

Luni dimineața, martora colonel M.M.G. a solicitat martorului colonel I.G.C., șeful biroului de resurse umane, să-i raporteze dacă inculpatul lt. col. medic Ovidiu Dumitru Vasiliu este prezent în unitate și nu la postul unde fusese detașat. I s-a comunicat că acesta este prezent în unitate și că nu a plecat la Craiova. Ulterior, în cursul dimineții, martora colonel M.M.-G. a raportat Direcției Medicale și Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar București (conform indicației direcției) despre neexecutarea ordinului, în sensul refuzului lt. col. Ovidiu Dumitru Vasiliu de a se prezenta la unitatea de la Craiova. Pe parcursul zilei de 18.09.2017, inculpatul lt. col. medic Ovidiu Dumitru Vasiliu a depus la compartimentul documente clasificate al centrului medical un raport prin care refuza să execute ordinul pe care îl califica drept vădit ilegal. Respectivul raport a fost transmis imediat la Direcția Medicală.

Prin Încheierea nr. 67 /CC/31.05.2019 pronunțată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Militar București , rămasă definitivă prin Încheierea nr. 22/CC/25.11.2019 a Curții Militare de Apel București  s-a constatat legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul din data de 12.02.2019 emis în dos. nr. 875/P/2017 al Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar București privind pe inculpatul colonel medic Ovidiu Dumitru Vasiliu, precum și legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală și s-a dispus începerea judecății cu privire la inculpatul anterior menționat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de insubordonare prev. de art. 417 alin.(1) C. pen.

In cauză, primul termen de judecată al dosarului aflat în rolul Tribunalului Militar București, a fost fixat pentru data de 21.01.2020, cauza fiind amânată întrucât a fost formulată cerere de recuzare, cerere respinsă ulterior.

La termenul de judecată din data de 3.03.2020, instanța a pus în discuție aplicarea dispozițiile art.374 alin.(7) C.pr.pen., referitoare la contestarea sau nu a probelor administrate în cursul urmăririi penale.

Având în vedere că probele administrate în faza de urmărire penală nu au fost contestate iar în acel moment nu se impune readministrarea probatoriului efectuat pe parcursul urmăririi penale, după respingerea probelor solicitate de inculpat, motivele respingerii acestora, fiind consemnate în încheierea de ședință, s-a dispus solicitarea fișei de cazier a inculpatului , emiterea unei adrese către Baroul București și emiterea unei adrese către UM xxxxx București pentru comunicarea aprecierilor de serviciu anuale ale inculpatului.

Ca urmare a cererii de strămutare formulată de inculpatul col. medic Ovidiu Dumitru Vasiliu, Curtea Militară de Apel București, prin Sentința nr. 5/5.06.2020, în temeiul art. 74 alin.(2) C.pr.pen. a admis cererea formulată de inculpat dispunând strămutarea cauzei înregistrată la Tribunalul Militar București sub nr. (…) la Tribunalul Militar Cluj.

Totodată, în temeiul art. 74 alin.(3) C.pr.pen. au fost menținute actele îndeplinite în dosar nr. (…) de către Tribunalul Militar București.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Militar Cluj sub același număr , la data de 25.06.2020.

La termenul de judecată din data de 8.09.2020, Tribunalul Militar Cluj având în vedere Decizia Curții Militare de Apel București de strămutare a cauzei, prin care se mențin actele îndeplinite, a respins cererile în probațiune formulate de inculpat, ca fiind analizate de Tribunalul Militar București la termenul de judecată din 3.03.2020 (filele 29-30)

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele:

La data de 18.09.2017, prin actul de sesizare depus de către UM (…) la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar București, se sesizează faptul că col. medic  Ovidiu Dumitru Vasiliu, nu a executat Ordinul locțiitorului șefului Stat Major General nr. S.P. 484 din 15.09.2017, prin care a fost detașat în perioada 18.09.2017, la Colegiul M.N. „Tudor Vladimirescu” Craiova, refuzând să se prezinte la unitatea unde a fost detașat.

La data de 24.08.2017, prin faxul nr.4756/A 3253, de la Direcția Medicală Militară Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu „Academician Ștefan Milcu” a fost informată că este necesară detașarea în cadrul cabinetului medical al Liceului Militar din Craova a unui medic militar de specialitate „medicină de familie”. In calitate de coma ndant al Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu „Academician Ștefan Milcu” i s-a solicitat desemnarea unui medic militar de specialitatea „medicină de familie” în vederea detașării acestuia pentru perioada 18.09.xxxxxxxxxxxxx17 la cabinetul medical al Liceului Militar din Craiova, unde toate posturile de medic erau vacante. Comandantul centrului medical, martora colonel M.M.G. a transmis către biroul resurse umane faxul șefului Direcției Medicale Militare I.G.-C., șeful biroului resurse umane i-a solicitat inculpatului colonel medic Ovidiu Dumitru Vasiliu, șeful serviciului medicină de familie să desemneze pe unui dintre cei trei medici militari de specialitatea „medicină de familie”. Acesta l-a indicat pe dr. M.C. Comandantul centrului medical nu a fost de acord cu propunerea deoarece dr. M.C. avea pe lista de capitație militarii străini din cadrul brigăzii multinaționale și a familiilor acestora, fiind de altfel singurul cunoscător atestat STANAG pentru limba engleză.

Întrucât nu s-a oferit voluntar niciunul dintre ceilalți medici militari din cadrul specializării medicină de familie, Direcția Medicală Militară a dispus detașarea d-lui lt. col medic Ovidiu Dumitru Vasiliu.

In data de 15.09.2018, vineri, în jurul orei 15,20 comandantul centrului medical, martora colonel maxim M.G. a fost informată telefonic de către d-na colonel medic D.G. de la Direcția Medicală a M. că a sosit ordinul de detașare a lt.col. medic Ovidiu Dumitru Vasiliu și că va trimite la centrul medical, acest ordin prin curier, martorul lt. col. medic D.D.

Martora l-a contactat telefonic pe ofițerul de serviciu, martorul lt. col. medic T.R. căruia i-a comunicat că urmează să vină martorul lt. col. medic D.D. cu ordinul de detașare a inculpatului lt. colonel medic Ovidiu Dumitru Vasiliu. Martora colonel M.M.G. i-a ordonat martorului lt. col.  T.R. să-l cheme pe inculpat și să-i aducă la cunoștință dispoziția de detașare, acesta urmând a semna de luare la cunoștință (cu data și ora).

In jurul orei 16,20, lt. colonel medic Ovidiu Dumitru Vasiliu a contactat-o telefonic pe martora colonel  M.M.G. și i-a comunicat că a luat la cunoștință de conținutul ordinului dar că nu va executa ordinul pentru că nu este legal.

Cu ocazia audierii în instanță a inculpatului col. medic Ovidiu Dumitru Vasiliu acesta a precizat că în data de 21.08.2017 a fost informat telefonic de un ofițer de la Centrul de Transmisiuni, că va fi detașat ca medic la Colegiul N.M.C. In aceeași zi s-a pregătit un fax de la direcția medicală prin care se solicita detașarea sa . A fost chemat de către doamna comandant cu care a avut o discuție și i s-a solicitat părerea. I-a răspuns că în condițiile legislației în vigoare, fiind medic de familie nu poate fi detașat pe  o perioadă mai mare de 30 de zile. Inculpatul mai arată că acest fapt l-a comunicat și d-lui general O.P.– directorul Direcției Medicale, care însă și-a menținut punctul de vedere întocmind un ordin și documentele aferente detașării sale de la data de 18.09.2017 și până la data de 31.12.2017. Ulterior faxului primit, inculpatul a întocmit un raport la data de 8.09.2017 către comandantul unității, Direcția Medicală și Ministrul Apărării, în care a arătat motivele pentru care nu poate fi detașat. Nu a primit vreun răspuns la acest raport iar în data de 15.09.2017 a fost emis ordin de detașare care i-a fost adus la cunoștință sub semnătură de dl. lt. col. D. din cadrul Direcției Medicale. Ordinul de detașare a avut un caracter secret de serviciu, motiv pentru care nu a putut face o copie, l-a citit și și-a notat câteva aspecte legate de acesta.

Inculpatul mai declară că la data de 18 septembrie 2017 i s-a adus la cunoștință de către dl col. Iusuf un extras de pe ordinul de detașare în care din punctul său de vedere lipsea fraza cu privire la competența directorului adjunct al șefului statului major al apărării cu privire la emiterea acestui ordin. In aceeași zi a întocmit un nou raport pe care l-a înaintat eșaloanelor responsabile la care însă nu a primit un răspuns decât în data de 10.10.2017 și în care se arăta că ordinul de detașare a fost anulat la data de 20.09.2017, răspuns ce nu era semnat și datat, având aplicată doar ștampila.

Inculpatul consideră că toate problemele se datorează faptului că, în anul 2015, fiind președintele unei comisii de cercetare administrativă a constatat existența unor neregularități și a solicitat sesizarea organelor de urmărire penală.

Potrivit art. 417 alin.(1) C.pr.pen. insubordonarea constă în fapta de a nu executa un ordin cu privire la îndatoririle de serviciu.

Pentru ca o faptă să fie catalogată drept insubordonare, aceasta trebuie să fie conform art. 15 C.pen. prevăzută de legea penală, săvârșită cu vinovăție, nejustificată și neimputabilă persoanei care a săvârșit-o.

Art. 16 C.pen. prevede că fapta constituie insubordonare numai dacă a fost săvârșită cu forma de vinovăție cerută de legea penală, element care în cazul de față lipsește, neputându-se reține în sarcina inculpatului intenția în săvârșirea faptei.

Astfel, anterior aducerii la cunoștință a ordinului de detașare (15.09.2017), inculpatul a fost informat că va fi detașat. A apreciat însă că ordinul emis în cauză este nelegal, fiind incidente dispozițiile art. 8 alin.(19 lit b), teza a II-a din Legea nr. 80/95. A precizat că fiind medic de familie nu poate fi detașat pe o perioadă mai mare de 30 de zile, iar cadrelor militare nu li se poate ordona și le este interzis să execute acte contrare legii. In acest sens a întocmit două rapoarte succesive , în 8.09.2017, dată la care a înștiințat direct pe ministrul apărării, respectiv 18.09.2017, invocând motive de nelegalitate ale ordinului de detașare și solicitând lămuriri în legătură cu conduita sa în viitor.

Ambele rapoarte au fost  trimise prin poșta electronică, înregistrate la M. A 2963 și A 3053/2017, însă nu  a primit lămuririle solicitate.

Motivele invocate de inculpat în neexecutarea ordinului  sunt că potrivit diagramei publicate, unitatea din care face  acesta parte este subordonată unității centrale a M. Ori ordinul în cauză a fost emis de Locțiitorul șefului de Stat Major al M. conform art.77 din Legea 80/95 are competența de a dispune detașarea ofițerilor cu grad militar de colonel exclusiv din unitățile centrale ale M. la data emiterii ordinului, inculpatul avea gradul de locotenent colonel. Totodată inculpatul a mai arătat că medicii de familie civili și militari, au un statut propriu, nu pot absenta motivat mai mult de 30 de zile, pentru motivele limitativ arătate.

Pentru acoperirea necesităților de serviciu unui medic de familie pentru perioada absenței mai mult de 30 de zile lucrătoare, precum s-a invocat la Colegiul M.C., unitatea este arondată celui mai apropiat cabinet medical de unitate (art. 19 alin.(2) din ordinul M./2009).

Ori, inculpatul a subliniat că, în Craiova precum și în împrejurimi sunt nenumărate cabinete medicale de unitate, nefiind necesară arondarea la un cabinet medical din București.

Ulterior, Direcția de Management Resurse Umane a comunicat inculpatului printr-o adresă nedatată și nesemnată, dar ștampilată că începând cu data de 20.09.2017, au încetat efectele ordinului de detașare, iar pentru zilele de 18 și 19 septembrie 2017, inculpatul se poate adresa instanței de contencios administrativ deoarece ordinul de detașare a intrat în circuitul civil.

Un aspect important de reținut este faptul că, Curtea de Apel București prin Sentința civilă nr. 4484/5.11.2018 (nedefinitivă), apreciind că măsura detașării nu a fost motivată corespunzător de către emitentul ordinului contestat, a dispus anularea Ordinului SP 484 din 15 septembrie 2017 emis de Locțiitorul Sefului Statului Major General.

Hotărârea instanței civile nu are autoritate de lucru judecat în soluționarea prezentei cauze însă tribunalul militar împărtășește punctul de vedere exprimat prin Sentința civilă nr. 4484/5.11.2018 (nedefinitivă) a Curții de Apel București – Secția a VIII-a Civilă administrativ și fiscal în sensul că actul de detașare (ordin) trebuie să cuprinsă cel puțin împrejurarea avută în vedere la luarea măsurii,  respectiv necesitatea și scopul luării acesteia.

Analizând ordinul se constată că nu conține niciun argument concret de fapt si de drept deși motivarea reprezintă o condiție de valabilitate a actului, emitentul fiind obligat să indice elementele de drept și de fapt care au stat la baza emiterii ordinului pentru a putea fi cunoscută de destinatar.

Respectarea condițiilor de formă și de fond reprezintă o obligație a emitentului, atât timp cât ordinul nu face parte din categoria actelor nesupuse controlului reglementat la art. 5 din Legea 554/2004.

Drept urmare, având în vedere cele de mai sus  expuse nu se poate reține în sarcina inculpatului săvârșirea faptei cu vinovăție, întrucât acesta a făcut toate demersurile către conducerea M. Art. 7 din Regulamentul disciplinei militare, pentru clarificări, măsura detașării nefiind motivată corespunzător. De altfel, chiar M. la ordinul de detașare.

Este de necontestat că ordinea și disciplina militară impune fiecărui militar, obligația de a executa întocmai și la timp ordinele primite de la superiorul ori comandantul său. Infracțiunea de insubordonare, presupune nesocotirea de către militari a îndatoririlor ce-i revin.

In același timp, un ordin cu caracter administrativ (detașare) trebuie să respecte  normele legale,  în cazul de față,  motivarea acestuia. In caz contrar ordinul este emis cu depășirea limitelor de apreciere recunoscut autorității publice.

Ori, așa cum am arătat inculpatul a făcut toate demersurile legale în vederea anulării ordinului. De altfel ordinul în discuție a și fost revocat de către autoritatea emitentă, la două zile de când a intrat în vigoare, ceea ce creează suspiciuni asupra legalității și oportunității emiterii acestui.

In consecință, având în vedere toate considerentele expuse, în baza art.  396 alin. 3 coroborat  cu art. 16 alin. 1  lit. b  teza a -II-a C. proc. pen. va achita pe inculpatul colonel medic Ovidiu Dumitru Vasiliu – din cadrul U.M. (…)  București , sub aspectul săvârșirii infracțiunii de insubordonare, faptă incriminată. de art. 417 alin.1 C.pen.

În baza art. 275 alin.3 C. proc. pen. cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia.

D I S P U N E   :

În baza art. 396 alin. 3 coroborat  cu art. 16 alin. 1  lit. b  teza a -II-a C. proc. pen. achită pe inculpatul colonel medic Ovidiu Dumitru Vasiliu – din cadrul U.M. (…) București , născut la data de 11.12.1969, în mun. București , domiciliat în municipiul București, Sector 6,(…), (…), colonel medic în cadrul U.M . (…) București (Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu „Academician Ștefan Milcu”) , (…), sub aspectul săvârșirii infracțiunii de insubordonare, faptă incriminată. de art. 417 alin.1 C.pen.

În baza art. 275 alin.3 C. proc. pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunțată în ședință publică, azi, 06 octombrie 2020.”

Sentința nu este definitivă, fiind atacată cu apel, apelul judecându-se la Curtea Militară de Apel București.

Comments

comentarii

Roxen va interpreta piesa „Amnesia” la Eurovision. Roxen spune că această piesă este una extrem de personală, dar se bucură că juriul a ales această piesă, pentru că are energia necesară.... Citește mai mult
Horoscop 5 martie 2021. Află ce zodie poate primi noi oferte de colaborare și cine trebuie să aibă mai multă grijă de sănătate.... Citește mai mult
Emil Boc este dezamăgit deoarece noul prefect de Cluj face parte din UDMR și nu PNL. Primarul este interesat ca noul prefect să respecte toate simbolurile naționale și spune că nu va accepta nici „cel mai mic derapaj”.... Citește mai mult

Lasă un răspuns