fbpx

Bilanț 2020. Pe raza CA Cluj se află instanța cu cea mai mare operativitate din România și instanța cu a doua cea mai mare încărcătură pe judecător

Curtea de Apel Cluj a prezentat Adunării Generale a judecătorilor, pe data de 29 ianuarie 2021, bilanțul de activitate aferent anului 2020, analiza datelor tuturor instanțelor de pe raza curții arătând, per ansamblu, că acestea au fost foarte performante, în ciuda provocărilor generate de pandemia Covid-19, a resurselor financiare şi umane limitate, precum şi a atacurilor continue asupra justiției.

Astfel, pe raza Curții de Apel Cluj se află instanța cu cea mai mare operativitate din România, în cazul Tribunalului Specializat Cluj, dar și instanța cu a doua cea mai mare încărcătură pe judecător din România, în cazul Judecătoriei Beclean. Indicele de operativitate al Curții de Apel Cluj, ca instanță de sine stătătoare, a fost în 2020 de 100,7%, fiind mult peste media națională la nivelul curților de apel și în creștere față de indicele de operativitate din 2019.

Condițiile speciale generate de pandemia Covid-19 au împiedicat desfășurarea ședinței de bilanț în condiții normale, aceasta fiind organizată on line, în sistem de video conferință.

Prezentare extinsă

Anul 2020 a fost un an cu totul deosebit, ce a debutat tensionat, prin noi atacuri ale politicului asupra justiției, materializate prin inițiative ce vizau șubrezirea statutului judecătorilor și a independenței acestora.

Situația descrisă a determinat adoptarea unor forme de protest atât la nivelul instanțelor din raza Curții de Apel Cluj, cât și la nivelul întregii țări, adunări generale succesive fiind organizate și ulterior în prima parte a anului 2020.

În acest context, deja dificil și tensionat, a survenit pandemia Covid-19, cu influențe multiple și directe atât asupra judecătorilor, personalului ce deservește instanțele, avocaților și altor parteneri ce contribuie la realizarea actului de justiție, cât și asupra zecilor de mii de persoane ce au trecut pragul instanțelor de pe raza Curții de Apel Cluj și în anul 2020.

Măsurile luate în perioada pandemiei de conducerea Curții de Apel Cluj au urmărit și realizat un just și necesar echilibru între dreptul de acces la instanță și dreptul la sănătate al fiecărui cetățean.

Conducerea Curții de Apel Cluj mulțumește fiecăruia pentru înțelegerea, cooperarea și solidaritatea de care au dat dovadă în acest context extrem de dificil pentru toți.

Referitor la resursele bugetare, chiar dacă bugetul alocat Curții de Apel Cluj a fost în ușoară creștere in 2020 față de anul precedent, acesta rămâne unul inadecvat realității din instanțe. Astfel, dacă în România suma alocată pentru justiție pe cap de locuitor este de circa 23 de euro, media alocării la nivelul statelor din Consiliul Europei este de 43 Euro pe cap de locuitor, conform raportului CEPEJ publicat în 2020. Implicit, subfinanțarea justiției afectează și aspecte ce țin de eficiență.

Cu toate aceste neajunsuri și provocări, datele statistice aferente activității anului 2020 dovedesc că, în ciuda numeroaselor dificultăți, activitatea instanțelor din raza Curții de Apel Cluj a rămas una performantă.

Din punct de vedere numeric, anul 2020 s-a caracterizat printr-o scădere a numărului de dosare nou intrate la nivelul instanțelor din raza Curții de Apel Cluj, de la 155.794 dosare în 2019 la 133.256 dosare nou-intrate în 2020.

În realitate, însă, această scădere este una conjuncturală, determinată de efectele pandemiei, activitatea instanțelor fiind suspendată timp de două luni, pe perioada stării de urgență. La finalul anului 2020 numărul de dosare înregistrate a fost însă în creștere, denotând un trend ce este foarte probabil să se mențină în anul 2021.

O încărcătură excesivă a volumului de muncă se remarcă la nivelul judecătoriilor mici, a căror criza de resurse umane, recurent deficitare, a fost accentuată de faptul că în anul 2020 nu a fost organizat nici un concurs de admitere în magistratură. Lipsa voinței politice de a pune în acord legile justiției cu decizia Curții Constituționale nr. 121/2020 a creat un vid legislativ în materia admiterii în magistratură, cu efecte grave asupra desfășurării activității la nivel de judecătorii.

Astfel, spre exemplu, judecătorii de la Judecătoria Beclean au avut de 1983 dosare pe judecător, cu 900 de dosare de soluționat mai mult decât media națională, care e de 1029 de dosare. Comparativ, volumul imens de dosare pe judecător la Judecătoria Beclean este aproape dublu față de media națională.

De asemenea, dosarele pe judecător la Judecătoria Șimleul Silvaniei au fost cu 700, iar cele de la Judecătoria Vișeul de Sus cu 400 mai multe decât media națională.

În ceea ce privește eficiența instanțelor, Curtea de Apel Cluj, ca instanță de sine stătătoare, a înregistrat un indice de operativitate de 100,7%, care este cu mult peste media națională la nivelul curților de apel de 98,7%. Performanța din 2020 a depășind-o și pe cea din anul 2019, când indicele de operativitate al Curții de Apel Cluj, ca instanță de sine stătătoare, a fost de 100,4%.

Cu totul remarcabile sunt rezultatele obținute de judecătorii Tribunalului Specializat Cluj care, în condițiile unei încărcături pe judecător ce depășește cu o sută de dosare media pe țară, a avut cel mai mare indice de operativitate din țară, de 136,6%. De asemenea, Tribunalul Maramureș este raportat la același indice, pe locul 5 din cele 50 de Tribunale, cu un procent de operativitate 105,1%.

Indicii de operativitate reflectă eficiența activității unei instanțe, fiind calculată ca raport între numărul dosarelor nou intrate și numărul dosarelor soluționate și motivate în același interval de timp.

Toate aceste performanțe remarcabile, relevate de raportul de bilanț, sunt rezultatul efortului doamnei judecător Denisa Băldean, președinte al Curții de Apel Cluj în anul 2020, al fiecărui judecător, al fiecărui grefier, funcționar public sau persoană ce deservește instanțele din raza Curții de Apel Cluj. Efortul depus în anul 2020 a fost unul cu atât mai remarcabil cu cât s-a desfășurat în condiții de stres accentuate, de grijă și preocupare nu doar pentru sănătatea personală, ci și pentru a celor din jur. În realizarea acestei reușite un rol fundamental l-a avut și buna colaborare cu procurorii, avocații și părțile din proces, care s-au adaptat noilor provocări, au înțeles contextul deosebit, fapt ce a permis instanțelor și judecătorilor să își desfășoare activitatea, cu rezultate remarcabile în condițiile date. Felicit întregul colectiv al instanțelor de pe raza Curții de Apel Cluj pentru aceste rezultate, le mulțumesc pentru solidaritate, determinate și profesionalism și îi asigur de întregul sprijin al echipei de conducere a Curții de Apel Cluj pentru realizarea unui act de justiție eficient și de calitate, in folosul cetățeanului”, a declarat doamna judecător Dana Gîrbovan, președintele Curții de Apel Cluj.

Un rol important în reușita performanţei noastre l-a avut și presa, care ne-a ajutat să diseminăm informații esențiale despre măsurile luate de conducerea curții în pandemie, astfel încât cetățenii să le înțeleagă și să se poată conforma acestora, în scopul bunei desfășurări a activității. Mulțumesc reprezentaților mass media pentru buna colaborare avută în decursul anului 2020 și îi asigur de întreaga noastră deschidere și colaborare și pentru viitor pentru comunicarea de informații de interes public”, a declarat domnul judecător Lucian Marian, purtătorul de cuvânt al Curții de Apel Cluj.

Curtea de Apel Cluj va continua și în 2021 eforturile depuse pentru a oferi cetățenilor un act de justiție eficient și de calitate, fiind deschisă comunicării cu presa, societatea civilă, celelalte instituții ale statului, precum și oricăror critici, propuneri sau idei de natură să conducă la îmbunătățirea performanțelor tuturor instanțelor din raza curții.

Mai multe date statistice despre activitatea instanțelor din raza Curții de Apel Cluj în anul 2020 se regăsesc în rezumatul atașat.

Bilanțul integral AICI

Comments

comentarii

Lasă un răspuns