fbpx
Arpad Paszkany, Iuliu Mureșan și Ștefan Gadola

Schema Gadola-Evesham, dejucată de fotbaliștii Liviu Ganea și Vasile Maftei

Mijlocașii Liviu Ganea și Vasile Maftei joacă dur în dosarul de insolvență al CFR și atacă off-shore-ul misterios Evesham, băgat înaintea lor la recuperat bani. Judecătorul sindic le-a dat mingea pentru moment celor doi fotbaliști, până când reprezentanții CFR aduc lămuriri din registrul acționarilor clubului.

Liviu Ganea
Liviu Ganea

Foștii jucători de la CFR, Liviu Ganea și Vasile Maftei, actualmente la CSMS Iași, respectiv FC Voluntari, au obținut o primă victorie împotriva fostei echipe la Tribunalul Specializat Cluj. Judecătorul sindic le-a admis în parte contestațiile la tabelul creditorilor și a dispus înscrierea temporară a firmei off-shore Evesham Holdings, considerată creditor indispensabil, în categoria creanțelor subordonate, caz în care ar primi bani după ce își recuperează foștii jucători restanțele.

Soluția pe scurt:

”Dispune înscrierea provizorie în tabelul definitiv al creanţelor împotriva averii debitoarei Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA, în categoria creanţelor subordonate a creanţei chirografare a creditoarei Evesham Holdings LTD în cuantum de 5.282.358,47 lei, şi admite cererea contestatorilor Maftei Vasile şi Ganea Liviu-Adrian de obligare a debitoarei Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA prin administrator judiciar RTZ & Partners SPRL să depună la dosar extras, în copie certificată, din registrul actionarilor debitoarei privind numărul de actiuni şi procentul de actiuni detinute de numitul Gadola Stefan în anul 2014, respingând cererile contestatorilor Maftei Vasile şi Ganea Liviu-Adrian privind proba cu interogatoriu şi privind obligarea creditoarei Evesham Holdings LTD, a debitoarei şi a administratorului judiciar la depunerea altor înscrisuri la dosar.”

Interesantă este însă motivarea sentinței judecătorului care arată cum a ajuns acest off-shore, despre care nimeni nu știe a cui e, să fie o piesă importantă în comitetul creditorilor, cu ajutorul acționarului Ștefan Gadola, care i-a cesionat împrumuturi acordate clubului în 2014. ”În ciuda celor două cesiuni de creanţă succesive, realizate cu vădita intenţie de ”a pierde urma” acestei creanţe subordonate, având în vedere că au fost încheiate cu doar două zile distanţă iar cesionarii sunt ambii firme de tip off-shore, nu înlătură caracterul subordonat al dreptului de creanţă, care este dat de însuşi izvorul acestuia – contractele de împrumut încheiate între societatea debitoare şi un acţionar al acesteia”, spun avocații fotbaliștilor.

Contestațiile avocaților jucătorilor

Vasile Maftei
Vasile Maftei

În motivarea cererii de modificare a tabelului preliminar al creanţelor împotriva averii debitoarei, în principal, prin înlăturarea în totalitate a creanţei Evesham Holdings LTD în cuantum de 5.282.358,47 lei, în subsidiar, prin încadrarea creanţei Evesham Holdings LTD în cuantum de 5.282.358,47 lei în categoria creanţelor subordonate, formulate prin contestatie (filele 4-11, dosar nr. 134/1285/2015/a48), contestatorii Maftei Vasile şi Ganea Liviu-Adrian au arătat, în esentă, că au calitatea de creditori ai SC Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA, fiind înscrişi pe tabelul preliminar de creanţe împotriva averii acesteia publicat în Buletinul procedurilor de insolvenţă nr. 6777/15.04.2015 (poz. 58, 40, 70 şi 97 de la categoria creanţelor chirografare). În cadrul aceluiaşi tabel preliminar a fost înscrisă la categoria creanţelor chirografare şi creanţa deţinută de Evesham Holdings LTD. în cuantum acceptat de 5.282.358,47 lei (poz. 36 din categoria creanţelor chirografare).

Potrivit Raportului administratorului judiciar privind verificarea creanţelor născute anterior deschiderii procedurii (pct. IV. 100), publicat în Buletinul procedurilor de insolvenţă nr. 6760/15.04.2015, administratorul judiciar motivează înscrierea dreptului de creanţă al creditoarei Evesham Holdings LTD în tabelul preliminar prin aceea că acest drept de creanţă izvorăşte din încheierea unui număr de cinci contracte de împrumut succesive în cursul anului 2014 între creditorul Gadola Ştefan şi debitoarea în insolvenţă, urmate de realizarea a două cesiuni de creanţă succesive, respectiv contractul de cesiune de creanţă din data de 16.12.2014 certificat sub nr. 2795 de SCA Bejenaru & Partners, prin care dreptul de creanţă născut în temeiul contractelor de împrumut încheiate între Gadola Ştefan şi debitoare s-a transmis de către Gadola Ştefan societăţii Setcrest Limited; contractul de cesiune de creanţă din data de 18.12.2014 certificat sub nr. 2799 de SCA Bejenaru & Partners, prin care acelaşi drept de creanţă a fost transmis de la societatea Setcrest Limited către creditoarea Evesham Holdings LTD.

Totodată, potrivit anexei la Raportul administratorului judiciar asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă din data de 25.03.2015, administratorul judiciar a confirmat în tot lista creditorilor indispensabili propuşi de debitoarea SC Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA, între care figurează şi creditoarea Evesham Holdings LTD., cu aceeaşi creanţă în cuantum de 5.282.358,47 lei. Prin acelaşi Raport se arată în cadrul descrierii societăţii debitoare, faptul că dl. Gadola ştefan este administrator statutar al societăţii debitoare. Totodată, potrivit informaţiilor publice existente cu privire la structura capitalului social al debitoarei SC Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA, rezulta că dl. Gadola Ştefan este administrator şi acţionar al societăţii debitoare. Astfel cum rezultă din lista creditorilor indispensabili, anexă a Raportului administratorului judiciar privind cauzele şi împrejurările intrării în insolvenţă, creditoarea Evesham Holdings LTD, este o societate străină, cu sediul în Seychelles.

Potrivit informaţiilor publice afişate pe pagina web a autorităţilor publice din Seychelles, în acest stat nu este înregistrată nicio companie cu denumirea Evesham Holdings. Totodată, din informaţiile disponibile pe diverse pagini web privind companii din străinătate, rezultă că nu există nicio companie sau entitate cu denumirea Evesham Holdings LTD, care să fie în funcţiune, toate entităţile cu această denumire fiind radiate sau inactive. În consecinţă creditoarea Evesham Holdings LTD este o entitate aparent lipsită de personalitate juridică, radiată sau după caz neînregistrată vreodată în registrul societăţilor din Seychelles. Având în vedere că societatea Evesham Holdings LTD în prezent nu există, aceasta este lipsită de capacitate de folosinţă, în sensul art. 205 şi urm. C.civ., neputând astfel să aibă calitatea de creditoare în cadrul prezentei proceduri de insolvenţă, deoarece în lipsa capacităţii de folosinţă această societate nu poate fi titulara vreunui drept, cu atât mai puţin a unui drept de creanţă împotriva debitoarei în insolvenţă. Fată de acestea, contestatorii au solicitat înlăturarea în totalitate de pe tabelul preliminare de creanţe a creanţei Evesham Holdings LTD în cuantum de 5.282.358,47 lei.

Referitor la încadrarea creanţei Evesham Holdings LTD în cuantum de 5.282.358,47 lei în categoria creanţelor subordonate, contestatorii au arătat că în măsura în care se va aprecia ca Evesham Hoidings Ltd are capacitate de folosinţa şi poate avea calitatea de creditor al debitoarei SC Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA, aceasta creanţa are caracterul de creanţă subordonată în sensul dispoziţiilor art. 161 pct. 10 lit. a) din Legea 85/2014, întrucât dreptul de creanţă în cuantumul înscris în tabelul de creanţe izvorăşte din Contractele de împrumut încheiate cu un acţionar ai societăţii debitoare. În speţă, dl. Gadola Ştefan este administrator şi acţionar al societăţii debitoare, acordurile de împrumut s-au făcut cu un membru al grupului de interes economic, astfel încât dispoziţiile legale mai sus citate devin pe deplin aplicabile dreptului de creanţă născut în temeiul Contractelor de împrumut menţionate. Caracterul subordonat al creanţei nu poate fi înlăturat de transmisiunea dreptului de creanţă pe calea celor două cesiuni succesive, către societăţile Setcrest LTD. şi Evesham Holdings LTD. Potrivit dispoziţiilor imperative ale art. 1.582 C.civ. Debitorul poate să opună cesionarului toate mijloacele de apărare pe care le-ar fi putut invoca împotriva cedentului”, astfel încât în ceea ce o priveşte pe debitoarea SC Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA se menţine caracterul dreptului de creanţă de a fi subordonat, respectiv izvorât dintr-un împrumut acordat de un acţionar al societăţii sau de un membru al grupului de interes economic.

În consecinţă, în ciuda celor două cesiuni de creanţă succesive, realizate cu vădita intenţie de ”a pierde urma” acestei creanţe subordonate, având în vedere că au fost încheiate cu doar două zile distanţă iar cesionarii sunt ambii firme de tip off-shore, nu înlătură caracterul subordonat al dreptului de creanţă, care este dat de însuşi izvorul acestuia – contractele de împrumut încheiate între societatea debitoare şi un acţionar al acesteia. Pe de altă parte, potrivit dispoziţiilor art. 5 pct. 69 din legea 85/2014, în cadrul tabelului preliminar de creanţe”(…) vor fi menţionate atât suma solicitată de către creditor, cât şi suma acceptată şi rangul de prioritate, iar în situaţia creditorului aflat în procedura insolvenţei se va arăta şi administratorul judiciar/lichidatorul judiciar desemnat(…)”. Astfel cum se observă din tabelul preliminar de creanţe împotriva averii debitoarei, creanţa Evesham Holdings LTD. este înscrisă drept creanţă chirografara fără însă a se menţiona, sub aspectul rangului, categoriei de prioritate a acesteia faptul că este o creanţă subordonată.

Contestatorii au mai arătat că indicarea caracterului de creanţă subordonată în cadrul tabelului de creanţe este esenţială, având în vedere că numai dacă este încadrat în această categorie respectivul creditor se va supune distribuirii potrivit ordinii de preferinţă prevăzute de art. 161 din Legea 85/2014, respectiv având dreptul la plata creanţelor lor după satisfacerea creanţelor tuturor celorlalte categorii de creditori, în caz contrar, în situaţia în care creditorul Evesham Holdings LTD ar rămâne încadrat doar la categoria creditorilor chirografari, acesta ar veni în concurs cu ceilalţi creditori chirografari, care nu au creanţe subordonate şi ar diminua în mod injust posibilităţile acestora de a participa la distribuiri de sume şi de a-şi satisface creanţele proprii. Faţă de aceste aspecte, având în vedere că dreptul de creanţă al creditoarei Evesham Holdings LTD este născut din încheierea contractelor de împrumut între un acţionar al societăţii debitoare şi societatea debitoare, contestatorii au solicitat modificarea tabelului preliminar de creanţe în sensul încadrării creanţei Evesham Holdings LTD, la categoria şi rangul de prioritate al creanţelor subordonate.

Poziția administratorului judiciar

Administratorul judiciar a solicitat anularea ca netimbrată a contestaţiei formulate de Dl. Ganea Liviu Adrian, fată de art. 197 Cod proc.civ. şi art. 14 alin. 1 din OUG 80/2013, arătând că dl. Ganea Liviu-Adrian avea obligaţia timbrării contestaţiei formulate şi nu a făcut dovada îndeplinirii acestei obligaţii. Astfel, reprezentantul convenţional al celor 2 contestatori arată că anexează taxa judiciară de timbru de 200 Lei, or, fiind vorba de 2 creditori care au formulat fiecare contestaţie faţă de creanţa Evesham Holdings LTD, se impunea ca cele 2 contestaţii să fie fiecare timbrată cu suma de 200 Lei. Totodată, conform prevederilor art. 111 alin. 2 din Legea 85/2014 Sub sancţiunea anulării, contestaţia va fi însoţită de dovada, în original, a achitării taxei de timbru”. Cu privire la cererea înlăturarea în totalitate a creanţei Evesham Holdings LTD în cuantum de 5.282.358,47 Lei pe motiv că această societate nu ar exista şi prin urmare este lipsită de capacitate de folosinţă, administratorul judiciar a arătat că, după cum se poate observa din însuşi contractul de cesiune de creanţă încheiat la data de 18.12.2014, acesta a fost certificat de SCA Bejenaru & Partners cu Încheierea nr. 2799/18.12.2014, prin care SCA Bejenaru & Partenerii, prin avocat Bucerzan Călin Eugen a certificat identitatea părţilor semnatare, conţinutul actului şi data semnării acestuia în baza prevederilor art. 3 alin. 1 lit. C din Legea 51/1995 republicată.

Faptul că, contestatorii au căutat pe internet societatea Evesham Holdings LTD iar pe câteva din site-urile identificate online, nu au identificat această societate, nu poate sta drept argument al faptului că societatea nu există. Prin urmare, societatea dispune de capacitate de folosinţă. Cu privire la cererea de încadrare a creanţei Evesham Holdings LTD în cuantum de 5.282.358,47 Lei în categoria creanţelor subordonate, administratorul judiciar a arătat că nici această solicitare nu este întemeiată. Astfel, creanţa Evesham Holdings LTD izvorăşte din operaţiuni succesive rezultate din contractele de împrumut încheiate în anul 2014 între creditorul Gadola Ştefan şi CFR, urmate de cesiunea de creanţă încheiată între Gadola Ştefan şi Setcrest Limited, iar în final de perfectarea contractului de cesiune de creanţă între Setcrest Limited şi creditoare. Raportat la aceste operaţiuni, creanţa cesionată de Dl. Gadola nu poartă caracterul subordonat şi în patrimoniul cesionarilor. Este de neimaginat de exemplu ca un creditor salarial sau bugetar să îşi cesioneze creanţa unei societăţi, aceasta din urmă devenind brusc creditor titular al unei creanţe salariale/bugetare. Pe lângă aceste aspecte, prevederile Legii 85/2014 definesc creanţele subordonate ca fiind creditele acordate persoanei juridice debitoare de către un asociat sau acţionar deţinând cel puţin 10% din capitalul social, respectiv din drepturile de vot în adunarea generală a asociaţilor ori, după caz, de către un membru al grupului de interes economic”, or, conform extrasului din Registrul Acţionarilor expus mai jos, Dl. Gadola Ştefan, deţine 9 % din cota de participare la capitalul social al CFR

Cum a motivat judecătorul

În ce priveste cererea contestatorilor de înlăturare a creditoarei Evesham Holdings LTD din tabelul creantelor împotriva averii debitoarei, pentru motivul lipsei capacitătii de folosintă a creditoarei, judecătorul sindic retine că această cerere este neîntemeiată, creditoarea depunând la dosar dovada capacitătii sale de folosintă, respectiv certificatul constatator emis de Agentia pentru afaceri internationale – Registrul societătilor comerciale internationale din Republica Seychelles la 28.04.2015, potrivit căruia societatea creditoare Evesham Holdings LTD a fost înregistrată la 26.08.2009, fiind legal constituită potrivit prevederilor Legii societătilor comerciale internationale din 1994, este înscrisă în Registrul societătilor comerciale internationale sub nr. 65188, aceasta nu este în curs de lichidare şi dizolvare, împotriva acesteia nu s-au introdus actiuni pentru radierea denumirii sale din registrul mentionat, iar din documentele depuse la registru rezultă că societatea este în regulă din punct de vedere juridic” (filele 103-104, dosar nr. 134/1285/2015/a48).

În ceea ce priveste cererea contestatorilor de înscriere a creantei creditoarei Evesham Holdings LTD în cuantum de 5.282.358,47 lei în categoria creanţelor subordonate, judecătorul sindic retine că potrivit dispozitiilor art. 161 pct. 10 lit. a teza a II-a din Legea nr. 85/2014, sunt creante subordonate, printre altele creditele acordate persoanei juridice debitoare de către un asociat sau acţionar deţinând cel puţin 10% din capitalul social, respectiv din drepturile de vot în adunarea generală a asociaţilor ori, după caz, de către un membru al grupului de interes economic”

Fată de continutul expres al acestor dispozitii legale, judecătorul sindic retine că analizarea conditiei ca persoana care a acordat debitoarei credite să fie un asociat sau acţionar deţinând cel puţin 10% din capitalul social, respectiv din drepturile de vot în adunarea generală a asociaţilor ori, după caz, un membru al grupului de interes economic, se impune a fi realizată raportat la data nasterii dreptului de creantă, respectiv raportat la data acordării creditului respectiv, în spetă a încheierii contractelor de împrumut din care a luat nastere dreptul de creantă privind restituirea sumei împrumutate, iar nu raportat la data deschiderii procedurii insolvenţei împotriva debitoarei sau a formulării declaratiei de creantă sau a întocmirii tabelului preliminar sau definitiv al creantelor, împrejurare ce rezultă atât din interpretarea logică, cât şi din interpretarea gramaticală a art. 161 pct. 10 lit. a teza a II-a din Legea nr. 85/2014, care face referire la creditele acordate, trimitând deci la momentul acordării creditului. Acesta este motivul pentru care nu prezintă relevantă împrejurarea dacă ulterior acordării creditelor către debitoare de către o persoană dintre cele mentionate la art. 161 pct. 10 lit. a teza a II-a din Legea nr. 85/2014, drepturile de creantă născute din contractele de împrumut respective sunt cesionate, creditorul cesionar neputând dobândi un drept mai favorabil decât cel detinut de către creditorul cedent, deoarece nimeni nu poate da mai mult decât are.

Astfel, potrivit dispozitiilor art. 1568 alin. 1 Cod civ. (Legea nr. 287/2009), cesiunea de creanţă transferă cesionarului: a) toate drepturile pe care cedentul le are în legătură cu creanţa cedată; b) drepturile de garanţie şi toate celelalte accesorii ale creanţei cedate”, ceea ce înseamnă şi faptul că creditorul cedent nu poate transmite creditorului cesionar dreptul de creantă decât astfel cum îl detine în patrimoniu, respectiv dacă acel drept priveste o creantă subordonată, odată transmis nu îsi poate pierde această natură şi să urce în ordinea de preferintă stabilită de art. 161 din Legea nr. 85/2014, în functie de care se plătesc creantele în cazul falimentului.

În consecintă, judecătorul sindic retine că creantele dobândite de către creditorul cesionar, în spetă creditoarea Evesham Holdings LTD, de la creditorul cedent, respectiv actionarul debitoarei, numitul Gadola Stefan, au aceeasi calitate cu creantele detinute de către creditorul cedent.

Prin urmare, judecătorul sindic retine că pentru solutionarea contestatiei formulată de contestatorii Maftei Vasile şi Ganea Liviu-Adrian, împotriva tabelului preliminar al creanţelor împotriva averii debitoarei Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA întocmit de administratorul judiciar RTZ & Partners SPRL, în ce priveşte creanţa creditoarei Evesham Holdings LTD, se impune administrarea de probe suplimentare, pentru stabilirea numărului de actiuni detinute de numitul Gadola Stefan la data încheierii contractelor de împrumut nr. 756/28.04.2014, nr. 1246/16.06.2014, nr. 1312/01.07.2014, nr. 1457/28.07.2014 şi a contractului de împrumut din 16.09.2014, dintre debitoare şi numitul Gadola Stefan, creditorul cedent de la care a dobândit creditoarea Evesham Holdings LTD, prin cesiune de creantă, drepturile de creantă cu care a fost înscrisă în tabelul creantelor împotriva averii debitoarei. În acest sens, judecătorul sindic apreciază ca fiind necesară consultarea registrului actionarilor debitoarei privind numărul de actiuni şi procentul de actiuni detinute de numitul Gadola Stefan în anul 2014, sens în care, în baza art. 111 alin. 6 din Legea nr. 85/2014 coroborat cu art. 255, art. 258 şi art. 293 Cod proc.civ., va admite în parte contestaţiile formulate de contestatorii Maftei Vasile şi Ganea Liviu-Adrian, împotriva tabelului preliminar al creanţelor împotriva averii debitoarei Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA întocmit de administratorul judiciar RTZ & Partners SPRL, în ce priveşte creanţa creditoarei Evesham Holdings LTD, va dispune înscrierea provizorie în tabelul definitiv al creanţelor împotriva averii debitoarei Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA, în categoria creanţelor subordonate a creanţei chirografare a creditoarei Evesham Holdings LTD în cuantum de 5.282.358,47 lei, şi va admite cererea contestatorilor Maftei Vasile şi Ganea Liviu-Adrian de obligare a debitoarei Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA prin administrator judiciar RTZ & Partners SPRL să depună la dosar extras, în copie certificată, din registrul actionarilor debitoarei privind numărul de actiuni şi procentul de actiuni detinute de numitul Gadola Stefan în anul 2014. Totodată, judecătorul sindic va respinge cererile contestatorilor Maftei Vasile şi Ganea Liviu-Adrian privind proba cu interogatoriu şi privind obligarea creditoarei Evesham Holdings LTD, a debitoarei şi a administratorului judiciar la depunerea altor înscrisuri la dosar, în baza dispozitiilor art. 255 alin. 1 Cod proc.civ., ca nefiind concludente solutionării cauzei.

Comments

comentarii

Astăzi, 28 februarie, „U” Cluj va înfrunta campioana României, Farul Constanța, pe Cluj Arena, în runda 28 din Superliga.... Citește mai mult
Datorită conținutului său de vitamina K, persoanele care iau anumite anticoagulante își pot pune întrebarea dacă ar trebui să evite consumul de varză kale.... Citește mai mult

Lasă un răspuns

error: Alert: Conținut protejat !!