fbpx

Respingere cerere de incuviintare a executarii silite contract linie de credit cu IFN în format electronic

Lipsa semnăturii olografe și a încheierii contractului pe suport de hârtie au împiedicat instanța să verifice consimțământul părților.

Față de simpla comunicare și apăsare a butonului ,,acceptă” nu se poate concluziona că debitorul a manifestat un accept conștient asupra contractului la care se obliga.

,,În cauza dedusă judecății, în ceea ce privește condiția prezentării de către creditor (prin executor judecatoresc) a unui titlu executoriu apt să conducă la aducerea la îndeplinire a obligațiilor stabilite în conținutul său, instanța a constatat că, deși la dosarul cauzei a fost depus Contractul de linie de credit nr. 1950305330211 din data de 25.05.2018, în format electronic DVD, acesta nu a fost încheiat pe un suport material și nu a fost semnat olograf, conform art. 272 din Codul de procedură civilă.

Așadar contractul de credit ce reprezintă titlu executoriu trebuie să fie semnat de părțile contractante, aspect de natură să permită instanței verificarea cel puțin la nivel formal a consimțământului părților de a se obliga, fără a fi necesară coroborarea cu alte mijloace de probă exterioare contractului, cum ar fi un extras de cont ori e-mail-uri prin care debitorul este informat cu privire la diverși pași procedurali (neînsoțite însă și de e-mail-urile inițiale și răspunsurile debitorului). Instanța a apreciat că admiterea cererii de încuviințare a executării silite doar pe considerentul că emană de o instituție financiar-nebancară (IFN), ar lipsi procedura de încuviințare de orice substanță, transformând-o într-o autorizare pur formală”.

În apelul promovat de către creditor s-a reținut: ,,Tribunalul consideră că în speță sunt aplicabile dispozițiile Curții de Justiție a Uniunii Europene cauza Kassler privind existența unui limbaj clar și neechivoc, în care un consumator diligent poate să înțeleagă mecanismul de derulare a contractului și efectele pe care le produce sau le-ar putea produce.

Or, din aceasta perspectivă, Tribunalul constată că potrivit contractului depus în formă electronică și expediat debitorului sunt cuprinse următoarele prevederi: plafonul de creditare:400 de lei, dobânda aferentă creditului 298,8%, dobânda zilnică 0,83%, DAE 1341,28%, reducerea din costul total 156,33 lei, costul total al creditului 254,78 lei, rata dobânzii aplicabile reducerii 194,39%, rata dobânzii penalizatoare 300,85%.

Față de această multitudine de elemente tehnice de natură să conducă la aplicarea unor dobânzi și penalități care pot determina creșterea cu peste 1000% a obligațiilor asumate, simpla indicare a graficului sau scadențarului de plată, fără indicarea și a celorlalte consecințe care decurg în cazul nerespectării obligațiilor, pentru ca debitorul să cunoască și aceste obligații la care se angajează, nu echivalează cu un consimțământ informat, clar și neechivoc.

Prin urmare, apăsarea butonului ,,Confirm și semnez contractul” nu echivalează cu îndeplinirea condiției că debitorul a înteles pe deplin efectele și consecințele în caz de neplată ci doar că a împrumutat suma de 400 de lei în 6 rate lunare și are de achitat suma de 654,78 de lei.

Cum potrivit principiului ,,in dubio pro reo” îndoiala profită celui obligat, Tribunalul, față de simpla comunicare și apăsare a butonului ,,acceptă” nu poate să concluzioneze că debitorul a manifestat un accept conștient asupra contractului la care se obliga. Pentru aceasta ar fi fost necesar că mesajul de acceptare să cuprindă în mod explicit că a cunoscut întinderea obligațiilor: 400 de lei credit și 254,78 de lei dobânda pentru 6 luni, că DAE este de 1341,28% și dobânda penalizatoare este de 300%, prin urmare în cazul depășirii cu cel puțin 12 luni debitorul va avea de plătit cel putin suma de 6.546 de lei.

Cum aceste informații nu au fost prezentate cu titlu informativ alături de indicațiile apăsării butonului ,,accept”, Tribunalul nu poate constata existența unui mesaj de confirmare valid, cu înțelegerea consecințelor de derulare și executare a contractului și a consecințelor pentru cel puțin un an în caz de neplată.

Prin urmare, simpla receptare a mesajului de acceptare și expedierea acestuia nu echivalează cu un consimțământ valabil exprimat, după înțelegerea mecanismului de derulare a contractului, inclusiv în caz de neplată. Astfel, față de modalitatea echivocă de analiză și acceptare a contractului, Tribunalul constată că nu au fost respectate decât formal dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 85/2004, fiind încălcate mijloacele de protecție a consumatorului prevăzute de art. 4 din Legea nr. 193/2000 privind comportamentul abuziv al comercianților astfel că față de lipsa dovezii manifestării unui consimțământ valabil exprimat conform art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 85/2004 Tribunalul constată că nu sunt îndeplinite dispozițiile legale pentru încheierea unui contract la distanță iar în lipsa unui titlu de creanță care să fie asimilat unui titlu executoriu nu sunt incidente dispozițiile legale pentru încuviințarea executării silite astfel că, substituind motivarea instanței de fond, în baza art. 480 Cod procedură civilă urmează sa respingă apelul declarat de către creditor ca nefondat”.

Extras din Decizia nr. 685/14.08.2019 a Tribunalului Suceava.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina