fbpx

M.A.I. trece la utilizarea semnăturii electronice

Utilizarea înscrisurilor în formă electronică şi a semnăturii electronice în cadrul unor proceduri realizate la nivelul structurilor Ministerului Afacerilor Interne.

Ministerul Afacerilor Interne a emis un ordin (nr. 136/2020, publicat în Monitorul Oficial nr.835/11 septembrie 2020) prin care s-a instituit un set de reguli privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică şi a semnăturii electronice în cadrul unor proceduri realizate la nivelul structurilor Ministerului Afacerilor Interne.

Vor fi utilizate două tipuri de înscrisuri în formă electronică:

înscrisurile cu semnătură electronică calificată vor fi folosite în relațiile cu terții sau atunci când au character de act administrtiv

– înscrisurile semnate cu semnătură electronică avansată emisă la nivelul Ministerului Afacerilor Interne ce se va folosi în relaţia cu alte structuri MAI.

Când, în cadrul procedurilor realizate la nivelul structurilor MAI, este necesară reutilizarea înscrisului în formă electronică, sub forma unei copii pe suport hârtie, deţinătorul care realizează imprimarea înscrie menţiunea “conform cu originalul” şi o certifică prin semnătura olografă.

Înscrisul în formă electronică utilizat de către o persoană fizică sau persoană juridică de drept privat în relaţia cu structurile MAI este semnat cu semnătura electronică acceptată potrivit catalogului de servicii al MAI, catalog care se constituie la nivelul MAI pentru a asigura coerenţa şi caracterul unitar al regulilor aplicabile serviciilor disponibile online și care va cuprinde, fără a se limita la acestea, informaţii referitoare la serviciile prestate, furnizori, înscrisurile în formă electronică şi semnătura electronică acceptate pentru prestarea fiecărui serviciu, precum şi informaţii privind modalitatea de primire a înscrisurilor în formă electronică.

Catalogul se întocmeşte şi este administrat de către Direcţia generală pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei din MAI, care asigură şi disponibilitatea acestuia pe pagina de internet a MAI.

Fiecare furnizor are obligaţia de a comunica Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei din MAI, din oficiu, informaţiile necesare constituirii şi menţinerii caracterului actualizat al catalogului de servicii al MAI.

Se menționează totodată că petiţiile, cererile de audienţă sau solicitările de informaţii de interes public, formulate prin intermediul mijloacelor electronice, se primesc şi se soluţionează, în condiţiile legii, chiar dacă nu sunt semnate cu o semnătură electronică.

 

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina