Replica judecătorilor din Răcari la scrisoarea avocatei care i-a comparat cu Kafka: ”acuzații nesusținute”

Reprezentanții Judecătoriei din micuțul oraș Răcari, unde activează doar patru judecători, ne-au trimis o replică la scrisoarea avocatei Brândușa Cojoacă din cadrul Baroului București, care este justițiabil într-un dosar civil de pe rolul micuței judecătorii dâmbovițene.

”Referitor la materialul jurnalistic intitulat „Avocată cu vechime despre judecătoria dintr-un oraș mic: reușește cu succes să-l umilească pe Kafka”, în temeiul art. 16 din Ghidul de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass-media, vă rugăm să publicați următorul drept la replică în legătură cu cele susținute în cuprinsul articolului:

La data de 24.09.2018, reclamanta C.B.I. a formulat o cerere de chemare în judecată având ca obiect partaj succesoral, ce a fost repartizată aleatoriu conform dispozițiilor legale.

Pe parcursul soluționării dosarului, reclamanta a formulat mai multe cereri și excepții, ce au fost soluționate de către judecătorul legal învestit în acest sens.

Potrivit art. 124 alin (3) din Constituția României, judecătorii sunt independenți și se supun numai legii, astfel că aprecierea probelor și aplicarea dispozițiilor legale incidente în cauză sunt atributul exclusiv al judecătorului, eventualele nemulțumiri ale reclamantei putând fi invocate doar prin intermediul căilor de atac prevăzute de lege.

În ceea ce privește conduita magistratului învestit cu soluționarea cauzei, reclamanta a formulat mai multe plângeri disciplinare adresate instituției abilitate, respectiv Inspecția Judiciară, ce au fost clasate, nefiind identificate indicii privind săvârșirea unor abateri disciplinare, după cum se susține în articolul de presă.

Referitor la aspectele semnalate în legătură cu activitatea compartimentelor registratură și arhivă, au fost efectuate verificări de către conducerea Judecătoriei Răcari și până în acest moment nu au fost constatate neregularități.

De asemenea, din verificările administrative efectuate de conducerea instanței nu a fost identificat nici măcar un indiciu cu privire la pretinsa faptă a vreunui grefier registrator/arhivar de a solicita sume de bani reclamantei, așa cum susține aceasta în materialul jurnalistic difuzat de dvs.

Referitor la extragerea experților judiciari, în baza art. 331 C.proc.civ., aceștia au fost numiți de magistratul legal învestit, prin tragere la sorți, în ședință publică, cu ajutorul programului informatizat pus la dispoziție de către Tribunalul Dâmbovița, Biroul Local pentru Expertize Judiciare Tehnice și Contabile, în prezența persoanelor prezente la termenul de judecată, aspecte confirmate de către dovezile extragerii existente la dosarul cauzei.

Așadar nu au fost identificate date sau indicii cu privire la încălcarea principiului desemnării aleatorii a experților în cauza civilă la care se face referire în cuprinsul materialului de presă, și cu atât mai puțin date care să reflecte vreo legătură de conivență între magistratul cauzei și experții judiciari desemnați în cauză. De altfel, aceste aspecte au făcut obiectul unei petiții adresate conducerii Judecătoriei Răcari de către reclamantă, acesteia comunicându-i-se rezultatul verificărilor.

Cu privire la afirmațiile cu potențial ofensator din care ar rezulta implicarea magistraților instanței noastre în săvârșirea unor fapte de corupție sau altor fapte de natură penală grave, conducerea Judecătoriei Răcari se delimitează ferm de astfel de acuzații nesusținute, cu caracter general, de natură să aducă atingere probității profesionale a judecătorilor, dar și prestigiului justiției în ansamblu.

Contrar celor susținute în materialul de presă, cei patru judecători care funcționează efectiv în cadrul instanței, depun eforturi susținute pentru suplinirea lipsei celor trei judecători din schema organizatorică, și până în prezent nu există niciun indiciu despre implicarea acestora în fapte de natură penală sau disciplinară.

În acest sens adresăm invitația persoanelor care pretind că au luat la cunoștință de săvârșirea unor astfel de fapte, să sesizeze organele de urmărire penală competente și organismele disciplinare abilitate să investigheze aceste fapte, prilej cu care, atât conducerea instanței cât și ceilalți judecători, vor colabora cu maximă promptitudine pentru lămurirea acestor aspecte.”, se arată în replica trimisă de judecător Mihai-Costin Toader – președintele Judecătoriei Răcari și judecător Ana-Maria Stancu – delegat Biroul de informare și relații publice.

Comments

comentarii

Fostul purtător de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române, Vasile Brănescu critică declarațiile controversate ale Arhiepiscopului Tomisului, ÎPS Teodosie, și spune că „a predica îmbrobodirea femeilor în secolul XXI traduce o viziune ruptă de realitate”... Citește mai mult
Ștefana Trifan de la Colegiul Național „Andrei Mureșanu” Dej este una dintre elevele care a obținut media 10 după rezolvarea contestațiilor la examenul de Bacalaureat 2024.... Citește mai mult

Lasă un răspuns