fbpx

Regulamentul-cadru al serviciul de salubrizare a localităților. Cum se colectează selectiv

Oficialii primăriei Cluj-Napoca lucrează la documentația uneo noi licitații pentru serviciul de salubrizare și deszăpezire. Documentația se face după noul Regulament-cadru al serviciului de salubrizare a localităților. Licitație pentru salubrizare și deszăpezire din Cluj-Napoca a fost anulată de mai multe ori în 2014.  

În primăria Cluj-Napoca se lucrează la o nouă documentație pentru licitație deoarece între timp a fost publicat în Monitorul Oficial și a intrat în vigoare Ordinul 82/2015 al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice emite urmatorul ordin, prin care se aproba Regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Extras din Regulamentul-cadru

Colectarea separata si transportul separat al deseurilor menajere si al deseurilor similare provenite din activitati comerciale, din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori.

Art. 14.  Urmatoarele categorii de deseuri vor fi colectate separat de pe teritoriul unitatilor administrativ-teritoriale si transportate la statiile/instalatiile de tratare stabilite de unitatea administrativ-teritoriala in strategia locala cu privire la dezvoltarea si functionarea pe termen mediu si lung a serviciului de salubrizare:

 1. a) deseuri reziduale;
 2. b) deseuri biodegradabile;
 3. c) deseuri reciclabile (hartie si carton, plastic si metal, sticla), inclusiv deseuri de ambalaje;
 4. d) deseuri periculoase din deseurile menajere;
 5. e) deseuri voluminoase provenite de la populatie, institutii publice si operatori economici.

Art. 15. Operatorul care colecteaza si transporta deseuri menajere si deseuri similare trebuie sa cunoasca:

 1. a) tipul si cantitatea de deseuri care urmeaza sa fie transportate, pentru fiecare categorie de deseuri in parte;
 2. b) cerintele tehnice generale;
 3. c) masurile de precautie necesare;
 4. d) informatiile privind originea, destinatia si tratarea deseurilor, precum si tipul si cantitatea de deseuri, date care trebuie prezentate, la cerere, autoritatilor competente.

Art.   16.   (1)   Operatorul,   impreuna   cu   autoritatea administratiei publice locale, are obligatia sa identifice toti producatorii de deseuri, indiferent de natura acestor deseuri, si sa actioneze in vederea crearii facilitatilor necesare prestarii activitatii de colectare separata si transport separat al deseurilor menajere si deseurilor similare.

(2) Autoritatea deliberativa a administratiei publice locale aproba/instituie tarife/taxe de salubrizare pentru constituirea fondurilor necesare finantarii activitatii.

Art. 17.  (1) Persoanele fizice si juridice, producatoare de deseuri municipale, trebuie sa realizeze activitatea de colectare separata, conform sistemului de colectare stabilit la nivelul unitatii administrativ-teritoriale, in conditii salubre, in spatii special amenajate si asigurate de catre autoritatea administratiei publice locale/operatorul de salubrizare.

(2) Fractia biodegradabila din deseurile menajere si similare va fi colectata separat in containere sau recipiente special destinate  acestui  scop  si  vor  fi  transportate  si  predate  la instalatiile de tratare stabilite de unitatea administrativ-teritoriala. (3) In vederea realizarii activitatii de colectare separata, punctele de colectare amenajate sunt dotate, conform legii, cu recipiente si containere de colectare prin grija operatorului sau a  autoritatii  administratiei  publice  locale,  dupa  caz.  La gospodariile individuale colectarea se va face in recipiente, pungi/saci sau alte mijloace care prezinta un grad de siguranta ridicat din punct de vedere sanitar si al protectiei mediului.

(4) Recipientele si containerele folosite pentru colectarea separata a diferitelor tipuri de deseuri vor fi inscriptionate cu denumirea deseurilor pentru care sunt destinate si marcate in diverse culori prin vopsire sau prin aplicare de folie adeziva, conform prevederilor Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor si al ministrului administratiei si internelor nr. 1.281/2005/1.121/2006  privind  stabilirea  modalitatilor  de  identificare  a containerelor pentru diferite tipuri de materiale in scopul aplicarii colectarii selective.

Art. 18. (1) Punctele de colectare vor fi dotate cu recipiente marcate in culorile stabilite de actele normative in vigoare, avand capacitatea de stocare corelata cu numarul de utilizatori arondati si cu frecventa de ridicare, asigurand conditii de acces usor pentru autovehiculele destinate colectarii.

(2) Numarul de recipiente de colectare a deseurilor municipale se stabileste conform tabelului 2 din Standardul SR 13387:1997,  Salubrizarea  localitatilor.  Deseuri  urbane. Prescriptii de proiectare a punctelor pentru precolectare.

(3) In vederea prevenirii utilizarii fara drept a recipientelor de colectare a deseurilor municipale, acestea vor fi inscriptionate cu un marcaj de identificare realizat astfel incat sa nu poata fi sters fara ca prin aceasta operatie sa nu ramana urme vizibile.

(4) Operatorul va suplimenta capacitatea de colectare, inclusiv prin marirea numarului de recipiente, in cazul in care se dovedeste ca volumul acestora este insuficient si se stocheaza deseuri municipale in afara lor.

(5) Mentinerea in stare salubra, ventilarea, deratizarea, dezinfectia si dezinsectia punctelor de colectare revin persoanelor fizice si/sau juridice in cazul in care acestea se afla in spatii apartinand utilizatorului ori operatorului in cazul cand acestea sunt amplasate pe domeniul public.

(6) Pentru asociatiile de locatari/proprietari, condominii, gospodarii individuale, care nu dispun de spatiile interioare de colectare a deseurilor se vor amenaja puncte de colectare exterioare dotate cu recipiente pentru colectarea separata a deseurilor. Aceste puncte vor fi amenajate conform prevederilor din strategia locala de dezvoltare a serviciului si amplasate in locuri care sa permita accesul usor al autovehiculelor de colectare. Stabilirea locului de amplasare a punctelor de colectare se va face astfel incat distanta pana la ferestrele spatiilor cu destinatie de locuinta sa fie mai mare de 10 m.

(7) Platformele spatiilor necesare colectarii deseurilor care se vor realiza prin grija autoritatilor administratiei publice locale vor fi in mod obligatoriu betonate sau asfaltate, in mediul urban, si in cazul in care nu sunt asigurate conditii de scurgere a apei provenite din exfiltratii ori a celei meteorice, vor fi prevazute cu rigole de preluare, racordate la reteaua de canalizare.

(8) Operatorul va urmari starea de etanseitate a recipientelor de colectare urmand a le inlocui imediat pe cele care s-au deteriorat.

Art. 19. (1) In functie de sistemul de colectare separata adoptat prin strategia de dezvoltare a serviciului public de salubrizare a localitatilor, colectarea in containere si recipiente a deseurilor menajere si similare se realizeaza astfel:

a) deseurile reziduale se colecteaza in recipiente de culoare gri/negru si sunt de tip:

 1. resturi de carne si peste, gatite sau proaspete;
 2. resturi de produse lactate (lapte, smantana, branza, iaurt, unt, frisca);
 3. oua intregi;
 4. grasimi animale si uleiuri vegetale (in cazul in care nu se colecteaza separat);
 5. excremente ale animalelor de companie;
 6. scutece/tampoane;
 7. cenusa de la sobe (daca se ard si carbuni);
 8. resturi vegetale din curte tratate cu pesticide;
 9. lemn tratat sau vopsit;
 10. continutul sacului de la aspirator;
 11. 1 mucuri de tigari;
 12. vesela din portelan/sticla sparta, geamuri sparte

b) deseurile biodegradabile se colecteaza in recipiente de culoare maro si sunt de tip:

 1. resturi de fructe si de legume proaspete sau gatite;
 2. resturi de paine si cereale;
 3. zat de cafea/resturi de ceai;
 4. par si blana;
 5. 5. haine vechi din fibre naturale (lana, bumbac, matase) maruntite;
 1. coji de oua;
 2. coji de nuca;
 3. cenusa de la sobe (cand se arde numai lemn);
 4. rumegus, fan si paie;
 5. 10. resturi vegetale din curte (frunze, crengi si nuiele maruntite, flori);
 6. 1 plante de casa;
 7. bucati de lemn maruntit;
 8. ziare, hartie, carton maruntite, umede si murdare.

c) deseurile reciclabile de tip hartie si carton, curate si maruntite, se colecteaza in recipiente de culoare albastra;

d) deseurile reciclabile din material de tip plastic si metal se colecteaza in recipiente de culoare galbena;

e) deseurile reciclabile din material de tip sticla alba/colorata se colecteaza, pe culori, in recipiente de culoare alb/verde, nefiind permis amestecul sticlei cu deseuri din materiale de tip portelan/ceramica.

Art. 20.  (1) Dupa colectare, deseurile menajere si deseurile similare vor fi supuse procesului de sortare/tratare.

(2) Este interzisa depozitarea deseurilor biodegradabile si a deseurilor reciclabile colectate separat.

Art. 21.  (1)Colectarea deseurilor din poarta in poarta se realizeaza cu urmatoarele frecvente de colectare:

 1. a) pentru deseurile reciclabile uscate, o data la doua saptamani;
 2. b) pentru deseurile biodegradabile si reziduale, o data pe

(2) Colectarea din punctele de colectare se realizeaza cu urmatoarele frecvente de colectare:

 1. a) pentru deseurile reciclabile uscate, o data la 3 zile;
 2. b) pentru deseurile biodegradabile si reziduale:
 3. 1. zilnic, in perioada 1 aprilieL30 septembrie, in zona centrala, de la  sectorul  alimentar,  hoteluri,  piete,  spitale, gradinite si crese si o data la doua zile in celelalte cazuri;
 4. 2. o data la cel mult 3 zile, in perioada 1 octombrie – 31 martie.

Art. 22. (1) Colectarea deseurilor menajere si similare se poate face in urmatoarele moduri:

 1. a) colectarea in containere/recipiente inchise;
 2. b) colectarea prin schimb de recipiente;
 3. c) colectare realizata prin selectare in saci/pungi de plastic asigurati de operator;
 4. d) alte sisteme care indeplinesc conditiile impuse prin normele igienico-sanitare si de protectie a mediului.

(2) Colectarea deseurilor municipale se efectueaza folosindu-se doar autovehicule special echipate pentru transportul acestora.

(3) Vehiculele vor fi incarcate astfel incat deseurile sa nu fie vizibile si sa nu existe posibilitatea imprastierii lor pe calea publica. Fiecarui vehicul i se va asigura personalul necesar pentru executarea operatiunilor specifice, in conditii de siguranta si de eficienta.

(4) Incarcarea deseurilor municipale in autovehiculele transportatoare se face direct din recipiente. Este interzisa descarcarea recipientelor pe sol in vederea incarcarii acestora in autovehicule.

(5) Personalul care efectueaza colectarea este obligat sa manevreze recipientele astfel incat sa nu se produca praf, zgomot sau sa se raspandeasca deseuri in afara autovehiculelor de transport. Dupa golire, recipientele vor fi asezate in locul de unde au fost ridicate.

(6) In cazul deteriorarii unor recipiente, pungi/saci de plastic si al imprastierii accidentale a deseurilor in timpul operatiunii de

golire, personalul care executa colectarea este obligat sa incarce intreaga cantitate de deseuri in autovehicul, astfel incat locul sa ramana curat, fiind dotat corespunzator pentru aceasta activitate.

(7) Personalul care executa colectarea este obligat sa incarce in autovehicule intreaga cantitate de deseuri existente la punctele de colectare, lasand locul curat si maturat chiar daca exista deseuri municipale amplasate langa containerele de colectare.

(8) In cazul in care in/langa recipientele sau containerele de colectare sunt depozitate si deseuri din constructii, acestea vor fi colectate separat, dupa caz, instiintand in scris utilizatorul despre acest fapt, precum si despre suma suplimentara pe care trebuie s-o plateasca pentru colectarea acelor deseuri.

Art. 23. Operatorul are obligatia sa colecteze toate anvelopele abandonate pe domeniul public, inclusiv cele de la punctele de colectare a deseurilor municipale, si sa le predea persoanelor juridice care desfasoara activitatea de colectare a anvelopelor uzate sau celor care preiau responsabilitatea gestionarii anvelopelor uzate de la persoanele juridice care introduc pe piata anvelope noi si/ori anvelope uzate destinate reutilizarii, daca acesta nu este autorizat pentru aceasta activitate in conditiile legii.

Art. 24. Colectarea deseurilor menajere periculoase se realizeaza cu masini specializate pentru colectarea si transportul deseurilor periculoase. Colectarea se va realiza dupa un program stabilit la inceputul anului in puncte fixe. Atat programul de colectare, cat si punctele de stationare a masinii vor fi comunicate cetatenilor din fiecare unitate administrativ- teritoriala la inceputul fiecarui an. Deseurile periculoase menajere colectate vor fi transportate si stocate temporar in spatiile special amenajate in acest scop. Preluarea, stocarea temporara, precum si tratarea si eliminarea deseurilor periculoase menajere se realizeaza in conditiile legii.

Art. 25. Deseurile rezultate din ingrijiri medicale acordate la domiciliul pacientului sau cele rezultate din activitatea de ingrijiri medicale acordate in cabinete medicale amplasate in condominii au acelasi regim cu cel al deseurilor rezultate din activitatea medicala, conform reglementarilor legale specifice. Persoanele care isi administreaza singure tratamente injectabile la  domiciliu  si  cadrele  medicale  care  aplica  tratamente  la domiciliu  sunt  obligate  sa  colecteze  deseurile  rezultate  in recipiente cu pereti rezistenti (cutii din carton, cutii din metal etc.), pe care le vor depune la cea mai apropiata unitate de asistenta medicala publica, care are obligatia de a le primi. Cabinetele  medicale  vor  respecta  legislatia  specifica  in domeniu. Se interzice colectarea deseurilor rezultate din ingrijiri medicale in containerele de colectare a deseurilor municipale.

Art. 26. (1) In cazul unitatilor sanitare si veterinare, operatorii de salubrizare sunt responsabili numai pentru colectarea deseurilor similare celor menajere. Este interzisa amestecarea cu deseurile similare sau predarea catre operatorii de salubrizare, daca acestia nu sunt autorizati, a urmatoarelor categorii de deseuri rezultate din activitatile unitatilor sanitare si din activitati veterinare si/ori cercetari conexe:

 1. a) obiecte ascutite;
 2. b) fragmente si organe umane, inclusiv recipiente de sange si sange conservat;
 3. c) deseuri a caror colectare si eliminare fac obiectul unor masuri speciale privind prevenirea infectiilor;
 4. d) substante chimice periculoase si nepericuloase;
 5. e) medicamente citotoxice si citostatice;
 6. f) alte tipuri de medicamente;
 7. g) deseurile de amalgam de la tratamentele stomatologice. (2) Colectarea si stocarea deseurilor prevazute la (1) se realizeaza in conditiile reglementate de legislatia specifica, aplicabila  deseurilor  medicale.  Colectarea,  transportul  si eliminarea acestor tipuri de deseuri se realizeaza de catre operatori economici autorizati in conditiile legii.

Art. 27. (1) Deseurile voluminoase constau in deseuri solide de dimensiuni mari, precum mobilier, covoare, saltele, obiecte mari de folosinta indelungata, altele decat deseurile de echipamente electrice si electronice, care nu pot fi preluate cu sistemele obisnuite de colectare a deseurilor municipale.

(2) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a organiza colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deseurilor voluminoase provenite de la populatie, institutii publice si operatori economici.

(3) Deseurile voluminoase provenite de la detinatorii de deseuri vor fi colectate periodic de catre operatorul de salubrizare, conform unui program intocmit si aprobat de autoritatea administratiei publice locale.

(4) Colectarea se va realiza separat, pe categorii de deseuri, prin stabilirea zilelor si intervalului orar de asa natura incat detinatorii de deseuri voluminoase sa poata preda aceste deseuri, iar operatorul serviciului de salubrizare sa poata asigura colectarea si transportul periodic al deseurilor voluminoase spre instalatiile de tratare.

(5) Deseurile voluminoase vor fi transportate de detinatorul acestora in vederea preluarii de catre operatorul de salubrizare, in locurile stabilite de autoritatea locala si amenajate in acest scop si unde exista cai de acces pentru mijloacele de transport. Daca acest lucru nu este realizabil, din cauza spatiului limitat, deseurile vor fi aduse de detinator in alte locuri special stabilite de autoritatea administratiei publice locale sau direct la mijlocul de transport in locul/la data/ora stabilite, astfel incat sa nu fie incomodata circulatia rutiera.

(6) Colectarea deseurilor voluminoase se poate face si direct de la detinatorul acestora, in urma solicitarii adresate catre operatorul de salubrizare, cu specificarea caracteristicelor si cantitatilor acestora. In aceasta situatie, operatorul de salubrizare poate sa stabileasca o alta data si ora decat cea aprobata de autoritatea administratiei publice locale, in cadrul programelor de colectare a deseurilor voluminoase, daca operatia de colectare, prin corelarea volumului deseurilor preluate si capacitatea de transport afectata, se justifica din punct de vedere economic.

(7) Operatorul trebuie sa aiba un sistem de evidenta a gestionarii deseurilor voluminoase din care sa rezulte:

 1. a) data in care s-a realizat colectarea, transportul si depozitarea la instalatia de tratare;
 2. b) punctele de colectare de unde s-a facut colectarea;
 3. c) cantitatile totale preluate de la populatie, persoane juridice de drept public si privat;
 4. d) cantitatile de deseuri rezultate in urma tratarii, pe sortimente;
 5. e) cantitatile ce urmeaza a fi transportate la depozitul de

Art. 28.(1) Transportul deseurilor, in functie de tipul acestora, se realizeaza numai de operatorul serviciului de salubrizare care trebuie sa utilizeze autovehicule destinate acestui scop, acoperite si prevazute cu dispozitive de golire automata a recipientelor de colectare, care sa nu permita imprastierea deseurilor sau a prafului, emanarea de noxe sau scurgeri de lichide in timpul transportului.

(2) Starea tehnica a autovehiculelor trebuie sa fie corespunzatoare circulatiei pe drumurile publice si sa prezinte o buna etanseitate a benelor de incarcare, fara scurgeri de levigat sau alte lichide.

(3) Autovehiculele care transporta deseuri municipale trebuie sa aiba un aspect ingrijit si sa fie personalizate cu sigla operatorului.

(4) Autovehiculele trebuie sa aiba dimensiunile adaptate la conditiile de drum, structura localitatilor si structura arhitecturala

a diferitelor cladiri, dotarea tehnica necesara pentru interventie in cazul unor accidente sau defectiuni aparute in timpul transportarii deseurilor.

(5) Personalul operativ care deserveste mijloacele auto trebuie sa fie instruit pentru efectuarea transportului in conditii de siguranta, sa detina toate documentele de insotire si sa nu abandoneze deseurile pe traseu.

(6) Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai redus risc pentru sanatatea populatiei si a mediului, care au fost aprobate de autoritatile administratiei publice locale. Pentru minimizarea distantelor de transport se vor utiliza statiile de transfer.

(7)  Consiliile  locale,  Consiliul  General  al  Municipiului Bucuresti sau asociatiile de dezvoltare intercomunitara, dupa caz, stabilesc arterele si intervalul orar de colectare a deseurilor municipale, preferabil intre orele 22:00L6:00, pe arterele cu iluminat  public  corespunzator,  in  functie  de  trafic  si  de posibilitatile de acces ale operatorului la spatiile de colectare.

(8)  Pentru  fluidizarea  traficului,  reducerea  costurilor  si utilizarea  eficienta  a  parcului  de  autovehicule,  autoritatile administratiei publice locale vor analiza oportunitatea colectarii deseurilor municipale exclusiv in intervalul orar 22:00L6:00 de la operatorii economici si institutiile publice care dispun de spatii de colectare.

(9) Vehiculele vor fi intretinute astfel incat sa corespunda scopului propus, benele si containerele vor fi spalate la cel mult doua zile si vor fi dezinfectate saptamanal in interior si la exterior, conform normelor tehnice precizate de producator sau in actele normative in vigoare, numai in spatiile care sunt dotate cu sisteme de colectare a apelor uzate provenite din spalare, separat de sistemul de canalizare al localitatii. Apele uzate provenite din spalatul autovehiculelor vor fi transportate la statia de epurare a apelor uzate a localitatii, daca nu exista statie de epurare proprie.

Art. 29. (1) In situatia in care, ca urmare a executiei unor lucrari   planificate   la   infrastructura   tehnico-edilitara,   este impiedicata utilizarea punctelor de colectare stabilite si/sau accesul  autovehiculelor  destinate  transportului  deseurilor municipale si/sau al oricarui alt tip de deseu, operatorul, pe baza notificarii transmise de autoritatea administratiei publice locale, trebuie sa anunte utilizatorii cu cel putin 5 zile inainte despre situatia intervenita, durata acesteia, punctele de colectare care se utilizeaza temporar in aceasta perioada si programul de colectare.

(2) Pe toata aceasta perioada operatorul are obligatia sa doteze punctele de colectare care urmeaza a fi folosite temporar de utilizatorii afectati cu recipiente suficiente si sa reduca intervalul intre doua colectari succesive, daca este cazul.

(3) In cazul aparitiei unor intemperii ce au ca efect intreruperea serviciului sau diminuarea cantitatilor contractate de la utilizatori, operatorul are obligatia sa anunte aceasta situatie si sa factureze numai cantitatile sau serviciile efectiv realizate.

Art. 30. Operatorii economici producatori de deseuri, precum si operatorii economici specializati in conceperea si proiectarea activitatilor tehnologice ce pot genera deseuri au urmatoarele obligatii:

a) sa adopte, inca de la faza de conceptie si proiectare a unui produs, solutiile si tehnologiile de eliminare sau de diminuare la minimum posibil a producerii deseurilor;

b) sa ia masurile necesare de reducere la minimum a cantitatilor de deseuri rezultate din activitatile existente;

c) sa nu amestece deseurile periculoase cu deseuri nepericuloase;

d) sa nu genereze fenomene de poluare prin descarcari necontrolate de deseuri in mediu;

e) sa ia masurile necesare astfel incat eliminarea deseurilor sa se faca in conditii de respectare a reglementarilor privind protectia populatiei, a mediului si a prezentului regulament- cadru;

f) sa nu abandoneze deseurile si sa nu le depoziteze in locuri neautorizate;

g) sa separe deseurile inainte de colectare, in vederea valorificarii sau eliminarii acestora.

Art. 31. Operatorii care presteaza activitatea de colectare si transport al deseurilor municipale au si urmatoarele obligatii:

a) sa detina toate documentele necesare de insotire a deseurilor  transportate,  din  care  sa  rezulte  provenienta deseurilor/locul de incarcare, tipurile de deseuri transportate, locul  de  destinatie  si,  dupa  caz,  cantitatea  de  deseuri transportate si codificarea acestora conform legii;

b) sa foloseasca traseele cele mai scurte si/sau cu cel mai redus risc pentru sanatatea populatiei si a mediului si care au fost aprobate de autoritatile administratiei publice locale;

c) sa nu abandoneze deseuri pe traseu si sa le ridice in totalitate pe cele ale utilizatorilor sau cele existente pe traseul de colectare si transport, cu exceptia celor periculoase care nu sunt inglobate in deseurile municipale;

d) sa informeze populatia privind colectarea separata a deseurilor, precum si modalitatile de prevenire a generarii deseurilor. Informarea si constientizarea populatiei se va realiza prin campanii de informare si constientizare, prin distributia de pliante, brosuri, afise, prin activitati educative, prin clipuri publicitare la radio si televiziune.

Regulamentul-cadru complet

 

Comments

comentarii

Simularea examenului naţional de Bacalaureat continuă marţi cu proba scrisă obligatorie a profilului, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei.... Citește mai mult
BMW Group și NTT Data au bătut palma, iar în Cluj-Napoca urmează să se deschidă un nou centru IT.... Citește mai mult

Un comentariu

 1. ce bine ar fi daca l-ar respecta toata lumea!

Lasă un răspuns

error: Alert: Conținut protejat !!