fbpx

Rechizitoriul DNA arată că Daniel Don a dat la cine a vrut și cât a vrut din fondurile europene

Rechizitoriul DNA Cluj arată că directorul AJOFM Cluj, Daniel Don, a ales agajați apropiați, care aveau salarii de 1.500 de lei, și i-a pus experți în proiecte europene, cu salarii de 25.000 de lei lunar! Din acești bani, procurorii susțin că Don le dicta cât să-și pătreze – 8.000, 10.000 lei – și cât să-i dea lui.

Procurorii DNA Cluj arată în rechizitoriu ce proiecte a condus Daniel Don și că acesta a ales discreționar echipele de implementare: ”Încă din vara anului 2010, inculpatul Don Daniel, director executiv al Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă (AJOFM) Cluj, a participat în calitate de reprezentant al beneficiarului și/sau al partenerului, la implementarea mai multor proiecte finanțate prin programul operațional POSDRU, în care instituția publică pe care o conduce a fost sau este implicată, după cum urmează : “CALLCEM -Apelați centrul electronic de mediere a muncii” POSDRU/82/5.1/S/54264, “Funcționarul electronic” POSDRU/94/4.1/S/61424, “Combinatul social Cîmpia-Turzii” (sprijin financiar prin FEAG-Fondul European pentru Ajustare la Globalizare), “Skills for Jobs” POSDRU/160/2.1/S/ 141384, “EuroHost- Joburi pentru tinerii ospitalieri” POSDRU 125/5.1/S/125308, “Bancomate de joburi în mediul rural” – POSDRU 135/5.2/S/125308, “Mobilitate și inovare pentru ocupare – (…)” – POSDRU 125/5.1/S/127182, “STEPS –Strategii pentru tinerii profesioniști” – POSDRU 132/5.1/G/125263, (…)- Acces Rapid la Ocupare – POSDRU/135/5.2/S/ 134193 și ”Funcționarul electronic 2” – POSDRU /94/4.1./S/154631.

Profitând de discrepanța mare între veniturile de natură salarială obținute de către funcționarii Agenției și onorariilor atractive prevăzute cu titlu de remunerație pentru funcțiile de experți cuprinse în bugetele proiectelor propuse pentru finanțare (existând numeroase poziții pentru care au fost alocate sume de circa 300 lei/oră) dar și de faptul că normele legale nu au prevăzut o procedură specifică de selecție a experților care urmau să compună echipele de implementare a activității proiectelor, Don Daniel a decis practic discreționar alegerea persoanelor care urmau să participe la activitățile proiectelor, astfel încât să se asigure de obţinerea unei părţi semnificative din remuneraţia obţinută de către aceştia, fără a urmări expertiza și contribuția lor în atingerea obiectivelor proiectelor.

Din rândurile funcționarilor publici ai AJOFM Cluj, au fost alese fie persoane aflate în strânsă relație cu directorul executiv, cum este cazul inculpatului Moteoc Marcu Marian – șoferul personal al acestuia, fie alți subordonați apropiați acestuia, cum este cazul lui Apătean Vasile, Uifălean Cristina Diana sau chiar a rudelor acestora. Este relevant a sublinia faptul că anterior cooptării lor în echipele de experți, toate aceste persoane încasau venituri reduse, de circa 1.500 lei lunar, astfel că perspectiva obținerii unor onorarii de zeci de mii lei lunar, cum de altfel s-a și întâmplat, a fost de natură a-i determina să accepte cu ușurință cererea de a remite inculpatului Don Daniel părți semnificative din salariu.”, se arată în rechizitoriu. 

Potrivit DNA, mai mulți martori ”s-au exprimat de această manieră atunci când, întrebați fiind asupra motivului pentru care au acceptat cererea inculpatului de a-i remite o parte din salariu, au arătat că în caz contrar se supuneau riscului de a nu fi desemnați ori, după caz, de a nu li se încheia contracte pentru perioadele următoare.”

”Chiar modalitatea de contractare a serviciilor experților pe termen scurt, prin încheierea de contracte încheiate pe o perioadă limitată de 6 luni a permis inculpatului Don Daniel să se bucure de cooperarea acestora, la expirarea contractului neexistând obligația menținerii aceleiași persoane în echipa de implementare. Că este așa o dovedește chiar modul în care, pe parcursul derulării proiectului, echipele de experți pe termen scurt au suferit modificări permanente în ceea ce privește componența. De asemenea, inculpatul a dispus cooptarea în echipele de implementare a inculpatului Enyedi Andrei, asociat al SC Micro PC Computer SRL, firmă cu care au fost încheiate contracte de furnizare de servicii în proiecte.”, arată anchetatorii.

Chiar angajații martori în dosar au povestit cum a început tot: ”Probatoriul testimonial a demonstrat că după aprobarea finanţării primelor proiecte depuse de către AJOFM Cluj, survenită în vara anului 2010, pentru Funcţionarul Electronic şi Callcem, inculpatul Don Daniel a adus la cunoştinţa viitorilor experţi faptul că intenționează desemnarea lor în cadrul proiectelor, cu această ocazie fiind purtate primele discuţii, cu titlu general în cadrul cărora Don Daniel a exprimat solicitarea de a primi parte din veniturile ce vor fi încasate”

Procurorii spun că au lucrat mult la dosar: ”Perioada extrem de îndelungată de timp, de peste 5 ani, în care inculpatul Don Daniel a pretins şi a primit sume de bani de la un număr relativ mare de persoane, a necesitat un amplu probatoriu pentru documentarea întregii activităţi infracţionale săvârşite.”

Anchetatorii arată că exista un patern privind banii pentru Don: ”Se remarcă faptul că toate persoanele cu privire la care au fost efectuate cercetări, au realizat la scurt timp după încasarea veniturilor, uneori chiar în aceeaşi zi a încasării, operaţiuni de retragere de numerar de la bancomate, ce urmează de regulă un patern de tipul : „3.000, 3.000, 3.000” sau „4.000, 4.000, 1.000”, repetate până la atingerea sumei indicate de către inculpatul Don Daniel. Se observă de asemenea, că astfel de operaţiuni se situează temporal, cu mici excepţii, în imediata apropiere a datei încasării salariilor şi se află în strânsă corelaţie cu operaţiuni de depunere de numerar efectuate de către inculpatul Moteoc în contul inculpatului Don Daniel”

Banii primiți prin șofer

Potrivit rechizitoriului, ”începând din anul 2012, inculpatul Don Daniel a fost sprijinit în obținerea foloaselor bănești de către inculpatul Moteoc Marcu Marian, șoferul său, care a colectat lunar banii pretinși de la experții (…), remiși, de regulă, în sediul instituției, de cele mai multe ori în plicuri. După colectare, banii au fost înmânați inculpatului Don Daniel sau, la indicațiile sale exprese, au fost depuși în bordul autoturismului de serviciu folosit de către inculpatul Don Daniel (marca Skoda cu număr de înmatriculare… respectiv Skoda Superb, cu numărul de înmatriculare….) de unde erau ridicați de către acesta. Parte din banii obținuți au fost folosiți de către inculpatul Moteoc Marcu Marian, tot la indicația expresă a inculpatului Don Daniel, pentru a efectua depuneri în contul bancar… aparținând directorului Don Daniel.”

Potrivit rechizitoriului, situația plăților efectuate lunar de către inculpatul Moteoc Marcu Marian inculpatului Don Daniel este următoarea:

I. În cursul anului 2010, în perioada septembrie 2010-decembrie 2010 inculpatul Don Daniel a primit de la Moteoc Marcu Marian suma de 29.200 lei. Acesta a remis sumele de bani care depăşeau cuantumul salariului de 6.500 lei, comunicat în prealabil de către Don Daniel”

II. Pe parcursul anului 2011 inculpatul Moteoc Marcu Marian a dat inculpatului Don Daniel sume de bani al căror cuantum a fost stabilit prin diferenţa între venitul efectiv încasat şi suma de 7.000 lei lunar, pe care inculpatul Don Daniel i-a comunicat să şi-o păstreze; începând din luna noiembrie 2011, această sumă a fost majorată de către Don Daniel la 8.000 lei lunar. În această modalitate, inculpatul Don Daniel a primit suma totală de 222.400 lei

III. Pe parcursul anului 2012, Don Daniel a primit de la inculpatul Moteoc Marcu Marian suma totală de 220.500 lei, în condiţiile în care începând din luna aprilie salariul pe care putea să îl păstreze i-a fost majorat de la 8.000 lei la 10.000 lei lunar.

IV. În cursul anului 2013, din totalul sumelor încasate de către Moteoc Marcu, acesta a remis inculpatului Don Daniel suma totală de 217.400 lei, ce reprezintă valoarea obiectului infracțiunii de corupție

V. Pe parcursul anului 2014, inculpatul Don Daniel a primit de la inculpatul Moteoc Marcu Marian suma totală de 133.700 lei.

VI. Pe parcursul anului 2015, întrucât proiectele ample au fost în mare parte finalizate, Moteoc a fost desemnat expert în proiectele în care AJOFM Cluj a avut calitatea de partener, veniturile acestuia fiind mult diminuate. Suma totală dată inculpatului Don Daniel în perioada februarie 2015- octombrie 2015 inclusiv (cu excepția lunii martie 2015 când nu a încasat venituri) este de 57.900 lei.

În dosar au mai fost trimiși în judecată, pe lângă Don și șofer, trei experți din proiecte europene, Vasiel Apătean, Andrei Enyedi și Diana Cristina Uifălean, pentru dare de mită.

Unul dintre exemplele date de DNA Cluj: ”Inculpatul Apătean Vasile Dumitru a activat pe parcursul anului 2014 în cadrul echipei de implementare a proiectului ”Combinatul social Câmpia Turzii”, activitate pentru care, conform extraselor de cont, a încasat în perioada 14 februarie 2014-15 decembrie 2014, cu excepția lunii octombrie 2014, salarii cuprinse între 23.748 și 25.077 lei lunar.

De asemenea, începând cu luna iunie 2014, inculpatul Apătean a încasat și salarii aferent proiectului  Acces rapid la ocupare (suma de 5.501 lei 22 lunar în lunile iunie, iulie, august și octombrie 2014), iar în perioada octombrie – decembrie 2014 a fost salarizat și ca expert în cadrul proiectului Bancomate de joburi în mediu rural, încasând suma de 5.501 lei lunar.

În schimbul desemnării și/sau menținerii în funcția de expert în cele trei proiecte, inculpatul Don Daniel a pretins plata sumei de 13.000 lei lunar, pe care a obținut-o prin intermediul inculpatului Moteoc Marcu Marian, cel care a realizat colectarea sumelor pretinse.”

Comments

comentarii

Mecanismul de redresare și reziliență european nu va fi prelungit după anul 2026. România a încasat până în prezent puțin peste 30% din fondurile europene și riscă să piardă miliarde de euro.... Citește mai mult
Arsurile la stomac sunt o formă de indigestie care apare atunci când acidul gastric se întoarce în esofag, tubul care leagă stomacul de gât. Oamenii pot să se refere la arsuri la stomac și ca reflux acid, iar boala de reflux gastroesofagian este rezultatul arsurilor la stomac frecvente și neplăcute.... Citește mai mult

Lasă un răspuns