fbpx
Institutul Național al Magistraturii

Raportul INM privind desfășurarea stagiului practic al auditorilor de justiţie pe lângă avocați

Institutul Național al Magistraturii a elaborat un Raport privind desfășurarea stagiului practic al auditorilor de justiţie în cadrul formelor de exercitare a profesiei de avocat în perioda 16 ianuarie – 10 februarie 2017.

Stagiul practic al auditorilor de justiţie din anul al II-lea ai Institutului Naţional al Magistraturii în cadrul formelor de exercitare a profesiei de avocat s-a desfăşurat, în anul de formare iniţială 2017, în perioada 16 ianuarie – 10 februarie, în condițiile reglementate de Protocolul de colaborare încheiat între Institutul Naţional al Magistraturii (INM) şi Uniunea Naţională a Barourilor din România (UNBR) la data de 9 mai 2012 şi de documentele aferente acestuia.

Anterior debutului derulării stagiilor, au fost încheiate convenții între Organizator, Parteneri și Practicanți, iar auditorii de justiţie au semnat angajamente de confidenţialitate cu privire la actele şi faptele de care urmau a lua cunoştinţă pe durata desfăşurării acestora.

Potrivit Metodologiei de evaluare a auditorilor de justiţie, au fost realizate un Raport de evaluare-cadru şi o Fişă de observare (anexă la Raport), conform unor criterii prestabilite, de către Tutorii de practică de la cabinetele/societăţile de avocatură unde s-a efectuat stagiul. Pe baza acestor documente trimise de către Parteneri la finalul stagiului, precum şi a Caietelor de practică întocmite de auditorii de justiție conform structurii-cadru stabilite de Partener s-a realizat evaluarea auditorilor de justiţie de către doi formatori cu normă întreagă, desemnați în acest scop de către Consiliul Științific al INM.

Lista cabinetelor/societăţilor de avocatură participante la program pe parcursul anului de formare 2017 a fost aprobată, de asemenea, de Consiliul Ştiinţific al INM.

Obiectivele generale ale stagiului efectuat de către auditorii de justiție în cadrul formelor de exercitare a profesiei de avocat (cabinetelor/societăților de avocatură) au avut în vedere:
a) familiarizarea auditorilor de justiție cu deontologia şi organizarea profesiei de avocat;
b) conștientizarea rolului avocatului, a volumului de lucru, precum şi a imaginii de ansamblu a procesului de înfăptuire a actului de justiție;
c) identificarea bunelor practici specifice exercitării profesiei de avocat;
d) aprofundarea procedurilor de elaborare a actelor specifice profesiei de avocat.

Obiectivele specifice au fost următoarele, fără a se rezuma la acestea:
a) participarea la acordarea de consultații cu caracter juridic, cu acordul clientului;
b) redactarea de acte cu caracter juridic specifice profesiei de avocat, fără a fi limitate tipurile şi numărul actelor întocmite;
c) participarea la ședințe de judecată, alături de avocat;
d) asistarea la procedura audierii martorilor în cursul urmăririi penale;
e) efectuarea altor activități, de tipul studierea dosarului de instanță, a legislației și doctrinei aferente.

Toți cei 142 de auditori de justiție din anul al II-lea au efectuat stagiul, fiind repartizați la data de 22 decembrie 2016 în cadrul cabinetelor/societăților de avocatură care și-au manifestat interesul de a participa la program și care au figurat în lista agreată de comun acord de către UNBR și INM (în listă au figurat, în total, 208 cabinete, provenind din 35 de județe ale țării, din care 96 de cabinete au participat efectiv ca urmare a exprimării opțiunilor auditorilor de justiție).

Repartiția auditorilor de justiție în cadrul formelor de exercitare a profesiei de avocat s-a realizat prin exprimarea opțiunii acestora în raport cu lista cabinetelor/societăților disponibile, în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la finalul anului I de formare în cadrul Institutului Național al Magistraturii.

Din Cluj, s-au înscris în program 20 de cabinet/societăți de avocatură și au participar efectiv 12.

SCA Iordăchescu și Asociații a avut în practică doi auditori de justiție, câte unul la tutorii Marius Roman și Eugen Iordăchescu.

Contactat de Clujust.ro, avocatul Marius Roman (foto) a spus: ”A fost o experiență foarte bună și este un lucru care ar trebui să se dezvolte și să dureze cât mai mult. Auditorii au ocazia să vadă cum este viața de profesionist și de cealaltă de parte a barei, să zic așa. Auditorii de anul acesta au fost bine pregătiți teoretic și dornici să învețe. Durata stagiului de practică cred că e suficientă ca să-și facă o idee despre activitate avocatului si nici să se plictisească. E mai mult o punere în temă, cum îți pregătești un dosar înainte să mergi în fața judecătrului, câtă muncă e în spatele a câtorva pagini pe care le depui la dosar. Îi ajută să înțeleagă că toți suntem profesioniști și trebuie să ne purtăm ca atare unii cu ceilalți”.

Cum au evaluat auditorii de justiție stagiul

La finalul stagiului au fost distribuite auditorilor de justiție chestionare de evaluare a acestui program, fiind completate 67 dintre acestea, respectiv 46.47% din totalul celor chestionați (142).

Întrebările incluse în chestionare au privit utilitatea stagiului, colaborarea cu societatea/cabinetul deavocatură pe durata acestuia, accesul la materiale, implicarea Tutorelui, dificultățile întâmpinate, precum și propuneri de îmbunătățire. Mai jos puteți aveți câteva informații din chestionarele de evaluare:

De exemplu, la întrebarea Cum apreciaţi utilitatea perioadei de practică în cadrul cabinetelor/societăţilor de avocatură?, 42 au răspuns foarte utilă (62.68%), 21 că a fost utilă (31,81 %), 2 – puţin utilă (3,03 %) și niciunul că ar fi fost inutilă.

Motivațiile celor care au răspuns că a fost utilă și foarte utilă perioada de practică:

  • A fost apreciată posibilitatea de a se familiariza cu profesia și cu activitățile specifice avocaților, conștientizând rolul avocatului în proces, precum și cu imaginea de ansamblu a procesului de înfăptuire a actului de justiție (20 de răspunsuri);
  • Stagiul a fost considerat util, oferindu-le auditorilor de justiție posibilitatea de a conștientiza volumul de activitate al avocaților și modul de abordare și soluționare a diferitelor litigii (15 răspunsuri);
  • S-a precizat că prin intermediul acestui stagiu se poate asigura o mai bună comunicare între magistrați și avocați, fiecare înțelegând provocările cu care se confruntă cealaltă profesie (11 răspunsuri);
  • Stagiul a fost apreciat pozitiv pentru imaginea de ansamblu oferită și pentru contactul cu diferite domenii de drept (7 răspunsuri);
  • A fost apreciată posibilitatea de a studia dosare de urmărire penală (1 răspuns);
  • Stagiul a fost considerat util și sub aspectul posibilității conferite auditorilor de justiție de a observa modul în care magistrații sunt percepuți de către avocați (1 răspuns);
  • Stagiul a fost considerat foarte util în vederea conștientizării importanței bunei colaborări între magistrați și avocați, dar s-a precizat că durata este prea mare (5 răspunsuri).

Evaluarea avocaților

De asemenea, în urma desfășurării stagiului în cadrul formelor de exercitare a profesiei de avocat au fost distribuite chestionare de evaluare a programului și Tutorilor implicați, fiind completate 39 dintre acestea, respectiv 40.62% % din totalul cabinetelor/societăților care au participat efectiv la stagiu (96). Întrebările incluse în chestionare au privit utilitatea stagiului, durata acestuia, numărul de auditori de justiție repartizați fiecărui Tutore, atitudinea, implicarea și gradul de pregătire ale Practicanților, precum și propuneri de îmbunătățire.

La întrebarea Cum apreciaţi utilitatea stagiului de practică a auditorilor de justiţie ai INM în cadrul formelor de exercitare a profesiei de avocat? 34 de avocați au răspuns foarte utilă și 5 utilă. 

Raportul complet al INM cu privire la stagiul de practică

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina