fbpx

Proiect adoptat. Dacă traficul cu psihoactive duce la ”moartea victimei”, pedeapsa este de la 10 la 25 ani!

Parlamentul a adoptat un proiect de lege, care, dacă va fi promulgat, va băga spaima în dealerii de substanțe psihoactive. Proiectul introduce în legea 194/2011 ”moartea victimei” operațiunilor cu astfel de substanțe, iar în acest caz pedepsele sunt de la 15 la 25 de ani! Mai în glumă, mai în serios, dacă intră în vigoare noua lege, dealerii trebuie să le facă instrucțiuni serioase consumatorilor și eventual al evaluare psihologică înainte să le vândă subtanțele.

Legea nr.194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive ar urma să fie modificată astfel:

”Art. 16. – (1) Fapta persoanei care, fără a deţine autorizaţie eliberată în condiţiile prezentei legi, efectuează fără drept operaţiuni cu produse ştiind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă.

(2) Fapta persoanei care, fără a deține autorizație eliberată în condiţiile prezentei legi, efectuează fără drept operațiuni cu produse despre care trebuia sau putea să prevadă că sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 an la 5 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

La articolul 16, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alin.(3) și (4), cu următorul cuprins:

(3) Dacă faptele prevăzute la alin.(1) și (2) au avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 15 la 25 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

(4) Tentativa la infracțiunea prevăzută la alin.(1) se pedepsește. Se consideră tentativă și producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum și luarea de măsuri în vederea comiterii infracțiunii prevăzute la alin. (1).”

Art.19/1.- (1) Punerea la dispoziție, cu știință, de către proprietarul, chiriașul, deținătorul cu titlu sau fără titlu sau administratorul oricărui imobil, incluzându-le și pe cele aflate în stare de degradare, dezafectate ori în construcție, pentru consumul fără drept de produse susceptibile de a avea efecte psihoactive ori tolerarea consumului fără drept în asemenea locuri, se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

(2) Administrarea sau remiterea, fără rețetă medicală, de produse susceptibile de a avea efecte psihoactive unei persoane, se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani.

(3) Îndemnul la consumul fără drept de produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, prin orice mijloace, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani.

(4) Finanțarea în orice mod a săvârșirii faptelor prevăzute la alin.(1) și art.16 se sancționează cu pedepsele prevăzute de lege pentru aceste fapte, limitele speciale ale acestora majorându-se cu o treime.

(5) Tentativa la infracțiunile prevăzute de prezentul articol se pedepsește.

(6) Se consideră tentativă și producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum și luarea de măsuri în vederea comiterii infracțiunilor prevăzute la alin.(1).

Art.19/2- Cu privire la infracțiunile cuprinse în prezenta lege, pe lângă situațiile prevăzute în Legea nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, constituie circumstanțe agravante următoarele situații:

a) produsele susceptibile de a avea efecte psihoactive au fost trimise sau livrate, distribuite sau oferite unui minor, unui bolnav psihic, unei persoane aflate într-un program terapeutic ori s-au efectuat alte asemenea activităti interzise de lege cu privire la una dintre aceste persoane ori dacă fapta a fost comisă într-o instituție sau unitate medicală, de învățământ, militară, loc de detenție, centre de asistență socială, de reeducare sau instituție medical-educativă, locuri în care elevii, studenții și tinerii desfăşoară sau participă la activități educative, culturale, sportive, sociale, manifestări artistice ori în apropierea acestora;

b) folosirea minorilor la săvârșirea faptelor prevăzute la art.16 și art.19/1

c) produsele susceptibile de a avea efecte psihoactive au fost amestecate cu alte substanțe care le-au mărit pericolul pentru viața și integritatea persoanelor.”

Restul modificărilor le vom publica după ce Camera Deputaților, care a adoptat proiectul în calitate de cameră decizională, va publica forma pentru promulgare.

Comments

comentarii

Creierul uman conţine bazele „sindromului inimii frânte”, conform unui nou studiu efectuat de oameni de ştiinţă italieni de la Spitalul Universitar din Foggia.... Citește mai mult
Sâmbătă, 18 mai, Parcul Tineretului din Cluj-Napoca va găzdui un eveniment pentru toate vârstele.... Citește mai mult

Lasă un răspuns