Problemele avocaților cu instanțele din Cluj, puse pe hârtie

Problemele întâmpinate de avocați în instanțele din Cluj au fost adunate într-o scrisoare trimisă președintelui Curții de Apel Cluj, la începutul acestei luni. Baroul Cluj nu a primit încă un răspuns.

Citații la alte adrese, acces interzis la grefiere, reducerea cheltuielilor de judecată, a onorariilor din oficiu, orele de ședință nerespectate, comunicarea târzie a motivărilor sau că un complet de judecată obligă avocații să stea în picioare când vorbesc alte părți, sunt câteva nemulțumirile trimise de Baroul Cluj către conducerea Curții de Apel Cluj.

Problemele semnalate de avocații din Baroul Cluj, întâlnite în desfășurarea activității profesionale în fața instanțelor, au fost adunate cu ocazia unei întâlniri informale la sediul Baroului Cluj. Acestea au fost prezentate la întâlnirea cu Secția de judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, în 30 septembrie, și trimise la președintele Curții de Apel Cluj, Valentin Mitea. Scrisoarea a fost înregistrată în 2 octombrie la Curtea de Apel Cluj. Potrivit decanului Baroului Cluj, Mircea Pop, încă nu a primit un răspuns.

Lista avocaților din Baroul Cluj, pe care o redăm mai jos, cuprinde atât probleme generale, cât și împărțite pe instanțe.

Probleme generale comune tuturor instanțelor:

a) în faza administrativă:

– Accesul la dosare – există situații în care anumite acte din dosare se scanează, iar altele lipsesc, nefiind scanate.

– Există o situație, apreciată ca fiind temporară, privind lipsa de informare a sălilor de ședințe mutate la săli noi, ca urmare a modificărilor făcute în Palatul de Justiție din Cluj-Napoca

b) în faza de regularizare a cererii introductive

– Există multe neconcordanțe între adresele de comunicare a obligațiilor stabilite de instanță spre a fi completate sau remediate de către reclamant și efectiva dispoziție a judecătorului din rezoluția de primire a dosarului

Există erori în stabilirea taxelor de timbru, obligând reclamantul la formularea de cereri de reexaminare pentru stabilirea corectă a taxei de timbru.

c) în faza de judecată

– Problema comunicării la domiciliul precesual ales – instanțele superioare nu țin cont de domiciliul procesual ales de către părți, comunicând actele procedurale – citații și hotărâri – la alte adrese ale acestora

– Prioritatea strigării cauzelor în care se prezintă avocați – potrivit NCPC, cauzele în care părțile au avocați se iau cu prioritate. Există multe situații în care judecătorii iau cauzele în ordine, deși se solicită de către avocații prezenți respectarea dispoziției din NCPC.

Reducerea onorariilor acordate ca și cheltuieli de judecată a devenit o practică uzuală și constantă în activitatea instanțelor din raza Curții de Apel.

Problema onorariilor curatorilor – se propune ca acestea să se raporteze la onorariile minimale prevăzute în Protocolul pentru oficii existent între UNBR și Ministerul Justiției, întrucât cuantumul acestora, stabilit de către instanțe, este derizoriu, ajungându-se chiar la un nivel de 50 de lei.

– Există unele instanțe care reduc onorariile din oficiu, față de cuantumul stabilit prin Protocolul UNBR – MJ

– Problema termenului de comunicare a soluțiilor motivate – există multe situații în care soluția se comunică mult după termenul legal de motivare a acesteia.

– Problema stabilirii unei practici judiciare unitare.

– Există cazuri de atitudine de superioritate față de avocați, atât procedurală, cât și comportamentală, manifestate în timpul ședințelor de judecată, din partea unor magistrați, de regulă tineri, care sunt recent numiți în funcție.

Nemulțimirile avocaților clasificate pe instanțe și un parchet

Probleme întâlnite în activitatea la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca:

– Secretariatul de la Parchetul Judecătoriei are o atitudine necorespunzătoare față de avocați. Uneori este împiedicat accesul avocatului la secretariat, fiind permis doar cu telefonul prealabil și verificarea prealabilă a avocatului din partea jandarmului de serviciu.

Probleme întâlnite în activitatea la Judecătoria Cluj-Napoca:

Arhiva Judecătoriei Cluj-Napoca
Arhiva Judecătoriei Cluj-Napoca

– Eliberarea copiilor după înscrisuri – acestea necesită aprobarea judecătorului cauzei și nu pot fi executate direct la arhivă, ci la xerox-ul aflat în incinta instanței, după aprobare, iar eliberarea durează mai multe zile. Există propunerea ca aceste copii să fie eliberate cel târziu în ziua următoare formulării cererii.

– Accesul la dosare prin studiul acestora la arhivă se face greoi din cauza condițiilor existente

– Există săli de judecată spre exemplu sălile 165 și 167, în care este amplasată o singură masă cu un singur scaun pentru avocați, principiul contradictorialității susținerii cauzei din partea avocaților părților fiind astfel afectat. Când în acea sală de judecată se desfășoară o ședință de judecată cu cauze penale, acea masă este ocupată de procuror.

Probleme întâlnite în activitate la Judecătoria Gherla:

– Avocații nu au acces la un grup sanitar în incinta instanței

Probleme legate de activitatea la Tribunalul Cluj:

– Problema comunicării la domiciliul procesual ales – unele instanțe nu țin cont de domiciliul procesual ales de către părți, comunicând actele procedurale – citații și hotărâri – la alte adrese ale acestora

Probleme legate de activitatea la Tribunalul Specializat Cluj:

– Există în mod frecvent situații în care orele fixate pentru strigarea cauzelor nu sunt respectate, existând o singură sală de judecată, care este supraaglomerată cu liste de ședințe care se suprapun ca ore de strigare.

Probleme legate de activitatea  la Curtea de Apel Cluj:

– Există în mod frecvent situații în care orele fixate pentru strigarea cauzelor nu sunt respectate, sălile de judecată fiind supraaglomerate cu liste de ședințe care se suprapun ca ore de strigare, fapt care conduce la așteptări lungi din partea avocaților până la strigarea cauzei și la presiune pe completele de judecată pentru a judeca rapid, având în vedere aglomerarea ședințelor pe aceeași sală de judecată.

– Un complet de la Secția penală obligă avocații să stea în picioare când vorbește procurorul sau alte părți. După ce avocatul s-a apărat față de această pretenție, a fost ridicat în picioare și procurorul.

– Pe camerele grefierilor au fost afișate plăci pe uși cu mesaj ”Accesul interzis, INCLUSIV AVOCAȚILOR”. Ori, de regulă avocatul este nevoit să intre la grefier pentru rezolvarea unei probleme cauzată de eroarea grefierului și pe care numai acesta o poate rezolva.

– Există situații când instanța a respins, în judecarea unei cauze în condițiile NCPC, aplicarea sancțiunii nulității redactării cererii și a motivelor de recurs de către avocat, potrivit art.83 alin.(3) NCPC, deși acest recurs era redactat de parte, fără asistarea de către un avocat

– Problema comunicării la domiciliul procesual ales – unele instanțe nu țin cont de domiciliul procesual ales de către părți, comunicând actele procedurale – citații și hotărâri – la alte adrese ale acestora.

 

Comments

comentarii

Mesaj RO-alert pentru oamenii din Tulcea. Soldații ruși au atacat cu drone granița României.... Citește mai mult
Miercuri, 7 august, de la 10:00 - 20:00, te așteptăm într-o călătorie la The Cheesecake House unde fiecare felie de cheesecake va ajuta educația a 100 de copii cu boli grave de la Asociația Păsări.... Citește mai mult

Lasă un răspuns