fbpx

Penalități de întârziere în executarea silită care se aplică de la pronunțarea și nu de la comunicarea hotărârii

Penalitățile de întârziere stabilite de instanța de executare curg de la data pronunțării încheierii de încuviințatre a executării silite.

Titlul problemei de drept: Data de la care se calculează penalităţile reglementate de art. 906 C. proc. Civ.(Curtea de Apel București ).

Opinia Institutului Național al Magistraturii:

Potrivit art. 906 C. proc. civ: „(1) Dacă în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii de încuviințare a executării debitorul nu execută obligația de a face sau de a nu face, care nu poate fi îndeplinită prin altă persoană, acesta poate fi constrâns la îndeplinirea ei, prin aplicarea unor penalități, de către instanța de executare. (2) Când obligația nu este evaluabilă în bani, instanța sesizată de creditor îl poate obliga pe debitor, prin încheiere definitivă dată cu citarea părților, să plătească în favoarea creditorului o penalitate de la 100 lei la 1.000 lei, stabilită pe zi de întârziere, până la executarea obligației prevăzute în titlul executoriu. (3) Atunci când obligația are un obiect evaluabil în bani, penalitatea prevăzută la alin. (2) poate fi stabilită de instanță între 0,1% și 1% pe zi de întârziere, procentaj calculat din valoarea obiectului obligației. (4) Dacă în termen de 3 luni de la data comunicării încheierii de aplicare a penalității debitorul nu execută obligația prevăzută în titlul executoriu, instanța de executare, la cererea creditorului, va fixa suma definitivă ce i se datorează cu acest titlu, prin încheiere, dată cu citarea părților. Creditorul poate solicita fixarea sumei definitive cu titlu de penalități de întârziere după trecerea fiecărui termen de 3 luni în care debitorul nu își execută obligația prevăzută în titlu executoriu, până la stingerea ei completă…”.

Au fost exprimate trei soluții posibile asupra datei de la care se calculează penalitățile prevăzute de art. 906 C. proc. civ.

Astfel, s-a considerat că această dată este: aceea a expirării termenului de 10 zile de la comunicarea încheierii de încuviinţare a executării silite; momentul comunicării încheierii pronunțate în condițiile art. 906 alin. (2) și alin. (3) C. proc. civ.; aceea a pronunțării încheierii date în condițiile art. 906 alin. (2) și alin. (3) C. proc. civ.

Apreciem că data de la care se calculează penalitățile reglementate de art. 906 C. proc. civ. este aceea a pronunțării încheierii date în condițiile art. 906 alin. (2) și alin. (3) C. proc. civ.

În primul rând, obligația de achitare a penalităților se naște ca efect al încheierii pronunțate în condițiile art. 906 alin. (2) și alin. (3) C. proc. civ. În aceste condiții, nu s-ar putea susține că ea există sau că a devenit exigibilă anterior acestui moment, respectiv de la expirarea termenului de 10 zile de la comunicarea încheierii de încuviințare a executării silite, dată de la care ea ar trebui să fie calculată.

În al doilea rând, potrivit formulării clare a art. 906 alin. (4) C. proc. civ., doar termenul de 3 luni pentru executarea în natură a obligației intuitu personae curge de la data comunicării încheierii de aplicare a penalității. Nu există nicio rațiune ca data de la care încep să curgă (de când se calculează) penalitățile să fie deplasată în timp la momentul comunicării acestei încheieri, atât timp cât ea este pronunțată în cadrul unei proceduri contradictorii, cu citarea părților, astfel că debitorul nu ar putea reproșa necunoașterea existenței și derulării acestei proceduri, cu urmarea că exigibilitatea acestora ar trebuie deplasată la data comunicării încheierii.

În al treilea rând, raportarea momentului de început al calculului acestor penalități la data comunicării încheierii ar fi de natură să conducă la soluții inechitabile atât timp cât cuantumul acestora ar fi lăsat pe seama unor factori exteriori și fluctuanți de la o situație la alta (precum data redactării încheierii, rapiditatea comunicării ei în raport de momentul redactării).

În considerarea noilor argumente avute în vedere, ne pronunțăm în sensul reconsiderării unei soluții anterioare, în cadrul căreia am susținut opinia curgerii penalităților de la data comunicării încheierii pronunțate în condițiile art. 906 alin. (2) și alin. (3) C. proc. civ., punct de vedere exprimat în cadrul Întâlnirii președinților secțiilor civile ale curților de apel care a avut loc la Curtea de Apel Bacău în perioada 23-24 iunie 2016 și adoptat de către participanți cu majoritate34.

În concluzie, opinia I.N.M. este în sensul că data de la care se calculează penalitățile reglementate de art. 906 C. proc. civ. este aceea a pronunțării încheierii date în condițiile art. 906 alin. (2) și alin. (3) C. proc. civ.

În unanimitate, participanții și-au însușit soluția expusă în opinia I.N.M.

Extras din MINUTA întâlnirii președinților secțiilor civile ale Înaltei Curți de Casație și Justiție și curților de apel,Timișoara, 05-06 martie 2020.

Comments

comentarii

Vulcanul din insula La Palma, generează un nor de poluanți care va ajunge în România până duminică. Norul toxic va intra în țară prin vest, pe la Timișoara, și se va întinde peste toată țara până luni seară.... Citește mai mult
Doi bărbați au fost surprinși de un mal de pământ în localitatea Viștea, iar echipajele SMURD au intervenit cu două echipe speciale și un elicopter.... Citește mai mult
Dan Petrescu se confruntă cu numeroase probleme de lot și a spus în mai multe rânduri că ar avea nevoie de transferuri, iar conducerea lui CFR Cluj ar fi stabilit deja câteva ținte pentru fereastra de mercato din iarnă.... Citește mai mult
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) recomandă, pentru prima dată, o combinaţie de medicamente pentru a preveni formele severe de COVID-19 la pacienţi infectaţi din categoriile cu risc crescut... Citește mai mult

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

error: Alert: Conținut protejat !!