Pedeapsa profesorului de matematică pedofil, redusă de la 7 ani închisoare la 3 ani cu suspendare

Marin Filionescu, profesor de matematică pensionar, în vârstă de 74 de ani, care dădea meditații particulare elevelor de clasa a VIII-a, a fost condamnat de prima instanță, Judecătoria Cornetu, la 7 ani de închisoare pentru agresiune sexuală împotriva unor eleve minore pe care le medita, după ce a stat în arest preventiv aproape 2 luni și ulterior sub control judiciar. Curtea de Apel București i-a schimbat pedeapsa dispunând o pedeapsă de 3 ani cu suspendare.

În esență, în starea de fapt, s-a reținut că, inculpatul o îmbrățișa și săruta pe obraz pe eleva de 14 ani, atât la venirea, cât și la plecarea de la ședința de meditații, această atitudine din partea profesorului nu i s-a părut niciodată nepotrivită persoanei vătămate, asimilându-l pe inculpat propriilor bunici. Totodată, inculpatul obișnuia să spună bancuri cu conotație sexuală atât persoanei vătămate, cât și altor elevi și să îi interogheze în legătură cu viața lor personală sau sexuală. Acest comportament din partea inculpatului a fost confirmat și de martorele audiate în cauză, foste eleve de-ale profesorului.

În dosar se arată următoarele: Într-o ocazie, inculpatul i-a arătat persoanei vătămate pe telefonul său mobil mesaje și poze indecente, fiindu-i prezentate de inculpat „cu mândrie „ și fotografii cu alte fete care nu erau îmbrăcate în partea superioară a corpului, fotografii recunoscute de persoana vătămată ca fiind realizate în camera de meditații.

În continuare, persoana vătămată a arătat că, spre sfârșitul meditației, în timp ce se ridicase de pe scaun pentru a-și băga cărțile în ghiozdan, inculpatul a luat-o în brațe, a început să o sărute pe obraz, tot mai aproape de gură, coborând apoi mai jos, aceasta simțindu-i mustața pe gât. Inculpatul a întins mâna spre pieptul persoanei vătămate, a început să o strângă de sâni peste tricou, iar apoi a băgat mâna pe sub tricou, atingând-o direct pe sutien la nivelul sânilor. Inculpatul a rugat-o pe minoră ca la următoarea meditație să nu mai poarte sutien, cerându-i totodată să îi trimită o poză cu sânii acesteia atunci când ajunge acasă, întrucât are sâni frumoși.

În cursul cercetării judecătorești au fost audiate martore, foste eleve de-ale inculpatului, care au confirmat modul de operare al acestuia, arătând că au suferit același tratament în timpul meditațiilor cu profesorul, fiind sărutate, pipăite sau interogate în legătură cu viața lor personală sau sexuală de inculpat.

Una din martore a arătat că, în timpul clasei a XII-a, contrar voinței sale, inculpatul a mangâiat-o pe sâni în timp ce își strângea cărțile la sfârșitul ședinței de meditații. Martora i-a cerut inculpatului să înceteze cu acest comportament, acesta spunându-i că dacă va fi de acord să îi facă și alte lucruri cu conotație sexuală ar putea fi scutită de plata meditațiilor. Totodată, martora a precizat că nu a dorit să formuleze plângere penală de rușine, nedorind să își împovăreze mama cu o astfel de situație.

Un alt martor, fostă elevă, a relatat că inculpatul i-a solicitat în repetate rânduri, cu ocazia ședințelor de meditații, să îi permită acestuia să îi mângâie sânii, pentru a verifica dacă și-a început viața sexuală, însă ca urmare a refuzului acesteia, profesorul nu a mai atins-o.

O altă elevă audiată, a arătat că a fost atinsă în repetate rânduri pe sâni de către inculpat, acesta încercând de mai multe ori să îi introducă mâna și pe sub tricou pentru a o mângâia direct pe sutien. Ba mai mult, inculpatul i-a spus că, în situația în care nu îi va mai permite să o atingă pe sâni, nu o va mai primi la meditații, această amenințare fiind primită și altă elevă audiată.

Una dintere fostele eleve, a arătat că a făcut meditații la matematică în perioada 2012-2014, perioadă în care inculpatul a pus-o adesea în situații inconfortabile, în sensul că acesta dorea să afle detalii despre viața intimă a martorei sau îi punea mâna pe picior (acest lucru întâmplându-se de două ori). Mai mult, martora a relatat că, la un moment dat, inculpatul i-a pus mâna pe sân, peste bluză, spunându-i că fetele virgine au sânii mai tari decât fetele care nu și-au început încă viața sexuală.

Cele relatate de una dintre fostele eleve sunt confirmate și de mesajul text transmis de inculpat către martoră, respectiv „Astăzi te-am așteptat la meditație. Să înțeleg că nu mai vii. Era normal să-mi dai un mesaj și să-mi spui. Ce s-a întâmplat a fost o greșeală care cu siguranță nu s-ar mai fi repetat. Nu înțeleg de ce nu accepți faptul că așa cum ai greșit tu, am greșit și eu. Cred că s-au întâmplat aceste greșeli și din cauza faptului că am ținut la tine ca la nepoții mei. Din neatenție astfel de greșeli se fac”.

Prima instanță a reținut că ,,Din declarațiile tuturor martorilor audiați în cauză coroborate cu declarația persoanei vătămate rezultă fără putință de tăgadă un veritabil mod de operare al inculpatului pe parcursul ședințelor de meditații față de elevele sale.

Inculpatul își atribuia rolul de protector al elevelor sale, promițându-le că le va ajuta în orice fel de probleme, le consilia în problemele cu părinții, prietenii și în alte probleme personale. Acesta își erija și rolul de educator dincolo de domeniul matematicii, încercând să le sfătuiască în problemele personale”. Astfel, inculpatul emite judecăți de valoare și joacă diletant rolul de ghid spiritual și psiho-sexual al elevelor sale.

De asemenea, instanța reține că infracțiunea săvârșită de inculpat a produs consecințe grave persoanei vătămate, fiind afectată buna dezvoltare morală a minorei, aceasta suferind de stres posttraumatic și având nevoie de consiliere psihologică îndelungată, conform raportului de expertiză medico-legală psihiatrică.

În consecință, având în vedere considerentele arătate anterior, instanța va constata că declarațiile inculpatului date în fața organelor de urmărire penală și în fața instanței de judecată sunt nesincere, afirmațiile sale fiind contrazise de declarațiile persoanei vătămate, declarațiile martorilor audiați și de conținutul proceselor-verbale de verificare telefoane, efectuare percheziție informatică, verificare raport percheziție informativă. Astfel, inițiativa de a o strânge în brațe, a o săruta în mod repetat la nivelul gâtului și obrazului și de a o strânge de sâni atât peste articolul vestimentar, cât și prin introducerea mâinii pe sub acesta i-a aparținut în totalitate inculpatului. În acest sens, din declarațiile tuturor martorilor audiați în cauză, dar și a conținutului telefoanelor inculpatului rezultă că acesta obișnuia să opereze în modalitatea descrisă anterior față de elevele sale cu ocazia ședințelor de meditații la matematică.

Mai mult, din ansamblul materialului probator administrat în cauză, rezultă cu puterea evidenței că inculpatul depunea eforturi pentru a câștiga încrederea și afecțiunea elevelor sale, implicându-se în viața lor școlară și familială, exprimând cu ușurință sentimente de afecțiune și interes față de viața lor personală.

În ceea ce priveste individualizarea pedepsei, prima instanță a reținut, printre altele, următoarele:

”În ceea ce privește natura faptei comise, instanța apreciază că acțiunile infracționale ale inculpatului sunt deosebit de grave. Obligarea unei minore de către cel în educarea căruia se afla la întreținerea actelor de natură sexuală relevate de probele administrate dovedește o periculozitate infracțională certă.

Trebuie avut în vedere că victima avea numai 14 ani și 11 luni când inculpatul a săvârșit infracțiunea, iar consecințele produse sunt unele deosebit de grave, persoana vătămată suferit de stres posttraumatic, conform raportului de expertiză medico-legală psihiatrică nr. A1/J/PSH/219/2019/09.12.2019.

Sub aspectul circumstanțelor personale vor fi luate în considerare vârsta inculpatului, 74  de ani, faptul că are studii superioare, fiind profesor de matematică, în prezent pensionar.

Instanța apreciază că, în ciuda vârstei înaintate a inculpatului, acesta nu își asumă responsabilitatea comiterii faptelor pentru care este judecat, pe tot parcursul procesului penal acesta făcând vorbire doar despre ajutorul dat elevilor săi în calitate de profesor de matematică.

Or, nimeni pe parcursul procesului penal nu a contestat valoarea inculpatului ca profesor de matematică în localitatea Popești Leordeni, tocmai aceasta fiind cea care a oferit un ascendent moral și psihologic asupra victimelor sale, acestea apreciind că renunțarea la meditațiile cu inculpatul, în ciuda comportamentului profesorului ar duce la imposibilitatea de a promova examenele, de evaluare națională sau de bacalaureat.”

Apelul izbăvitor

Împotriva sentinței a declarat apel inculpatul, apel prin care a invocat, printre altele și faptul că probatoriul administrat în cauză nu susține soluția de condamnare aplicată de instanța de fond, soluție care ar trebui desființată având în vedere lipsa probelor care să indice că a săvârșit fapta dedusă judecății. În această privință s-a invocat faptul că declarația persoanei vătămate nu poate fundamenta o hotărâre de condamnare, nefiind susținută de celelalte probe administrate în cauză.

O altă critică adusă în apelul inculpatului a vizat aspectele legate de elementul material al infracțiunii de agresiune sexuală, menționându-se faptul că, în privința actului de natură sexuală, constând în aceea că inculpatul a pus mână pe piept persoanei vătămate, există păreri fundamental diferite, că și voyeurismul este agresiune sexuală, că în doctrină se susține că  nu există agresiune sexuală fără interacțiunea cu un organ sexual. Prin urmare, fapta de a atinge sânul unei femei, neîndemnat, este o chestiune anormală, fără însă a putea reprezenta infracțiune de natură sexuală.

Curtea de apel, a reținut în decizie că apărarile inculpatului, care a arătat că nu se face vinovat de săvârșirea infracțiunii pentru care a fost trimis în judecată, urmează a fi înlăturate ca nesincere, fiind infirmate de probele administrate în faza de urmărire penala și în faza de judecată, la prima instanță.

Curtea constată că, în doctrină și în practică s-a lamurit intelesul sitagmei „act de natură sexuală prevăzută de art. 219 C.pen. , în sensul ca acesta presupune orice act care produce satisfacție sau plăcere din punct de vedere sexual, care nu presupune penetrare sau act sexual oral, săvârșit sub imperiul constrângerii, al punerii în imposibilitate de a se apăra sau de a-și exprima voința, ori profitând de această stare.

”Pentru a se putea reține încadrarea prevăzută de art. 219 Cod Penal, nu este necesar ca actul de natură sexuală să fie comis cu sexul sau asupra sexului, atâta timp cât prin acesta s-a urmărit obținerea unei satisfacții sexuale, fiind în același timp lezată libertatea victimei, constrânsă la o conduită care poate fi calificată drept sexuală.

Ori, fapta inculpatului de luarea în brațe, sărutarea pe obraz, aproape de gură, si apoi pe gat, strângerea sânilor peste tricou si introducerea mainii pe sub tricou cu atingerea sutienului la nivelul sânilor victimei minore in varsta de 14 ani și 11 luni , întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de agresiune sexuală. ( a se vedea si Curtea de Apel Cluj, Decizia penală nr. 443/2016, www.rolii.ro )

De altfel, intelesul sitagmei „ act de natură sexuală a fost lamurit si de Curtea Constitutionala in cuprinsul deciziilor nr. 420/2017, nr. 700/2016 sau nr. 449/2018, astfel incat criticile formuate de inculpat prin intermediul motivelor de apel, nu pot fi retinute.”, se arată în motivarea deciziei CA Bucureșit.

Individualizarea pedepsei

”În ceea ce privește însă individualizarea pedepsei aplicate inculpatului pentru săvârșirea infracțiunii de agresiune sexuală, de către instanța de fond, curtea de apel constată că nu s-a făcut o corectă aplicare a dispozițiilor art. 74 C.p., privind limitele de pedeapsă prevăzute de textul incriminator, gradul de pericol social concret, modul și mijloacele de săvârșire ale faptelor, dar și de persoana inculpatului, impunându-se reducerea pedepsei de la 7 ani închisoare aplicată de instanța de fond .

În acest sens curtea constată că prima instanță nu a acordat relevanța corespunzătoare faptului că inculpatul are vârsta de 74  de ani, studii superioare, fost profesor de matematică, în prezent pensionar, fără antecedente penale, împrejurări în raport de care nu se justifică aplicarea unei pedepse de 7 ani închisoare, aproape de maximul special preăazut în norma de incriminare.

Curtea apreciază că, natura și gravitatea faptei săvârșite de inculpat dar și circumstanțele sale personale justifică reducerea pedepsei de la 7 ani închisoare la 3 ani închisoare și suspendarea sub supraveghere a executării acesteia.”, se arată în motivarea judecătorilor Alin Rădunea, Adina Radu şi Ciprian Ghiţă.

Eleva care a depus plângerea penală trebuie despăgubită de către inculpat cu suma de 40.000 de lei, fiindu-i admisă în parte acțiunea civilă.

Comments

comentarii

Bacalaureatul 2024 începe luni, 17 iunie, cu probele de evaluare a competențelor. Peste 134.000 de candidaţi înscrişi în sesiunea iunie-iulie a Bacalaureatului vor susține proba orală la Limba şi literatura română.... Citește mai mult
Legendele tenisului mondial Andre Agassi, Steffi Graf, Simona Halep şi Andrei Pavel, au făcut show, sâmbătă, într-un meci de dublu care i-a încântat pe spectatorii prezenți la Sports Festival.... Citește mai mult

Lasă un răspuns