fbpx

CCR a decis că sunt neconstituționale prevederile conform cărora autorității tutelare îi revine sarcina administrării bunurilor minorilor și a interzișilor judecătorești

CCR a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că sunt neconstituționale prevederile art. 229 alin. (3) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, constatând totodată, lipsa unei căi de atac cu privire la deciziile autorității tutelare ca urmare a exercitării tutelei cu privire la bunurile interzisului judecătoresc.

,,În ziua de 4 noiembrie 2020, Curtea Constituțională, în cadrul controlului posterior promulgării, cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că sunt neconstituționale prevederile art. 229 alin. (3) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, potrivit cărora: „(3) Până la data intrării în vigoare a reglementării prevăzute la alin. (1), atribuţiile instanţei de tutelă referitoare la exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului sau ale interzisului judecătoresc ori, după caz, cu privire la supravegherea modului în care tutorele administrează bunurile acestuia revin autorităţii tutelare.”

Curtea a reţinut că situația tranzitorie reglementată de prevederea legală criticată în această cauză subzistă de la data intrării în vigoare a Codului civil, respectiv 1 octombrie 2011, până în prezent. Astfel, lipsa de intervenție a legiuitorului, în sensul reglementării, prin legea privind organizarea judiciară, a organizării și funcționării instanței de tutelă şi de familie, este de natură să contravină dispoziţiilor art. 1 alin. (5) referitoare la principiul legalităţii, în componenta sa referitoare la calitatea legii, precum și dispozițiilor art. 124 din Legea fundamentală privind înfăptuirea justiției, dat fiind faptul că nu asigură o bună administrare a justiției, prin lipsa de corelare cu normele de drept substanțial instituite în Codul civil, care reglementează în competenţa instanţei de tutelă şi de familie atribuţiile referitoare la exercitarea tutelei cu privire la bunurile interzisului judecătoresc ori, după caz, cu privire la supravegherea modului în care tutorele administrează bunurile acestuia.

De asemenea, Curtea a mai reţinut că, în temeiul normei tranzitorii criticate, un organ administrativ, aflat în subordinea autorității publice locale, respectiv autoritatea tutelară, se pronunţă asupra exercitării tutelei cu privire la bunurile interzisului judecătoresc ori, după caz, cu privire la supravegherea modului în care tutorele administrează bunurile acestuia, fără a exista o cale de atac la instanţa judecătorească, deşi aceste atribuţii au fost reglementate prin Codul civil în competenţa instanţei de tutelă şi de familie.

Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi instanței de judecată care a sesizat Curtea Constituțională, respectiv, Tribunalului Bucureşti – Secţia a III-a civilă.

Argumentele reținute în motivarea soluției pronunțate de Curtea Constituțională vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I”, se arată în comunicatul Curții Constituționale a României.

Comments

comentarii

Arsurile la stomac sunt o formă de indigestie care apare atunci când acidul gastric se întoarce în esofag, tubul care leagă stomacul de gât. Oamenii pot să se refere la arsuri la stomac și ca reflux acid, iar boala de reflux gastroesofagian este rezultatul arsurilor la stomac frecvente și neplăcute.... Citește mai mult
Primarul municipiului Iaşi, Mihai Chirica, a fost trimis în judecată de DIICOT într-un dosar de corupție cu zeci de inculpați. Primarul acuză faptul că trimiterea sa în judecată are loc chiar în momentul depunerii candidaturilor.... Citește mai mult

Lasă un răspuns