fbpx
Acasă » JURIDICE-LEGISLAȚIE » O instanță întreabă CJUE dacă înființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție încalcă TUE și principiul independenței judecătorilor

O instanță întreabă CJUE dacă înființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție încalcă TUE și principiul independenței judecătorilor

Un complet de judecată de la Curtea de Apel Pitești a decis, astăzi, sesizarea CJUE cu cinci întrebări, între care dacă înființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție încalcă Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și principiul independenței judecătorilor?

Sesizarea a fost dispusă în procesul de contencios intenatat de asociația Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor, asociația Forumul Judecătorilor din România și procurorul Bogdan Pîrlog contra CSM pentru anularea Hotararilor Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 910/19.19.2018 si 911/19.09.2018.

Cele două hotărâri atacate se referă la ”Regulamentul privind numirea, continuarea activităţii şi revocarea procurorilor cu funcţii de conducere din cadrul Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie” și  ”Regulamentul privind numirea, continuarea activităţii şi revocarea procurorilor cu funcţii de execuţie din cadrul Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie”

În minuta încheierii din 7 februarie a Curții de Apel Pitești se arată:

”În temeiul articolului 267 TFUE sesizează Curtea de Justiţie a Uniunii Europene cu cererea de pronunţare a unei hotărâri preliminare (în procedură accelerată), cu privire la următoarele întrebări:

1. Mecanismul de cooperare si de verificare (MCV), instituit potrivit Deciziei 2006/928/CE a Comisiei Europene din 13 decembrie 2006, trebuie considerat un act adoptat de o instituţie a Uniunii Europene, în sensul articolului 267 TFUE, care poate fi supus interpretării Curţii de Justiţie a Uniunii Europene?

2. Conţinutul, caracterul si întinderea temporala a Mecanismului de cooperare si de verificare (MCV), instituit potrivit Deciziei 2006/928/CE a Comisiei Europene din 13 decembrie 2006, se circumscriu prevederilor Tratatului privind aderarea Republicii Bulgaria si a României la Uniunea Europeană, semnat de Romania la Luxemburg la 25 aprilie 2005? Cerinţele formulate in rapoartele întocmite in cadrul acestui Mecanism au caracter obligatoriu pentru Statul român?

3. Articolul 2 corelat şi cu art. 4 al. 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană trebuie interpretate în sensul că în cadrul obligaţiei Statului Membru de a respecta principiile statului de drept se înscrie şi necesitatea ca România să respecte cerinţele impuse prin rapoartele din cadrul Mecanismului de Cooperare şi de verificare (MCV), instituit potrivit Deciziei nr.2006/928/CE a Comisiei Europene din 13 decembrie 2006?

4. Art.2 din Tratatul privind Uniunea Europeană, în special necesitatea respectării valorilor statului de drept, se opun unei legislaţii prin care este înfiinţată şi organizată Secţia pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie, în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin posibilitatea exercitării, în mod indirect, a unor presiuni asupra magistraţilor?

5. Principiul independenţei judecătorilor, consacrat de articolul 19 alineatul (1) al doilea paragraf TUE şi de articolul 47 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, astfel cum a fost interpretat prin jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (Marea Cameră, hotărârea din 27 februarie 2018, Associaçao Sindical dos Juízes Portugueses, C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117), se opune înfiinţării Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie, din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, raportat la modalitatea de numire/revocare din funcţie a procurorilor care fac parte din această Secţie, modalitatea de exercitare a activităţii în cadrul ei, modul în care este stabilită competenţa în corelaţie cu numărul redus de posturi al acestei Secţii?”

A fost suspendă judecarea cauzei.

Recent, o altă instanță a sesizat CJUE cu privire la obligativitatea cerințelor MCV.

O instanță întreabă CJUE: ”Cerințele din rapoartele MCV au caracter obligatoriu pentru Statul român?”

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina