fbpx

Motivarea deciziei definitive: De ce nu este obligatoriu ca șoferii să aibă polița RCA în mașină

Clujust.ro vă prezintă decizia definitivă prin care Tribunalul Sălaj a respins apelul Poliției și a menținut sentința prin care a fost anulată amenda de 630 de lei aplicată unui șofer pentru că nu avea la el polița de asigurare auto RCA.

Decizia civilă nr.20/2017 a Tribunalului Sălaj

”Prin sentinţa civilă nr.527/1.07.2016 a Judecătoriei Şimleu Silvaniei, s-a admis plângerea contravenţională formulată de petentul  M.D.P. în contradictoriu cu intimatul IPJ SĂLAJ, fiind anulat procesul-verbal seria CP nr. 7059361 / 15.12.2015 întocmit de intimat.

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut în esenţă că nici art. 147 pct. 1 din Regulamentul de aplicare O.U.G. nr. 195/2002 şi nici art. 35 alin. 2 din O.U.G. nr. 195/2002 nu prevăd în mod expres faptul că participanţii la trafic trebuie să aibă asupra lor poliţa de asigurare auto. De asemenea, din analiza dispoziţiilor legale în materie, respectiv a O.U.G. nr. 195/2002, a Regulamentului de aplicare O.U.G. nr. 195/2002 şi a Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, nu rezultă că această obligaţie ar fi fost impusă în mod expres de legiuitor în sarcina conducătorilor auto. Altfel spus, legea nu prevede în mod expres obligaţia conducătorilor auto de a avea asupra lor poliţa de asigurare auto şi de a o prezenta la cererea poliţistului rutier.

În aceste condiţii, pentru respectarea cerinţei de previzibilitate a normei contravenţionale, poliţa de asigurare auto nu poate fi inclusă în categoria „altor documente prevăzute de lege” în sensul art. 35 alin. 2 din O.U.G. nr. 195/2002 şi astfel, lipsa acesteia nu constituie contravenţia prevăzută de art. 101 alin. 1 pct. 18 din O.U.G. nr. 195/2002,astfel încât  în mod neîntemeiat a fost reţinută în sarcina petentului săvârşirea contravenţiei prevăzută de art. 101 alin. 1 pct. 18 din O.U.G. nr. 195/2002 pentru faptul că nu a avut asupra sa asigurarea de răspundere auto în caz de daune produse terţilor.

Împotriva acestei sentinţe a declarata apel în termen IPJ Sălaj solicitând în temeiul art. 458, art. 466 Cod Procedură Civilă, art. 34 alin. 2 din O.G. 2/2001 cu modificările şi completările ulterioare raportat la art. 480 alin. 2 Cod Procedură Civilă, admiterea apelului, schimbarea în tot a hotărârii atacate în sensul respingerii plângerii formulate de către petentul M.D.P. şi menţinerea în totalitate a procesului – verbal de contravenţie seria CP nr. 7059361  încheiat de I.P.J. Sălaj, la data de / 15.12.2015.

Motivându-şi apelul formulat apelantul arată că instanţa în mod eronat a  reţinut faptul că legea nu prevede în mod expres obligaţia conducătorilor auto de a avea asupra lor poliţa de asigurare auto şi de a o prezenta la cerere organelor de politie,întrucât in sensul art.35 alin.2 din OUG 195/2002 „Participanţii la trafic sunt obligaţi ca, la cererea poliţistului rutier, să înmâneze acestuia documentul de identitate sau, după caz, permisul de conducere, documentul de înmatriculare ori de înregistrare a vehiculului condus, documentele referitoare la bunurile transportate, precum şi alte documente prevăzute de lege„ astfel ca poliţa de asigurare poate fi inclusa in categoria   altor documente prevăzute de lege.

Deşi legal citat intimat petentul nu a depus întâmpinare

In apel nu s-a formulat cereri în probaţiune şi nu au fost depuse înscrisuri noi.

Verificând în limitele cererii de apel stabilirea situaţiei de fapt şi aplicarea legii de către prima instanţă,in conformitate cu dispoziţiile art. 479 NCPCiv  Tribunalul reţine următoarele :

Prin procesul verbal seria CP nr. 7059361 /15.12.2015 petentul a fost sancţionat cu amendă în sumă de 630 lei (echivalentul a 6 puncte-amendă), pentru săvârşirea contravenţiei prevăzută şi sancţionată de art. 147 pct. 1 din Regulamentul de aplicare O.U.G. nr. 195/2002 şi art. 101 alin. 1 pct. 18 din O.U.G. nr. 195/2002, reţinându-se că, în data 15.12.2016, ora 11:45, a condus autoturismul marca BMW cu număr de înmatriculare — – înmatriculat în Anglia pe strada Gării din localitatea Sărmăşag fără a avea asupra sa asigurarea de răspundere auto în caz de daune produse terţilor.

In privinţa elementelor de forma ale procesului verbal instanţa observă că acesta îndeplineşte toate condiţiile de valabilitate reglementate de lege, cele prevăzute sub sancţiunea nulităţii absolute, conform art. 17 din OG 2/2001, respectiv numele, prenumele, calitatea agentului constatator, numele, prenumele contravenientului, data si locul săvârşirii faptei, semnătura agentului.

Pe fond, instanţa reţine, în deplin acord cu cele statuate de judecătorul fondului, că în condiţiile în care nici prevederile art. 147 pct. 1 din Regulamentul de aplicare .O.U.G. nr. 195/2002 şi nici cele ale art. 35 alin. 2 din O.U.G. nr. 195/2002 nu stabilesc expres  obligaţia participanţilor la trafic de a avea  asupra lor poliţa de asigurare auto,de asemenea, nici prin  Legea 136/1995 nu  s-a  impus în mod expres de legiuitor această obligaţie, nu se poate reţine justificat că poliţa de asigurare auto este inclusă în categoria „altor documente prevăzute de lege” în sensul art. 35 alin. 2 din O.U.G. nr. 195/2002 , astfel după cum susţine apelanta.

Având în vedere aspectele învederate anterior, în mod judicios a reţinut  instanţa de fond că în mod neîntemeiată a fost reţinută în sarcina petentului săvârşirea contravenţiei prevăzută de art. 101 alin. 1 pct. 18 din O.U.G. nr. 195/2002 pentru faptul că nu a avut asupra sa asigurarea de răspundere auto în caz de daune produse terţilor.

Faţă de cele arătate, de dispoziţiile art. 480 N.C. proc. Civ. având în vedere că nu se susţine motivul de apel invocat, instanţa de control judiciar va respinge apelul, urmând să menţină hotărârea instanţei de fond.”

Art.35 alin (2) din OUG 195/2002: Participantii la trafic sunt obligati ca, la cererea politistului rutier, sa inmaneze acestuia documentul de identitate sau, dupa caz, permisul de conducere, documentul de inmatriculare sau de inregistrare a vehiculului condus, documentele referitoare la bunurile transportate, precum si alte documente prevazute de lege.

Comments

comentarii

Universitatea Cluj a pierdut, sâmbătă, meciul contra Petrolul Ploiești în etapa cu numărul 4 din play-out. Partida s-a termina cu scorul de 2-1 (0-0).... Citește mai mult
Competiția WorldSkills de Cofetari-Patiseri și Brutari la Cluj: O zi specială pentru talentele din patiserie și brutărie. Cei mai buni vor reprezenta România la Lyon.... Citește mai mult