fbpx

MOTIVARE. De ce a intrat CFR în insolvență. Ce datorii colosale are. Cine a mai cerut deschiderea procedurii

CLUJUST.ro vă prezintă hotărârea prin care s-a dispus deschiderea procedurii insolvenței clubului de fotbal CFR 1907. Amintim că reprezentanții CFR au cerut ca judecata să fie cu ușile închise pentru ca presa să nu afle toată situația în care se află. Motivarea încheierii judecătorului sindic din data de 4 februarie arată că clubul de fotbal CFR 1907 are datorii mult mai mari decât s-a vehiculat. De asemenea, chiar firma de pază PP Protect a depus a doua cerere de deschiderea a procedurii insolvenței după cea a clubului.

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Specialziat la data de  29 ianuarie 2015, SC Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA a solicitat judecătorului sindic să dispună deschiderea procedurii generale a insolvenţei în ce o priveşt şi să desemneze în calitate de administrator judiciar pe Rtz & Partners SPRL.

”În susţinerea cererii, debitoarea a arătat, în esenţă, că din cauza insuficienţei fondurilor băneşti disponibile, se află în imposibilitatea de a plăti datoriile exigibile către creditorii săi, situaţia sa economică agravându-se în contextul stabilirii de către ANAF în sarcina sa a unor obligaţii fiscale suplimentare de plată în cuantum de 50.369.667 lei, printr-o decizie de impunere pe care a contestat-o, în afara acestor obligaţii debitoarea înregistrând faţă de bugetul Statului o datorie certă în cuantum de 517.869 lei. Debitoarea a mai arătat că valoarea datoriilor sale exigibile este de aproximativ 91.000.000 lei, din care 51.157.536 lei faţă de bugetul Statului, că îşi exprimă intenţia de intrare în procedură de reorganizare şi că întruneşte toate condiţiile prevăzute de Legea nr. 85/2014.”, se arată în motivarea hotărârii.

O altă cerere a fost înregistrată la dosar în 03 februarie 2015, prin care creditoarea Pp Protect SRL a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitoarei SC Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA şi desemnarea în calitate de administrator judiciar provizoriu a Rtz & Partners SPRL.

La aceeași dată, firma de impresariat Tg World Football Promotion SRL a solicitat respingerea cererii de deschidere a procedurii ca fiind neîntemeiată. TG World avea de recuperat peste 300.000 de lei în urma unei sentințe civile.

”Faţă de actele financiar-contabile depuse de către debitoare, judecătorul sindic constată că disponibilităţile băneşti ale debitoarei sunt insuficiente pentru plata datoriilor sale certe, lichide şi exigibile de mai mult de 60 de zile, având o valoare ce depăşeşte valoarea prag de 40.000 lei prevăzută de art. 5 pct. 72 din Legea nr. 85/2014. În consecinţă, judecătorul sindic concluzionează că debitoarea se află în stare de insolvenţă în sensul art. 5 pct. 29 lit. a din Legea nr. 85/2014, motiv pentru care, reţinând că cererea debitoarei îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 66 din Legea nr. 85/2014, în temeiul art. 71 din Legea nr. 85/2014, va admite cererea debitoarei, cu consecinţa deschiderii procedurii generale a insolvenţei împotriva acesteia. Faţă de prevederile art. 66 alin. 7 din Legea nr. 85/2014, va califica cererile formulate de creditorii Pp Protect SRL şi Tg World Football Promotion SRL, împotriva debitoarei Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA, ca fiind declaraţii de creanţă.”, a precizat judecătorul sindic.

Răzvan Zăvăleanu
Răzvan Zăvăleanu

Acesta a desemnat în calitate de administrator judiciar provizoriu societatea profesionată RTZ & Partners SPRL, condusă de Răzvan Zăvăleanu. ”În temeiul art. 45 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014, judecătorul sindic va stabili în favoarea administratorului judiciar provizoriu un onorariu provizoriu lunar de 1000 lei, având în vedere numărul mare de creditori ce figurează în lista creditorilor depusă de către debitoare.”, se arată în motivare.

Judecătorul a trasat mai multe obligații administratrului judiciar:

”Se va stabili în sarcina administratorului judiciar provizoriu obligaţia de a întocmi şi depune la dosar în termen de 40 de zile de la deschiderea procedurii un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor ce au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, conform art. 58 lit. b din Legea nr. 85/2014.

În baza art. 58 lit. a din Legea nr. 85/2014, va dispune în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a depune raportul prevăzut de art. 92 din Legea nr. 85/2014 în termen de maximum 20 de zile de la data desemnării sale, cu obligaţia de a notifică: creditoarea şi debitoarea în cazul formulării unei propuneri de trecere a debitoarei în faliment în procedură simplificată.

În temeiul art. 73 din Legea nr. 85/2014, se va dispune în sarcina administratorului judiciar provizoriu efectuarea notificărilor prevăzute de art. 99-100 din Legea nr. 85/2014.

Potrivit art. 76 din Legea nr. 85/2014, se va dispune comunicarea prezentei hotărâri instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitoarei şi tuturor băncilor unde debitoarea are deschise conturi, această din urmă obligaţie fiind în sarcina lichidatorului judiciar provizoriu.

În conformitate cu art. 101 din Legea nr. 85/2014, se va dispune în sarcina administratorului judiciar provizoriu obligaţia de a efectua inventarierea bunurilor debitoarei, în termen de 60 de zile de la deschiderea procedurii.

În temeiul art. 52 din Legea nr. 85/2014, judecătorul sindic va dispune desemnarea administratorului special în vederea reprezentării intereselor asociaţilor.”

De asemenea, reprezentanții CFR 1907 au anumite obligații:

”În conformitate cu art. 82 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, se va stabili în sarcina debitoarei obligaţia de a pune la dispoziţia lichidatorului judiciar provizoriu toate informaţiile şi documentele apreciate ca necesare cu privire la activitatea şi averea sa, precum şi lista cuprinzând plăţile efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii şi transferurile patrimoniale făcute în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii.”

Judecătorul a stabilit un calendar pentru definitivarea tabelului cu datorii ale CFR către creditori.

”În baza prevederilor art. 100, alin. 1, lit. b, c şi d, coroborat cu art. 111 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, sub aspectul termenului de depunere a contestaţiilor, judecătorul sindic va fixa termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei la data de 23 martie 2015, termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la data de 13 aprilie 2015, termenul pentru depunerea contestaţiilor faţă de tabelul de creanţe, cu privire la creanţele şi drepturile trecute, sau, după caz, netrecute de lichidatorul judiciar în tabelul preliminar de creanţe, de 7 zile de la publicarea tabelului preliminar de creanţe în BPI şi termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru definitivarea tabelului de creanţe la 8 mai 2015.”

Comments

comentarii

Cu bucurie și mândrie, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) marchează un moment de excepție în domeniul ingineriei structurale, odată cu succesul remarcabil obținut de echipa sa de studenți la prestigiosul concurs internațional de design seismic din Seattle.... Citește mai mult
Când spui primăvară, e imposibil să nu te gândești la urzici cu usturoi și mămăligă. Încă din februarie se culeg urzicile tinere, fragede, gustoase, care abundă în 17 vitamine și minerale esențiale pentru sănătate.... Citește mai mult

Lasă un răspuns