Acasă » JURIDICE-LEGISLAȚIE » Lipsa autorizației de construire sau nerespectarea ei, impedimente pentru recunoașterea dreptului de proprietate

Lipsa autorizației de construire sau nerespectarea ei, impedimente pentru recunoașterea dreptului de proprietate

RIL admis: Lipsa autorizației de construire sau nerespectarea ei constituie impedimente pentru recunoașterea pe cale judiciară dreptului de proprietate asupra noii construcții realizate de către proprietarul terenului.

Prin Decizia nr.13 din 8 parilie, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii a hotărât:

”Admite recursul în interesul legii promovat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bucureşti şi, în interpretarea şi aplicarea art. 492 din Codul civil din 1864, art. 579 alin. (1), art. 577 alin. (2) din Codul civil, art. 37 alin. (5) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 37 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte că:

Lipsa autorizaţiei de construire sau nerespectarea prevederilor acesteia, precum şi lipsa procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor constituie impedimente pentru recunoaşterea pe cale judiciară, în cadrul acţiunii în constatare, a dreptului de proprietate asupra unei construcţii realizate de către proprietarul terenului, cu materiale proprii.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă.

Colegiul de Conducere al Curţii de Apel Bucureşti, în conformitate cu prevederile art. 514 din Noul Cod de Procedură Civilă, a formulat prezentul recurs în interesul legii în vederea pronunţării asupra următoarei probleme de drept care a fost soluţionată diferit de instanţele judecătoreşti:

Interpretarea dispoziţiilor art. 37 alin, 5 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sensul dacă acestea constituie, sau nu, un impediment legai la dobândirea dreptului de proprietate asupră construcţiei prin efectul accesiunii imobiliare artificiale.

”În practica instanţelor din raza Curţii de Apel Bucureşti, interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 37 alin. 5 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, în dosarele avănd ca obiect constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin efectul accesiunii imobiliare artificiale asupra unei construcţii edificate fără autorizaţie de construire, in vederea pronunţării unei hotărâri judecătoreşti care să stea la baza intabulării dreptului de proprietate asupra construcţiei în sensul art. 24 alin. 3 din Legea nr. 7/1996, nu se realizează unitar, instanţele pronunţându-se diferit asupra cererilor avănd ca temei aceste dispoziţii legale, unele instanțe admițând asemenea cereri, alte instanțe respingând aceste cerere.”, se arată în cererea CA București.

Vezi mai jos sesizarea integrală:

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina