Acasă » JURIDICE-LEGISLAȚIE » RIL formulat de CA Cluj, admis: Impozitele locale pentru bunurile unui debitor în insolvență NU au prioritate la plată

RIL formulat de CA Cluj, admis: Impozitele locale pentru bunurile unui debitor în insolvență NU au prioritate la plată

Înalta Curte de Casație și Justiție a admis, astăzi, recursul în interesul legii (RIL) formulat de conducerea Curții de Apel Cluj cu privire la impozitele locale datorate pentru bunurile unui debitor pentru perioada ulterioară deschiderii procedurii insolvenței.

Completul competent să judece recursul în interesul legii de la ÎCCJ a decis că impozite locale datorate pentru bunuri valorificate în procedura insolvenție, devenite scadente după data intrării în faliment a debitorului, nu beneficiază de ordinea de prioritate la plată.

”Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Cluj şi, în consecinţă, stabileşte că:

Sumele reprezentând impozite locale datorate pentru bunuri valorificate în procedură, grevate de o cauză de preferinţă în favoarea unui creditor (sau „de ipoteci, gajuri sau alte garanţii reale mobiliare ori drepturi de retenţie de orice fel”, în terminologia Legii nr. 85/2006), devenite scadente după data intrării în faliment a debitorului, nu beneficiază de ordinea de prioritate la plată instituită prin art. 121 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv, art. 159 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 8 aprilie 2019.”, se arată în minuta Deciziei nr.12 din dosarul nr.42/1/2019.

În cea de-a doua opinie expusă de CA Cluj și îmbrățișată de ÎCCJ, se susţine că ”impozitele locale nu au prioritate la distribuire, ele avand natura unor sirnple creanţe bugetare, pentru următoarele considerente:

Impozitul pe clădire sau pe teren nu reprezintă nici cheltuială aferentă vânzării şi nici cheltulală de administrare sau conservare a imobilului, spre a fi. achitată la ordinea de preferintă de art. 121 alin (1) pct. 1 Legea. nr. 85/2006. Din prevederile art. 253-254 şi art. 255 •din Legea. nr. 571/2003 privind Codul fiscal nu rezultă că impozitul pe clădire ar fi o cheltuială aferentă.vânzării sau că aceste sume s-ar achita, cu precădere, din pretul imobilului (că s-ar bucura de vreun drept de preferintă sau privilegiu)

Nu se poate retine incidenta prevederilor art. 64 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 cu modificările şi completările ulterioare, in. procedura de faliment, pentru creanţele născute în perioada de observatie. Din ecoriomia acestui text, rezultă că toate creantele născute anterior deschiderii procedurii de faliment se vor inscrie la masa credală, in tabelul suplimentar. Toate creantele existente la data intrării in faliment trebuie să fie cuprinse in .tabelul definitiv consolidat inclusiv impozitele şi taxele locale născute in perioada de observaţie.

Impozitele şi taxele aferente bunurilor proprietatea debitoarei, după data deschiderii procedurii de insolvenţă,  dar anterior deschiderii procedurii de faliment, nu se incadrează in categoria actelor de administrare sau conservare. Fără plata acestora nu există iminenta pierclerii acestea continuănd să existe în materialitatea lot şi fără plata impozitelor taxelor aferente lor. Plata impozitelor şi taxelor nu duce la o normală punere valoare a bunurilor, intrucât ne aflăm în situatia unei vănzări forţate în procedura de faliment şi nu a unei vânzări în condiţii norrnale de piață.

În acest sens, se realizează o paralelă şi cu prevederile 865 C.pr.civ., relevăndu-se că nici in acceptiunea codului impozitele  și    taxele aferente bunurilor nu intră în categoria cheltuieliior cu conservarea bunurilor si nici nu beneficiază de vreo preferinţă faţa de alte creante bugetare pure şi simple.”

Sesizarea CA Cluj AICI

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina