fbpx
Șeful Gărzii Forestiere Cluj, Istrate Ștețco

Instanțele au dejucat definitiv un plan mârșav al Gărzii Forestiere Cluj

Sentința distrugătoare pentru Garda Forestieră Cluj emisă anul trecut de Judecătoria Vișeu de Sus a fost menținută prin decizie definitivă a Tribunalului Maramureș. Proprietarul clujean al unei suprafețe din Borșa a câștigat anularea unui ”avertisment”, însă aceasta ascundea un plan mârșav. Garda Forestieră a încercat să impute proprietarului un prejudiciu uriaș, dar șansa lui a fost că instanțele și Comisia Europeană s-au săturat de mascarea tăierilor ilegale.

Miza proesului dintre Crin Gălățean și Garda Forestieră Cluj nu a fost un simplu avertisment. Dacă acesta ar fi rămas valabil, se putea considera că proprietarul recunoaște că el are în administrare suprafața de pădure, care însă nu i-a fost predată de Direcția Silvică Maramureș din 2007 până acum, acesta fiind obiectul altui proces.

Garda Forestieră Cluj l-a sancționat pe proprietar pe motiv că nu a menținut și întreținut limitele amenajistice de proprietate. Iar pentru asta i-a aplicat, în mod ciudat, doar un ”avertisment”. ”Pe ce să mai fie limitele dacă le-au tăiat și alea? Numai dacă duc stâlpi de beton acolo și pun limitele pe ei, că poate pe ăia nu-i taie. Ei s-au gândit că dacă îmi dă avertismen, nu voi contesta și astfel, practic, recunoșteam că suprafața e la mine, ceea ce nu e adevărat. Dupa ce imputau limitele, daca nu eram atent, imi imputau prejudiciul uriaș pentru pădurea tăiată ilegal de hoții pe care îi protejează. Numai că eu și avocații mei ne-am dat seama și am atacat procesul verbal.”, ne-a spus Crin Gălățean.

Potrivit unor experți silvici consultați de Clujust, prejudiciul este de circa 20 milioane lei (4,5 milioane euro), calculat astfel: 50.000 mc x 165 lei x 2,5 (coeficient ce se pune în caz de prejudiciu).

Așa cum am scris în articole anterioare, cei de la Garda Forestieră au efectuat acolo mai multe controale, dar nu au spus nimic de limite până în 2018

Decizia definitivă a Tribunalului Maramureș este: ”Respinge apelul declarat de intimata Garda Forestieră Cluj în contradictoriu cu intimatul Gălăţean Crin Iosif, împotriva sentinţei civile nr. 789 din data de 14 mai 2019 a Judecătoriei Vişeu de Sus. Definitivă. Pronunţată azi, 3 martie 2020, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.”

Mai jos am extras pasaje esențiale din sentința menținută, în care se arată că suprafața nu a fost predată proprietarului Crin Gălățean, în urma unui control de fond, așa cum cere legea. Astfel, s-ar vedea prejudiciul uriaș pe care Romsilva trebuie să-l plătească pentru a că a lăsat firma Horber să taie ilegal.

”În mod paradoxal, deşi această situaţie a fost creată de ignorarea deliberată a demersurilor sale de către autorităţile silvice şi de încălcarea prevederilor legale , tocmai de către persoanele responsabile în domeniu (multe încălcări cu aspecte penale) , intimata Garda Forestieră a considerat că petentul trebuie sancţionat.”

”Esenţial în cauză este faptul că terenul a rămas în administrarea OS Borşa şi „deşi inspecţiile au fost demarate cu mult timp în urmă , nici până la această dată , nu au fost încheiate actele de control şi finalizate predările”(fila 75 –citat din verificările ITRSV Cluj Napoca).

La rândul său , Ocolul Silvic Borşa nu a reprimit terenul de la beneficiarul autorizaţiei de exploatare şi care răspunde pentru suprafaţa şi volumul autorizat , fiind gestionarul de drept. Aşa cum s-a arătat , nici nu a făcut demersuri în acest sens , nici nu a încasat taxele de regenerare şi peiaj, mai mult , ulterior s-a desfiinţat iar succesoarea în drepturi OS Dragomireşti nu-şi mai asumă nicio responsabilitate.

Potrivit art. 10-11 din HG 1076/2009 , predarea unei suprafeţe de fond forestier pentru care contractul de administrare sau de sericii silvice a încetat, se face prin control de fond. Contractul de administrare sau de servicii silvice se semnează odată cu procesul-verbal de predare-primire încheiat în baza controlului de fond. În lipsa unui astfel de control de fond şi a unui proces-verbal de predare-primire , petentul nu poate încheia un nou contract.

Este lesne de înţeles că astfel de obligaţii nu vor putea fi îndeplinite , planşele foto anexate Raportului de expertiză tehnico-judiciară despre care s-a făcut vorbire , fiind elocvente în acest sens.

Susţinerile intimatei că , în lipsa delimitării suprafeţei de fond forestier, obligaţie care incumbă exclusiv proprietarului , nu se poate realiza controlul de fond , nu poate fi primită .”

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina