fbpx
Acasă » DEZVĂLUIRI / ANCHETE » După o mare defrișare ilegală, se încearcă o mare mușamalizare prin tot felul de tertipuri

După o mare defrișare ilegală, se încearcă o mare mușamalizare prin tot felul de tertipuri

După o mare defrișare ilegală pe o suprafață de 146 hectare din zona Borșa, Maramureș, se încearcă o mare mușamalizare prin tot felul de tertipuri. Poliția, Garda Forestieră și proprietarul s-au întâlnit în ultimele zile de trei ori pentru a se face un control de fond, dar reprezentanții Direcției Silvice Maramureș și ai Ocolului Silvic Dragomirești (continuator al OS Borșa) refuză să se prezinte, invocând că a încetat contractul de administrare la sfârșitul anului 2007. Dar predarea suprafeței către proprietar nu s-a făcut niciodată, motiv pentru care încă se judecă.

Contractul din 2007 prevede că la reziliere se va face predarea către proprietar pe baza unui proces-verbal, în urma unei inspecții de fond. Acestea nu s-au întocmit nici până în ziua de azi.

 

Același ocol de stat a încheiat în 2007 un alt contract pentru aceeași suprafață cu firma Horber SRL, fără acordul proprietarului. Firma a ras pădurea, lucru recunoscut chiar în dosarul penal de la DNA Cluj. 

 

Prejudiciul este estimat la 1,5 milioane euro, iar proprietarul Crin Gălățean încearcă să-l recupereze atât pe căi civile, cât și penale. A solicitat începând din anul 2009 anularea autorizațiilor de exploatare, rezoluțiunea contractului de administrare nr. 158/2007, recuperarea prejudiciului produs prin taierile ilegale, ce formează obiectul dosarului nr. 6096/100/2013, aflat în prezent pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție. În dosarul 37/100/2017 aflat pe rolul Tribunalului Maramureș, a solicitat obligarea Ocolului Silvic Dragomirești la predarea prin inspecție de fond a suprafeței de teren de 146 ha.

De ce nu vor autoritățile să facă inspecție de fond? Din cauză că așa se va imputa Ocolului Silvic și Direcției Silvice Maramureș tăierea pădurii, astfel că reprezentanții celor două insituții încearcă tot felul de tertipuri ca să scape.

Înainte de controlul stabilit pentru data de 10 septembrie, proprietarul a solicitat, prin adresă scrisă, Direcției Silvice, Ocolului Dragomirești și Gărzii Forestiere Cluj următoarele:

  • să vă prezentați în data de 10.09.2018,ora 9, la sediul ocolului Silvic Silva Borșa în vederea predării suprafeței de 146 ha către subsemnatul, pe bază de ispecție de fond, conform art. 10 din HG nr. 1076/2009,
  • Garda Forestieră Cluj să prezinte Notele de constatare întocmite în anii 2007-2018, ca urmare a controalelor de fond efectuate,  conform susținerilor reprezentanților acesteia, în care s-a constatat că deținător al suprafeței de 146 ha de fond forestier este Ocolul Silvic Dragomirești, în calitate de continuator al Ocolului Silvic Borșa,   dacă a efectuat inspecție de fond la desființarea Ocolului Silvic Borșa și la predarea suprafeței de 146 ha către ocolul Silvic Dragomirești, iar în caz afirmativ să prezinte actele întocmite cu această ocazie, dacă a efectuat inspecție de fond pentru predarea suprafeței de 146 ha de către OS Borșa, către proprietar sau către alt deținător, să prezinte actele întomite cu această ocazie,
  • Direcția Silvică Maramureș să prezinte documentele din care rezultă că suprafața de 146 ha a fost predată către autorul subsemnatului, Rondolean Victor, respectiv către subsemnatul, prin inspecție de fond, precum și actul de predare primire a suprafeței de 146 ha încheiat între oS Borșa și OS Dragomirești,
  • Orice alte documente care să clarifice modalitatea de descărcare a Ocolului Silvic Borșa de gestiunea suprafeței de 146 ha, respectiv a pădurarului responsabil de această suprafață.

”Reamintim Gărzii Forestiere Cluj și Direcției Silvice Maramureș că subsemnatul am efectuat NUMEROASE demersuri civile și penale pentru aflarea ADEVĂRULUI în ceea ce privește tăierile ilegale de masă lemnoasă,  fiind evident că dvs. urmăriți să ascundeți adevărații vinovați și să imputați prejudiciul subsemnatului, în mod ILEGAL.

Astfel, în lipsa Direcției Silvice Maramureș, sau a Ocolului Dragomirești ORICE Control de fond este lovit de NULITATE.

Acesta este considerentul pentru care  vă somăm  ca Direcția Silvică Maramureș să fie citată, alături de Ocolul Silvic Dragomirești, să se prezinte în data de 10.09.2018, ora 9, la sediul OS Silva Borșa, cu mențiunea să prezinte documentele menționate anterior.

În cazul în care nu se prezintă niciun reprezentant al Direcției Silvice Maramureș sau al Ocolului Silvic Dragomirești vă solicităm  să efectuați un control la OS Dragomirești, continuatorul OS Borșa, pentru a clarifica situația suprafeței de 146 ha..”, se arată în adresa lui Crin Gălățeam.

Cei de la Garda Forestieră Cluj au văzut și verificat toate contractele cu ocazia controalelor din 2009, 2013 și 2015, au calculat prejudiciile, dar nu s-a întâmplat nimic mai departe.

Direcția Silvică Maramureș, prin director Indrei Dumitrean, a răspuns astfel:

”Nici una din părțile contractante nu și-a exprimat acordul de voință pentru încheierea unui act adițional la contractul de administrare, prin care să se prevadă prelungirea acestui contract. Chiar dacă s-ar fi încheiat un astfel de act adițional de prelungire a Contractului de administrare nr.158/26.01.2007, acesta ar fi încetat de drept odată cu decesul proprietarului Rondolean Victor, care, cel puțin la data de 12.06.2013, era decedat, când a fost pronunțată de Curtea de Apel Cluj Decizia civilă nr. 6848 din 12.06/2013, în dosarul nr. 3016/117/2010.

Prin urmare, Contractul de administrare nr.158/26.01.2007 și-a încetat efectele la data de 31.01.2007, dată după care Direcția Silvică Maramureș nu mai are nici o obligație în privința suprafeței înscrisă în U.P. VIII Țibău, u.a. 90,91A, 93A, 93B.

În acest context, vă facem cunoscut faptul că Direcția Silvică Maramureș nu înțelege să desemneze un reprezentant al Direcției Silvice Maramureș pentru data de 3.09.2018 în vederea participării la activitatea de cercetare la fața locului, dar fiind faptul că DS Maramureș nu are în arondare și administrare suprafața indicată mai sus”

Numai că cei de la Direcție uită sau se fac că uită de dosarul aflat pe rolul ÎCCJ privind rezoluțiunea contractului cu despăgubiri, lucru arătat de proprietar cu ocazia controlului.

Procesul verbal din 10 septembrie este semnat de proprietarul Crin Gălățean și reprezentanți de la Garda Forestieră Cluj și Poliția Borșa. Aceștia au concluzionat că trebuie să facă verificări suplimentare.

”Proprietarul suprafeței de fond forestier de 146 ha prezintă un scurt istoric al stării de fapt arătând că în prezent există pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție dosarul 6096/100/2013* având ca obiect rezoluțiunea contractului de administrare nr.158/2007 încheiat între O.S Borșa și autorul dreptului său Rondolean Victor pentru neîndeplinirea obligației Ocolului de predare a suprafeței de teren, respectiv pentru neîndeplinirea obligației de pază a pădurii., în prezent suspendat până la soluționarea dosarului penal nr.260/P/2015 al DNA Cluj.

Totodată, proprietarul prezintă documente din care rezultă că pentru suprafața de 37, ha s-a efectuat control de fond prin Nota de constatare nr. 2617/30.07.2009 și că aceasta a fost preluată în gestiune de către pădurarul Tomoioagă Grigore.”

Din procesul-verbal de predare-primire nr.160/30.01.2009 menționat în Nota de constatare nr.5096/24/08/2009 a ITRSV Cluj rezultă că pădurea în suprafață de 146 ha este la O.S Borșa (la data constatării)

În prezent există pe rolul organelor de cercetare penală dos. nr. 306/P/2012 – Parchetul de pe lângă Jud. Vișeu, dos. nr. 260/P/2015 – DNA, 953/P/2017 – Parchetul Vișeu.

Totodată, pe rolul Tribunalului Maramureș există dos. 37/100/2017 prin care s-a cerut de către proprietarul Gălățean Crin predarea fondului forestier de către DS Maramureș și OS Dragomirești pe bază de inspecție de fond, în suprafață de 146 ha.

Având în vedere documentele și informațiile prezentate de către proprietar, este nevoie să se facă verificări suplimentare pentru a se stabili cu certitudine dacă suprafața de 146 ha a fost păzită de către OS Dragomirești (continuatorul OS Borșa) din 2007 până în prezent.

Proprietarul susține că deplasara la fața locului nu este relevantă fără stabilirea situației legate de asigurarea obligației de pază și predare a fondului forestier de 146 ha și în lipsa Direcției Silvice Maramureș/ Ocolului Silvic Dragomirești, orice control efctuat în lipsa acestora fiind nul.”, se arată în procesul verbal.

Este al treilea control la care reprezentanții DS Maramureș și OS Dragomirești au fost convocați și refuză să se prezinte.

Vasile Creț de la DS Maramureș

Culmea este că un reprezentat al Direcției Silvice, inginerul Vasile Creț, a fost prezent la Boraș pentru un alt control la Ocolul privat Silva Borșa, căruia Garda Forestieră i-a suspendat activitatea, iar Direcția vrea să pună mâna pe cele aproape 6000 de hectare de pădure pe care le administrează. Deci unde este interes și rost de tăiat pădure, reprezentanții Direcției Silvice se prezintă, dar dacă e vorba de o pădure rasă, nu.

Cea mai tare fază este că cele două controale au fost programate la aceeași oră și în același loc, astfel că reprezentantul DS Maramureș, Vasile Creț, a stat patru ore în mașină, până s-a terminat controlul la Gălățean, și a apoi a participat relaxat la controlul pe suprafața administrată de ocolul privat Silva Borșa.

”Pentru preluarea de la Ocolul Silva Borșa trimit 8 oameni și ii țin 3 zile pe acolo, dar pentru mine, care de 10 ani cer predarea, nu se prezintă și nu au nicio problemă.”, conchide clujeanul Crin Gălățean.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns