fbpx

Informație prețioasă pentru cei executați de InvestCapital Malta: Avocata Catană nu are contract!

Informație prețioasă pentru zecile de mii de oameni executați silit la solicitarea InvestCapital LTD, un offshore din Malta, parte a grupului polonez Kruk: Avocata Paula Catană, care a reprezentat Kruk în procese, nu are contract cu InvestCapital, motiv pentru care o instanță a anulat toate actele de executare din dosar. Motivarea o puteți citi mai jos.

Noul bau-bau al celor care au luat cândva un credit, indiferent dacă l-au plătit tot sau nu, este InvestCapital LTD. Către acest offshore din Malta au fost cesionate creanțele deținute de alt offshore din Luxemburg, Secapital SARL, care le-a cumpărat de la bănci și firme de leasing din România. Cele două firme fac parte de același grup polonez KRUK (Corbul, în română). Dosarele cu încuviințări de executări silite cerute de InvestCapital curg în instanțele din România. Numai la Judecătoria Cluj-Napoca sunt peste 3.500 de dosare (încuviințări sau contestații la executare) în care este parte firma din Malta.

Avocatul Ovidiu Voina din Baroul Alba a invocat într-un dosar excepția lipsei calității de reprezentant al InvestCapital a avocatei Paula Catană din Baroul București. Ca în multe alte dosare ale Kruk, creanța era și demult prescrisă.

”Creditorul a promovat cu rea-credinta executarea silita dupa aproximativ 7 ani de la rezilierea contractului de leasing si creanta era prescrisa in mod vadit. In procura pe care cesionarul de creanta o avea nu se dadea dreptul de a angaja avocati pentru sustinerea cauzei, pentru promovarea executarii silite si pentru a redacta intampinare. In contractul de asistenta juridica pe care acestia il au se face referire la un mandat general si nu la un mandat special, pe care acestia trebuia sa il aiba pentru fiecare dosar executional, debitor si pentru fiecare dosar de instanta. Contractul de asistenta al intimatei are un act aditional care nu este inregistrat nicaieri si cu care incearca sa indica in eroare instantele de judecata. În plus, toate semnaturile nu sunt olografe, ci printate de pe o poza. Statutul avocatului  zice ca mandatul avocatului este special, nu general..Nu poti avea un mandat general pentru toti clientii,  ci iti trebuie pentru ficare dosar in parte.”, a explicat avocatul Voina pentru Clujust.ro

O instanță de la Judecătoria Blaj i-a admis cererea și a anulat toate actele din dosarul de executare.

Soluția pe scurt: ”Admite exceptia lipsei calitatii de reprezentant al intimatei a avocatului semnatar al întâmpinarii si anuleaza întâmpinarea.

Admite contestatia la executare formulata de contestatorul Dulau Danut Ioan, în contradictoriu cu intimata Investcapital LTD si, în consecinta:

Anuleaza toate actele de executare din dosarul executional 695/2018 al BEJ Tamas Ovidiu Nicolae.

Anuleaza încheierea de încuviintare a executarii silite nr. 435/2018, pronuntata de Judecatoria Blaj în dosar 979/191/2018.

Dispune întoarcerea executarii silite efectuate în dosarul executional 695/2018 al BEJ Tamas Ovidiu Nicolae.”

Sentința a fost atacată de InvestCapital cu apel, care se judecă la Tribunalul Alba.

Motivarea primei instanțe, pe care v-o presentăm mai jos, este însă greu de combătut.

Sentința civilă nr. 780/2018 – Judecătoria Blaj

”Analizând actele și lucrările dosarului instanța, în temeiul art. 248 C.pr.civ. se va pronunța cu prioritate asupra excepției lipsei calității de reprezentat al avocatului semnatar al întâmpinării.

Examinând actele de la dosarul cauzei, instanța reține că excepția lipsei calității de reprezentant este întemeiată, urmând a fi admisă.

Se reține că în cauza dedusă judecății, cal itatea de creditor o are InvestCapital LTD. Întâmpinarea depusă la dosar este formulată de InvestCapital LTD, prin avocat Cătană Paula, fiind anexată întâmpinării împuternicirea avocațială  nr…../2018 , emisă în baza contractului de asistență juridică nr…/28.03.2016.

Din examinarea conținutului acestui contract de asistență juridică, depus la dosarul cauzei la solicitarea instanței, se reține că acest contract de asistență juridică nu este încheiat cu creditoarea Investcapital LTD, ci cu SC Kruk Romania SRL.

În aceste condiții, nu s-a făcut dovada calității de reprezentant a creditoarei pentru avocatului semnatar al întâmpinării, reținându-se incidența deciziei în interesul legii nr.19/19.03.2018, ICCJ.

Având în vedere că nu s-a făcut dovada calității de reprezentant, instanța va admite această excepție și, în temeiul art. 82 alin.1 C.pr.civ., (care se aplică prin analogie și întâmpinării nu doar cererii de chemare în judecată), instanța va dispune anularea întâmpinării depuse de doamna avocat Paula Catană în numele intimatei .

Pe fondul cauzei, se reține că în dosarul execuțional 695 /2018 al BEJ Tămaș Ovidiu Nicolae, a fost declanșată executarea silită împotriva contestatorului  D. D. I pentru creanța în valoare de 4477,68 euro, rezultată din Contractul de leasing nr… din data de 27.02.2009 încheiat cu RCI Leasing Romania IFN SA.

Creanța rezultată din acest contract de credit a fost cesionată de RCI Leasing Romania IFN SA către Secapital SARL, iar, ulterior, a fost cesionată intimatei Investcapital LTD, astfel cum atestă înscrisurile depuse la dosar.

Din actele comunicate de executorul judecătoresc, rezultă că cererea de executare silită a fost formulată de creditoarea cesionară Investcapital LTD, prin avocat Catană Paula. Printre copiile actelor de executare comunicate de executorul judecătoresc pentru soluționarea prezentei contestații la executare, nu se regăsește nicio împuternicire avocațială care să fie anexată cererii de executare silită. Se observă însă că în dosarul ….. (atașat prezentului dosar) în care a fost pronunțată încheierea de încuviințare a executării silite se regăsește, la fila 5 o copie a împuternicirii avocațiale nr…../2018, menționându-se că aceasta este emisă în baza contractului de asistență juridică …/28.03.2016.

Instanța a solicitat depunerea la dosarul cauzei a unei copii a contractului de asistența juridică menționat în cuprinsul delegației avocațiale. Examinând acest contract, se constată că nu a fost încheiat cu Invetcapital LTD, ci cu Kruk Romania SRL.

Se reține că , potrivit  art. 664 alin.1 Cod procedură civilă, executarea silită poate porni numai la cererea creditorului, dacă prin lege nu se prevede altfel. Din aliniatul doi  al acestui articol rezultă că cererea de executare silită se depune, personal sau prin reprezentant legal ori convențional, la biroul executorului judecătoresc competent ori se transmite acestuia prin poștă, curier, telefax, poștă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului și confirmarea primirii cererii de executare cu toate documentele justificative.

Din prevederile art. 84 alin.1 C.pr.civ. (aplicabil și în privința cererii de executare silită potrivit RIL 19/2018) rezultă că persoanele juridice pot fi reprezentate convențional în fața instanțelor de judecată numai prin consilier juridic sau avocat. Conform art. 85 alin.3 C.pr.civ., împuternicirea de a reprezenta o persoană fizică sau juridică dată unui avocat sau consilier juridic se dovedește prin înscris, potrivit legii de organizare a profesiei, adică prin împuternicirea dată avocatului sau consilierului juridic.

În cauza de față, se observă că cererea de executare silită este semnată în numele creditoarei cesionare de avocat Paula Catană, însă aceasta nu are un contract de asistență juridică cu societatea contestatoarea, ci cu SC Kruk Romania SRL. În aceste condiții, se reține că nu s-a făcut dovada existenței unui mandat în baza căruia avocatul semnatar al cererii de executare silită să poată declanșa executarea silită în numele societății creditoare.

Instanța reține și incidența  deciziei în interesul legii nr.19/19.03.2018, ICCJ prin care s-a statuat că „ În interpretarea și aplicarea art. 664 alin. (2) din Codul de procedură civilă,   reprezentarea convențională a persoanei juridice nu se poate face prin mandatar persoană juridică, nici prin consilierul juridic sau avocatul acesteia din urmă, potrivit art. 84 alin. (1) din Codul de procedură civilă.”. Rezultă deci că cererea de executare silită formulată de un creditor persoană juridică nu poate fi formulată printr-o  altă  persoană juridică și nici prin avocatul acesteia .

În cauza de față, dat fiind  faptul că avocatul semnatar al cererii de executare silită nu avea dreptul de reprezentare a creditoarei și de declanșare a executării silite în numele acesteia, se impune anularea tuturor actelor de executare din dosarul execuțional .

Având în vedere că cererea de executare silită nu este semnată de un mandatar al creditoarei și că împuternicirea existentă în dosarul…… a fost emisă în baza unui contract de asistență juridică încheiat cu Kruk Romania SRL și nu cu creditoarea InvestCapital LTD, instanța , în temeiul art. 666 alin.6 C.pr.civ., va dispune și anularea încheierii de încuviințare a executării silite nr. 435/2018, pronunțată de Judecătoria Blaj în dosar 979/191/2018.

Reținând că se impune anularea tuturor actelor din dosarul de executare, pe motiv că declanșarea executării silite a fost făcută de o persoană ce nu dovedește calitatea de mandatar al creditoarei, instanța reține că nu se mai impune analizarea celorlalte motive ale contestației la executare invocate de contestator.

Se reține că, potrivit art. 723 alin.1 C.pr.civ., în cazurile în care se desființează titlul executoriu sau însăși executarea silită, cel interesat are dreptul la întoarcerea executării, prin restabilirea situației anterioare acesteia. Având în vedere că, în cauza de fată, instanța a dispus anularea tuturor actelor de executare, se va dispune și întoarcerea executării silite efectuate în dosarul execuțional 695/2018 al BEJ Tămăș Ovidiu Nicolae.”

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina