fbpx

În atenția studenților care vor să devină magistrați: Document oficial cu modificările propuse pentru admiterea la INM

Clujust.ro vă prezintă documentul oficial cu modificările propuse pentru admiterea la INM, care confirmă informațiile publicate în 15 iunie. Se elimină testul de verificare a raționamentului logic și se introduce proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice, după testul-grilă. Sunt declarați admiși la prima probă (testul-grilă) candidații cu minim 65 de puncte, echivalentul notei 6,5. Propunerile vor fi discutate și votate în următoarea ședință a plenului CSM, a cărei dată nu a fost încă anunțată.

În ședința din 13 iunie a Comisiei nr. 2 resurse umane și organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii s-a hotărât: ”Comisia a decis înaintarea lucrării la Plen cu propunere de modificare și completare a Regulamentului privind concursul de admitere și examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006, cu modificările și completările ulterioare și a Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în magistratură, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 279/2012, cu modificările și completările ulterioare, potrivit anexei la prezenta minută. ”

În Anexă se arată că sunt abrogate toate articolele din Regulament referitoare la testul de verificare a raționamentului logic.

Rămâne testul-grilă din materiile drept civil, drept procesual civil, drept penal și drept procesual penal, dar se introduce ”o probă scrisă de verificare a cunoștințelor juridice, teoretice și practice, la cele patru discipline de concurs prevăzute la pct. 1.” Adică cele de la testul-grilă.

Și la testul-grilă se propune modificarea punctajului minim pentru a merge mai departe: ”Lucrările se notează cu ”Admis” sau ”Respins” în funcție de punctajul obținut de candidat. Sunt declarați admiși la acestă probă candidații care au obținut minimum 65 de puncte, echivalentul notei 6,50, în ordinea descrescătoare a notelor obținute, în limiat triplului numărului de locuri scoase la concurs”. Până acum punctajul minim era de 70.

”Proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice constă în elaborarea unor lucrări la cele patru discipline de concurs”, se arată în document.

Potrivit aceleiași surse, ”nota probei scrise de verificare a cunoștințelor juridice este media artimetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la cele patru discipline de concurs.”

”Pentru a fi declarat admis la proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice, candidatul trebuie să obțină cel puțin nota 5 la fiecare dintre diciplinele de concurs și cel puțin media 7”, se mai arată în anexa cu propunerile.

La etapa II (interviul) participă numai candidații declarați admiși la fiecare dintre cele două probe, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la prima etapă, în limita unui număr egal cu o dată și jumătate din numărul de locuuri scoase la concurs.

De la proba interviului a fost eliminat eseul, adică ”elaborarea în scris a unei analize cu privire la subiectul extras de către candidat și susținerea orală a acestuia” din Regulament.

Propunerea: ”Interviul constă în analiza orală a unei spețe cu elemente de etică specifice profesiei. Pe baza răspunsurilor primite de la candidat la întrebările puse acestuia, evaluarea are în vedere și modul în care candidatul se raportează la valori precum independența justiției, imparțialitatea magistraților, integritatea, precum și alte aspecte ridicate în cadrul discuțiilor”

Comisia nr.2 din CSM a propus și modificarea modului de notare la interviu. Astfel, dacă acum Regulamentul prevede note de la 1 la 10 și este declarat admis candidatul care a obținut nota minimă 7, propunerea sună în felul următor: ”Aprecierea interviului se face, în baza grilei de evaluare  elaborate de comisia de examinare, fiind acorda unul dintre calificativele ”Admis” sau ”Respins”. Calificativul acordat este rezultatul aprecierii membrilor comisiei, potrivit Metodologiei privind organizarea și desfășurarea interviului.

DESCARCĂ AICI Anexa cu propunerea de modificare a Regulamentului de admitere la INM

Organizațiile studențești mai au timă să ia poziție cu privire la modificările propuse.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina