Acasă » EXAMENE-CONCURSURI » Hotărârea Consiliului UNBR de invalidare parțială a examenului pentru Barou. Vezi cele trei întrebări cu probleme!

Hotărârea Consiliului UNBR de invalidare parțială a examenului pentru Barou. Vezi cele trei întrebări cu probleme!

Hotărârea Consiliului UNBR de invalidare parțială a examenului pentru Barou s-a publicat! Vezi cele trei întrebări cu probleme!

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CONSILIUL UNIUNII

HOTĂRÂREA NR. 399

08 decembrie 2018

            În conformitate cu dispozițiile art. 65 lit. i) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor art. 37 din Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (în continuare, UNBR) nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere Hotărârea Consiliului UNBR nr. 396/25.08.2018 prin care se mandatează Comisia Permanentă să îndeplinească în numele Consiliului UNBR atribuția prevăzută de art. 65 lit. i) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat și art. 37 din Statutul profesiei de avocat, cu privire la validarea examenului de primire în profesie ca avocat stagiar și pentru persoanele care au susținut examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea august  2018, pe baza raportului întocmit de Președintele Comisiei Naționale de Examen,

            Analizând Decizia Comisiei Permanente nr. 359/06.10.2018 privind validarea examenului de primire în profesie ca avocat stagiar și pentru persoanele care au susținut examenul de definitivat în alte profesii juridice precum și a rezultatelor acestuia, inclusiv prevederea potrivit căreia „toate cererile, memoriile, petițiile privind organizarea examenului ori alte aspecte în legătura cu care se susține că nu au fost rezolvate în etapa soluționării contestațiilor la barem și în etapa soluționării contestațiilor la punctaj se înaintează către Consiliul UNBR în ședința din luna decembrie 2018, pe baza documentelor înregistrate în evidența UNBR cu privire la desfășurarea examenului”,

       precum și plângerile formulate împotriva Deciziei Comisiei Permanente nr.359.06.10.2018,

Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România, în ședința din 08.12.2018

HOTĂRĂŞTE

  Art. 1. – Se ratifică Decizia Comisiei Permanente nr. 359/06.10.2018 privind validarea examenului de primire în profesie ca avocat stagiar și pentru persoanele care au susținut examenul de definitivat în alte profesii juridice precum și a rezultatelor acestuia.

Art. 2 – (1) Se invalidează parțial activitatea comisiilor de soluționare a contestațiilor la barem din cadrul examenului de primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea august 2018 și în consecință dispune completarea hotărârii de admitere a contestațiilor la barem în sensul următor:

La disciplina ,,Drept civil” – stagiari

la întrebarea de la Grila 1 (39), Grila 2 (28), Grila 3 (21) și Grila 4 (26) răspunsul corect este cel de la lit. A și C sau numai lit.C. Se acordă un (1) punct la această întrebare tuturor candidaților care au indicat variantele de la lit.A și C sau numai varianta de la lit.C.

La disciplina ,,Drept penal” – stagiari

la întrebarea de la Grila 1 (66), Grila 2 (77), Grila 3 (75) și Grila 4 (76) – răspunsul corect este cel de la lit.A și B sau numai lit.B. Se acordă un (1) punct la această întrebare tuturor candidaților care au indicat variantele de la lit.A si B sau numai varianta de la lit.B 

întrebarea de la Grila 1 (72), Grila 2 (71), Grila 3 (73) și Grila 4 (62) – se anulează. Se acordă un (1) la această întrebare tuturor candidaților.

(2) Se va proceda la evaluarea lucrărilor de examen în baza prezentei hotărâri și se vor comunica rezultatele până cel mai târziu în ziua de 11 decembrie 2018.

Art.3. – (1) Constată că memoriile, cererile, plângerile relative la aspectele în care se susține că nu au fost rezolvate în etapa soluționării contestațiilor la barem și în etapa soluționării contestațiilor la punctaj, rămân fără obiect în privința și limitele prevăzute la art.2.

(2) Respinge, în rest, toate cererile, memoriile, petițiile privind organizarea examenului ori alte aspecte în legătura cu care se susține că nu au fost rezolvate în etapa soluționării contestațiilor la barem și în etapa soluționării contestațiilor la punctaj.

 Art. 4. – Prezenta Hotărâre se publică pe website-ul www.unbr.ro și se comunică I.N.P.P.A., barourilor și membrilor Consiliului UNBR.

C O N S I L I U L  U. N. B. R.

La întrebarea foarte contestată de la drept penal s-a acordat punct și numai pentru varianta de răspuns B.

 

 

 

 

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina