fbpx

Guvernul a abrogat hotărârea prin care s-a declarat starea de alertă începând cu data de 15.05.2020 și a publicat în Monitorul Oficial prima hotărâre cu lista țărilor de risc

Hotărârea nr. 24/2020 din 14 mai 2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel naţional şi a măsurilor de prevenire şi control al infecţiilor, în contextul situaţiei epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2, prin care s-a stabilit că începând cu data de 15.05.2020 se declară starea de alertă la nivel naţional, pentru o perioadă de 30 de zile, a fost abrogată printr-o hotărâre de guvern (CNSU) publicată În Monitorul Oficial nr.658 din 2 iulie 2021.

Hotărârea de guvern recent publicată este o premieră având în vedere că hotărârile CNSU prin care se aproba lista țărilor cu risc epidemiologic ridicat nu se publicau în Minitorul Oficial.

Totodată, hotărârea instituie sistemul ,,semafor” în privința țărilor/zonelor, astfel:

  • zona verde – unde rata cumulată de incidenţă a cazurilor noi de îmbolnăvire din ultimele 14 zile raportată la 1.000 de locuitori este mai mică sau egală cu 1,5;
  • zona galbenă – unde rata cumulată de incidenţă a cazurilor noi de îmbolnăvire din ultimele 14 zile raportată la 1.000 de locuitori este cuprinsă între 1,5 şi 3;
  • zona roşie – unde rata cumulată de incidenţă a cazurilor noi de îmbolnăvire din ultimele 14 zile raportată la 1.000 de locuitori este mai mare sau egală cu 3.

Actul normativ stabilește că dovada administrării vaccinului, inclusiv data finalizării schemei complete de vaccinare, necesară pentru aplicarea excepţiilor prevăzute în prezenta hotărâre, dovada confirmării pozitive pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 și dovada testării pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 se realizează prin intermediul certificatului digital al UE privind COVID sau al documentului emis de unitatea sanitară care l-a administrat din România sau din afara ţării şi prezentat în limba ţării unde a fost administrat vaccinul şi în limba engleză.

Redăm integral Hotărârea nr. 43/2021 din 1 iulie 2021 privind aprobarea listei ţărilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat, criteriile pe baza cărora se stabilesc acestea, precum şi a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor care sosesc din acestea în România:

Având în vedere adoptarea măsurilor pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea certificatului digital al UE privind COVID pentru a facilita libera circulaţie pe durata pandemiei de COVID-19, precum şi propunerile formulate în cadrul şedinţelor Grupului de Suport Tehnico-Ştiinţific,

luând în considerare propunerile Institutului Naţional de Sănătate Publică referitoare la ţările/zonele/teritoriile de risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea,

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) şi art. 8^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 şi art. 11 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 şi art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului naţional pentru situaţii speciale de urgenţă,

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta hotărâre.

ART. 1
(1) Se aprobă lista şi clasificarea ţărilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat în vederea stabilirii persoanelor asupra cărora se instituie măsura carantinei de 14 zile cu privire la cei care sosesc în România din acestea, prevăzută în anexa la prezenta hotărâre.

(2) Criteriul pe baza căruia se stabileşte încadrarea ţărilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat este reprezentat de rata cumulată de incidenţă a cazurilor noi de îmbolnăvire din ultimele 14 zile raportată la 1.000 de locuitori.
(3) Pe baza criteriului prevăzut la alin. (2), Institutul Naţional de Sănătate Publică, în temeiul indicatorilor publicaţi de Centrul European de Prevenire şi Control al Bolilor (ECDC), actualizează săptămânal şi propune Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă aprobarea clasificării ţărilor/teritoriilor pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea, conform art. 2.

(4) Clasificarea prevăzută la alin. (3) se publică pe site-ul www.insp.gov.ro.

ART. 2

(1) Clasificarea ţărilor/teritoriilor de risc epidemiologic, în funcţie de rata de incidenţă cumulată la 14 zile, se realizează în 3 categorii astfel:
a) zona verde – unde rata cumulată de incidenţă a cazurilor noi de îmbolnăvire din ultimele 14 zile raportată la 1.000 de locuitori este mai mică sau egală cu 1,5;
b) zona galbenă – unde rata cumulată de incidenţă a cazurilor noi de îmbolnăvire din ultimele 14 zile raportată la 1.000 de locuitori este cuprinsă între 1,5 şi 3;
c) zona roşie – unde rata cumulată de incidenţă a cazurilor noi de îmbolnăvire din ultimele 14 zile raportată la 1.000 de locuitori este mai mare sau egală cu 3.

(2) Încadrarea din zona galbenă sau verde în zona roşie, precum şi încadrarea din zona verde în zona galbenă intră în vigoare la 24 de ore de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă prin care este aprobată lista ţărilor/teritoriilor de risc epidemiologic.

(3) Încadrarea din zona roşie în zona verde sau galbenă, precum şi încadrarea din zona galbenă în zona verde intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă prin care este aprobată lista ţărilor/teritoriilor de risc epidemiologic.

ART. 3
(1) În funcţie de încadrarea ţărilor/teritoriilor de risc epidemiologic prevăzute la art. 2, la intrarea persoanelor pe teritoriul României se aplică următoarele măsuri:
a) pentru persoanele care sosesc pe teritoriul României din zona prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. a) nu se instituie măsura carantinei;
b) pentru persoanele care sosesc pe teritoriul României din zonele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) şi c) se instituie măsura carantinei la domiciliu, la locaţia declarată sau spaţiul special destinat pentru o perioadă de 14 zile.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru cetăţenii străini şi apatrizi, definiţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sosesc în România din ţările terţe (altele decât statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau Confederaţia Elveţiană), se instituie măsura carantinei pentru o perioadă de 14 zile indiferent de zona în care este încadrată ţara din care sosesc, cu următoarele excepţii:

a) persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare până la intrarea în România;

b) persoanele care rămân pe teritoriul naţional pentru o perioadă mai mică de 3 zile (72 de ore) şi prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul naţional (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii). În situaţia în care persoanele nu părăsesc teritoriul naţional în cele 3 zile (72 de ore), cu informarea direcţiei de sănătate publică din judeţul în care locuiesc sau în care au adresa declarată la intrarea în ţară, vor fi carantinate pentru o perioadă de 14 zile, începând cu cea de-a patra zi ulterioară intrării pe teritoriul României;

c) persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în ţară, pentru care au trecut cel puţin 14 zile de la data confirmării până la data intrării în ţară;

d) copiii cu vârsta mai mică sau egală de 3 ani, fără a fi necesară prezentarea rezultatului negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2;

e) copiii cu vârsta mai mare de 3 ani şi mai mică de 16 ani, dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul naţional (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii);

f) persoanele aflate în tranzit, dacă părăsesc România în cel mult 24 de ore de la intrarea pe teritoriul tării;

g) lucrătorii transfrontalieri care intră în România din Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina sau Republica Moldova, precum şi cetăţenii români angajaţi ai operatorilor economici din ţările menţionate, care la intrarea în ţară fac dovada raporturilor contractuale cu operatorii economici respectivi;

h) elevii/studenţii cetăţeni cu domiciliul sau reşedinţa în afara României, care frecventează cursurile unor instituţii de învăţământ din România sau din afara ţării, fac naveta zilnic către acestea şi prezintă documente doveditoare, sau care au de susţinut examene de admitere ori pentru finalizarea studiilor sau care încep studiile în unităţi/instituţii de învăţământ de pe teritoriul ţării ori se deplasează pentru activităţi legate de începerea, organizarea, frecventarea sau finalizarea studiilor, precum şi însoţitorii acestora în situaţia în care sunt minori;

i) persoanele predate autorităţilor române în baza acordurilor de readmisie, returnate în procedură accelerată.

(3) Pentru cetăţenii străini şi apatrizi, definiţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sosesc în România din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau Confederaţia Elveţiană se instituie măsura carantinei în condiţiile alin. (1).

ART. 4
Sunt exceptate de la măsura carantinei instituită cu privire la persoanele care sosesc din ţările/teritoriile de risc epidemiologic ridicat prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) următoarele categorii care nu prezintă simptome asociate COVID-19, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind utilizarea materialelor individuale de protecţie împotriva COVID-19:
a) persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare până la intrarea în România;
b) persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul naţional (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii);
c) persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în ţară, pentru care au trecut cel puţin 14 zile de la data confirmării până la data intrării în ţară;
d) copiii cu vârsta mai mică sau egală de 3 ani, fără a fi necesară prezentarea rezultatului negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2;
e) copiii cu vârsta mai mare de 3 ani şi mai mică de 16 ani, dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul naţional (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii);
f) persoanele aflate în tranzit, dacă părăsesc România în cel mult 24 de ore de la intrarea pe teritoriul tării;
g) lucrătorii transfrontalieri care intră în România din Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina sau Republica Moldova, precum şi cetăţenii români angajaţi ai operatorilor economici din ţările menţionate, care la intrarea în ţară fac dovada raporturilor contractuale cu operatorii economici respectivi;
h) elevii/studenţii, cetăţeni români sau cetăţenii cu domiciliul sau reşedinţa în afara României, care frecventează cursurile unor instituţii de învăţământ din România sau din afara ţării, fac naveta zilnic către acestea şi prezintă documente doveditoare, sau care au de susţinut examene de admitere ori pentru finalizarea studiilor sau care încep studiile în unităţi/instituţii de învăţământ de pe teritoriul ţării ori se deplasează pentru activităţi legate de începerea, organizarea, frecventarea sau finalizarea studiilor, precum şi însoţitorii acestora în situaţia în care sunt minori;
i) persoanele predate autorităţilor române în baza acordurilor de readmisie, returnate în procedură accelerată.

ART. 5
Sunt exceptate de la măsura carantinei instituită cu privire la persoanele care sosesc din ţările/teritoriile de risc epidemiologic ridicat prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) următoarele categorii care nu prezintă simptome asociate COVID-19, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind utilizarea materialelor individuale de protecţie împotriva COVID-19:
a) persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare până la intrarea în România;
b) persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în ţară, pentru care au trecut cel puţin 14 zile de la data confirmării până la data intrării în ţară;
c) persoanele care rămân pe teritoriul naţional pentru o perioadă mai mică de 3 zile (72 de ore) şi prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul naţional (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii). În situaţia în care persoanele nu părăsesc teritoriul naţional în cele 3 zile (72 de ore), cu informarea direcţiei de sănătate publică din judeţul în care locuiesc sau în care au adresa declarată la intrarea în ţară, vor fi carantinate pentru o perioadă de 14 zile, începând cu cea de-a patra zi ulterioară intrării pe teritoriul României;
d) copiii cu vârsta mai mică sau egală cu 3 ani, fără a fi necesară prezentarea rezultatului negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2;
e) copiii cu vârsta mai mare de 3 ani şi mai mică de 16 ani, dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul naţional (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii);
f) lucrătorii transfrontalieri care intră în România din Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina sau Republica Moldova, precum şi cetăţenii români angajaţi ai operatorilor economici din ţările menţionate, care la intrarea în ţară fac dovada raporturilor contractuale cu operatorii economici respectivi;
g) elevii/studenţii, cetăţeni români sau cetăţeni cu domiciliul sau reşedinţa în afara României, care frecventează cursurile unor instituţii de învăţământ din România sau din afara ţării, fac naveta zilnic către acestea şi prezintă documente doveditoare, sau care au de susţinut examene de admitere ori pentru finalizarea studiilor sau care încep studiile în unităţi/instituţii de învăţământ de pe teritoriul ţării ori se deplasează pentru activităţi legate de începerea, organizarea, frecventarea sau finalizarea studiilor, precum şi însoţitorii acestora în situaţia în care sunt minori;
h) persoanele aflate în tranzit, dacă părăsesc România în cel mult 24 de ore de la intrarea pe teritoriul tării;
i) persoanele predate autorităţilor române în baza acordurilor de readmisie, returnate în procedură accelerată.

ART. 6
(1) Exceptarea de la măsura carantinei instituită cu privire la persoanele contact direct ale unei persoane confirmate se aplică pentru persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare până la data contactului direct.

(2) Exceptarea de la măsura carantinei instituită cu privire la persoanele contact direct ale unei persoane confirmate se aplică şi pentru persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare contactului, pentru care au trecut cel puţin 14 zile de la data confirmării până la data contactului.

ART. 7
(1) Dovada administrării vaccinului, inclusiv data finalizării schemei complete de vaccinare, necesară pentru aplicarea excepţiilor prevăzute în prezenta hotărâre, se realizează prin intermediul certificatului digital al UE privind COVID sau al documentului emis de unitatea sanitară care l-a administrat din România sau din afara ţării şi prezentat în limba ţării unde a fost administrat vaccinul şi în limba engleză.

(2) Dovada confirmării pozitive pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, necesară în vederea aplicării excepţiilor prevăzute în prezenta hotărâre, se realizează prin intermediul certificatului digital al UE privind COVID sau al testului RT-PCR pozitiv la data diagnosticului emis de autoritatea competentă din România sau din afara ţării şi prezentat în limba ţării unde a fost efectuat testul şi în limba engleză.

(3) Dovada testării pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, necesară în vederea aplicării excepţiilor prevăzute în prezenta hotărâre, se realizează prin intermediul certificatului digital al UE privind COVID sau prin rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul naţional (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii) şi prezentat în limba ţării unde a fost efectuat testul şi în limba engleză.

(4) Persoanele care sosesc în ţară din zona prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. b), dacă nu prezintă la intrarea în ţară rezultatul negativ al unui test RT-PCR, pot ieşi din carantină, dacă efectuează un test RT-PCR, iar rezultatul acestuia este negativ şi nu prezintă simptomatologie specifică.

(5) Persoanele care intră în ţară din zona prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. c) pot ieşi din carantină după a 10-a zi, dacă efectuează un test RT-PCR în a 8-a zi de carantină, iar rezultatul acestuia este negativ şi nu prezintă simptomatologie specifică.

ART. 8
(1) Pentru situaţii deosebite care vizează participarea la evenimente familiale legate de naştere, căsătorie sau deces, deplasări pentru intervenţii/tratamente medicale în cazuri care nu suportă amânare cum ar fi afecţiuni oncologice, insuficienţă renală cronică în program de hemodializă, fără a se limita la acestea, preschimbare documente de identitate, părăsirea ţării, prezentarea la centrul de vaccinare conform programării în vederea vaccinării ş.a., poate fi analizată suspendarea temporară a măsurii de carantină, pe baza documentelor justificative.

(2) Analiza situaţiilor prevăzute la alin. (1) este realizată la nivelul centrelor judeţene de coordonare şi conducere a intervenţiei şi cazurile considerate ca justificate pot face obiectul suspendării temporare a măsurii de carantină, prin decizie cu caracter individual, emisă de direcţia de sănătate publică.

(3) În decizia de suspendare se va menţiona, în mod obligatoriu, intervalul de timp pentru care aceasta se aplică şi măsurile de prevenire a răspândirii noului coronavirus SARS-CoV-2.

ART. 9
Pentru persoanele care sosesc pe teritoriul României din Marea Britanie, Brazilia, Nepal, Africa de Sud şi India se aplică doar următoarele excepţii de la măsura carantinei:
a) persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare până la intrarea în România;
b) persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în ţară şi pentru care au trecut cel puţin 14 zile de la data confirmării până la data intrării în ţară;
c) copiii cu vârsta mai mică sau egală cu 3 ani, fără a fi necesară prezentarea rezultatului negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2;
d) copiii cu vârsta mai mare de 3 ani şi mai mică de 16 ani, dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul naţional (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii).

ART. 10
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 28/2021*), cu modificările şi completările ulterioare.
————
*) Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 28/2021 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ART. 11
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se comunică tuturor componentelor Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, pentru punere în aplicare prin ordine şi acte administrative ale conducătorilor acestora.

Preşedintele Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă,
PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎŢU

Bucureşti, 1 iulie 2021.
Nr. 43.

ANEXĂ

LISTA
cu clasificarea ţărilor/teritoriilor în funcţie de rata de incidenţă cumulată, conform Hotărârii nr. 43 din 1 iulie 2021 a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă
__________________________________________________________
| Stat/Zona/Teritoriu | Rata de incidenţă cumulată |
| | la 1.000 de locuitori*) |
|_____________________________|____________________________|
| Zona roşie |
|__________________________________________________________|
| Seychelles | 22,0 |
|_____________________________|____________________________|
| Mongolia | 9,6 |
|_____________________________|____________________________|
| Namibia | 8,5 |
|_____________________________|____________________________|
| Uruguay | 8,2 |
|_____________________________|____________________________|
| Columbia | 8,0 |
|_____________________________|____________________________|
| Argentina | 6,2 |
|_____________________________|____________________________|
| Oman | 5,8 |
|_____________________________|____________________________|
| Maldive | 5,6 |
|_____________________________|____________________________|
| Kuweit | 5,5 |
|_____________________________|____________________________|
| Brazilia**) | 4,7 |
|_____________________________|____________________________|
| Suriname | 4,7 |
|_____________________________|____________________________|
| Saint Kitts şi Nevis | 4,5 |
|_____________________________|____________________________|
| Costa Rica | 4,1 |
|_____________________________|____________________________|
| Bahrain | 3,8 |
|_____________________________|____________________________|
| Paraguay | 3,7 |
|_____________________________|____________________________|
| Chile | 3,6 |
|_____________________________|____________________________|
| Botswana | 3,4 |
|_____________________________|____________________________|
| Tunisia | 3,3 |
|_____________________________|____________________________|
| Africa de Sud**) | 3,1 |
|_____________________________|____________________________|
| Panama | 3,0 |
|_____________________________|____________________________|
| Marea Britanie**) | 2,3 |
|_____________________________|____________________________|
| Nepal**) | 0,9 |
|_____________________________|____________________________|
| India**) | 0,6 |
|_____________________________|____________________________|
| Zona galbenă |
|__________________________________________________________|
| Fiji | 2,9 |
|_____________________________|____________________________|
| Emiratele Arabe Unite | 2,9 |
|_____________________________|____________________________|
| Trinidad şi Tobago | 2,5 |
|_____________________________|____________________________|
| Georgia | 2,4 |
|_____________________________|____________________________|
| Malaysia | 2,4 |
|_____________________________|____________________________|
| Cuba | 2,3 |
|_____________________________|____________________________|
| Bolivia | 2,2 |
|_____________________________|____________________________|
| Sint Maarten | 2,1 |
|_____________________________|____________________________|
| Zambia | 2,0 |
|_____________________________|____________________________|
| Guyana | 1,9 |
|_____________________________|____________________________|
| Cipru | 1,8 |
|_____________________________|____________________________|
| Irak | 1,8 |
|_____________________________|____________________________|
| Federaţia Rusă | 1,7 |
|_____________________________|____________________________|
| Kârgâzstan | 1,7 |
|_____________________________|____________________________|
| Portugalia | 1,7 |
|_____________________________|____________________________|
| Insulele Virgine Britanice | 1,7 |
|_____________________________|____________________________|
| Iran | 1,6 |
|_____________________________|____________________________|
| Jersey | 1,6 |
|_____________________________|____________________________|
| Zona verde |
|__________________________________________________________|
| Capul Verde | 1,4 |
|_____________________________|____________________________|
| Insulele Virgine ale | 1,4 |
| Statelor Unite | |
|_____________________________|____________________________|
| Sri Lanka | 1,4 |
|_____________________________|____________________________|
| Peru | 1,4 |
|_____________________________|____________________________|
| Republica Dominicană | 1,3 |
|_____________________________|____________________________|
| Honduras | 1,3 |
|_____________________________|____________________________|
| Monaco | 1,2 |
|_____________________________|____________________________|
| Guatemala | 1,1 |
|_____________________________|____________________________|
| Spania | 1,1 |
|_____________________________|____________________________|
| Belarus | 1,1 |
|_____________________________|____________________________|
| Kazahstan | 1,0 |
|_____________________________|____________________________|
| Bonaire, Saint Eustatius şi | 1,0 |
| Saba | |
|_____________________________|____________________________|
| Gibraltar | 1,0 |
|_____________________________|____________________________|
| Ecuador | 0,9 |
|_____________________________|____________________________|
| Andorra | 0,9 |
|_____________________________|____________________________|
| Turcia | 0,9 |
|_____________________________|____________________________|
| Irlanda | 0,9 |
|_____________________________|____________________________|
| Bahamas | 0,9 |
|_____________________________|____________________________|
| Filipine | 0,8 |
|_____________________________|____________________________|
| Qatar | 0,7 |
|_____________________________|____________________________|
| Iordania | 0,7 |
|_____________________________|____________________________|
| Thailanda | 0,7 |
|_____________________________|____________________________|
| Indonezia | 0,7 |
|_____________________________|____________________________|
| Rwanda | 0,6 |
|_____________________________|____________________________|
| Venezuela | 0,6 |
|_____________________________|____________________________|
| Afghanistan | 0,6 |
|_____________________________|____________________________|
| Letonia | 0,6 |
|_____________________________|____________________________|
| Saint Vincent şi Grenadine | 0,6 |
|_____________________________|____________________________|
| Olanda | 0,6 |
|_____________________________|____________________________|
| Grecia | 0,6 |
|_____________________________|____________________________|
| Cambodgia | 0,6 |
|_____________________________|____________________________|
| Guam | 0,6 |
|_____________________________|____________________________|
| Saint Lucia | 0,5 |
|_____________________________|____________________________|
| Danemarca | 0,5 |
|_____________________________|____________________________|
| Belgia | 0,5 |
|_____________________________|____________________________|
| Timorul de Est | 0,5 |
|_____________________________|____________________________|
| Norvegia | 0,5 |
|_____________________________|____________________________|
| Statele Unite ale Americii | 0,5 |
|_____________________________|____________________________|
| Libia | 0,5 |
|_____________________________|____________________________|
| Arabia Saudită | 0,5 |
|_____________________________|____________________________|
| El Salvador | 0,5 |
|_____________________________|____________________________|
| Aruba | 0,5 |
|_____________________________|____________________________|
| Zimbabwe | 0,4 |
|_____________________________|____________________________|
| Belize | 0,4 |
|_____________________________|____________________________|
| Uganda | 0,4 |
|_____________________________|____________________________|
| Suedia | 0,4 |
|_____________________________|____________________________|
| Franţa | 0,4 |
|_____________________________|____________________________|
| Palestina | 0,4 |
|_____________________________|____________________________|
| Muntenegru | 0,4 |
|_____________________________|____________________________|
| Mexic | 0,4 |
|_____________________________|____________________________|
| Slovenia | 0,4 |
|_____________________________|____________________________|
| Armenia | 0,4 |
|_____________________________|____________________________|
| Bangladesh | 0,4 |
|_____________________________|____________________________|
| Estonia | 0,3 |
|_____________________________|____________________________|
| Bhutan | 0,3 |
|_____________________________|____________________________|
| Eritreea | 0,3 |
|_____________________________|____________________________|
| Lituania | 0,3 |
|_____________________________|____________________________|
| Insulele Feroe | 0,3 |
|_____________________________|____________________________|
| Luxemburg | 0,3 |
|_____________________________|____________________________|
| Croaţia | 0,3 |
|_____________________________|____________________________|
| Insulele Cayman | 0,3 |
|_____________________________|____________________________|
| Liban | 0,3 |
|_____________________________|____________________________|
| Canada | 0,3 |
|_____________________________|____________________________|
| Eswatini | 0,3 |
|_____________________________|____________________________|
| Liberia | 0,2 |
|_____________________________|____________________________|
| Jamaica | 0,2 |
|_____________________________|____________________________|
| Curaçao | 0,2 |
|_____________________________|____________________________|
| Puerto Rico | 0,2 |
|_____________________________|____________________________|
| Liechtenstein | 0,2 |
|_____________________________|____________________________|
| Serbia | 0,2 |
|_____________________________|____________________________|
| Elveţia | 0,2 |
|_____________________________|____________________________|
| Ucraina | 0,2 |
|_____________________________|____________________________|
| Italia | 0,2 |
|_____________________________|____________________________|
| Slovacia | 0,2 |
|_____________________________|____________________________|
| Polinezia Franceză | 0,2 |
|_____________________________|____________________________|
| Cehia | 0,2 |
|_____________________________|____________________________|
| Japonia | 0,2 |
|_____________________________|____________________________|
| Finlanda | 0,2 |
|_____________________________|____________________________|
| Republica Moldova | 0,2 |
|_____________________________|____________________________|
| Maroc | 0,2 |
|_____________________________|____________________________|
| Haiti | 0,2 |
|_____________________________|____________________________|
| Bermuda | 0,2 |
|_____________________________|____________________________|
| Uzbekistan | 0,2 |
|_____________________________|____________________________|
| Bulgaria | 0,2 |
|_____________________________|____________________________|
| Mauritius | 0,2 |
|_____________________________|____________________________|
| Austria | 0,2 |
|_____________________________|____________________________|
| Guernsey | 0,2 |
|_____________________________|____________________________|
| Israel | 0,2 |
|_____________________________|____________________________|
| Lesotho | 0,1 |
|_____________________________|____________________________|
| Barbados | 0,1 |
|_____________________________|____________________________|
| Myanmar | 0,1 |
|_____________________________|____________________________|
| Sierra Leone | 0,1 |
|_____________________________|____________________________|
| Mauritania | 0,1 |
|_____________________________|____________________________|
| Algeria | 0,1 |
|_____________________________|____________________________|
| Gabon | 0,1 |
|_____________________________|____________________________|
| Congo | 0,1 |
|_____________________________|____________________________|
| Germania | 0,1 |
|_____________________________|____________________________|
| Ungaria | 0,1 |
|_____________________________|____________________________|
| Bosnia şi Herţegovina | 0,1 |
|_____________________________|____________________________|
| Coreea de Sud | 0,1 |
|_____________________________|____________________________|
| Polonia | 0,1 |
|_____________________________|____________________________|
| Azerbaidjan | 0,1 |
|_____________________________|____________________________|
| Macedonia de Nord | 0,1 |
|_____________________________|____________________________|
| Groenlanda | 0,1 |
|_____________________________|____________________________|
| Egipt | 0,1 |
|_____________________________|____________________________|
| Kenya | 0,1 |
|_____________________________|____________________________|
| Republica Democrată Congo | 0,1 |
|_____________________________|____________________________|
| Islanda | 0,1 |
|_____________________________|____________________________|
| Guineea Ecuatorială | 0,1 |
|_____________________________|____________________________|
| Comore | 0,1 |
|_____________________________|____________________________|
| Mozambic | 0,1 |
|_____________________________|____________________________|
| Kosovo | 0,1 |
|_____________________________|____________________________|
| Taiwan | 0,1 |
|_____________________________|____________________________|
| Pakistan | 0,1 |
|_____________________________|____________________________|
| Malawi | 0,1 |
|_____________________________|____________________________|
| Angola | 0,1 |
|_____________________________|____________________________|
| Malta | 0,1 |
|_____________________________|____________________________|
| San Marino | 0,1 |
|_____________________________|____________________________|
| Dominica | 0,1 |
|_____________________________|____________________________|
| Senegal | 0,1 |
|_____________________________|____________________________|
| Vietnam | 0,1 |
|_____________________________|____________________________|
| România | 0,0 |
|_____________________________|____________________________|
| Singapore | 0,0 |
|_____________________________|____________________________|
| Nicaragua | 0,0 |
|_____________________________|____________________________|
| Burundi | 0,0 |
|_____________________________|____________________________|
| Djibouti | 0,0 |
|_____________________________|____________________________|
| Ghana | 0,0 |
|_____________________________|____________________________|
| Togo | 0,0 |
|_____________________________|____________________________|
| Gambia | 0,0 |
|_____________________________|____________________________|
| Guineea Bissau | 0,0 |
|_____________________________|____________________________|
| Brunei Darussalam | 0,0 |
|_____________________________|____________________________|
| Albania | 0,0 |
|_____________________________|____________________________|
| Laos | 0,0 |
|_____________________________|____________________________|
| Madagascar | 0,0 |
|_____________________________|____________________________|
| Australia | 0,0 |
|_____________________________|____________________________|
| Grenada | 0,0 |
|_____________________________|____________________________|
| Sudan | 0,0 |
|_____________________________|____________________________|
| Benin | 0,0 |
|_____________________________|____________________________|
| Mali | 0,0 |
|_____________________________|____________________________|
| Nigeria | 0,0 |
|_____________________________|____________________________|
| Yemen | 0,0 |
|_____________________________|____________________________|
| Niger | 0,0 |
|_____________________________|____________________________|
| Burkina Faso | 0,0 |
|_____________________________|____________________________|
| Insulele Turks şi Caicos | 0,0 |
|_____________________________|____________________________|
| Papua Noua Guinee | 0,0 |
|_____________________________|____________________________|
| Noua Zeelandă | 0,0 |
|_____________________________|____________________________|
| Somalia | 0,0 |
|_____________________________|____________________________|
| Republica Centrafricană | 0,0 |
|_____________________________|____________________________|
| Wallis şi Futuna | 0,0 |
|_____________________________|____________________________|
| Insula Man | 0,0 |
|_____________________________|____________________________|
| Sao Tome şi Principe | 0,0 |
|_____________________________|____________________________|
| Camerun | 0,0 |
|_____________________________|____________________________|
| Antigua şi Barbuda | 0,0 |
|_____________________________|____________________________|
| Insulele Mariane de Nord | 0,0 |
|_____________________________|____________________________|
| Etiopia | 0,0 |
|_____________________________|____________________________|
| Ciad | 0,0 |
|_____________________________|____________________________|
| Anguilla | 0,0 |
|_____________________________|____________________________|
| Siria | 0,0 |
|_____________________________|____________________________|
| Tadjikistan | 0,0 |
|_____________________________|____________________________|
| Guineea | 0,0 |
|_____________________________|____________________________|
| Coasta de Fildeş | 0,0 |
|_____________________________|____________________________|
| Sudanul de Sud | 0,0 |
|_____________________________|____________________________|
| Republica Populară Chineză | 0,0 |
|_____________________________|____________________________|
| Insulele Falkland (Malvine) | 0,0 |
|_____________________________|____________________________|
| Vatican | 0,0 |
|_____________________________|____________________________|
| Insulele Marshall | 0,0 |
|_____________________________|____________________________|
| Micronezia | 0,0 |
|_____________________________|____________________________|
| Montserrat | 0,0 |
|_____________________________|____________________________|
| Noua Caledonie | 0,0 |
|_____________________________|____________________________|
| Insulele Solomon | 0,0 |
|_____________________________|____________________________|
| Tanzania | 0,0 |
|_____________________________|____________________________|
| Vanuatu | 0,0 |
|_____________________________|____________________________|
| Sahara de Vest | 0,0 |
|_____________________________|____________________________|
*) Date publicate de ECDC joi, 1 iulie 2021, pentru perioada 14 – 27 iunie 2021.
**) Ca urmare a detecţiei circulaţiei în populaţia umană a unor variante de virus SARS-CoV-2 cu transmitere mai ridicată.

—————

Comments

comentarii

La Cluj-Napoca a avut loc un fenomen atmosferic interesant - inversiunea termică. Astfel, am putut să vedem cum aerul rece coboară mai aproape de pământ.... Citește mai mult
Piața Avram Iancu se „îmbracă” în haine de sărbătoare. Pregătirile pentru 1 Decembrie, Ziua Națională a României, sunt în toi.... Citește mai mult

Lasă un răspuns

error: Alert: Conținut protejat !!