fbpx
Zona defrișată

Garda Forestieră Cluj ignoră total o sentință definitivă și încearcă să-i impute proprietarului pădurea dispărută

Garda Foretiera Cluj ignoră total o sentinței definitivă din Maramureș, în care se arată clar că proprietarul unei suprefețe nu-și poate exercita dreptul din cauză că ”Ocolul Silvic Dragomirești figurează cu suprafața petentului in gestiune”, și îl toacă mărunt cu somații în încercarea de a-i imputa pădurea dispărută acum zece ani din Parcul Național Munții Maramureșului, pentru care nu s-au găsit vinovații.

Decizia Tribunalului Maramureș spune ca proprietarul nu poate face niciun act de administrare a padurii pana nu i se preda suprafata, iar Garda il tot someaza sa faca diverse lucruri.

Extras elocvent din Decizia Civilă Nr. 174/A/2020  – Tribunalul Maramureș: ”În esență, instanța retine imposibilitatea petentului de a-si reglementa situația in condițiile in care Ocolul Silvic Dragomirești figurează cu suprafața petentului in gestiune, încă din anul 2013, si nu exista dovada predării acesteia. Intr-o atare situație, petentul s-a aflat practic in imposibilitate obiectiva de a încheia vreun act de administrare asupra terenului. Cu toate demersurile efectuate de către petent, acesta a fost, in mod evident, ignorat de autorităţi, astfel ca in sarcina sa nu se poate retine culpa ceruta de răspunderea civila delictuala, ca una dintre condițiile ce ar putea sa atragă incidenta dispozițiilor art. 1349 Cod civil. In lipsa descărcării de gestiune a Ocolului Silvic, petentul era in imposibilitate de a încheia un nou contract. A-i reproșa acestuia starea de pasivitate in care s-ar fi aflat echivalează cu o nesocotire a evidentei, astfel cum reiese din actele de la dosar si care confirma calitatea de proprietar a petentului, exclus însa de la exercitarea acestui drept prin nepredarea terenului.”

Instanta a anulat definitiv sanctiunea aplicată de Garda Forestieră pentru nemarcarea limitelor suprafeței (nici nu avea pe ce să marcheze din moment ce nu mai sunt arbori), iar Garda l-a somat apoi pe proprietar să impadurească, în perioada stării de urgență!

Și înainte de procesul câștigat definitiv, a existat o somație, semnată de Grad Calin,  consilier superior la Garda Forestiera, care eset verisor cu Lupu Horj, patronul firmei Horber din Borșa, care a exploatat acea suprafață în anii 2007-2013, cu contract peste capul proprietarului cu Direcția Silvică Maramureș și nici până azi nu a predat parchetele la ocol. (Detalii AICI)

 

Inca din 2009 Garda Forestieră a constatat într-un raport că acea firmă e vinovată pentru defrisarea ilegală a 25.000 metri cubi, iar zece ani a tăcut si a avizat desfiintatea Ocolului Silvic Borșa, preluat de Dragomirești.

Deși decizia definitivă de mai sus arată clar că Ocolul Silvic Dragomirești e responsabil acum, Garda Forestieră tot pe proprietarul Crin Gălățean îl somează și îi răspunde că acea sentință se referă doar la o plângere contravențională, dar ignoră total considerentele instanței, susținând că proprietarul nu a făcut dovada că terenul e administrat de ocol silvic! ”Ocolul Silvic Dragomirești figurează cu suprafața petentului in gestiune”, se arată în sentință.

”Referitor la plângerea prealabilă inregistrată la Garda Forestiera Cluj sub nr.6332/27.04.2020, prin care aţi solicitat Gărzii Forestiere Cluj, in temeiul art. 7 din Legea 554/2004, revocarea Somatiei nr. 180/19.03.2020 şi sa ne abtinem de la emiterea oricaror acte/somatii/aplicarea de sanctiuni contraventionale pana la efectuarea inspectiei de fond in vederea predarii de catre DS Baia Mare OS Dragomiresti, prin padurarul gestionar si preluarii de catre dvs, prin OS Silva Borsa a suprafetei de 146,1ha, ua 90-93 UP VIII Tibau,comunicăm următoarele:

reamintim ca potrivit prevederilor art.17 alin 1 lit.c) proprietarului de padure îi revine obligatia de a efectua lucrarile de regenerare a pădurii, obligatie care se transfera ocolului silvic, in ipoteza in care acesta administreaza fondul forestier in cauză.

Va reamintim că dvs., in calitate de proprietar, nu v-ati indeplinit obligatia de efectuare a lucărilor de regenerare si nu ati facut dovada că terenul forestier in cauză este administrat de un ocol silvic autorizat, iar Garda Forestiera Cluj, ca structură teritorială de specialitate a autorităţii pubiice centrale care răspunde de silvicultură, este obligată să asigure efectuarea lucrarilor de impădurire, dar numai dupa ce vă somează in prealabil.

Motivele de nelegalitate invocate de dvs. pentru revocarea somaţiei nu pot fi luate in considerare, avand in vedere urmatoarele considerente:

– pe perioada stării de urgenţă nu a fost suspendata activitatea garzilor forestiere.

-in ipoteza in care conditiile metorologice nu permit deplasarea la fata locului, pe baza dovezilor prezentate, veti putea solicita eventual amânarea lucrărilor.

-somatia a fost semnată de catre inspectorul sef inainte de plecarea sa in concediu de ohihna si a fost intregistrată la Garda Forestieră Judeteană Maramureş.

afirmatia dvs. potrivit căreia „constatarile nu sunt conforme cu realitatea” rămane o simpla afirmatie nedovedită.

prin emiterea somatiei nu s-a incălcat puterea de lucru judecat a sentintei civile nr. 789/2019 pronuntata de Judecatoria Viseu de Sus in dosarul nr. 2127/336/2018; prin sentinţa civilă nr. 789/2019 s-a solutionat o plangere contraventionaţa in legatura cu faptul ca nu ati intretinut si nu ati mentinut in stare corespunzătore semnele si limitele amenajistice de proprietate si nu ati asigurat paza pe baza de contract, incălcând astfel prevederile art. 3 alin. 3 iit.a) si b) din Legea nr.171/2010, iar obiectul somatiei in cauză il reprezintă obligatia dvs. in calitate de proprietar de a realiza lucrările de împădurire in termen de 2 ani de la tăiere.

Respingem in mod categoric afirmatiile dvs. privind emiterea somatiei contestate cu exces de putere. De asemenea, va informăm că nu a existat un refuz din partea Gărzii Forestiere Cluj de a oferi sprijin la efectuarea unui control de fond pe terenul forestier al intervenientului precizat mai sus. Dimpotrivă, in mai multe randuri, reprezentantii subscrisei s-au deplasat in teren si au fost prezenţi in vederea participării la efectuarea controlului. Motivele pentru care nu a putut fi efectuat controlul de fond pe suprafata de fond forestier situata in UP VIII u.a. 90-93 ţin de faptul că nu sunt materializate limitele, iar dvs. aţi refuzat sa participaţi la deplasarea in teren, in lipsa reprezentantilor Directiei Silvice Maramures – Ocolul Silvic Dragomiresti.

Prin urmare, considerăm că formularea si transmiterea somatiei contestate este o masură justificată de prevederile Codului silvic şi nu exista motive temeinice pentru revocarea acesteia.”, se arată în adresa semnată de șeful GF Cluj, Istrate Ștețco

Comments

comentarii

HOROSCOP 4 august 2021. Află ce zodie va primi o sumă mare de bani și ce nativ este arogant cu persoanele din jur.... Citește mai mult
Viceprimarul Dan Tarcea a vorbit, marți, despre proiectul care prevede realizarea metroului de la Cluj, precizând că acesta este unul care „are maturitate”, fiind cuprins în PNRR.... Citește mai mult
Divizia 4 Infanterie „Gemina” sărbătorește 105 ani de istorie și tradiție militară.... Citește mai mult

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

error: Alert: Conținut protejat !!