Defrișările din zona Borșa-Vișeu de Sus

Clasare desființată. Procurorul șef DNA Baia Mare, obligat de instanță să investigheze pe bune mafia lemnului din Maramureș

Hotărâre rară: Un judecător de cameră preliminară de la Tribunalul Maramureș a desființat ordonanța de clasare a procurorului șef DNA Baia Mare într-un mega-dosar cu pădure rasă pe mai bine de 100 de hectare și cu un fost deputat implicat. Practic, instanța i-a arătat procurorului Ioan Ulici, în motivarea hotărârii, ce trebuie să facă în dosar, asta după ce, în aproape doi ani de ”lucrat” în dosar, a audiat doar doi martori și pe cel păgubit de tăierile ilegale, care a depus plângerea. Culmea, la dosar există o expertiză tehnică-judiciară efectuată de un profesor de la USAMV Cluj, care arată că s-au tăiat ilegal 35.000 de metri cubi de masă lemnoasă, cauzându-se un prejudiciu de circa 1,45 milioane euro!

Clujeanul Crin Gălățean se luptă de câțiva ani buni pentru a fi trași la răspundere toți cei vinovați de dispariția pădurii de pe 108  hectare pe care le deține în zona Borșa-Vișeu de Sus, Maramureș. Sătul să se plângă la autoritățile din domeniul forestier – Direcția Silvică Maramureș și Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic și Vânătoare (actuala Gardă Forestieră), acesta a depus plângere penală, în 2015, la DNA, împotriva a zece persoane, de la pădurari din zonă și șefi de ocol silvic până la fostul director al Direcției Silvice Maramureș, Pavel Horj (fost deputat PNL în mandatul 2008-2012), fostul director Romsilva, Adam Crăciunescu, și fostul șef ITRSV Cluj, Istrate Ștețco, actual secretar de stat în Ministerul Apelor și Pădurilor, pe care îi acuză de abuz în serviciu și infracțiuni la Codul silvic.

În martie 2017, după doi ani de cercetare in rem, procurorul șef DNA biroul teritorial Baia Mare, Ioan Ulici, a emis ordonanță de clasare, care a fost confirmată de procurorul șef al DNA – Serviciul Teritorial Cluj, Anca Mărincean.

Crin Gălățean, prin avocatul Mihai Achimeț de la SCA Iordăchescu și Asociații, a atacat ordonanța de clasare cu plângere în instanță.  ”Am invocat că nu s-a dorit de către procuror să se lămurească cauza și nu s-au verificat aspectele sesizate de Crin Gălățean. S-a văzut clar lipsa de interes a procurorului, s-au audiat doi martori în doi ani. Și pe Crin ca persoană vătămată. Judecătorul a trasat niște instrucțiuni pentru procuror, acesta fiind obligat să le respecte. Trebuie să existe un minim interes să lămurești chestiunea.”, a spus avocatul.

De exemplu, se arată în plângerea împotriva ordonanței de clasare că deși ”martorul Dănuț Mihali, fost șef al Ocolului Silvic Borșa, a confirmat faptul că până în anul 2009, pădurea respectivă a fost defrișată în totalitate, în mod ilegal, organele de urmărire penală nu au manifestat niciun fel de interes pentru lămurirea împrejurărilor în care a fost exploatată cantitatea de aproximativ 35.000 mc”. La dosar au fost depuse și fotografii care arată pădurea în 2007 și lipsa ei în 2015.

Spre sfârșitul anului trecut, judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Maramureș, Camelia Balint, a hotărât: ”Admite plângerea formulată de petentul Gălăţean Crin Iosif, domiciliat în Cluj Napoca,… jud. Cluj împotriva ordonanţei date la 14.03.2017 în dosarul nr. 260/P/2015 de DNA- Biroul Teritorial Baia Mare (menţinută prin ordonanţa dată la 28.04.2017 în dosarul nr. 17/II/2/2017 de procurorul şef al DNA-Serviciul Teritorial Cluj) pe care o desființează integral și trimite cauza la DNA- Biroul Teritorial Baia Mare pentru completarea urmăririi penale. Definitivă.”

Din încheierea judecătorului, rezultă că procurorol Ioan Ulici, care are 21 de ani experiență în magistratură, nu și-a făcut bine treaba și că probațiunea este incompletă, deși dosarul data din 2015.

”Întrucât în cauză probaţiunea este incompletă (s-au audiat doar petentul şi martorii Dobra Darius şi Mihali Vasile Dănuţ), judecătorul de cameră preliminară urmează a desfiinţa integral ordonanţa de clasare (care a fost menţinută prin ordonanţa procurorului ierarhic superior) şi a trimite cauza la D.N.A.-Biroul Teritorial Baia Mare pentru completarea urmăririi penale în sensul de a face adrese la R.N.P., Administraţia Parcului Naţional Munţii Maramureşului şi Garda Forestieră Cluj pentru a se verifica dacă suprafaţa de pădure – obiect al acestei cauze – a făcut parte din aria protejată de interes naţional – din Parcul Naţional Munţii Maramureşului şi situl Natura 2000), dacă autorizaţiile de exploatare s-au emis cu respectarea dispoziţiilor legale, dacă s-au respectat amenajamentele silvice.

De asemenea, se vor audia cu privire la aspectele din plângerea penală cu care D.N.A. a fost sesizată persoanele faţă de care s-a formulat plângere penală: Coman Mircea, Horj Pavel, Mihali Vasile, Tomoiagă Grigore, Mîţ Ştefan, Coman Gheorghe, Timiş Ileana, precum şi Horj Lupu (administrator la S.C. „Horber” S.R.L.), Şteţco Istrate, Coman Radu. Se vor administra şi orice alte probe a căror necesitate va rezulta pe parcursul cercetării penale”, se arată în motivarea hotărârii judecătorului de cameră preliminară, redactată recent.

Contactată de Clujust.ro, șefa DNA Cluj, Anca Mărincean, a precizat: ”Cauza este în lucru. Am verificat și sunt în desfășurare audieri. Ne vom conforma dispozițiilor instanței si la final vom da soluția, pe baza probelor de la dosar.”

Mărincean nu a dorit să comenteze faptul că din încheierea judecătorului rezultă că procurorul Ulici nu prea a lucrat în dosar, deși ancheta a durat circa doi ani.  Același procuror va lucra în continuare în dosar.

Contactat de Clujust.ro, procurorul Ulici s-a arătat deranjat de întrebările despre încheierea judecătorului de cameră preliminară și a precizat doar că dosarul este în urmărire penală și că date din el nu se dau presei.

Expertiză tehnico-judiciară: prejudiciu de 1,45 milioane euro

Judecătorul citează în hotărâre expertiza tehnico-judiciară devastatoare, întocmită de profesorul Liviu Holonec de la USAMV Cluj. ”Potrivit art. 13 alin.3 din O.U.G. nr.43/2002, intră în competenţa D.N.A. infracţiunile de abuz în serviciu prev.de art. 297 C.pen., dacă prejudiciul cauzat este mai mare de 1 milion de euro. Din raportul de expertiză tehnico-judiciară întocmit de inginer-expert Holonec Liviu în dosarul nr. 3016/117/2010 al Tribunalului Cluj – Secţia mixtă de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă şi asigurări sociale, valoarea prejudiciului este de 6.686.100 lei  adică de circa 1.453.500 euro (6.686.100 lei:4,60 lei=1.453.400 euro) astfel că D.N.A. este competent să soluţioneze acest dosar.”, se arată în motivare.

Extrase din raportul de expertiză:

Vărul deputatului a ras pădurea, iar Ocolul Silvic Borșa a închis ochii

Judecătorul prezintă și o istorie a pădurii defrișate, arătânt că aceasta a fost exploatată integral de societatea Horber SRL, ”în cea mai mare parte fără drept,  prin fapte ce constituie infracţiuni silvice. Ocolul Silvic Borşa nu a luat măsurile legale”.  Firma Horber aparține unui fost consilier local din Borșa din partea PSD, Lupu Horj, care este văr cu fostul director al Direcției Silvice MM și fost deputat PNL, Pavel Horj (foto).

”Conform contractului de vânzare-cumpărare autentic nr. 580/2 aprilie 2007 încheiat între numitul Rondolean Victor prin petentul Gălăţean Crin Iosif şi S.C. „Horber” S.R.L. reprezentată prin administratorul Horj Lupu, cel dintâi i-a vândut societăţii comerciale menţionate masa lemnoasă pe picior situată în Borşa în U.P. VIII U.A.93A (parcela de 150.000 mp), UP VIII UA 93B (parcela în suprafaţă de 339.000 mp), UP VIII UA 90A (de 388.000 mp), UP VIII UA 91A (parcela în suprafaţă de 208.000 mp).

Ulterior, la data de 29 iunie 2007 s-a încheiat contractul de asigurare de servicii silvice nr. 1751/29.06.2007 între Direcţia Silvică Baia Mare, prin Ocolul Silvic Borşa, şi S.C. „Horber” S.R.L, prin administrator Horj Lupu, pe o perioadă de 1 an 6 luni (până la sfârşitul anului 2008) pentru suprafaţa de 108,5 ha pădure. Prin actul adiţional nr. 2431/31.12.2008 acest contract a fost prelungit până la data de 31 decembrie 2009.

In perioada 2008-2009 numitul Rondolean Victor a formulat mai multe cereri pentru a i se preda suprafaţa de 108,5 ha şi pentru a se face o revizie de fond în acest sens pentru a putea transfera această suprafaţă de teren din administrarea Ocolului Silvic Borşa în administrarea Ocolului Silvic Silva Borşa.

Prin adresa nr. 20277/VS/05.01.2010 a R.N.P.-Romsilva i s-a comunicat numitului Rondolean Victor, urmare a solicitării acestuia de a se efectua un control de fond pe terenul forestier în suprafaţă de 146 ha, faptul că deşi a existat un contract de administrare, fără acordul proprietarului, Ocolul Silvic Borşa a încheiat un alt contract cu S.C. „Horber” S.R.L. pentru 108,5 ha pe care Romsilva l-a apreciat ca fiind nelegal pentru a se crea cadrul necesar pentru a se emite autorizaţie de exploatare pentru această societate comercială. In baza acestui contract s-au întocmit de către Ocolul Silvic Borşa 17 acte de punere în valoare pentru 22.841 mc care a fost exploatată de S.C. „Horber” S.R.L. de multe ori fără autorizaţie de exploatare şi cu încălcarea regulilor silvice de exploatare. Masa lemnoasă de pe această suprafaţă de teren s-a exploatat integral de S.C. „Horber” S.R.L., în cea mai mare parte fără drept, prin fapte ce constituie infracţiuni silvice. Ocolul Silvic Borşa nu a luat măsurile legale, ci doar formal a încheiat trei acte de contravenţie silvică pe numele unor muncitori din formaţiunea de exploatare, deşi ar fi trebuit să încheie pentru agentul economic acte de infracţiune.

In cuprinsul raportului de expertiză tehnico-judiciară întocmit de expertul tehnic judiciar Holonec Liviu în dosarul nr. 3016/117/2010 al Tribunalului Cluj – Secţia mixtă de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă şi asigurări sociale se menţionează faptul că pe terenul în suprafaţă de 108,5 ha s-au pus în valoare 18 partizi. In UA 90A s-au marcat produse accidentale şi s-au întocmit acte de punere în valoare la un interval de 9 zile pe aproximativ aceeaşi suprafaţă şi cu acelaşi volum. Pe parcelele menţionate au avut loc tăieri neautorizate pentru care s-au întocmit procese-verbale de contravenţie. Pe suprafaţa din UA 90A, 91A, 93A, 93B din U.P. VIII Ţibău nu mai există masă lemnoasă. De pe suprafaţa de 108,5 ha s-a exploatat ilegal un volum total de 35.190 mc de masă lemnoasă. Valoarea prejudiciului e de 6.686.100 lei. Existând un contract de administrare valabil, Ocolul Silvic Borşa nu avea temei legal pentru a încheia un alt contract cu S.C. „Horber” S.R.L. Punerea în valoare şi autorizaţia de predare spre exploatare a partizilor nu se putea face fără acordul proprietarului terenului, chiar dacă avea un contract de vânzare-cumpărare pentru masa lemnoasă de pe aceste suprafeţe.

In cauză s-au audiat petentul Gălăţean Crin Iosif şi martorii Dobra Darius (angajat la Direcţia Silvică Maramureş din anul 1999 – inginer la biroul fond forestier) şi Mihali Vasile Dănuţ (fost şef la Ocolul Silvic Borşa în perioada 2009-2013). Acest din urmă martor a arătat că la preluarea conducerii ocolului silvic, pădurarul Tomoiagă Grigore i-a spus că masa lemnoasă de pe terenul petentului s-a exploatat, martorul nu a fost în teren, nu ştie dacă o parte din el face parte din Parcul Naţional Munţii Maramureşului, nu ştie dacă se putea exploata în totalitate suprafaţa de teren.”, se arată în motivarea instanței.

Judecător: ”elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu ar putea fi întrunite în cauză”

Judecătorul de camere preliminară explică de ce poate fi abuz în serviciu în acest dosar, în ciuda deciziei Curții Constituționale din iunie 2016: ”Potrivit deciziei nr. 405/2016 a C.C.R., dispoziţiile art. 297 alin.1 Cod penal (care incriminează infracţiunea de abuz în serviciu) sunt constituţionale în măsura în care prin sintagma „îndeplineşte în mod defectuos” din cuprinsul ei se înţelege „îndeplineşte prin încălcarea legii”. Din considerentele deciziei rezultă faptul că au forţă juridică asimilată cu cea a legii ordonanţele şi ordonanţele de urgenţă ale Guvernului.

Conform art. 29 din Legea nr. 46/2008, tăierile la ras sunt admise doar în arboretele de molid, pin, salcâm, plop, salcie şi în zăvoaie, precum şi în cazul substituirii sau refacerii unor arborete în care nu este posibilă aplicarea altor tratamente. In aceste cazuri mărimea suprafeţei tăiate la ras este de maximum 3 ha. Tăierile la ras în parcurile naţionale sunt interzise. Potrivit art. 17 alin.2 lit.b şi alin.3 din acelaşi act normativ, proprietarii fondului forestier au obligaţia de a asigura paza şi integritatea lui, iar în cazul administrării pădurilor prin ocoale silvice autorizate, aceste obligaţii le aparţin acestora. Conform art.117 din aceeaşi lege, pe lângă organele de urmărire penală, sunt competente să constate faptele prev.de art. 106-113 personalul silvic din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi al structurilor sale teritoriale cu specific silvic, personalul silvic din cadrul R.N.P.-Romsilva şi al structurilor sale teritoriale, cel din cadrul ocoalelor silvice private autorizate şi personalul împuternicit al Jandarmeriei Române. Potrivit art. 105 din Legea nr.26/1996, pe lângă organele de urmărire penală sunt competenţi să constate infracţiunile prev.de art. 96-103 pădurarii, brigadierii, şefii districtelor silvice, inginerii şi tehnicienii silvici de la ocoalele silvice, unităţile silvice, R.N.P., autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, precum şi alţi angajaţi împuterniciţi care răspunde de silvicultură. Conform art. 8 lit.b din O.G. nr. 96/1998 şi deţinătorii de păduri (nu doar proprietarii) au obligaţia de a asigura paza pădurilor. Prin urmare, elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu ar putea fi întrunite în cauză, neputându-se exclude, de plano, existenţa acestei infracţiuni.

Se vor mai verifica condiţiile în care s-a încheiat cel de-al doilea contract de administrare-între Direcţia Silvică Baia Mare prin Ocolul Silvic Borşa şi SC „ Horber” SRL, respectiv dacă a existat sau nu rea-credinţă cu această ocazie.”

Alte hectare de pădure rase, alt dosar care trenează la parchet

Crin Gălățean (foto) mai are o plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria Vișeu de Sus cu privire la tăierile de pădure de pe alte 37 de hectare din zona Borșa-Vișeu. Avocatul Alexandru Rîșniță spune că dosarul este in rem de 10 luni și că nu s-a făcut absolut nimic în el, nici măcar nu a fost audiat pădurarul Grigore Tomoiagă, pe numele căruia s-a depus plângerea. Acesta este fratele altui pădurar, Gheorghe Tomoiagă, care a fost trimis în judecată anul trecut pentru că a încercat să mituiască un procuror din Vișeu de Sus în legătură cu tăierile de arbori de care este acuzat fratele lui.

Contactat de Clujust.ro despre stadiul dosarului, procurorul șef din Vișeu de Sus, Livia Burnar, a precizat: ”Dosarul este în faza de urmărire penală, acea persoană este cercetată și se administrează probe. Este o cauză complexă, e vorba de un volum mare de arbori tăiați, dacă se adeverește ce susține petentul.  Foarte greu se administrează probe în acest tip de dosar, dacă pe loc prinzi făptașul e mult mai ușor. Eu îl înțeleg pe domnul Gălățean, doar că trebuie să aibă un pic de răbdare. Avem foarte mare încărcătură pe procuror, abia acum am reușit să avem încă un procuror repartizat, deci suntem trei. Am avut 6.000 de dosare pe doi procurori. Mai multe cauze au dus la tergiversarea soluționării, dar voi lua măsuri.”

Procuroarea nu este tocmai mulțumită de polițiștii care fac cercetarea penală, despre care spune că ar putea lucra mai mult, dar amintește că mulți polițiști au plecat în pensie anul trecut. Livia Burnar a soluțonat 3500 de dosare în trei ani. Întrebată dacă s-a încercat influențarea ei în acest dosar, Burnar a replicat: ”Exclus, absolut nimeni! Eu am fost judecător în Vișeu 23 de ani, lumea știe că sunt corectă, nu știu dacă ar îndrăzni cineva. Eu administrez probe la sânge ca să pot să dau o soluție legală”. Avocatul lui Gălățean spune că atunci când dosarul va împlini un an, va depune contestație cu privire la durată în instanță.

Pe final, vă lăsăm cu o filmare cu dezastrul ecologic din zona Borșa

Comments

comentarii

Fostul purtător de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române, Vasile Brănescu critică declarațiile controversate ale Arhiepiscopului Tomisului, ÎPS Teodosie, și spune că „a predica îmbrobodirea femeilor în secolul XXI traduce o viziune ruptă de realitate”... Citește mai mult
Ștefana Trifan de la Colegiul Național „Andrei Mureșanu” Dej este una dintre elevele care a obținut media 10 după rezolvarea contestațiilor la examenul de Bacalaureat 2024.... Citește mai mult

Lasă un răspuns