fbpx

Formă inedită de sancționare a celor care au protestat din mașină

Polițiștii rutieri au găsit o formă inedită de a-i sancționa pe cei care au protestat în convoi de mașini, formă care îi împiedică, pe cei sancționați cu interzicerea dreptului de a conduce, să conteste în timp util măsura reținerii permisului de conducere.

Avocații se confruntă cu o situație bizară la momentul la care persoanelor li se comunică, în locul procesului verbal de constatare a contravenției, doar o adresă prin care clienții sunt informați despre faptul că le-a fost întocmit un proces verbal și ca urmare a acelui proces verbal necomunicat, li se reține permisul de conducere și li se interzice dreptul de a conduce.

Adresa sună în felul următor:

,,Către (…)

Vă comunicăm următoarele:

La data de 29.03.2021, ați fost depistat conducând auto (….) pe str. (…) și ajungând la intersecția cu str. (…) nu v-ați conformat indicațiilor polițistului rutier aflat în serviciul dirijare a traficului rutier în acea zonă și v-a fost întocmit proces verbal de constatare a contravenției conform prev. art.3 lit.8 din OUG nr. 195/2002 rep. cu modif. și complet.ult:

  • Pentru abaterea săvârșită se reține permisul de conducere sau dovada înlocuitoare conform prev. art.97 respectiv art.11 din actul normativ susmenționat, fapt pentru care aveți obligația să vă prezentați la serviciul Rutier care vă are în evidență cu permisul de conducere sau dovada înlocuitoare,
  • În conformitate cu prev. art.97 alin.(3) din OUG 195/2002 rep.cu modif. și complet. ,,în perioada în care nu aveți drept de a conduce un autovehicul se consideră perioadă de suspendare a exercitării dreptului dvs. de a conduce:

Începând cu data de 14.04.2021 conducerea de către dvs. a autovehiculelor pe drumurile publice întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prev. și ped. de art.335 alin.2 Cod penal și se pedepsește conform legii.

În această situație, persoana sancționată nu se poate adresa instanței de judecată pentru a contesta actul sancționator, acesta nefiind comunicat.

Acționând în acest mod, polițiștii împiedică persoana în cauză ca, prin formularea plângerii contravenționale, să beneficieze de suspendarea efectelor produse de procesul verbal și astfel, în mod discreționar, pot alege să comunice procesul verbal doar după scurgerea termenului în care persoana în cauză are suspendat dreptul de a conduce.

Conform art.14 din OG nr.2/2001, termenul în care poate fi comunicat actul sancționator este de 2 luni, adică polițistul are această marjă de timp în care poate să comunice procesul verbal, după trecerea celor două luni sancțiunile contravenționale nu mai pot fi executate, fiind prescrise.

Art. 14

(1) Executarea sancţiunilor contravenţionale se prescrie dacă procesul-verbal de constatare a contravenţiei nu a fost comunicat contravenientului în termen de cel mult două luni de la data aplicării sancţiunii.

Care ar fi temeiul de drept invocat pentru ridicarea permisului de conducere și suspendarea pentru 30 de zile a dreptului de a conduce:

Art. 31 din OUG nr. 195/2002:

Participanţii la trafic trebuie să respecte regulile de circulaţie, semnalele, indicaţiile şi dispoziţiile poliţistului rutier (…)

Art. 100 din OUG nr. 195/2002:

(3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile săvârşirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a următoarelor fapte:

f) nerespectarea semnalelor, indicaţiilor şi dispoziţiilor poliţistului rutier aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu;

Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice din 04.10.2006

Art. 210.

(1) În situația în care conducătorul de autovehicul săvârșește o faptă pentru care, potrivit legii, se reține permisul de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce, eliberându-se dovadă înlocuitoare cu drept de circulație, sancțiunea contravențională complementară operează începând cu ziua următoare celei în care a expirat valabilitatea dovezii.

(2) Când dovada înlocuitoare a permisului de conducere este eliberată fără drept de circulație, suspendarea exercitării dreptului de a conduce operează din momentul aplicării sancțiunii contravenționale complementare prin procesul-verbal de constatare a contravenției.

Unde este șmecheria:

În conformitate cu dispozițiile art. 97 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 și art. 210 din Regulamentul de aplicare, reținerea permisului de conducere este o măsură tehnico-administrativă care se dispune de polițistul rutier, de regulă, odată cu constatarea faptei, eliberându-se titularului o dovadă înlocuitoare cu sau fără drept de circulație. Perioada în care titularul permisului de conducere nu are dreptul de a conduce un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai se consideră perioadă de suspendare a exercitării dreptului de a conduce.

Sancțiunile contravenționale complementare se aplică prin același proces-verbal prin care se aplică și sancțiunea principală a amenzii sau avertismentului, menționându-se articolul ce prevede această măsură.

Astfel, desi pentru a putea produce efecte juridice, procesul verbal de constatare şi sancţionare contravenţională trebuie comunicat, așa cum este formulat textul de lege, în situația în care nu se eliberează dovadă de circulație cu drept de conducere, suspendarea exercitării dreptului de a conduce operează din momentul aplicării sancțiunii contravenționale complementare prin procesul-verbal de constatare a contravenției, comunicarea procesului verbal nemaiavând niciun rol în producerea efectelor actului constatator.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina