EOS și Kruk dețin supremația cesionărilor în România

EOS și Kruk perseverează în executări silite prescrise. La ce să fiți atenți ca să nu le cădeți victime!

Recuperatorii de creanțe EOS și Kruk perseverează și pornesc executări silite, în baza unor contracte de cesiune, care nu constituie titluri executorii, și pentru creanțe demult prescrise. Recuperatorii au introdus noi acțiuni pentru datorii prescrise chiar și după sentințe care constatau acest lucru.

Suveicile EOS KSI- EOS Finance Gmbh- EOS Finance IFN și Kruk România SRL – Kruk SA – SeCapital SARL au preluat de la bănci, pe bani de nimic, prin contracte de cesiune, presupuse datorii ale oamenilor.

Vă prezentăm mai jos două cazuri de executări silite demarate de recuperatorii de creanțe EOS și Kruk, ambele oprite în primă instanță de oamenii vizați.

EOS a încercat să execute o datorie prescrisă de trei ani!

Judecătoria Gherla s-a pronunțat în 1 martie asupra unei contestații la executare formulată de o persoană împotriva EOS KSI România și EOS Finance GMBH.  Soluția pe scurt: ”Admite exceptia prescriptiei dreptului de a obtine executarea silita în baza contractului de credit nr. 3695369/04.04.2006, invocata de contestatorul I.A.I. Admite în parte contestatia la executare formulata de contestatorul I.A.I, în contradictoriu cu intimatul EOS FINANCE GMBH. Anuleaza toate actele de executare silita întocmite în dosarul executional nr. 312/2015 al B.E.J. Vasile Marian. Respinge, ca neîntemeiata, cererea de anulare a încheierii de învestire cu formula executorie nr. 588/2015 pronuntata de Judecatoria Gherla în dosar nr. 1815/235/2015. Respinge contestatia la executare formulata de contestatorul I.A.I, în contradictoriu cu intimatul EOS KSI ROMANIA S.R.L., ca fiind formulata împotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva. Obliga intimatul EOS FINANCE GMBH sa achite contestatorului I.A.I suma de 1.400 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata. Cu drept de apel în termen de 10 de zile de la comunicare.”

Ce a invocat persoana în cauză prin avocat:

”In cursul anului 2008, fiind in imposibilitatea financiara de a mai suporta costurile ratelor lunare aferente contractului de credit contractat nr. 3695369/04.04.2006, subsemnatul am incetat sa mai efectuez timp de cateva luni succesive ratele scadente, ultima plata efectuata fiind achitata in data de 02.09.2008 potrivit fisei de extras de cont de la dosarul cauzei. Prevalandu-se de dispozitiile art. 6.9 din Conditiile Generale ale Contractului de Credit nr. 3695369/04.04.2006,   BRD Groupe Societe Generale SA a declarat scadent anticipat creditul contractat de catre subsemnatul in data de 06.07.2009. Acest aspect a fost confirmat de catre BRD Groupe Societe Generale, atat prin adresa nr. 6728/12.08.2015 comunicata in urma solicitarii subsemnatului , si rezulta de asemenea din cuprinsul Graficului de costuri totale.

In acest moment, 06.07.2009, s-a nascut dreptul de a cere executarea silita a creditului, in integralitatea sa, de la acest moment incepand sa curga termenul de prescriptie pentru orice persoana care invoca drepturi in legatura cu acest contract. Intrucat la momentul la care s-a nascut dreptul la cere executarea silita a creditului, 06.07.2009, ne aflam sub imperiul Decretului nr. 167 din 10 aprilie 1958, va invederam dispozitiile legale incidente in cauza, ale art. 6 potrivit carora: „Dreptul de a cere executarea silita in temeiul oricarui titlu executor se prescrie prin implinirea unui termen de 3 ani” si ale art. 7 potrivit caruia:„Prescriptia incepe sa curga de la data cand se naste dreptul de actiune sau dreptul de a cere executarea silita”.

Coroborand sistematic dispozitiile legale ante-mentionate cu starea de fapt incidenta in cauza, rezulta ca la data de 07.07.2015- data formularii cererii de executare silita inregistrata in dosar executional nr. 312/2015 de catre SC EOS KSI ROMANIA SRL in calitate de mandatar al EOS FINANCE GMBH – dreptul de a cere executarea silita era deja prescris, acest drept nascandu-se în data de 06.07.2009, deci in urma cu 6 ani, si stingandu-se  in data de 06.07.2012 atat in raport cu banca BRD cat si in raport cu orice succesor sau cesionar al creantei, pentru ambele parti curgand acelasi termen. Deci cererea de executare silita a fost introdusa depasindu-se cu mult termenul de 3 ani pus la dispozitie de catre reglementarile art. 6 din Decretul nr. 167 din 10 aprilie 1958 ( sub imperiul caruia a inceput sa curga termenul de prescriptie ). Ultima zi in care se putea solicita executarea silita a creantei, ar fi fost 06.07.2012, or cererea s-a facut in 07.07.2015.

Pentru aceste considerente, va solicit sa admiteti exceptia prescriptiei dreptului de a cerere executarea silita in baza titlului executoriu reprezentat de Contract de credit nr. 3695369/04.04.2006.”

Dublă executare de la Kruk: conturile și locuința!

Recuperatorul de creante Kruk România a fost invins la Judecătoria Cluj-Napoca, in timp ce acesta încerca vânzarea imobilului contestatorului, desi acest fapt nu e legal, potrivit avocatei celui vizat, Ioana Lăncrănjan. Și de această dată, datoria era prescrisă.  

Soluția pe scurt: ”Admite exceptia prescriptiei dreptului de a solicita executarea silita, invocata de contestatoare. Admite contestatia la executare formulata de contestatoarea C. M. în contradictoriu cu intimata SC KRUK SA –prin reprezentant legal SC KRUK ROMÂNIA SRL. Anuleaza toate actele de executare silita desfasurate în dos. executional nr. 3096/2014 ( la care este conexat dos. executional nr. 3097/2014) înregistrat la BEJ Ciumarnean Romeo Gabriel. Obliga intimata SC KRUK SA –prin reprezentant legal SC KRUK ROMÂNIA SRL sa plateasca contestatoarei suma de 7189 lei cu titlu de cheltuieli de judecata. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Cererea si motivele se depun la sediul Judecatoriei Cluj-Napoca.” Kruk nu a mai depus apel.

KRUK SA, prin reprezentant legal Kruk România SRL, a preluat creanța de la SeCapital SARL care preluase de la Banca Comerciala Romana o serie de credite neperformante, inclusiv doua credite ale contestatorului C.M. din speta de fata, contract de credit ce era grevat de ipoteca si o creanta rezultata dintr-un contract de credit de nevoi personale.

Intai, Kruk a incercat recuperarea creantei rezultate din creditul de nevoi personale prin poprirea conturilor debitorului C.M, insa in mod inutil, deoarece acesta nu realiza venituri in Romania. Cu toate acestea, contestatia a fost introdusa in instanta in termen 15 zile de la momentul instiintarii privind poprirea conturilor, unde contestatorul a aratat instantei, prin avocat Ioana Lăncrănjan, ca a intervenit prescriptia creantei si ca acesti recuperatori nu au dreptul sa execute clientul, in lipsa unui titlu executoriu, ori contractul de cesiune nu e titlu executoriu.

La putin timp, a venit cea de-a doua executare silita, direct imobiliara, fiind vizata singura locuință din România a contestatorului si a familiei sale. La acest moment, avocatul a stopat executarea silita pana la judecarea definitiva a contestatiei. Stoparea executarii este relativ simpla, explica avocatul, fiind vorba de plata unei cautiuni calculate de instanta de judecata. Executorul judecatoresc a conexat dosarele executionale: creanta rezultata din contractul de nevoi personale, a carei valoare era sub 10000 lei, si creanta rezultata din contractul de credit ce era grevat cu ipoteca, asta pentru a putea recupera imobiliar toată creanța dintr-o singura lovitura. Avocata a facut opozitie si acestui fapt, invocand inadmisibilitătatea executării silite imobiliare, avand in vedere ca una din creante nu depasea valoarea de 10 000 lei, ci avea o valoare de 7 888,16 –  cea rezultata din contractul de credit de nevoi personale – si ca debitorul C.M avea venituri declarate din chirii, ce puteau fi executate, precum si venituri in strainatate.

Avocata Ioana Lăncrănjan atrage atentia ca dispozitiile articolului 812 alin. 5 Cod Procedură Civilă impun un prag minim de 10.000 lei, la care trebuie sa ajunga creanta debitoului pentru a putea fi executat imobiliar, in caz contrar vanzarea bunurilor imobile se poate face doar daca debitorul nu are alte bunuri urmaribile sau, dacă are, acestea nu pot fi valorificate.

Termenul general de prescriptie este de 3 ani si acesta curge, potrivit art. 7 din Decretul 167/1958, reglementare veche, prescripţia începe să curgă de la data când se naşte dreptul la acţiune sau dreptul de a cere executarea silită. Poate va intrebati de ce se ia in calcul o reglementare a prescriptiei ce nu e in vigoare la momentul judecarii cauzei? Ioana Lăncrănjan explică: ”prescriptia a inceput să curga sub reglementarea vechilor dispozitii ale Codului civil, chiar daca in prezent, procedura ce e aplicabila e noul cod de procedura civila.”

Instanta a procedat la calcularea termenului de prescriptie de la momentul ultimei plati facute de contestator, acesta facand plati voluntare catre Kruk, nu numai catre bancă: “Având în vedere faptul că cesiunea de creanţă a avut loc în anul 2010, iar la dosar nu există un desfăşurător al plăţilor efectuate de către contestatoare către creditorul iniţial – BCR, singurul înscris fiind cel depus de către contestatoare , datat 13.12.2010, câtă vreme această plată a fost efectuată către intimata SC KRUK, deci aceasta a avut cunoştinţă de această plată, instanţa apreciază că de la acest moment a început să curgă pentru intimată termenul de prescripţie cu privire la dreptul de a solicita executarea silită a creanţei pe care o deţinea împotriva contestatoarei.”

Atenție la termenul de contestare a executării!

Avocata Iulia Trif spune că prescriția nu este o armă a datornicilor, ci o sancțiune pentru pasivitatea creditorilor. ”Inca de la inceput arat ca prin institutia ”prescriptiei dreptului de a cere executarea silita” legea romana sanctioneaza pasivitatea celui in drept sa-l invoce, rolul sau nefiind acela de a pune la dispozitia debitorilor o arma pentru a se sustrage de la raspundere. De multe ori, de aceasta sanctiune a prescriptiei dreptului de a cere un drept se lovesc auto- intitulatii “recuperatori de credite” care cesioneaza (printr-o procedura indoielnica si de cele mai multe ori inopozabila debitorilor) creante bancare de la banci, pe niste sume, in general, foarte mici in raport cu valoarea totala a creditului, in jur de 5% din suma.

Insa, desi cesioneaza creantele la un moment la care inca sunt in drept de a pune in executare silita contractul de cesiune ( atentie!!! nu contractul de credit), cesionarii stau lungi perioade de timp in pasivitate, chiar ani de zile, si cer executarea silita dupa 5-6 ani de la scadenta, desi termenul legal este de 3. Si daca nu esti vigilent sa faci contestatie la executare, trece termenul de 15 zile si pierzi ocazia de a anula executarea.

Este foarte important pentru debitori de a uza de procedura contestatiei la executare si – atentie!!! – de a invoca in cadrul acesteia inclusiv implinirea termenului de prescriptie, exceptie care poate fi ridicata doar de catre cel in favoarea caruia curge, respectiv de catre imprumutat, intrucat chiar daca instanta ar observa ca datoria s-a prescris, ea nu poate invoca prescriptia din oficiu, acesta fiind un drept exclusiv al celui in favoarea caruia curge termenul.

Se intampla ca pe perioada de 3 ani de zile avuta la dispozitie pentru executarea silita a creantei, “recuperatorii de credite” sa manifeste in contradictoriu cu debitorul cedat o atitudine precum a unui executor judecatoresc, trimitand debitorilor instiintari, somatii, diverse inscrisuri in scop de intimidare. Dar, este util a se cunoaste faptul ca executarea silita este atributul exclusiv a executorului judecatoresc si ea poate fi executata doar in limitele unor proceduri reglementate de Codul de Procedura Civila. Astfel ca amenintarile abuzive venite din partea recuperatorilor pot fi tratate cu ignoranta.

Este important a se puncta si faptul ca, prescripţia dreptului de a cere executarea silita se întrerupe in cazul efectuarii de catre debitor a unui act voluntar de executare sau prin recunoaşterea, în orice alt mod, a dreptului a cărui acţiune se prescrie, făcută de către cel în folosul căruia curge prescripţia, cum ar fi, spre exemplu, o plata partiala facuta in interiorul termenului calculat de la scadenta pana la expirarea celor 3 ani de zile. Unii fac plăti parțiale dupa 2 ani ai 10 luni si isi întrerup singuri prescripția.”, a precizat pentru Clujust.ro avocata Iulia Trif.


Comments

comentarii

Joi, 18 iulie, la Primăria Cluj-Napoca a avut loc dezbaterea publică pentru proiectul de regenerare urbană de pe fosta platformă Carbochim. Concluziile dezbaterii care a ținut 5 ore.... Citește mai mult
Ploaia de sâmbătă după-masă nu i-a speriat pe festivalierii de la Electric Castle.... Citește mai mult

Lasă un răspuns