DNA: Don lua bani în contul șoferului, care l-a denunțat. Apărarea: șoferul e bolnav psihic

Motivarea arestării preventive a lui Daniel Don arată că unul dintre denunțători este șoferul acestuia, despre care avocatul șefului AJOFM Cluj a depus adeverință medicală că e bolnav psihic. Procurorul DNA susține că nu a avut nicio suspiciune cu privire a discernământul acestuia.

Avocatul ales al inculpatului, Oana Pintea a depus la dosar o adeverinţă medicală, din care rezultă că M.M. suferă de o boală psihică, fiind sub tratament medicamentos, şi, ca atare, sigura probă care fundamentează, la acest moment, propunerea de arestare preventivă, este susţinută practic de această declaraţie a martorului M., prin intermediul căreia se susţine că inculpatul ar fi primit anumite sume de bani. Arată că într-adevăr cauza nu se află în procedura de cameră preliminară pentru a solicita înlăturarea unei probe obţinută nelegal, însă capacitatea unei persoane de a da declaraţii în calitate de martor, apoi de suspect şi inculpat, care ulterior să fundamenteze o suspiciune rezonabilă că inculpatul ar fi săvârşit infracţiunea de luare de mită, apreciază că trebuie analizată cu atenţie, urmând a fi avută în vedere la soluţionarea acestei propuneri.

Procurorul susţine că se conturează, în acest mod, starea de fapt la care se face referire prin propunerea formulată, printr-un număr de 3 denunţuri, iar nu printr-un singur denunţ care provine, potrivit susţinerilor apărării, de la o persoană cu privire la care ar exista suspiciuni în ceea ce priveşte starea de sănătate psihică. Doreşte să sublinieze că adeverinţa medicală depusă la dosar de către avocatul inculpatului, provine de la un medic de familie nespecialist, fără competenţe în a stabili diagnostice în această materie şi, din acest motiv, apreciază că nu prezintă relevanţă adeverinţa provenind de la un medic de familie care, întâmplător sau nu, este în relaţie de afinitate cu inculpatul Don Daniel, fiind soţul surorii inculpatului.

Procurorul arată că personal a procedat la audierea inculpatului M.M.M., susţinând că nu a avut nicio suspiciune cu privire la discernământul acestuia şi capacitatea de a relata împrejurări de tipul celor cuprinse în declaraţia dată, aceasta fiind coerentă şi concordantă. De altfel, arată că este nedumerită cum o persoană, cu astfel de posibile afecţiuni psihice a putut fi desemnată expert în proiecte implementate de către AJOFM Cluj, inculpatul M. activând cu succes o perioadă de 5 ani în aceste proiecte, a încasat sume care aproape ating suma de 1.000.000 lei în această perioadă, având capacitatea să rezolve în numele inculpatului Don Daniel o serie de sarcini şi de atribuţii dincolo de cele ce intrau în sfera atribuţiilor şi activităţilor de expert, de tipul rulajelor prin conturi bancare, de tipul deţinerii şi păstrării cardului de credit al inculpatului Don, întrucât acesta din urmă a susţinut în faţa procurorului că, aproape în permanenţă, cardul se afla în posesia inculpatului M.. Aşadar, dacă inculpatul M. a fost apt să activeze ca expert 5 ani, să desfăşoare activităţi, să întocmească rapoarte livrabile, în proiecte de o asemenea anvergură, cu astfel de sume implicate şi acordate, apreciază că inculpatul M. are şi aptitudinea de a furniza o declaraţie în procesul penal, care să nu fie afectată, astfel cum se sugerează de către apărare.

Arată că acuzaţia este fundamentată, de asemenea, şi pe alte mijloace de probă, şi anume înscrisuri furnizate de instituţiile bancare ca urmare a autorizării emise de Tribunalul Cluj cu privire la operaţiunile financiare efectuate prin diferite conturi ale mai multor persoane, dar relevant este contul inculpatului.

Don are o explicație și pentru suma calculată de DNA ca luare de mită

Potrivit reprezentatului DNA, inculpatul Don Daniel, director al Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă (AJOFM) Cluj, a participat în calitate de reprezentant al beneficiarului şi/sau al partenerului la implementarea mai multor proiecte finanţate prin programul operaţional POSDRU în care instituţia publică pe care o conduce a fost sau este implicată, şi anume a unui număr de 10 proiecte nominalizate în cuprinsul referatului existent la dosar. Arată că inculpatul a dispus numirea şi menţinerea în funcţia de experţi, în echipele de implementare ori în echipele de management a angajaţilor ori a angajaţilor suspendaţi din cadrul AJOFM Cluj pe care o conducea, iar în schimbul acestei activităţi, ce intra în atribuţiile sale de serviciu, în calitate de director şi de reprezentant al beneficiarului pentru proiectele respective, a pretins şi a primit efectiv suma de 884.000 lei, sumă reflectată ca urmare a operaţiunilor şi tranzacţiilor financiare realizate în contul bancar deţinut de inculpat la B., fiind realizată prin depuneri repetate în principal efectuate de inculpatul M., în prezent cercetat pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de luare de mită, sub măsura controlului judiciar dispusă faţă de acesta.

Prin actele de inculpare s-a reţinut că valoarea obiectului de corupţie se cifrează la suma totală de 884.045 lei, astfel cum este reflectată de extrasele de cont aferente contului  bancar …………………… deschis la B, la care se adaugă suma de 10.000 lei, depusă în data de 12 august 2013 de către ….. În realitate, sumele obţinute cu titlu de mită de către inculpatul Don Daniel ar fi fost mult mai mari, întrucât parte din banii daţi de către experţi a fost primită în mod direct de către acesta şi nedepusă în acest cont.

Avocatul lui Don: ”În ceea ce priveşte suma de 884.000 lei, inculpatul a arătat în declaraţia dată în faţa procurorului că această sumă nu reprezintă nicidecum mită primită de la experţii desemnaţi în proiectele pe fonduri europene derulate în cadrul AJOFM Cluj, ci un rulaj al unui card de credit al cărui titular este inculpatul, card deschis la BT, ataşat la cardul de salariu. Arată că limita maximă a acestui card este de 38.900 lei, iar condiţiile de creditare şi de folosire a acestui card presupun rularea sumelor până în data de 25 a lunii, în caz contrar, banca percepea inculpatului o dobândă deloc de neglijat, inculpatul făcând trimitere, în cuprinsul declaraţiei, la o dobândă de 800 lei pe lună.

În ceea ce priveşte declaraţia inculpatului M., arată că acesta este şoferul inculpatului şi este persoana care realiza acest rulaj lunar al banilor. Prin raportare la perioada infracţională, respectiv martie 2013 şi până în prezent, arată că se ajunge la concluzia unui interval de 32 de luni, perioadă în care se susţine că inculpatul ar fi primit în mod sistematic mită. Susţine că, dacă se înmulţeşte suma de 38.900 lei cu un număr de 32 de luni în care s-a făcut în mod efectiv acest rulaj în bancă, se ajunge practic la suma care se menţionează la fila 10 din propunerea de arestare preventivă. În opinia sa, în propunere s-a omis a se enunţa acest rulaj efectiv desfăşurat pe acest cont, întrucât totalizând această sumă, este posibil să se ajungă la această sumă menţionată în cuprinsul referatului, cardul rămânând gol la fiecare sfârşit de lună.”

Judecătorul de drepturi și libertăți a reținut că ”Don Daniel a încasat în contul ……….  deschis la B suma de 1.142.915 lei din care 884.045 lei reprezintă depuneri de numerar realizate de inculpatul M.M.M., iar diferenţa de 258.870 lei reprezintă rulajul efectuat de către şofer. De asemenea, în data de 12.08.2013, contul acestuia a fost creditat de către … cu suma de 10.000 lei. Cu titlu de salarii, Don Daniel a încasat în perioada analizată suma de 138.071 lei, la care se adaugă 11.792 lei reprezentând decont AJOFM  Cluj.

În acest sens, au fost indicate corelările realizate pe baza alertelor de tip SMS primite de către experţi, respectiv de către inculpatul Don Daniel (…)

Întreaga procedură de desemnare a experţilor, ar urmări exclusiv interesele inculpatului Don Daniel, fie de obţinere ilicită a unor venituri, astfel cum s-a prezentat mai sus, fie pentru a obţine sprijin în funcţia deţinută.

Din cuprinsul convorbirilor telefonice interceptate rezultă date concludente cu privire la maniera de exercitare a prerogativelor funcţiei de către Don Daniel în legătură cu implementarea proiectelor, în contextul în care pe durata măsurilor de supraveghere tehnică a fost demarat  proiectul ”Funcţionarul electronic 2”, a cărui finanţare a fost aprobată în cursul lunii aprilie 2015 şi pentru care Autoritate de Management este ANOFM. Acest nou proiect reprezintă, în fapt, multiplicarea la nivel teritorial a proiectului precedent, deja implementat de către AJOFM Cluj, urmând a se realiza în parteneriat cu  mai multe agenţii judeţene, cu precizarea că managerul de proiect este Don Daniel, cel care a şi avut iniţiativa multiplicării proiectului.

(….)

Suplimentar, pentru a avea o justă viziunea asupra întregii activităţi infracţionale şi a semnificaţiei  se subliniază faptul că toate persoanele implicate de Don Daniel în proiecte cunosc modul de organizare impus de acesta, în selectarea şi remunerarea experţilor. Angajaţii cu care a dezvoltat relaţii apropiate se preocupă în mod constant de luarea tuturor măsurilor necesare pentru a da o aparenţă de legalitate şi pentru a se asigura de eligibilitatea cheltuielilor cu resursa umană.”

Poziția lui Don: nevinovat

Potrivit motivării arestării, ”Inculpatul arată că nu se consideră vinovat cu nimic, are o carieră onestă şi cinstită, cu un număr de 23 de ani de activitate, în care nu s-a confruntat cu nicio problemă de natură penală, dimpotrivă, arată că a ajutat în calitate de director mulţi oameni nevoiaşi, astfel că lumea îl prefera pe sine să meargă în audienţe, iar nu pe colegii săi, întrucat ştiau că la el vor găsi soluţii.

Susţine că a modernizat instituţia la un nivel care nu există în altă parte în Romania şi chiar în Europa, proiectele au fost scrise de el, şi apreciate de către Comisiile Europene, având o eligibilitate de peste 99%, şi care diferenţiază la acest moment AJOFM Cluj de multe alte instituţii din ţară.

Arată că AJOFM Cluj este pe locul 1 din ţară la locurile de muncă vacante, la acest moment existând peste 3000 de locuri. Arată că prin proiectul CALLCENTER a angajat 23.000 de şomeri, în contextul în care în Cluj-Napoca au fost cele mai mari disponibilizări în perioada crizei economice, cand a plecat Nokia, Mecel, companii mari care produceau cel mai mare procent brut din ţară.

Arată că s-a ocupat de toţi aceşti oameni care sunt reintegraţi şi care sunt plătitori de taxe şi impozite. Pe de altă parte, arată că nu mai este necesară prezentarea la ghişeele instituţiei, procedura fiind online.

Susţine că a muncit foarte mult, începand chiar cu anul 2009, inainte de demararea proiectelor a studiat, s-a zbătut să intreprindă ceva care să rămană în urma sa, realizări ce se pot vedea prin mijloacele materiale ale instituţiei, prin dotări, personal implicându-se în dezvoltarea instituţiei, chiar în detrimentul familiei şi al său personal. Arată că nu deţine avere, terenuri, maşină, ci doar un apartament şi un credit.

La întrebarea judecătorului de drepturi şi libertăţi dacă sunt alte cereri de formulat ori excepţii de invocat, avocatul ales al inculpatului, Oana Pintea, depune la dosar înscrisuri în probaţiune, constând în declaraţiile de avere şi de interese ale inculpatului aferente perioadei 2012-2015, arătând că la rubrica datorii, este menţionată suma de 120.000 de euro, întrucât inculpatul a încheiat cate un contract de împrumut cu mama sa vizând suma de 40.000 de euro, respectiv cu cumnatul său, vizând suma de 80.000 de euro. Arată că această sumă nu reprezintă un activ realizat de către inculpat, ci o datorie pe care şi-a evidenţiat-o în toate declaraţiile de avere, raportat la susţinerile inculpatului ”din declaraţia dată în faţa procurorului.”

Apărarea lui Don are o explicație și pentru banii găsiți la domiciliul acestuia: ”În ceea ce priveşte sumele de bani găsite şi ridicate de la domiciliul inculpatului, şi cu privire la  care se susţine în cuprinsul referatului că sunt tot bani proveniţi din mită, arată că, astfel cum inculpatul a declarat şi a susţinut cu probe, în cursul anului 2011, acesta a încheiat câte un contract de împrumut cu mama sa la data de 01.11.2011 (fila 172, fără a fi în măsură să indice numărul volumului de urmărire penală, întrucât acestea nu sunt numerotate), privind suma de 40.000 euro, respectiv un contract de împrumut cu cumnatul său (fila 173), pentru suma de 80.000 euro, bani cu privire la care inculpatul a arătat că intenţiona să achiziţioneze şi cealaltă parte de 50% din societatea SC. Arată însă că începând cu anul 2012, în lipsa unor şanse reale de redresare  a societăţii, înregistrându-se pe rolul Tribunalului Specializat Cluj acea solicitare de intrare în insolvenţă, inculpatul nu a mai dorit să investească suma de 120.000 lei împrumutată, iar ca atare, pentru a nu păstra banii la domiciliul său, precum şi având în vedere faptul că respectivele contracte de împrumut au fost încheiate pe o perioadă de 5 ani, inculpatul a depus suma respectivă de bani la B deschizându-şi acel cont VIP, despre care face menţiune în declaraţia dată, în care trebuia depus un depozit bancar de minim 100.000 euro, dobânda unui astfel de depozit fiind una mult mai generoasă. Ca atare, se poate observa din fişa de rulaj de la B, la filele 253-450, existenţa unei dobânzi de 4%.”

Vezi aici acuzațiile ce i se aduc lui Don!

Comments

comentarii

Fostul purtător de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române, Vasile Brănescu critică declarațiile controversate ale Arhiepiscopului Tomisului, ÎPS Teodosie, și spune că „a predica îmbrobodirea femeilor în secolul XXI traduce o viziune ruptă de realitate”... Citește mai mult
Ștefana Trifan de la Colegiul Național „Andrei Mureșanu” Dej este una dintre elevele care a obținut media 10 după rezolvarea contestațiilor la examenul de Bacalaureat 2024.... Citește mai mult

Lasă un răspuns