Discursul președintelui CEDO în deschiderea conferinței de aniversare a 70 de ani de la semnarea Convenției

Statul de drept impune ca puterea guvernamentală să fie reglementată prin lege și nu prin capriciile oamenilor, a spus Robert Spano, președintele Curții Europene a Drepturilor Omului.

,, Pentru ca o persoană să poată păstra și alimenta independența gândirii, să fie capabilă să – și gestioneze viața așa cum el sau ea și-ar dori, să înțeleagă responsabilitățile sale civice, să fie capabilă să lupte pentru fericire, succes și pace interioară, toate elementele esențiale ale existenței umane, conceptual, este de o majoră importanță ca societatea în care trăiește acea persoană, să fie guvernată de forța legii care este transparentă, stabilă, previzibilă și care să permită ca mecanismele disputeler să fie soluționate în mod independent și imparțial.

Statul de drept impune ca puterea guvernamentală să fie reglementată prin lege și nu prin capriciile oamenilor, impunând astfel ca legile să fie clare, nu vagi și deschise abuzului, ca legile să nu fie aplicate retroactiv astfel încât să nu limiteze în mod nejustificat  autonomia deciziilor membrilor societății bazate pe regulilor existente, iar legile să fie interpretate și aplicate de instituții independente și imparțiale diferite de cele care au promulgat legile.”

,,Permiteți-mi să încep prin a vă întâmpina pe toți la Curtea Europeană a Drepturilor Omului la această istorică conferință care marchează 70 de ani de la semnarea Convenției Europene a Drepturilor Omului la data de 4 noiembrie 1950. Unii dintre voi sunteți alături la Strasbourg iar alții sunteți la distanță.

Sunteți cu toții foarte bineveniți. Această conferință are loc într-un moment dificil pentru noi toți și pentru popoarele lumii, din cauza crizei sanitare.

Aș dori să încep prin a mulțumi cu căldură autorităților elene sub egida cărora această conferință are loc și salut participarea ministrului supleant al afacerilor externe, dl Miltiadis Varvitsiotis. Începutul președinției grecești a Comitetului Miniștrilor a fost evident provocatoare datorită restricțiilor impuse de pandemia Covid-19. Cu toate acestea, este foarte impresionant de observat numărul de evenimente care au avut loc on-line în timpul verii și cele chiar mai numeroase care vor fi organizate în toamnă. Punctul culminant va fi, desigur, sărbătorirea a celei de-a 70-a aniversare la Atena la care personal aștept cu nerăbdare să particip. Aș dori să felicit din toată inima Președinția greacă pentru programul lor ambițios, în ciuda dificultăților evidente cu care s-au confruntat.

Suntem onorați să ni se alăture, de la distanță sau personal, patru foști președinți ai Curții. Desigur, gândurile noastre se îndreaptă, în mod firesc în acest moment, către Luzius Wildhaber, fost președinte al Curții din 1998 până în 2007, care a decedat în iulie anul acesta. Am avut onoarea de a reprezenta Curtea la înmormântarea sa de la Basel, unde am adus un omagiu contribuției sale excepționale la munca Curții și a sistemului convenției, în special în acei primi ani de formare a protocolului nr.11 al Curții. Ne amintim de el cu mare respect și afecțiune.

Dragi oaspeți, semnatarii Convenției europene pentru drepturile și libertățile fundamentale ale omului și-au exprimat angajamentul față de un patrimoniu comun al valorilor europene: democrația, respectarea drepturilor și libertăților și a statului de drept.

Recent, am susținut în termeni lipsiți de incertitudine că ideea morală de bază din spatele statului de drept în cadrul unei societăți democratice și prevăzută de Convenție este respectarea autonomiei personale a ființe umane.

Pentru ca o persoană să poată păstra și alimenta independența gândirii, să fie capabilă să – și gestioneze viața așa cum el sau ea și-ar dori, să înțeleagă responsabilitățile sale civice, să fie capabilă să lupte pentru fericire, succes și pace interioară, toate elementele esențiale ale existenței umane, conceptual, este de o majoră importanță ca societatea în care trăiește acea persoană, să fie guvernată de forța legii care este transparentă, stabilă, previzibilă și care să permită ca mecanismele disputelor să fie soluționate în mod independent și imparțial.

Statul de drept, impune ca puterea guvernamentală să fie reglementată prin lege și nu prin capriciile oamenilor, impunând astfel ca legile să fie clare, nu vagi și deschise abuzului, ca legile să nu fie aplicate retroactiv astfel încât să nu limiteze în mod nejustificat  autonomia deciziilor membrilor societății bazate pe regulilor existente, iar legile să fie interpretate și aplicate de instituții independente și imparțiale diferite de cele care au promulgat legile.

Prima noastră sesiune din această dimineață, prezidată de fostul președinte al Curții, Jean-Paul Costa, va elucida acest subiect privind consolidarea statului de drept și una dintre componentele sale fundamentale, accesul la o instanță independentă și imparțială. A doua noastră sesiune, prezidată de președintele secției Paul Lemmens, va explora o problemă conexă, promovarea unei forme democratice de guvernare ca scop primordial al sistemului Convenției.

Dragi oaspeți, întreb acum, în acest moment istoric, a făcut Convenția Europeană a Drepturilor Omului, din cele aproximativ 200 de tratate internaționale adoptate în cadrul Consiliului Europei, unul dintre cele mai importante instrumente de protecție a drepturilor omului, nu doar pe scena europeană, ci si globală?

Evident, răspunsul la această întrebare este unul complex, alcătuit dintr-o serie de factori și știu că predecesorul meu, fostul președinte Sicilianos, va comenta în scurt timp această problemă.

Prin urmare, m-aș concentra doar pe scurt, pe un singur aspect: capacitatea Convenției de a se adapta la împrejurări, problemă care este un element inerent al celei de-a treia și a patra sesiuni din această dimineață referitoare la promovarea și asigurarea diversității vieții de familie și întâmpinarea provocărilor științifice și a evoluțiilor tehnologice, prezidate de cei doi foști președinți ai Curții, Dean Spielmann și respectiv Guido Raimondi.

Curtea a susținut în mod constant, că evoluția Convenției este dată de interpretarile acesteia prin dispozițiile Curții. Prin jurisprudența sa, Curtea a transformat Convenția  într-un ,,instrument viu”; a interpretat drepturile și libertățile protejate astfel încât să se aplice situațiilor care nu erau previzibile atunci când Convenția a fost adoptată pentru prima dată, de exemplu, perechile formate din același sex; surogatia; internetul și păstrarea datelor, asta pentru a da doar câteva exemple.

Convenția s-a adaptat, de asemenea, prin cicluri de reformă care au dus la schimbări în mecanismul de funcționare al Convenției. În plus, au fost adăugate protocoale care au avut ca finalitate întărirea drepturilor și libertăților fundamentale, sau altele care au fost mai procedurale și/sau structurale; Protocolul nr. 9  care a acordat individului dreptul de a sesiza Curtea; Protocolul nr. 11 care a creat o singură Curte cu normă întreagă; Protocolul nr. 14 care a îmbunătățit filtrarea și procesarea aplicațiilor.

Convenția a fost concepută și elaborată în urma celui de-al doilea război mondial ca sistem de avertizare timpurie pentru combaterea primelor semne ale totalitarismului. Convenția este o constelație de drepturi și valori cu scopul primordial de a preveni conflictele, tragedia și suferință umană. Convenția este un punct de sprijin pentru păstrarea păcii și solidarității printre Înaltele Părți Contractante. Permite un sistem de soluționare a litigiilor în care persoanele pot să caute dreptatea, dar și ca statele să își soluționeze divergențele.

A cincea noastră sesiune din această dimineață, prezidată de Vicepreședintele Jon Fridrik Kjolbro este, prin urmare, o sesiune finală potrivită pentru a explora istoricul contribuției Convenției și a Curții Europene a Drepturilor Omului la promovarea păcii și integrarea între state.

Dragi prieteni,

Trăim vremuri incerte. Polarizarea, diviziunile și provocările legate de pandemie reprezintă amenințări grave la adresa principiilor fundamentale ale Consiliului Europei și ale Convenției. Aș susține că, cadrul drepturilor și valorilor care stau la baza sistemului convenției, care își sărbătorește acum cea de-a 70-a aniversare, au fost rareori, dacă au fost vreodată, la fel de importante ca acum, chiar la acest moment. Ni se cere tuturor, gardieni ai Convenției, o inimă curajoasă și o minte hotărâtă.

Mulțumesc.”

Traducerea aparține redacției.

Discursul original:Speech_20200918_Opening_Conference_70_years_Convention_ENG

Comments

comentarii

Cea de-a treia zi de distracție și muzică pentru participanții la Electric Castle. La fel ca în celelalte două zile de festival, vineri, artiştii vor fi pregătiți să facă un mare show.... Citește mai mult
O fetiță de 11 ani, Fatiha Sabrin, a fost ucisă de ziua ei, la Londra, de un gaz otrăvitor pe care vecina îl pulverizase împotriva gândacilor de pat.... Citește mai mult

Lasă un răspuns