fbpx

Dezlegare chestiune de drept: Când și unde se atacă hotărârile ce privesc contracte de achiziții publice

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă a pronunțat, astăzi, o decizie cu privire la atacarea hotărârilor pronunțate în primă instanță în litigii privind contracte de achiziții publice.

Decizia nr.40  în dosarul nr.696/1/2020:

Admite sesizările conexate formulate de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VI-a civilă în dosarul nr. 3856/3/2019, Curtea de Apel Galaţi – Secţia a II-a civilă în dosarul nr. 11400/231/2018* şi Curtea de Apel Constanţa – Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal în dosarul nr. 4825/118/2018*, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile.

În interpretarea şi aplicarea art. 55 alin. (3) raportat la art. 53 alin. (11) din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (în forma în vigoare anterior modificării prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice), stabileşte că:

Hotărârea pronunţată în primă instanţă în procesele şi cererile care decurg din executarea contractelor administrative se atacă cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare la instanţa ierarhic superioară – secţia/completul specializat în litigii cu profesionişti, conform procedurii prevăzute de Legea nr. 101/2016.

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea cu privire la normele de drept substanţial aplicabile.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 18 mai 2020.

După redactarea considerentelor şi semnarea deciziilor, acestea se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina