fbpx

Președintele CA Cluj a relaxat măsurile: Este permis accesul publicului! Mănușile și botoșeii sunt opționale

Președintele Curții de Apel Cluj, Denisa Băldean, a dat dovadă de receptivitate la observații și a relaxat măsurile: De mâine, 19 mai, este permis accesul publicului în Palatul de Justiție, cu respectarea măsurile sanitare! Masca și distanța socială sunt obligatorii, dar mănușile și botoșeii au devenit opționale. CLUJUST a fost unica publicație care a atras atenția încă din 13 mai că se interzice accesul publicului în Curtea de Apel Cluj și după starea de urgență, ceea ce era în dezacord cu principiul publicității ședințelor de judecată. Amintim și protestul inedit al unei avocate.

Președintele Curții de Apel Cluj, Denisa Băldean, a decis astăzi modificarea decizie din 12 mai cu privire la măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19 în Palatul de Justiție Cluj.

Redăm din Decizia nr.61 din 18 mai 2020:

”Art. I. Începând cu data de 19 mai 2020, art.3, art.4 şi art.17 din Decizia nr. 60/2020, pentru asigurarea sănătăţii şi securităţii in muneă şi reducerea riscului de îmbolnăvire a personalului flecărei instanţe judecătoreşti şi, in egală măsură, a tuturor participanţilor îa înfăptuirea actului de justiţie, se modifică şi se completează, in sensul celor ce urmează urmează:

Art.3. Aceesul în sediul Curţii de Apel Cluj.  (1) Accesul in sediu1Palatului de Justiţie din Cluj este permis, cu respectarea condiţiilor obligatorii de acces, referitoare la purtarea unei măşti de protecţie şi respectarea unei distanţe sociale de minirnum 1,5 m.

(2) Accesul persoanelor citate in cauzele pe rolul instanţelor şi al parchetelor care işi au sediul in Palat, inclusiv aparţinătorii, este permis in sediul instanţei numai în ziua şi pentru ora menţionate în citaţie, cu 15 minute inainte de ora stabilită şi se va face prin prezentarea citaţiei şi a unui act de identitate.

(3) În scopul punerii în aplicare a prevederilor alin.(2), grefierii-şefi de secţii/instanţe, vor pune la dispoziţia persoanelor din cadrul detaşamentului care asigură paza la cele două intrari principale ale Palatului de Justiţie listele zilnice de şedinţă, cu cel puţin de 24 ore înainte de ziva şedinţei.

(4) Accesul avocaţilor, al consilierilor juridici, al experţilor şi altor participanţi la proces se permite, de regulă, pentru ziua procesului aflat pe rol, in baza legitimaţiei sau a oricărui alt act prin care işi pot dovedi identitatea.

(5) Se interzice accesul in sediul Curţii de Apel Cluj tuturor persoanelor , inclusiv a celor care au calitatea de angajaţi ai instanţei, care au călătorit, în ultimele 14 zile, într-una dintre zonele de risc, celor care au intrat în contact in ultimele 14 zile cu o persoană diagnosticată/monitorizata pentru posibilă infeeţie eauzată de SARS-CoV-2 şi care prezintă una sau mai multe dintre următoarete simptome: febră, tuse, dificultăţi de respiraţie. Aceste persoane vor fi îndrumate să se adreseze de indată autorităţilor medicale competente – direcţia de sănătate publicâ de la domiciliu/locuinţa efectivă – pentru asigurarea de asistenţâ medieală şi luarea măsurilor de carantină sau de autoizolare prevăzute de lege.

(6) Persoanele aflate in una dintre ipotezele alin.5, citate intr-un proces aflat pe rolul Curţii de Apel Cluj sau acela al instanţelor arondate, au obligaţia de a inştiinţa eompletul de judeeată despre această situaţie, de regulă, prin poşta eleetronică.

(7) în cazul existenţei unor suspiciuni privind posibilitatea ca o persoanâ să se afie în situaţiile prevăzute de alin.5 sau a unor simptome evidente, i se va solicita să completeze o declaraţie pe proprie răspundere privind aspectele menţionate la alineatele precedente şi va fi informat de indată medicul de medicina muncii, prin interrnediul prirnului-grefier, daeă face parte din personalul angajat a1 instanţei. in cazul în care se interzice accesul în sediul Curţii de Apel Cluj, se asigură informarea de indată’ a cornpletului de judecatăicompartimentului spre eare a declarat că se indreaptă persoana în cauză, prin intermediul primului-grefier, pentru respeetarea drepturilor procedurale ale părţilor în proces.

(8) Persoanelor care nu se afiă în situaţiiie menţionate mai sus, dar care manifestă în mod evident o stare generală alterată sau simptome comune de gripă sau alt tip de infecţie respiratorie, nu li se permite accesul în sediul Curţii de Apel Cluj şi li se pune în vedere sa consulte medicul de familie. Vor avea în vedere transmiterea actelor de procedură la dosar preponderent în formă electronică şi examinarea posibirităţii de a solicita amânarea judecării cauzei sau soluţionarea acesteia şi in lipsă.

(9) Persoanele fără manifestări clinice de infecţie respiratorie şi care nu se afiă în niciuna dintre situaţiile prevăzute in alineatele precedente sunt rugate, ca pe toată durata prezenţei în sediul Curţii de Apel Cluj, să respecte măsurile de igienă şi de protecţie recomandate de autorităţile naţionale competente pentru prevenirea infecţlei cu SARS-CoV-2, virusul gripal sau alte infecţii respiratorii transrnisibiie.

(10) Accesul la Serviciul de probaţiune judeţean va fi reglementat de către conducătorul acestui serviciu.

Art.4. Condiţii de acees. (1) Se interzice accesul în Palatul de Justiţie din Cluj persoanelor a căror temperatură corporală depăşeşte 37,5 C.

(2) La intrarea în sediul instanţei şi in sala de judecată, este obligatorie dezinfeetarea mâinilor şi utilizarea unei măşti de protecţie. În situaţii excepţionale, justiţiabililor li se asigură o mască de protecţie, la intrarea in sediul instanţei, atunci când aceştia, din motive obiective, nu dispun de un echipament de protecţie obligatoriu adecvat.                      –

(3) Pe coridoare, in sălile de judecată şi in birouri, este obligatorie respectarea unei distanţe sociale de minimum 1.5 m şi evitarea unor contacte directe care nu respectă distanţa socială recomandată, pentru o perioadă mai mare de 15 minute.

(4) Purtarea mănuşilor, pentru o protecţie suplimentară in spaţille comune, şi incălţarea echipamentului de protecţie la nivelul incălţămintei, menit să asigure păstrarea igienei spaţiilor comune, rămân opţionale.

(5) Pe toată durata prezenţei in Palatul de Justiţie din Cluj, este obligatorie respectarea măsurilor de igienă şi de protecţie recomandate de autorităţile naţionale competente pentru prevenirea infecţiei cu SARS-CoV-2, virusul gripal sau alte infecţii respiratorii transmisibile.”

Decizia completă

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [101.89 KB]

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina