fbpx
sursa foto Jurnalul National/Christian Silva

Decizie CCR obținută de avocați clujeni: Prevederi neconstituționale în Noul Cod de Procedură Penală

Trei avocați din Cluj au obținut o decizie importantă a Curții Constituționale a României (CCR): Cinci aliniate din Noul Cod de Procedură Penală sunt neconstituționale.

Avocații Sergiu Bogdan, Oana Bugnar şi George Zlati au obţinut declararea neconstituţionalităţii unor aliniate din Codul de procedură penală, intrat in vigoare la 1 februarie 2014. Aliniatele se referă la instituţia camerei preliminare, cu care încă se familiarizează justițiabilii.

Cu unanimitate de voturi, judecătorii Curții Constituționale au ”desființat” cinci aliniate din Noul Cod de Procedură Penală referitoare la camera preliminară.

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională ”a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că soluția legislativă cuprinsă în art.341 alin.(10) din Codul de procedură penală, potrivit căreia judecătorul de cameră preliminară se pronunță „fără participarea procurorului și a inculpatului”, este neconstituțională”, se arată în comunicatul CCR.

Articol 341 aliniat (10) – Contestația se depune la judecătorul care a soluționat plângerea și se înaintează spre soluționare  judecătorului de cameră preliminară de la instanța ierarhic superioară ori, când instanța sesizată cu plângere  este Înalta Curte de Casație și Justiție, completului competent potrivit legii, care se pronunță prin încheiere motivată, fără participarea procurorului și a inculpatului, putând dispune una dintre următoarele soluții:
a. respinge contestația ca tardivă, inadmisibilă ori, după caz, ca nefondată și menține dispoziția de începere a judecății;
b. admite contestația, desființează încheierea și rejudecă plângerea potrivit alin. (7) pct. 2, dacă excepțiile cu  privire la legalitatea administrării probelor ori a efectuării urmăririi penale au fost greșit soluționate.

CCR: ”A admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art.344 alin.(4) din Codul de procedură penală sunt neconstituționale;”

Articolul 344 aliniatul (4) – La expirarea termenelor prevăzute la alin. (2) și (3), judecătorul de cameră preliminară comunică cererile și excepțiile formulate de către inculpat ori excepțiile ridicate din oficiu parchetului, care poate răspunde în scris, în termen de 10 zile de la comunicare.

CCR: ”A admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că soluția legislativă cuprinsă în art.345 alin.(1) și în art.346 alin.(1) din Codul de procedură penală, potrivit căreia judecătorul de cameră preliminară se pronunță „fără participarea procurorului și a inculpatului”, este neconstituțională;”

Art. 345 (1) – Dacă s-au formulat cereri și excepții ori a ridicat din oficiu excepții, judecătorul de cameră preliminară se pronunță asupra acestora, prin încheiere motivată, în camera de consiliu, fără participarea procurorului și a inculpatului, la expirarea termenului prevăzut la art. 344 alin. (4).

Art. 346 (1) – Judecătorul de cameră preliminară hotărăște prin încheiere motivată, în camera de consiliu, fără participarea procurorului și a inculpatului. Încheierea se comunică de îndată procurorului și inculpatului.

CCR: ”A admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art.347 alin.(3) raportate la cele ale art.344 alin.(4), art.345 alin.(1) și art.346 alin.(1) din Codul de procedură penală sunt neconstituționale.”

Articolul 347 aliniatul (3) – Dispozițiile art. 343—346 se aplică în mod corespunzător.

CODUL de procedură penală poate fi consultat AICI. 

Decizia CCR este definitivă şi general obligatorie şi se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi instanţelor care au sesizat Curtea Constituţională, respectiv Tribunalul Galați – Secția penală şi Tribunalul Militar Cluj. Argumentaţiile reţinute în motivarea soluţiei pronunţate de Plenul Curţii Constituţionale vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

sergiu bogdanAvocatul Sergiu Bogdan (foto), conferențiar universitar la Facultatea de Drept a UBB, a explicat pe juridice.ro cum a formulat excepția de neconstituționalitate împreună cu colegii lui. ”Pe scurt, argumentele invocate de autorii excepției au vizat încălcarea dreptului la un proces echitabil, prin nerespectarea garanțiilor contradictorialității, egalității de arme și oralității, având în vedere că această procedură era una exclusiv scrisă, că inculpatul nu avea acces la răspunsul parchetului față de cererile și excepțiile formulate și că excepțiile din oficiu ridicate de instanță erau comunicate exclusiv parchetului. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a sancționat în mod repetat Franța și Turcia pentru o procedură similară (….)

Autorii excepției au mai arătat că scopul urmărit de legiuitor prin reglementarea acestei instituții – asigurarea celerității – în considerarea căruia au fost sacrificate toate aceste garanții, nu doar că nu este atins, dar, dimpotrivă, aceste dispoziții pot ele însele să conducă la prelungirea inutilă a proceselor penale. În acest sens, s-a arătat că în cazul dosarelor care nu sunt de o complexitate ridicată, care nu ridică probleme din perspectiva aspectelor care fac obiectul camerei preliminare, potrivit vechii proceduri s-ar fi trecut de etapa soluționării cererilor și excepțiilor la un termen de judecată. Potrivit noii reglementări, chiar și în această situație, judecătorul de cameră preliminară era obligat să țină dosarul în această fază cel puțin 30 de zile. Pe de altă parte, în cazul dosarelor complexe, termenul de 60 de zile a fost apreciat de judecători ca fiind unul de recomandare. Or, date fiind aceste aspecte, nu se poate susține că instituția camerei preliminare mai garantează celeritatea procesului penal.”, a scris avocatul și profesorul Sergiu Bogdan pe site-ul juridice.ro., unde puteți citi argumentele integrale ale avocaților clujeni.

 

Comments

comentarii

9 comentarii

 1. Sunt pensionar şi locuiesc în Bucureşti, str. Gh. Cuţui nr. 3, sector 6, în imobilul de la adresa de mai sus, proprietatea mea, care are 26 încăperi cu o suprafaţa de cca. 350 m.p.

 2. Sunt proprietarul unui imobil situat în Bucureşti, str. Gh.Cuţui nr. 3, sector 6, compus din 26 încăperi cu o suprafaţă de cca. 350 m.p.. Fiind pensionar şi având singurul venit pensia care este derizorie, am dat anunţ în ziar şi pe internet că închiriez 4 camere şi dependinţe, pentru birouri. Anunţul a fost preluat de un agent imobiliar, care la 07.01.2013 s-a prezentat cu clientul care îi ceruse un spaţiu în medeie cu 4 camere (conf. declaraţiei sale date ulterior la poliţie) , am încheiat un (pre) contract, în care am precizat închirierea a 4 camere cu dependinţele adiacente, contra unei chirii de 600 euro. In baza aceluiaşi act, am primit şi garanţia de 600 euro, am specificat destinaţia-cod CAEM 700(Radiologie Veterinară) şi am precizat că la încetarea contractului care l-am făcut pe 3 ani, până la 31.12.2015, locaţia să fie predată în aceiaşi stare perfectă de funcţionalitate, aşa cum a preluat-o, dându-i voie ca pe răspunderea şi cheltuiala sa, să facă unle dotări, cum ar fi înlocuirea uşilor obişnuite cu unele placate în plumb. Actul a fost completat în 3 exemplare, semnat de mine ca proprietar, de G.F.E. administrator al firmei sale, S.C. “4 VET” SRL denumit chiriaşi şi de agentul imobiliar care a şi pus ştampila firmei sale. A 2- zi, administratorul G.F.E s-a prezentat la mine cu alte 3 exemplare tipizate/agreate de S-ţia Financiară, pe care eu le-am completat pe fiecare în parte prevăzând acelaşi număr de 4(patru) camere şi dependinţe (vestibul şi grup sanitar), cu o suprafaţă de cca. 120 m.p., contra chiriei lunare stabilită în pre-contract, de 600 euro.şi i le-am înmânat pentru a le înregistra la S. Financiară (aşa cum a declarat , în vederea stabilirii impozitului pe venitul realizat din cedarea folosinţei bunurilor, impozit la care s-a adăugat şi CASS şi totaliza cca.100 euro, deci îmi reveneau nettto 500 euro, o chirie minimă, dar oricum echitabilă, care logic gândint nu putea fi pentru întreg imobilul. Până în luna octombrie 2013, nu au existat neînţelegeri între noi, adică până şi-a exprimat dorinţa să se extindă, cum de altfel primise promisiunea mea, pe care a şi declarat-o în scris, astfel că faţă de această promisiune, este exclusă închirierea întregului imobil pe care şi-a arogat-o mai târziu. Astfel a vizionat garsoniera (parte integrantă din imobil, mi-a cerut să-l las să monteze pe spesele sale un blat la bucătărie, am fost de acord şi în următoarea zi, la 25.10.2013 a avut loc verificarea instalaţiei de gaze, care se face la fiecare 2 ani, ocazie cu care s-au constatat scurgeri de gaz pe la ravordul aragazului la care umblase pentru montarea blatului, fără să apeleze la un muncitor calificat. In asemenea condiţii, văzând la ce pericol de dezaastru mi-a pus imobilul, dar şi pe mine ca persoană, i-am spus ca în 3 zile să părăsească garsoniera în care deja se instalase, propunându-i rezilierea contractului iniţial cel cu 4 camere. Imediat ldupă 2 zile, la 27.11.2013 m-a notificat prin avocatul său, punându-mi în vedere să-i predau toate cheile de la imobil, ameninţându-mă că altfel mă dă în judecată şi mă evacuează cu exectorul judecătoresc. La 04.11.2013 l-am notificat pentru a părăsi garsoniera , care are o suprafaţă de cca. 40 m.p., mobilată
  complet şi modern, asupra căreia nu deţine niciun act de luare în primire, dar nu i-a dat curs şi a continuat săă o monopolizeze (chiar şi până astăzi).In asemenea condiţii am depus PLÂNGERE PENALA, poliţistul de proximitate a făcut un Referat, din 07.01.2014,în care cu de la sine putere a considerat anulat pre-contractul, care este actul de bază al tranzacţiei, a cerut de la S. Financiarăcontractul pe care l-a primit în care se confirmă înregistrareaa sub nr. 217659/16.01.2013, dar pe care l-a omis cu bună ştiinţă şi rea credinţă şi a făcut propunerea de neîncepere a urmăririi penale, motivând că învinuitul G.F.E. are reprezentarea în mintea sa. a închirierii întregului imobil, fără ca la dosar să existe aşa zisa probă, pe care ar fi arătat-o şi care nu ar avea precizarea închirierii a 4 camere şi modul de plata -în pate a utilităţilor (apă, gaz), adnotâmnd că …pe exemplarul care a rămas la mine aş fi făcut eu esemnea adăugiri, fapt imposibil, din moment ce G.F.E. a plecat la S. Financiară cu toate exemplarele pentru a fi înregistrate şi unde se găseşte exemplarul original care prevede ca şi pre-contractul închirierea a numai 4 camere.A urmat Rezoluţia din 27. 01.2014 a procurorului de caz LIVIA POPA BADEA, apoi Ordonanţa 895/II-2/2014 a prim procurorului Parchetului de pe lâmngă Judecătoria sectorului 6, PAULA GEORGESCU , ambele cu respingerea plângerii, ba mai mult cu afirmaţia că învinuitul GFE ar avea dreptul să ocupe întreg imobilul, iar Plângrea mea a fost respinsă la Judcătoria sectorului 6, în dosarul nr. 5555/303/2014, cu aceiaşi concluzie privind aşa zisul drept ca GFE să-mi ocupe întreg imobilul, de către judecătorul Camerei preliminare, HORIA VICTOR DIMITRIE CONSTANTINESCU, deşi pe lângă probele arătate mai sus, am invocat neconstituţionalitatea declarată de Curtea Constituţională a României cu privire art. 341 şi urm. din Noul Cod de pr. pen. legate de lipsirea dreptului de participarea părţilor în Camera de Consiliu.

  • -Imi continui peripliul judecătoresc: Văzându-mă în pericol, ca pe baza Incheierii date să fiu evacuat de chiriaşi, am făcut cerere de REVIZUIRE, care deasemenea mi-a fost respinsă în dosarul nr. 8294/303/2014, astfel că am făcut PLÂNGERE PENALĂ împotriva agentului de poliţie SANDU CORIN NICUŞOR, pentru FALSUL INTELECTUAL afirmând că aş fi făcut unele adăugiri imposibele, pe exemplarul care ar fi rămas la mine, dar cum am arătat toate cele 3 exemplare le-am înmânat chiriaşului, iar aşa zisul exemplar cu aşazisele adăugiri, nu se regăseşte în dosar, cum nu se regăseşte în dosar nici exemplarul care nu prevede închirierea a 4 camere.
   PECIZARE: Chiar dacă ar fi fost depus, nu poate fi vorba, din moment ce există pre-contractul, decât de o eroare materială prin omisiunea vădită a precizării numărului de cameare, doar pe un singur exemplar, dar nu şi pe cel aflat în baza de date ale SEcţiei Financiare.
   PRECIZARE: CeL de al 3-lea exemplar (adică unuldin cele 2 reprimite de GFE de lla S. Financiară, nu mi l-a dat,cum în mod mincinos a declaratĂ, dovadă că la dosar eu am depus o copie primită de la Secţia Financiară, fapt precizat de ag. de poliţie în referatul său.

 3. CONTINUARE:Plângerea s-a soldat cu Ordonanţa nr. 6200724.09.2014 semnată de procurorul de caz MARIA SIMONA NIŢESCU cu NUP şi de Ordonanţa nr. 2633/II-2/21.10.2014 a prim procurorului PAULA GEORGESCU, tot cu NUP, şi am făcut PLÂNGERE la Judecătoria sector 6, înregistrată sub nr. 20434/303/2014, pronunţată la 26.11.2014 cu respingere, şi fără să văd Incheierea care până astăzi 04.12.2014 nu a fost redactată, am depus cerere de REVIZUIRE, arătând că respingerea nu se putea face decât cu omisiunea celor 2 probe de bază )pre-contractul de închiriere din 07.01.2013 şi contractul de închiriere din 08.02.2013 înregistrat la S. Financiară sub nr. 217659/16.01.2013.

 4. Continuare: Una dintre motivaţiile respingeriiPlângerii mele, a fost aceea că administratorul G.F.E a întrat în garsonieră ărin faptul că i-am permis eu, deci fără violenţă. Drept urmare am depus cerere la Curtea Constituţională sub nr. 5422 din 02.12.2014, pentru completare/rectificarea art. 256(1) N.C. pen. referiitor la infracţiunea de tULBURARE DE POSESIE, pentrua fi incriminaţi şi cei cărora li se permite să intre în imobil, dar nu mai vor să plece, şi am dat eu presupus exemplu, ce s-ar face judecătorul în cauza care mi-a respins plângerea invocând lipsa violenţei, dacă cheamă un instalator să-i monteze un obiect a8chiar un blat la bucătărie, o chiuvetă, etc) şi nu mai vrea să plece?, iar căile legale ce le va urma, sunt acelea parcurse de mine!?, şi în final un judecător precum Domnia sa. îi respinge aplânageres, situaţie în care mă găsesc eu.

  Respingerea PLÂNGERILOR mele de ag. de poliţie, de procurorii de caz, de prim procuror şi de judecători, “in corpore”, m-au pus pe gânduri şi cerându-mi scuzele de rigoare, am presupus că preşedinta Judecătoriei sectorului 6 (transferată de la data de 01.12.2014 la Tribunalul Bucureşti), care se numeşte POSTELNICU, are vreo legătură cu unul dintre subalternii lui G.F.E. l de la firma “4 VET” SRL, şi care este nepotul nomenclaturistului-securist POSTELNICU. Drept urmare am depus PLÂNGERE PENALĂ împotriva prim-procurorului PAULA GEORGESCU şi am solicitat extinderea cercetărilor a acestui grup infracţional legat de un lanţ ale cărui zale, par “sudate” între ele, dând decizii discreţionare care frizează adevărul, sensul devine nonsens, iar invocarea art. 103 C.pr. pen. cu privire la libera interpretare a probelor de către organele judiciare, nu are nimic de a face cu desfiinţarea sau omisiunea probelor, sau motivarea deciziilor pe baza aşazisei reprezentări a infractorului de închirerea întregului imobil, fără ca la dosar să existe vreo probă, fără a da curs solicitării mele repetate în scris de confruntare cu chiriaşul şi cu agentul imobiliar, fără a-l obliga pe chiriaşi să răspundă unui INTEROGATORIU pe care l-am depus la dosar. Am solicita extinderea cercetărilor, asupra tuturor celor pe care i-am nominalizat, urmând să mai fac o completare cu judecătorul GROZAV OCTAVIAN IONEL din dosarul nr. 20434/303/2014, după ce intru în posesia incheierii sale prin care mi-a respins plângerea prin aceleaşi interpretări şi omisiuni discreţionare, care la urma urmei avea obligaţia să se supună măsurilor CCR cu privire la neconstituţionalitatea art. 341 şi următ. din N.C. de pr. pen.

 5. ULTIMA EXPUNERE A CAzULUI: Chiria;ul mi-a cerut prin notificare, reyilierea contractului începând cu data de 01.09.2014, fără să mă anunţe cu minimum 60 zile înainte aşa cum prevede Nouş Cod civil, astfel că am fost nevoit să dau curs notificării sale şi am denunţat contractul la Secţia Financiară, numai că modificările pe care le-a făcut, în principal desfiinţarea a 4 uşi pe care le-a înlocuit cu unele placate în plumb, pe care şi le-a luat odată cu aparatura, lasă în urmă ancadramentele libere, a desfiinţat interfonul meu, a pius un altul pe care l.a luat împreunp cu chiuveta din innox şi un dulap ce era încastrat în perete. Avea obligaţia ca la fiecare zi de 1 ale luniii, să plătească anticipat chiria, a plecat, dar cele 4 camere cu dependinţele adiacente care au fost închiriate pe bază de contract, dar si garsoniera, le-a monopolizat în continuare, sub cheie şi nici chiria nu mi-a plătit-o (sept., oct., nov., şi dec./2014 =4 luni x 600= 2400 euro, fără să pun la socoteală perioada de 13 luni(01.11.2013-dec, inclusiv)= 13 luni x 300 euro=3900 euro, deci un prejudiciu total de 6340 euro. Am depus PLÂNGERE- dublă la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, odată cu cea împpotriva prim procurorului PAULA GEORGESCU ( nr. 1515/26.11.2014) şi la Secţia 22 Poliţie, sub nr. 4004 din 27.11.2014, până în prezent nu cunosc stadiul cercetărilor, atât că atunci când am depus plângerea mai sus menţionată, ofiţerul de serviciu şi cu un criminalist au venit la faţa locului şi au constatat că locaţiile sunt închise, plus distrugerile produseaaaaaa8 uşile desfiinţate, găuri prin pereţi pe unde au trecut ţevie e la 4 unităţi de aer condiţionat, lipsa chiuvetei i dulapului, precum şi a interfonului.Precizezz că pe G.F.E, în cursul lunii noiembrie, l-am notificat de 2 ori ,prin scrisori recomanadate cu AR, pentru a intra în legalitate, dar până în prezent nu le-a dat curs. VĂ MULŢUMESC ANTICIPAT PENTRU SPRIJINUL PE CARE ÎL AŞTEPT DE LA DVS. 04.12.2014
  Cu stimă, Dr. D. ARGEŞEANU

 6. ARGEŞEANU DUMITRU

  Imi cer scuze pentru unele mici greşeli în scris, dar sper să pot fi înţeles. Pentru eventualele lămuriri, vă stau la dispoziţie şi la tel.0742427963. Dr. D.ARGEŞEANUi

 7. Mi-am prezentat cazul, să fac public faptul că în România zilei de azi, mai pot avea loc ilegalităţi srigătoare la cer, dar vorba aceea: ” până la Dumnezeu, te mănâncă sfinţii!” Rămân recunoscător dacă se va implica un jurnalist de investigaţii.
  Stresul prin care am trecut şi încă mai persistă, putea să se soldeze fatal, cu un A.V.C., sau I.M- ( Vezi şi cazul actorului Ion Chelaru) şi cine răspunde ?- Mortul e vinovat!.Vinovaţii trebuie aduşi în faţa justiţiei. Incă odată vă mulţumesc anticipat.
  Dr. D . ARGEŞEANU

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina