fbpx

De ce au fost achitați de fals și evaziune, pe fond, doi soți, juristă și polițist, MOTIVARE Tribunalul Cluj

Un polițist din cadrul IPJ Cluj și soția lui, juristă și fost consilier local în Florești, trimiși în judecată în aprilie 2014 pentru fals și evaziune, au fost achitați de Tribunalul Cluj. Ioana și Nicolae Dinea au primit câte o amendă administrativă de 1.000 de lei. Mai jos aveți extrase esențiale din motivarea sentinței:

Sentința Penală Nr. 271/2016

”Având în vedere raportul de expertiză întocmit în cauză, coroborat cu jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, cu referire specială la Hotărârea din 09.07.2015 (C-183-14 Salomie/Oltean), conform căreia, “principiile securităţii juridice şi protecţiei încrederii legitime nu se opun, ca o administraţie fiscală naţională să decidă în urma unui control fiscal, să supună anumite operaţiuni taxei pe valoare adăugată şi plata unor majorări, cu condiţia ca această decizie să se întemeieze pe reguli clare şi precise”, instanţa nu poate decât să achieseze întru-totul la concluziile expertului în sensul că, inculpaţii nu datorează TVA pentru tranzacţiile efectuate până la data de 31.12.2009, ci doar pentru cele efectuate începând cu data de 01.01.2010, devenind efectiv plătitori de TVA începând cu data de 01.03.2010, câtă vreme, legislaţia naţională raportat la TVA până la data de 01.01.2010 când au apărut normele (HG nr. 1620/29.12.2009 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu data intrării în vigoare 01.01.2010), nu a fost clară, deoarece, abia după intrarea în vigoare a normelor s-a stabilit clar caracterul de continuitate, respectiv a fost definit acest termen; sens în care, instanţa consideră de asemenea că activitatea desfăşurată de inculpaţi este una economică şi care presupune plată TVA, nu şi impozit de 3%, incompatibil cu taxa pe valoarea adăugată

Referitor la susţinerea expertului în sensul că inculpaţilor ar fi trebuit să li se calculeze pe lângă TVA şi impozit pe profit, este de precizat că acest impozit nu face obiectul prezentei cauze, nefiind reţinut în rechizitoriu sau în RIF- raportul de inspecţie fiscală întocmit de organele de control fiscale).

Urmare a celor expuse mai sus, instanţa achiesează şi la restul concluziilor expertului în sensul că, TVA-ul datorat de inculpaţi în perioada de referinţă este în sumă de 415 lei (anexa 1), deci doar raportat la contractele încheiate de sus-numiţi cu soţii V. -285 lei şi G.I. -130 lei (total 285 + 130 = 415 lei); iar impozit de 3% datorează doar pentru contractele încheiate până la data de 01.01.2010, deci doar raportat la contractul încheiat cu soţii L. – în sumă de 2.551 lei.

În concluzie, prejudiciul datorat de inculpaţi bugetului consolidat al statului este în sumă de 2.966 lei (415 lei+2.551 lei), la care se adaugă accesoriile aferente, calculate de la scadenţă până la achitarea integrală a debitului.

LATURA CIVILĂ

În actul de sesizare s-a reţinut că prejudiciul creat de inculpaţi prin faptele penale, bugetului de stat prin declararea unor venituri obţinute din vânzarea-cumpărarea apartamentelor mai mici decât cele reale, în ceea ce priveşte taxa pe valoare adăugată este în sumă de 60.417 lei, iar cel creat bugetului de stat prin calcularea impozitului de 3% pentru transferul dreptului de proprietate al imobilelor raportat la preţul mai mic de vânzare-cumpărare declarat la notarii publici este de 14.800 lei; în total, suma de 75.217 lei( f.189/1 vol.10 dup), cu menţiunea că, .

Statul Român – prin Anaf – DGRFP Cluj-Napoca – AJFP Cluj s-a constituit parte civilă în cauză cu sumele de 36.269 lei (din care 30.222 lei TVA şi 6.047 lei impozit de 3% plus accesorii până la data plăţii) în privinţa inculpatei D.I.M. şi cu suma de 36.270 lei (din care 30.222 lei TVA şi 6.048 lei impozit de 3% plus accesorii până la data plăţii) în privinţa inculpatului D.N.G.; total prejudiciu – suma de 72.539 lei plus accesorii (f.65 vol.I dos. instanţă). (….)

Instanţa apreciază că, faptele inculpaţilor Dinea Ioana Mihaela şi Dinea Nicolae Gavril raportat la întreaga stare de fapt reţinută mai sus, ţinând cont şi de persoana acestora, ambii cu studii superioare, inculpata de profesie jurist, inculpatul -agent de poliţie, căsătoriţi, având un copil minor, cu o bună reputaţie în societate, nu prezintă gradul de pericol social al unor infracţiuni, fiind lipsite de importanţă.

Astfel, aşa cum rezultă şi din declaraţiile martorilor O.C.(f.100-101 vol.I dos. instanţă) şi O.C.f.115 vol.I dos. instanţă), colegi cu inculpaţii, coroborate cu cele date de inculpaţi, nedeclararea împrumuturilor, a antecontractelor de vânzare-cumpărare şi a avansurilor încasate în baza acestora în declaraţiile de avere nu s-a datorat relei credinţe, ci în privinţa împrumuturilor, având în vedere că au fost luate pe termen scurt, erau deja restituite la momentul la care trebuiau completate înscrisurile în discuţie, iar în privinţa antecontractelor şi a avansurilor încasate, în urma consultării generale a inculpatei cu ceilalţi colegi consilieri, unii dintre ei aflaţi în aceeaşi situaţie cu sus-numita (respectiv edificaseră şi ei imobile), s-a ajuns la concluzia generală de a nu fi menţionate în declaraţii, întrucât, banii în discuţie erau  menţionaţi pentru ridicarea imobilelor şi abia după vinderea acestora şi întabularea lor pe numele cumpărătorilor, sumele încasate cu titlu de preţ să fie menţionate în declaraţiile de avere.

Totodată, raportat la concluziile raportului de expertiză efectuat în cauză, reiese faptul că, doar în cazul contractului de vânzare-cumpărare încheiat cu soţii L., inculpaţii datorau impozit de 3%, rezultând o diferenţă modică de 2.551 lei de achitat, întrucât, în privinţa celorlalte contracte, câtă vreme nu se datora acest impozit, declararea unor sume mai mici la notar cu titlu de preţ, este lipsită de relevanţă, câtă vreme nu produce consecinţe juridice.

Aceeaşi este situaţia şi în ce priveşte neplata integrală a TVA datorat statului, în condiţiile în care, doar în privinţa a două contracte, cele încheiate cu soţii V. și G., inculpaţii datorau TVA, rezultând o diferenţă mică suplimentară de achitat, respectiv  415 lei;

Nu în ultimul rând, este de remarcat că partea civilă, legal citată, căreia i s-a comunicat un exemplar de pe raportul de expertiză dispus în cauză, nu a formulat obiecţiuni, nici măcar un punct de vedere vis-a-vis de conţinutul şi concluziile acestuia.

În consecinţă, în baza art. 396 al.5 rap. la 16 al.1 lit.b teza a-II-a C.p.p., va achita inculpata Dinea Ioana Mihaela, de sub învinuirea de săvârşire a infracţiunilor de fals în declaraţii, prev. de art.326 C.p., respectiv art.28 din Legea 176/2010, cu aplic. art.41 al.2 C.p. din 1968, fals în declaraţii, prev. de art.326 C.p., cu aplic. art.41 al.2 C.p. din 1968 şi evaziune fiscală, prev. de art.9 al.1 lit.a din Legea 241/2005, cu aplic. art.41 al.2 C.p. din 1968, totul cu aplic. art.33 lit.a C.p. din 1968, art.5 C.p. şi pe inculpatul Dinea Nicolae Gavril, de sub învinuirea de săvârşire a infracţiunilor de fals în declaraţii, prev. de art.326 C.p., respectiv art.28 din Legea 176/2010, cu aplic. art.41 al.2 C.p. din 1968, complicitate la fals în declaraţii, prev. de art.48 rap. la art.326 C.p., cu aplic. art.41 al.2 C.p. din 1968 şi complicitate la evaziune fiscală, prev. de art.48 rap. la art.9 al.1 lit.a din Legea 241/2005, cu aplic. art.41 al.2 C.p. din 1968, totul cu aplic. art.33 lit.a C.p. din 1968, art.5 C.p.

În temeiul art.18/1 rap. la art.91 C.p. din 1968, va aplica fiecărui inculpat sancţiunea administrativă a amenzii în sumă de 1.000 lei.

Potrivit art.397 al.1 rap. la art.25 al.1 C.p.p., comb. cu art.1357 C.c., va obliga inculpaţii în solidar la plata sumei de 2.966 lei (din care suma de 415 lei reprezintă TVA, iar suma de 2.551 lei reprezintă impozit pe venit 3%), plus accesorii, de la scadenţă şi până la data plăţii efective, către partea civilă Statul Român – prin Anaf – reprezentată prin AJFP Cluj, urmând să respingă ca neîntemeiate restul pretenţiilor civile formulate în cauză.”

Comments

comentarii

Liderul PNL Nicolae Ciucă a anunțat, miercuri seară, după ședința Coaliției, asumarea deciziei de comasare a alegerilor din acest an.... Citește mai mult
Liderul AUR, George Simion, a anunțat sprijinul partidului pentru contracandidații Coaliției de guvernare la alegerile locale, înclusiv în Cluj. Liberalul Sabin Sărmaș susține că are nevoie de „sprijinul clujenilor”.... Citește mai mult

Lasă un răspuns

error: Alert: Conținut protejat !!