Acasă » DEZVĂLUIRI / ANCHETE » Curtea de Conturi a constatat și anul acesta nereguli grave la Primăria Cluj-Napoca

Curtea de Conturi a constatat și anul acesta nereguli grave la Primăria Cluj-Napoca

Curtea de Conturi a constatat și anul acesta nereguli grave la Primăria Cluj-Napoca. În urma auditului financiar efectuat în acest an asupra contului anual de execuție bugetară pe anul 2016, Curtea de Conturi a constatat 30 de abateri de la legalitate și regularitate.

În anul 2017, în urma auditului efectuat de catre Curtea de Conturi a fost intocmit procesul verbal de constatare inregistrat sub nr. 301768/28.06.2017 prin care organul de control a retinut un numar de 30 de abateri de la legalitate si regularitate la ordonatorul principal de credite si un numar de 10 de abateri de la legalitate si regularitatela unitatile subordonate.

Situatii calificate de catre organul de control drept abateri de la legalitate si regularitate:

 • neinregistrarea in evidenta contabila a obiectivelor de investitii publice finantate din taxa speciala de apa;
 • nereflectarea corecta in evidenta contabila a unor active fixe – documentatii tehnice si inregistarea acestora pe cheltuieli;
 • inregistrarea eronata pe cheltuieli a contravalorii despagubirilor pentru expropriere teren, achitate in urma unei hotarari judecatoresti;
 • analizarea, clarificarea si recuperarea sumelor inregistrate in contul 461.02;
 • verificarea privind realitatea datelor declarate de catre contribuabili – persoane juridice, in vederea stabilirii impozitului pe cladiri;
 • neindexarea/stabilirea eronata a taxei/redeventei in cazul unor contracte de concesiune;
 • neaplicarea tuturor masurilor de executare silita in vederea incasarii creantelor cuvenite bugetului local;
 • acordarea nelegala a unor drepturi salariale (stimulente) angajatilor din aparatul de specialitate al primarului si din serviciile publice subordonate;
 • plata nejustificata a unor drepturi de personal prin stabilirea eronata a salariului in cazul personalului nominalizat in cadrul unor echipe de implementare a proiectelor finantate din fonduri nerambursabile;
 • efectuarea unor plati sub forma de transferuri pentru investitii către CTP SA ( troleibuze articulate noi);
 • atribuirea si incheierea de contracte subsecvente pentru lucrarile de reparatii de urgenta si intretinere la imobilele din municipiul Cluj-Napoca, aflate in proprietatea Statului Roman;
 • acordarea nelegala de finantari nerambursabile Asociatiei Cultural-Urbana Cluj-Napoca;
 • acordarea nelegala de finantari nerambursabile unor asociatii si fundatii in conditiile in carea acestea au desfasurat si realizat activitati care au generat profit;
 • acordarea de finantari nerambursabile de la bugetul local la mai multe asociatii si fundatii care nu au prezentat documente justificative corespunzatoare;
 • plata nelegala urmare a nerespectarii prevederilor legale privind stabilirea rezultatului aplicarii procedurii de achizitie publica pentru obiectivul de investitii – Pasaj subteran P-ta Garii;
 • plata nelegala a unor lucrari neexecutate la obiectivul de investitii ”Consolidarea zonelor supuse alunecarilor de teren pentru str. Donath f.n.”;
 • plata nelegala a unei amenzi civile stabilite prin hotarare judecatoreasca.

Împotriva procesului-verbal mentionat au fosta formulate obiectiuni, fiind contestate un numar de 23 de masuri la nivelul ordonatorului principal de credite și 6 la nivelul unitatilor subordonate, cu privire la care conducerea Primăriei a apreciat ca retinerile Curtii de Conturi sunt nelegale si nefondate.

Reprezentanții primăriei au precizat că vor ataca pe cale administrativă și în instanță deciziei Curții de Conturi: ”Din punct de vedere procedural, procedura administrativă în fața Curții de Conturi presupune parcurgerea următoarelor etape: formularea de obiecțiuni, emiterea deciziei de catre Camera de Conturi a județului Cluj, formularea contestatiei impotriva deciziei camerei de Conturi, care va fi solutionata prin incheiere de catre Comisia de solutionare a contestatiei din cadrul Curtii de Conturi a Romaniei, urmand ca actele de control sa fie atacate în contencios administrativ.”

VEZI AICI DECIZIA CURȚII DE CONTURI DIN 2016

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina